Brudd på tillit og svindel

Foruten gode forretningsinsentiver, inkludert skattefrie inntekter, gjør De forente arabiske emirater (UAE) sentral beliggenhet og nærhet til store globale markeder det til et attraktivt reisemål for global handel. Landets varme vær og ekspanderende økonomi gjør det attraktivt for innvandrere, spesielt utenlandsarbeidere. I hovedsak er UAE et land med muligheter.

Imidlertid har UAEs unikhet som et sted med store forretningsmuligheter og utmerket levestandard tiltrukket seg ikke bare hardtarbeidende mennesker fra hele verden, men kriminelle også. Fra uærlige ansatte til uærlige forretningspartnere, leverandører og medarbeidere, har brudd på tillit blitt en vanlig straffbar handling i UAE.

profesjonelle advokater i Dubai
forretningssvindel
brudd svindel advokat

Hva er et tillitsbrudd?

Bedrageri og tillitsbrudd er straffbare handlinger i UAE i henhold til føderal lov nr. 3 av 1987 og dens endringer (straffeloven). I henhold til artikkel 404 i UAEs straffelov innebærer brudd på tillitsloven lovbrudd om underslag av løsøre, inkludert penger.

Generelt innebærer et kriminelt tillitsbrudd en situasjon der en person satt i en tillits- og ansvarsposisjon utnytter sin stilling til å underslå sin rektors eiendom. I en forretningssetting er gjerningsmannen vanligvis en ansatt, en forretningspartner eller en leverandør/leverandør. Samtidig er offeret (oppdragsgiveren) vanligvis en bedriftseier, en arbeidsgiver eller en forretningspartner.

UAEs føderale lover tillater alle, inkludert arbeidsgivere og joint venture-partnere som er ofre for underslag fra sine ansatte eller forretningspartnere, å saksøke lovbryterne i en straffesak. I tillegg tillater loven dem å kreve erstatning fra den skyldige parten ved å innlede sak ved en sivil domstol.

Krav til tillitsbrudd i en straffesak

Selv om loven tillater folk å saksøke andre for brudd på tillitsbrudd, må en sak om tillitsbrudd oppfylle noen krav eller betingelser, elementer av tillitsbruddet: inkludert:

 1. Et tillitsbrudd kan bare skje hvis underslaget involverer en løsøre, inkludert penger, dokumenter og finansielle instrumenter som aksjer eller obligasjoner.
 2. Et tillitsbrudd oppstår når tiltalte ikke har noen juridisk rett over eiendommen de er anklaget for å ha underslått eller underslått. I hovedsak hadde lovbryteren ingen juridisk myndighet til å handle slik de gjorde.
 3. I motsetning til tyveri og svindel, krever et tillitsbrudd at offeret pådrar seg erstatning.
 4. For at et tillitsbrudd skal oppstå, må siktede ha eiendommen i besittelse på en av følgende måter: som leiekontrakt, trust, pant eller fullmektig.
 5. I et aksjonærforhold kan en aksjonær som forbyr andre aksjonærer å utøve sine juridiske rettigheter på deres aksjer og tar disse aksjene til deres fordel, bli tiltalt for tillitsbrudd.

Straff for tillitsbrudd i UAE

For å avskrekke folk fra å begå brudd på tillit, kriminaliserer UAEs føderale lov brudd på tillit under artikkel 404 i straffeloven. Følgelig er tillitsbrudd en forseelse, og alle som blir funnet skyldige er underlagt:

 • En fengselsstraff (fengsling), eller
 • En bot

Retten har imidlertid skjønn til å fastsette fengslingens lengde eller botens størrelse, men etter straffelovens bestemmelser. Mens domstolene står fritt til å utstede enhver straff avhengig av alvorlighetsgraden av lovbruddet, fastsetter artikkel 71 i den føderale straffeloven nr. 3 av 1987 en maksimal bot på 30,000 XNUMX AED og en maksimal fengselsstraff på ikke mer enn tre år.

I noen tilfeller kan enkeltpersoner være det Falsk anklaget i UAE for brudd på tillit eller underslag. Å ha en erfaren forsvarsadvokat er avgjørende for å beskytte rettighetene dine hvis du står overfor potensielt falske påstander.

brudd svindel skader
tillitsbrudd
advokat for uae-domstolen

Breach of Trust Law UAE: Teknologiske endringer

I likhet med andre områder har ny teknologi endret måten De forente arabiske emirater forfølger noen saker om tillitsbrudd. For eksempel, i situasjoner der lovbryteren brukte en datamaskin eller en elektronisk enhet for å begå forbrytelsen, kan retten straffeforfølge dem under UAE Cyber ​​Crime Law (føderal lov nr. 5 av 2012).

Overtredelse av tillitsbrudd i henhold til nettkriminalitetsloven har en strengere straff enn de som kun forfølges under straffelovens bestemmelser. Forbrytelser underlagt loven om nettkriminalitet inkludere de som involverer:

 • Smir et dokument ved bruk av elektroniske/teknologiske midler, inkludert felles typer forfalskning for eksempel digital forfalskning (manipulering av digitale filer eller poster). 
 • Tilsiktet bruke av et forfalsket elektronisk dokument
 • Bruke elektroniske/teknologiske midler for å eiendom ulovlig
 • ulovlig adgang til bankkontoer via elektroniske/teknologiske midler
 • uautorisert tilgang til et elektronisk/teknologisk system, spesielt på jobb

Et vanlig scenario med tillitsbrudd gjennom teknologi i De forente arabiske emirater inkluderer uautorisert tilgang til en persons eller en organisasjons regnskaps- eller bankdetaljer for å overføre penger uredelig eller stjele fra dem.

Brudd på tillit i virksomhet i UAE kan oppstå på en rekke måter, inkludert:

Misbruk av midler: Dette skjer når en enkeltperson bruker virksomhetens penger til eget personlig bruk uten nødvendige godkjenninger eller juridiske begrunnelser.

Misbruk av konfidensiell informasjon: Dette kan oppstå når en person deler proprietær eller sensitiv forretningsinformasjon med uautoriserte personer eller konkurrenter.

Manglende overholdelse av tillitsforhold: Dette skjer når en person unnlater å handle til beste for virksomheten eller interessentene, ofte for personlig vinning eller fordel.

Bedrageri: En person kan begå svindel ved å gi falsk informasjon eller med vilje lure selskapet, ofte for å tjene seg selv økonomisk.

Ikke-avsløring av interessekonflikter: Hvis en person er i en situasjon der deres personlige interesser er i konflikt med interessene til virksomheten, forventes det at de opplyser om dette. Unnlatelse av å gjøre det er et tillitsbrudd.

Feil delegering av ansvar: Å betro noen ansvar og oppgaver som de ikke er i stand til å administrere kan også betraktes som et tillitsbrudd, spesielt hvis det resulterer i økonomisk tap eller skade på virksomheten.

Unnlatelse av å opprettholde nøyaktige poster: Hvis noen bevisst lar virksomheten føre unøyaktige poster, er det et tillitsbrudd da det kan føre til juridiske problemer, økonomiske tap og skadet omdømme.

Forsømmelse: Dette kan oppstå når en person unnlater å utføre sine plikter med den forsiktighet som en fornuftig person ville brukt under lignende omstendigheter. Dette kan føre til skade på virksomhetens drift, økonomi eller omdømme.

Uautoriserte avgjørelser: Å ta avgjørelser uten nødvendig godkjenning eller myndighet kan også anses som et tillitsbrudd, spesielt hvis disse beslutningene fører til negative konsekvenser for virksomheten.

Ta forretningsmuligheter for personlig vinning: Dette innebærer å utnytte forretningsmuligheter for personlig fordel i stedet for å overføre disse mulighetene til bedriften.

Dette er bare noen få eksempler, men enhver handling som krenker tilliten til en enkeltperson av en bedrift kan betraktes som et tillitsbrudd.

Lovbrudd på tillit er vanlige i UAE

UAE er et land med muligheter for mange mennesker, inkludert kriminelle. Mens landets unike posisjon gjør brudd på tillit vanlig, har De forente arabiske emiraters straffelov og flere andre bestemmelser i de føderale lovene vært effektive når det gjelder å håndtere disse forbrytelsene. Men som et offer eller til og med en påstått lovbryter i en sak om tillitsbrudd, trenger du en dyktig forsvarsadvokat for å hjelpe deg med å navigere i den ofte komplekse juridiske prosessen.

Lei en erfaren og profesjonell juridisk konsulent i Dubai

Hvis du mistenker at et tillitsbrudd har funnet sted, er det best å søke råd fra en kriminell advokat i UAE. Vi er et av de ledende straffeadvokatfirmaene i De forente arabiske emirater som arbeider med kriminelt brudd på tillitsloven.

Når du ansetter vårt advokatfirma for å representere deg i en sak om tillitsbrudd, vil vi sørge for at retten behandler saken din og at dine rettigheter er beskyttet. Vår tillitsbruddsadvokat i Dubai, UAE vil gi deg all hjelpen du trenger. Vi forstår hvor viktig saken din er for deg, og vi gjør vårt beste for å forsvare dine rettigheter og interesser.

Vi tilbyr juridisk rådgivning ved vårt advokatfirma i De forente arabiske emirater, for hasteanrop + 971506531334 + 971558018669

Rull til toppen