Straffer for narkotikamisbruk og lovbrudd i UAE

De forente arabiske emirater (UAE) har noen av verdens strengeste narkotikalover og vedtar en nulltoleransepolitikk overfor narkotikarelaterte lovbrudd. Både innbyggere og besøkende er underlagt strenge straffer som høye bøter, fengsel og utvisning hvis de blir funnet i strid med disse lovene. Denne omfattende veiledningen tar sikte på å kaste lys over UAEs narkotikaforskrifter, ulike typer narkotikalovbrudd, straffer og straffer, juridiske forsvar og praktiske råd for å unngå sammenfiltring med disse strenge lovene.

Ulovlige stoffer og visse reseptbelagte og reseptfrie medisiner er kategorisk forbudt i henhold til føderal lov nr. 14 av 1995 om kontroll av Narkotiske stoffer og Psykotrope stoffer. Denne loven definerer de forskjellige omhyggelig tidsplaner for ulovlige rusmidler og deres kategorisering basert på potensial for misbruk og avhengighet.

1 menneskehandel lovbrudd
2 uae narkotikastraff
3 straffer og straffer

UAEs strenge antinarkotikaforskrifter

Noen nøkkelaspekter som dekkes av denne lovgivningen inkluderer:

 • Føderal lov nr. 14 av 1995 (også kjent som Narcotics Law): Den primære lovgivningen som regulerer narkotikakontroll i UAE. Denne omfattende loven etablerer et juridisk rammeverk for å bekjempe spredning av farlige stoffer i UAE. Den dekker aspekter som kategorisering av kontrollerte stoffer, definering av narkotikarelaterte lovbrudd, fastsettelse av straffer og straffer, retningslinjer for administrative beslag og etterforskning, bestemmelser for rehabiliteringsfasiliteter og mekanismer for samarbeid med andre instanser.

 • Federal Authority for Drug Control (FADC): Den sentrale myndigheten som er ansvarlig for å føre tilsyn med narkotikaloven og koordinere nasjonal innsats mot narkotikasmugling sammen med andre innenlandske byråer som Dubai Police og Abu Dhabi Police.

 • Forbedring: Oppmuntre, oppfordre til eller hjelpe til med kriminelle handlinger, inkludert narkotikarelaterte lovbrudd, som har strenge straffer i UAE. Avgifter kan påløpe selv om den tiltenkte forbrytelsen ikke ble utført.

Typer narkotikalovbrudd i UAE

UAE-lovene klassifiserer narkotikalovbrudd under tre hovedkategorier, med strenge straffer pålagt alle:

1. Personlig bruk

Å være i besittelse av selv små mengder narkotika for rekreasjonsbruk er forbudt i henhold til artikkel 39 i narkotikaloven. Dette gjelder både statsborgere og utlendinger som bor i eller besøker UAE. Myndighetene kan utføre tilfeldige narkotikatester, ransakinger og raid for å identifisere lovbrytere for personlig bruk.

2. Markedsføring av narkotika

Aktiviteter som aktivt oppmuntrer til narkotikamisbruk møter også strenge straffer i henhold til artikkel 33 til 38. Disse inkluderer salg, distribusjon, transport, frakt eller oppbevaring av narkotika selv uten hensikt å tjene penger eller trafikk. Tilrettelegging av narkotikahandel eller deling av forhandlerkontakter faller også inn under denne kategorien.

3. Narkotikasmugling

De mest alvorlige bruddene involverer transnasjonale handelsringer som smugler store cacher med ulovlige stoffer til UAE for distribusjon og fortjeneste. Lovbrytere risikerer livstidsdommer og til og med dødsstraff under visse betingelser i henhold til artikkel 34 til 47 i narkotikaloven.

Medikament besittelse og menneskehandel er seriøse kriminell lovbrudd i De forente arabiske emirater (UAE) som er alvorlige straffer. Denne guiden undersøker UAE medikament lover, skisserer viktige forskjeller mellom besittelse og menneskehandel, og gir råd om forsvar mot påstander.

Definere narkotikabesittelse vs menneskehandel

Narkotikabesittelse refererer til uautorisert oppbevaring eller lagring av et ulovlig stoff for personlig bruk. I motsetning til dette involverer narkotikahandel produksjon, transport, distribusjon eller salg av ulovlige stoffer. Trafficking innebærer ofte en hensikt om å distribuere eller kommersielle fordeler, og involverer vanligvis større mengder narkotika. Begge er forbrytelser på grovt nivå i UAE.

Narkotikastraff og straff i UAE

UAE lov inntar en "nulltoleranse" holdning til narkotikaPossession eller bruk av selv små mengder er ulovlig.

Hovedlovgivningen er føderal lov nr. 14 av 1995, som forbyr menneskehandel, promotering og besitter narkotika. Den kategoriserer stoffer inn i tabeller basert på fare- og avhengighetspotensial.

 • Type narkotika: Straffene er strengere for svært vanedannende stoffer som er kategorisert som farligere, som heroin og kokain.
 • Kvantum beslaglagt: Større volumer narkotika pådrar seg strengere sanksjoner.
 • Hensikt: Personlig bruk behandles mindre strengt enn lovbrudd knyttet til menneskehandel eller distribusjon.
 • Statsborgerstatus: Høyere straff og obligatorisk utvisning pålegges utenlandske statsborgere sammenlignet med UAE-borgere.
 • Tidligere lovbrudd: Personer med en historie med gjentatte straffbare handlinger får stadig strengere straff.

trafficking lovbrudd får strengere dommer, inkludert dødsstraff. Flere faktorer som gjentatte narkotikalovbrudd kan øke straffen. Abetmentavgifter i UAE kan også søke om å bistå til ulovlig narkotikavirksomhet.

Noen karakteristiske straffer inkluderer:

bøter:

Det ilegges bøter på opptil 50,000 XNUMX AED basert på medikamenttype og -volum, i tillegg til fengsling. Bøter ble nylig innført som alternativ straff for svært små overtredelser ved førstegangsbruk.

Fengsling:

Minimum 4 års fengsel for forfremmelse eller menneskehandel, opp til livsvarig fengsel. Forvaringsperioder for "personlig bruk" er basert på omstendigheter, men har en minimumsperiode på 2 år. Dødsstraff brukes i eksepsjonelle tilfeller av menneskehandel.

Deportasjon:

Ikke-borgere eller expats som er dømt for narkotikalovbrudd, blir obligatorisk utvist fra De forente arabiske emirater etter soning, selv for mindre brudd. Livsvarige innreiseforbud er også ilagt etter utvisning.

Alternative straffeutmålingsalternativer:

Etter år med kritikk over strenge lover om fengsling av narkotika, gir revisjoner innført i 2022 noen fleksible straffeutmålingsalternativer som alternativer til fengsel:

 • Rehabiliteringsprogrammer
 • Samfunnstjenestestraff
 • Utsatt straff er betinget av god oppførsel
 • Fritak for samarbeidende mistenkte som hjelper etterforskning

Disse alternativene gjelder først og fremst for mindre lovbrudd for førstegangsbruk eller formildende omstendigheter, mens menneskehandel og forsyningsforbrytelser fortsatt krever tøffe fengslingsstraff i henhold til de generelle retningslinjene for straffeutmåling.

Utfordre din Kostnader: Nøkkel Defenses for narkotikasaker

Mens De forente arabiske emirater inntar en streng holdning til narkotikalovbrudd, kan flere juridiske forsvarsstrategier brukes for å bestride påstander:

 • Innvending til lovligheten av ransakingen og beslaget
 • Demonstrere mangel på kunnskap eller hensikt
 • kranglet for redusert siktelse eller alternativ straffutmåling
 • Bestrider den faktiske besittelsen av narkotikaen
 • avhør påliteligheten til bevisene og vitnene
 • Utfordrer grunnlovsstridige lover og straffer
 • Svakheter i rettsmedisinske bevis og testing
 • Plantet eller forurenset narkotika
 • Innfanging av politiet
 • Medisinsk Nødvendighet
 • Avhengighet som forsvar
 • Bestride eierskap eller tilknytning til stoffene
 • Overskrider omfanget av en ransakelsesordre
 • Krenkelse av rettigheter mot urimelig ransaking og beslag
 • Vurderer et avledningsprogram hvis tilgjengelig

En adept advokat kan identifisere og ansette sterke forsvar basert på detaljene i saken din narkotikaanklager i UAE.

Konsekvensene av en domstol Conviction

Utover fengsel, de dømt of medikament lovbrudd kan lide:

 • Kriminelt rulleblad: Forårsaker barrierer for sysselsetting og rettigheter i UAE
 • Eiendelsbeslag: Kontanter, mobiltelefoner, kjøretøy og eiendom kan bli beslaglagt
 • Jail Straffer og bøter
 • Obligatorisk medikament behandling programmer
 • Deportasjon: Pålegge en utenlandsk statsborger å forlate landet, på grunn av å begå en alvorlig straffbar handling.
 • Utestengt fra UAE: Livsvarig forbud mot å returnere tilbake til UAE, det er et permanent forbud fra UAE.

Disse alvorlige personlige og profesjonelle implikasjonene demonstrerer det kritiske behovet for robust juridisk talsmann.

Disse gjelder først og fremst for mindre lovbrudd for førstegangsbruk eller formildende omstendigheter, mens menneskehandel og forsyningsforbrytelser fortsatt krever tøffe fengslingsstraff i henhold til de generelle retningslinjene for straffeutmåling.

Advarselsskilt for reisende

De forente arabiske emiraters strenge narkotikalover fanger mange besøkende eller nyankomne utlendinger uvitende, og setter dem i alvorlige juridiske problemer. Noen vanlige fallgruver inkluderer:

 • Bære forbudte medisiner som kodein uten godkjenning
 • Blir lurt til å ubevisst bære skjulte narkotiske stoffer
 • Forutsatt at cannabisbruk ikke blir oppdaget eller er lovlig
 • Å tro at deres ambassade lett kan sikre løslatelse hvis de blir tatt

Slike misoppfatninger lokker intetanende individer til å bruke eller transportere narkotika ulovlig, og kulminerer med fengselssjokk og kriminelle poster. Den eneste fornuftige tilnærmingen er å være klar over forbudte stoffer, unngå narkotikainntak av noe slag under oppholdet i De forente arabiske emirater, og unngå mistenkelige individer som kommer med rare forespørsler eller tilbud knyttet til medisinsk umerkede pakker, lagringsassistanse og lignende tvilsomme forslag.

Siste forbudte og begrensede varer - Sharjah Customs - UAE

Det du kanskje ikke tar med deg De forente arabiske emirater - Abu Dhabi internasjonale lufthavn

Det du kanskje ikke tar med deg UAE - Dubai International Airport

4 narkotikarelaterte forbrytelser
5 narkotikasmugling
6 risikerer livstidsdommer

Ekspert juridisk bistand er kritisk

Ethvert snev av involvering i ulovlige stoffer krever umiddelbart å kontakte spesialiserte kriminelle advokater i UAE før du svarer til tjenestemenn eller signerer dokumenter. Dyktige juridiske talsmenn forhandler sakkyndig anklager ved å støtte seg på bestemmelser i føderal lov nr. 14 selv som tillater samarbeidende tiltalte eller nybegynnere å potensielt få ikke-forvaringsdommer.

Toppadvokater utnytter sin rettserfaring for å minimere fengslingsrisiko og sikre deportasjonsfritak for utenlandske statsborgere tatt i mindre narkotikabrudd. Teamet deres hjelper til med å forhandle om plasseringer i rehabiliteringsprogrammet og betinget straffutsettelse gjennom nyanserte tekniske argumenter. De forblir tilgjengelige 24x7 for å gi akutt juridisk konsultasjon til panikkfangede.

Mens narkotikalovgivningen i De forente arabiske emirater virker strengt på overflaten, legger rettssystemet inn kontroller og balanser som kompetente juridiske eksperter kan påberope seg for å dramatisk forbedre resultatene for de som er fanget i dette alvorlige rettssystemet. Forbeholdet ligger i å handle raskt ved arrestasjon og ikke utsette før påtaledokumenter blir raskt underskrevet på arabisk uten å forstå implikasjonene.

Det kritiske første trinnet innebærer å kontakte kriminelle forsvarsadvokater i Abu Dhabi eller Dubai for hastesaksevaluering og strategilegging av den beste tilnærmingen gitt de individuelle detaljene som overtredelsestype og omfang, opplysninger om arrestasjonsavdelingen, saksøkts bakgrunn og andre kvalitative faktorer som former juridisk posisjonering. Spesialiserte advokatfirmaer tilbud konfidensielt førstegangskonsultasjon til arresterte utlendinger som er redde for den forvirrende veien videre.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Straffer for narkotikamisbruk og menneskehandel i UAE: 10 kritiske fakta

 1. Til og med rester av spor av narkotika gir rett til straff
 2. Fritidsbruk like ulovlig som bulksmugling
 3. Obligatorisk narkotikascreening håndheves for mistenkte
 4. Minimum 4 års fengsel for menneskehandel er foreskrevet
 5. Utlendinger risikerer utvisning etter soning
 6. Mulighet for alternative straffeutmålingsruter for nybegynnere
 7. Det er risikabelt å bære ikke-godkjente reseptbelagte medisiner
 8. Emirates lover gjelder også for transittpassasjerer
 9. Ekspert forsvarsadvokat bistand uunnværlig
 10. Å handle raskt er avgjørende etter fengsling

konklusjonen

UAE-regjeringen fortsetter sitt urokkelige engasjement mot ulovlig narkotika gjennom strenge straffer, sikkerhetsinitiativer som allestedsnærværende CCTV-overvåking og avansert grensekontrollteknologi, offentlig bevisstgjøring og engasjert støtte til regionale og globale anti-narkotikabyråer.

Imidlertid balanserer de reviderte lovbestemmelsene nå straff med rehabilitering ved å innføre straffeutmålingsfleksibilitet for mindre overtredelser. Dette signaliserer et pragmatisk skifte for å hjelpe til med å reformere sporadiske brukere, samtidig som de beholder strenge sanksjoner for narkotikasmuglere og -smuglere.

For besøkende og expats krever det å unngå fastklemninger å være årvåken med hensyn til forbudte stoffer, medisingodkjenninger, mistenkelige bekjentskaper. Å gjøre og handle klokt. Imidlertid skjer det å skli til tross for de beste forholdsregler. Og den verste reaksjonen innebærer hastverk, panikk eller resignasjon. I stedet gir spesialiserte kriminelle advokater den riktige nødresponsen for å takle det komplekse juridiske maskineriet, forhandle eksperter på klientens vegne og oppnå realistiske resultater.

De forente arabiske emirater har kanskje blant de tøffeste narkotikalovene globalt, men de er ikke helt ufleksible forutsatt at ekspertveiledning er sikret under kritiske første dager. Spesialistforsvarsadvokater forblir den beste livlinen før fengslingsnagler stenger alle innløsningsdører.

Å finne den rette Advokat

Søker en ekspert UAE advokat effektivt er avgjørende når du ser ned på alvorlige utfall som tiårlange dommer eller henrettelse.

Ideell råd vil være:

 • Erfarne med lokale medikament saker
 • Passionate om å oppnå det beste resultatet
 • Strategisk i å sette sammen sterke forsvar
 • Høyt rangerte av tidligere kunder
 • Flytende i både arabisk og engelsk

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de vanligste medikament lovbrudd i UAE?

Den hyppigste medikament lovbrudd er besittelse of cannabis, MDMA, opium og reseptbelagte tabletter som Tramadol. trafficking Anklagene gjelder ofte hasj og sentralstimulerende midler av typen amfetamin.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har en kriminelt rulleblad i UAE?

Send inn en forespørsel til UAEs strafferegisteravdeling med kopier av passet ditt, Emirates ID-kort og inn-/utreisestempler. De vil søke i føderale registre og avsløre om noen overbevisning er på fil. Vi har en tjeneste for å sjekke strafferegistre.

Kan jeg reise til UAE hvis jeg har en tidligere mindreårig narkotikadomfellelse andre steder?

Teknisk sett kan opptak nektes de med utenlandsk narkotikakriminalitet i noen omstendigheter. Men for mindre lovbrudd kan du sannsynligvis fortsatt reise inn i UAE hvis det har gått noen år siden hendelsen. Likevel er en juridisk konsultasjon tilrådelig på forhånd.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Rull til toppen