Avslørt hvitvasking: Hvordan kan advokater sikre formuen din?

Penger hvitvasking er prosessen med å lage stor summer av penger-generert gjennom kriminell aktivitet som narkotikasmugling eller terrorfinansiering – ser ut til å komme fra legitim kilder eller aktiviteter. Det er et enormt globalt problem det advokater kan spille en viktig rolle i bekjempelsen.

Oversikt over hvitvasking

 • Hvitvasking skjer vanligvis i tre stadier: plassering, lagdelingog integrering.
 • Under plassering, introduserer kriminelle først "skitne" midler hentet fra ulovlige aktiviteter inn i det legitime finansielle systemet. Dette innebærer ofte å bryte opp stor beløper seg til mindre summer som er mindre sannsynlig å heve røde flagg.
 • lagdeling fase, engasjerer den kriminelle seg i komplekse økonomiske transaksjoner for å distansere pengene fra det ulovlige kilde. Dette bruker metoder som oversjøiske bankoverføringer eller kanalisering av penger gjennom shell selskaper.
 • Til slutt, under integrering, midlene kommer inn igjen i den legitime økonomien forkledd som legitim næringsmidler. På dette stadiet er kriminell har vellykket hvitvasket pengene.
 • Vanlige teknikker som brukes til hvitvasking inkluderer handelsbaserte ordninger, bruk av kasinoer og eiendomstransaksjoner, opprettelse av skall- og frontselskaper, smurfing og misbruk av nye betalingsmetoder som kryptovalutaer.
 • Omfanget av hvitvasking globalt sett er massiv. Etter noen estimater hvitvaskes rundt 800 milliarder til 2 billioner dollar internasjonalt hvert år, noe som utgjør 2 % til 5 % av globalt BNP.
 • Banker, pengebørser, kasinoer, eiendomsbyråer, kryptovalutabørser og til og med advokater kan ved et uhell aktivere hvitvasking ved å unnlate å utføre riktig due diligence på mistenkelige transaksjoner og kunder, i tillegg til å være uvitende om ulike typer svindel i regnskap som letter prosessen.

Konsekvenser av hvitvasking

Hvitvasking av penger legger til rette for alvorlig organisert kriminalitet og har svært negative samfunnsmessige konsekvenser:

 • Det gir viktig finansiering for farlig kriminell aktiviteter som medikament menneskehandel, terrorist angrep, våpenavtaler, korrupsjon og til og med drap.
 • Massive skatteunndragelser er avgjørende offentlige midler nødvendig for infrastruktur, utdanning, helsetjenester og andre offentlige tjenester.
 • Det forvrenger alvorlig internasjonal handel og økonomiske data ved å skjule opprinnelsen og destinasjonen til midler flyttet over landegrensene.
 • Injeksjonen av milliarder av hvitvaskede dollar i luksuseiendomsmarkedene driver opp boligkostnadene, forverrer ulikheten og hjemløsheten.
 • Ved å skjule folks identiteter og skjule eierskap, letter det offentlig korrupsjon, uthuler ansvarlighet og truer nasjonal sikkerhet.

«Hvitvasking er motoren i organisert kriminalitet. Uten det ville kriminelle imperier rundt om i verden smuldre opp.» – John Cassara, hvitvaskingsekspert og tidligere amerikansk etterretningsoffiser

For enkeltpersoner og selskaper som blir tatt i å tillate hvitvasking av penger, enten det er bevisst eller ubevisst, er konsekvensene også ekstremt alvorlige:

 • Sterke økonomiske bøter ofte i millioner av dollar for systematiske feil i AML-kontroller.
 • Alvorlig skade på omdømmet for både enkeltpersoner og finansinstitusjoner involvert.
 • Potensiell frysing eller til og med inndragning av eiendeler som kan spores til inntekter fra hvitvasking.
 • Lange fengselsstraffer om domfellelse for hvitvasking av penger eller relaterte økonomiske forhold.

Forskrifter mot hvitvasking av penger (AML).

For å bekjempe dette enorme og farlige problemet, har de fleste land omfattende regelverk og byråer som fokuserer på å oppdage og forhindre hvitvasking av penger:

De forente arabiske emirater har et robust juridisk rammeverk for å bekjempe hvitvasking av penger, i samsvar med internasjonale standarder, spesielt anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

AML-lov (føderal dekret-lov nr. 20 av 2018): Dette er den primære lovgivningen for AML i UAE. Den definerer hvitvaskingslovbrudd og setter de juridiske rammene for forebygging og straff for hvitvaskingsaktiviteter. Loven dekker et bredt spekter av predikatlovbrudd (underliggende forbrytelser som genererer ulovlige midler) og gjelder et bredt spekter av enheter, inkludert finansinstitusjoner, utpekte ikke-finansielle virksomheter og yrker, og ideelle organisasjoner.

Retningslinjer for sentralbanken: De forente arabiske emiraters sentralbank utsteder detaljerte retningslinjer og rundskriv til finansinstitusjoner, og gir et rammeverk for kundedue diligence, transaksjonsovervåking og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Finansinstitusjoner er pålagt å etablere interne prosedyrer og kontrollsystemer for å oppdage og rapportere mistenkelige aktiviteter.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner: Enheter er pålagt å umiddelbart rapportere alle mistenkte hvitvaskingsaktiviteter til UAE Financial Intelligence Unit (FIU). EFE opererer under sentralbanken og er ansvarlig for å motta, analysere og spre informasjon knyttet til potensiell hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

International Cooperation: UAE deltar aktivt i internasjonal innsats for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Den har ratifisert flere internasjonale konvensjoner og er medlem av Gulf Cooperation Councils Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Commission.

Straffer og tvangsfullbyrdelse: AML-loven foreskriver strenge straffer for hvitvaskingslovbrudd, inkludert bøter og fengsel. De forente arabiske emiraters rettsvesen og rettshåndhevelsesbyråer har fullmakt til å etterforske og straffeforfølge hvitvaskingssaker.

Løpende overvåking og etterlevelse: Finansinstitusjoner og andre forpliktede enheter må foreta løpende overvåking av sine forretningsforbindelser og utføre forbedret due diligence der høyere risiko er identifisert.

Risikovurdering og styring: Enheter er pålagt å gjennomføre regelmessige risikovurderinger for å forstå og håndtere deres eksponering for risikoer for hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Opplæring og bevisstgjøring: Regelmessige opplæringsprogrammer er pålagt ansatte i finansielle og ikke-finansielle institusjoner for å sikre at de er klar over AML-regelverket og effektivt kan identifisere og rapportere mistenkelige aktiviteter.

Eksempler fra virkeligheten på håndhevingshandlinger i UAE viser landets forpliktelse til å bekjempe hvitvasking av penger. For eksempel har UAE sett høyprofilerte saker der finansinstitusjoner ble bøtelagt for manglende overholdelse av AML-regelverket.

UAEs AML-bestemmelser er omfattende og utformet for å forhindre, oppdage og straffeforfølge hvitvaskingsaktiviteter. De gjenspeiler landets forpliktelse til å opprettholde integriteten til dets finansielle system og dets posisjon i det internasjonale samfunnet.

Men med den økende kompleksiteten til hvitvaskingsordninger, er det fortsatt store regulatoriske hull som advokater kan hjelpe til med å fylle gjennom riktig bevissthet og proaktiv risikostyring, som støtter mot hvitvasking av penger i UAE initiativer.

En hvitvaskingsadvokat yter kritiske juridiske tjenester knyttet til komplekse økonomiske forbrytelser

Hvitvasking innebærer å skjule ulovlige midler eller få dem til å fremstå som legitime gjennom komplekse transaksjoner. Den gjør det mulig for kriminelle å skjule og bruke inntekter fra ulovlige aktiviteter som svindel, skatteunndragelse eller terrorfinansiering. Som global anti-hvitvasking (AML) reguleringer intensiveres, bedrifter så vel som enkeltpersoner står overfor harde straffer for manglende overholdelse eller direkte involvering i hvitvaskingsordninger. I dette miljøet er tjenestene til spesialiserte advokater helt avgjørende.

Hvitvaskingsadvokater ha ekspertkunnskap om intrikate lover og forskrifter som styrer komplekse økonomiske forbrytelser i UAE. Enten de representerer klienter som står overfor gebyrer eller gir proaktive råd om samsvar, distribuerer de en rekke viktige tjenester. Dette inkluderer å veilede klienter gjennom undersøkelser, konstruere robuste juridiske forsvar og tilpasse AML-prosedyrer med strenge regulatoriske forventninger.

Harde juridiske straffer gjelder

Personer som er dømt for anklager om hvitvasking av penger, møter alvorlige kriminelle konsekvenser globalt. Straffen varierer på tvers av jurisdiksjoner, men innebærer vanligvis:

 • Betydelige økonomiske straffer opp til det dobbelte av mengden av hvitvaskede midler.
 • Komplett aktiva inndragning inkludert eiendom, biler, bedrifter og bankkontoinntekter.
 • År med fengsel avhengig av faktorer som det hvitvaskede beløpet og kriminell historie.

For virksomheter inkluderer konsekvensene store bøter, tilbakekalte driftslisenser, oppløste selskaper og individuelt ansvar for styremedlemmer som overholder kravene. Å bevisst tilrettelegge for hvitvasking fører også til dyptgående skade på omdømmet. Med avanserte funksjoner for økonomisk sporing, finner påtalemyndighetene å starte saker stadig mer gjennomførbart.

"Tausheten deres er deres våpen, deres klientkonfidensialitet et skjold mot rettferdighet." – Dommer som leder en hvitvaskingsrettssak

Hvorfor juridisk representasjon er viktig

Det er ekstremt usikkert å navigere i undersøkelser og anklager om hvitvasking av penger uten sakkyndig juridisk forsvar. Ifølge en advokat i UAE, advokat [[Hassan Elhais]], "det mest fornuftige første skrittet er å engasjere en spesialisert juridisk profesjonell". Deres dyptgående forståelse av regelverket for finansiell samsvar viser seg å være uvurderlig. De tilbyr også:

Umiddelbar etterforskningsrespons

 • Når myndighetene setter i gang henvendelser, hjelper raskt engasjerte advokater å lage fortellinger som setter spørsmålstegn ved legitimiteten til anklager i de innledende stadiene.

Bevisinspeksjon

 • Grundig inspeksjon av påtalebevis avdekker inkonsekvenser for å ugyldiggjøre anklager. Uten rask juridisk analyse etter beslag, forblir eiendeler som opprettholder virksomheter og levebrød ofte frosset.

Overtale påtalemyndigheten

 • Dyktige advokater forhandler med påtalemyndighetene, fremhever bevismessige svakheter og styrer dem mot å henlegge saker eller redusere straff.

Rettssalsforsvar

 • De forsvarer strengt klienter i retten ved å angripe rettsmedisinsk anklager hvis anklagene vedvarer. Dette innebærer en omfattende bestridelse av tvilsom bevisgyldighet.

Proaktiv veiledning om AML-forpliktelser

I tillegg til robuste straffeforsvar, gir hvitvaskingsadvokater proaktiv veiledning om juridiske plikter rundt komplekse regelverk. De leverer skreddersydde råd og beste praksis for samsvar for å oppdage og forhindre ulovlig bruk av legitime kanaler. Vanlige elementer inkluderer:

 • Tilpassing av AML-rapporteringsprosedyrer, interne revisjoner og due diligence-prosesser i samsvar med siste FATF veiledning.
 • Trener personell for å identifisere og raskt rapportere mistenkelige transaksjoner via SAR-er og andre obligatoriske avsløringskanaler.
 • Periodisk validering av KYC-prosesser som sikrer prosedyrer for klientscreening ta hensyn til endringer i identifiserte risiko for hvitvasking av penger og typologier.

Ytterligere spesialistområder

Med intrikat teknisk og jurisdiksjonell kunnskap, bistår hvitvaskingsadvokater også med flere områder:

 • Bistand til gjenoppretting av eiendeler etter frysing eller beslag gjennom rettssaker.
 • Tiltalende regulator bøter og administrative sanksjoner ved å synliggjøre prosedyrefeil og utarbeide forliksavtaler.
 • Forsvare utleveringsforespørsler og gi råd om internasjonale samarbeidsprosedyrer i grenseoverskridende etterforskning som spenner over flere land.
 • Rettsmedisinsk evaluering av kontoer, kontrakter og børser for å bestemme tilbakebetalings- eller exit-alternativer ved avdekning av ulovlige investormidler.

Velge rett juridisk rådgiver

Med spesialisert finansiell og juridisk ekspertise på så høy etterspørsel, er nøye due diligence rundt utvelgelse av rådgivere forsvarlig langs parametere som erfaringsnivåer med håndtering av AML-saker for spesifikke sektorer, honorarstrukturer, samt generelle resultater som sikrer gunstige resultater.

Hvitvaskingsadvokater gir høyt spesialisert bistand, og utnytter ekspertise som er finpusset fra omfattende sakseksponering og opplæring. Ved å gi råd til kunder og analysere komplekse transaksjoner, fyller de en svært verdifull funksjon – klargjør forpliktelser og begrensninger for virksomheter samtidig som individuelle rettigheter beskyttes. Deres ferdigheter til å forsvare eller straffeforfølge anklager om økonomisk kriminalitet påvirker også i stor grad utfallet for de siktede.

Generelt i miljøer med stadig skiftende regulatoriske standarder og økende straffeansvar, er det fortsatt helt avgjørende å beholde pålitelige juridiske rådgivere i finansiell overholdelse og relaterte hvitvaskingssaker.

Rull til toppen