Narkotikamisbruksstraff og menneskehandel i De forente arabiske emirater

De forente arabiske emiraters narkotikalover: straff og straff for narkotikasmugling

De forente arabiske emiraters narkotikalover: Straffer for narkotikamisbruk og lovbrudd for menneskehandel i De forente arabiske emirater

Narkotikamisbruk er en av de viktigste problemene i dagens samfunn. Det har blitt et globalt problem, med nesten alle land som håndterer de negative konsekvensene. Lasten har vært til skade for enkeltmennesker og samfunnet, spesielt ungdommene. Det er også en trussel mot familieoppsettet, med mange familiesammenbrudd som kan tilskrives narkotikamisbruk.

Dessverre har narkotikabruksproblemet vist seg vanskelig å utrydde for mange land ettersom det er knyttet til organisert kriminalitet, inkludert narkotikasmugling og hvitvasking av penger. I hovedsak har narkotikamisbruk blitt en så forferdelig epidemi at det er en trussel mot mange lands nasjonale sikkerhet og sikkerhet. I likhet med andre land har også De forente arabiske emirater hatt sin rimelige andel av narkotikamisbruk og menneskehandel.

Trusselen om narkotikamisbruk og -handel i De forente arabiske emirater har blitt forsterket av landets unike geografiske plassering og attraktivitet som forretningsknutepunkt og innvandrer- og turistdestinasjon. Generelt, som hjemsted for mennesker fra forskjellige nasjonaliteter, kan UAE ikke skille seg fra det globale narkotikamisbruksproblemet. I tillegg har kriminelle elementer utnyttet UAEs åpne retningslinjer for internasjonal handel for å smugle narkotika over grensene. Finn ut hvilke stoffer som er ulovlige i De forente arabiske emirater, de strenge straffene og straffene for bruk og besittelse av narkotika, handel, produksjon og distribusjon.

UAEs lover om narkotikamisbruk og -handel

De forente arabiske emirater har nulltoleranse for narkotikamisbruk og -handel. UAEs føderale lov nr. 14 av 1995 (Narcotic and Psychotropic Law) pålegger strenge straffer for alle som er funnet skyldige i å importere, eksportere, transportere, konsumere, inneha eller oppbevare narkotiske stoffer og andre forbudte stoffer.

Den føderale loven kategoriserer narkotika i to grupper, inkludert;

  • Narkotiske stoffer, inkludert cannabis eller marihuana, kokain, heroin, metadon, opium og nikomorfin
  • Psykotrope stoffer, inkludert aminorex, butalbital, etinamat og barbital

Mens straffer for narkotikamisbruk inkluderer spesifikke fengselsstraff og bøter avhengig av type narkotika, har De forente arabiske emirater endret sine lover for å etablere en Avhengighetsbehandlingsenhet. Enheten er som et rehabiliteringssenter der myndighetene tilbyr å bistå anklagede rusmisbrukere på deres bedringsreise og sosial reintegrering. Henvisning og opptak til Enheten er imidlertid frivillig.

Straff for narkotikasmugling i UAE

I motsetning til overtredere av narkotikamisbruk, står personer som er funnet skyldige i narkotikasmugling i De forente arabiske emirater, inkludert import og eksport av narkotika, mye strengere straffer. Noen av straffene for handel og promotering av ulovlige stoffer i UAE inkluderer:

  • en fengselsstraff på mellom ti og femten år og en bot på ikke mindre enn Dh20,000 1 for alle som er funnet skyldig i å ha administrert eller opprettet et sted for misbruk av narkotiske eller psykotrope stoffer som definert under vedlegg 2, 4, 5 og XNUMX av den narkotiske og psykotrope loven
  • fengsel på mellom syv og ti år og en bot på ikke mindre enn Dh20,000 3 for den som er funnet skyldig i å ha administrert eller opprettet et sted for misbruk av narkotiske eller psykotrope stoffer som definert under vedlegg 6, 7, 8 og XNUMX i Narkotisk og psykotropisk lov
  • en fengselsstraff på mellom ti og femten år og en bot på ikke mindre enn Dh50,000 XNUMX for alle som er skyldige i narkotikasmugling eller promotering
  • en fengselsperiode på mellom syv og ti år for alle som er skyldige i å innføre, importere, eksportere, produsere, utvinne eller produsere noen av de narkotiske stoffene eller psykotrope stoffene oppført i vedlegg 3, 6, 7 og 8 i Narkotika- og psykotropeloven
  • Hvis en person blir funnet skyldig i å ha begått noen av de ovennevnte lovbruddene med mål om menneskehandel eller forfremmelse, skal han ilegges livsvarig fengsel og en bot på mellom Dh50,000 200,000 og DhXNUMX XNUMX

I tillegg til disse straffene, pålegger De forente arabiske emirater også strenge straffer på nett- eller nettaktiviteter som fremmer narkotikamisbruk eller -handel, inkludert å administrere et nettsted som er ment å fremme narkotikamisbruk eller -handel. Skyldige parter risikerer midlertidig fengsel som fastsatt i UAEs nettlover, en bot på mellom Dh500,000 1 og DhXNUMX million eller begge straffer.

I tillegg er De forente arabiske emirater blant en liten gruppe land der narkotikamisbruk eller menneskehandel potensielt kan medføre dødsdom. Besøkende, inkludert turister og utenlandsarbeidere, står overfor permanent deportasjon i tillegg til de eksisterende strenge straffene for narkotikamisbruk og ulovlig handel. De forente arabiske emirater tillater imidlertid besittelse av foreskrevne legemidler for enkeltpersoner som besøker landet.

UAE pålegger strenge straffer

Narkotikamisbruk og -smugling er et enormt globalt problem, med mange land, inkludert De forente arabiske emirater, som pålegger strenge straffer for narkotikamisbruk og -smugling. Med UAEs ekspanderende utenlandske befolkning, har narkotikamisbruk og -handel vist seg å være en stor utfordring til tross for landenes nulltoleranselover. I tillegg til de til tider kontroversielle strenge straffene, har UAE også tatt andre skritt for å bekjempe narkotikamisbruksproblemet, inkludert etablering av den rehabiliteringslignende avhengighetsbehandlingsenheten. Det er imidlertid fortsatt forbedringsområder, blant annet gjennomgang av retningslinjer for hvilken type legemidler som bør slippes inn i landet.

Ekspert narkotikaadvokat i Dubai

Står du overfor narkotikamisbruksstraff og menneskehandel i UAE? Det er en føderal forbrytelse å importere, eksportere, eie, produsere eller håndtere ulovlige stoffer i UAE. De forente arabiske emirater har en nulltoleransepolitikk overfor narkotikasmugling. Narkotikaforbrytelser kan resultere i fengsel, store bøter og utvisning. 

Advokater UAE gir juridisk rådgivning, bistand og representasjon angående narkotikamisbruksstraff og menneskehandel i UAE. Våre advokater er eksperter på narkotikalovgivningen i De forente arabiske emirater og har lang erfaring i å håndtere saker om narkotikamisbruk og menneskehandel. Kontakt oss i dag for en konsultasjon!

Ring oss nå for en avtale og konsultasjon med våre spesialiserte narkotika- og straffeadvokater på +971506531334 +971558018669

feil: Innholdet er beskyttet !!
Rull til toppen