Undersøk kritisk detaljene i kontrakten din gjennom kontraktsregulering

beskytt deg selv

Juridisk uttalelse

En juridisk kontrakt eller avtale er mer bare et stykke dokument som to parter signerer, men det beskytter ens virksomhet med rettigheter og virkemidler. En avtale skaper ansvar, betingelser, økonomiske spørsmål, tidsbegrensninger og mer slik at hver del av avtalen er forseglet, noe som, hvis den mislykkes, kan føre til uforutsette tap.

lovlig vurdering er nødvendig i Dubai og UAE

juridiske avtaler eller kontrakter

avtalevetering av dokumenter

Uten behørig omhu med kontraktsvetting, kan vi signere kontrakter med lite attraktive forhold som ikke er gunstige for oss eller våre interesser.

Hva er kontraktvetting

Kontraktvetting eller legalvetting betyr handlingen om nøye og kritisk å undersøke dokumentene som skal utføres i henhold til loven. Kontraktsvetering resulterer i grundig due diligence av avtalen, som sikrer følgende:

Juridisk vurdering av forskjellige selskapsdokumenter av advokater. Advokats råd om sensitive forhold. Juridiske samsvar.

 • Alle sikringstiltak tas
 • Definisjon av spesifikke roller
 • Trygghet for penger
 • Rettsmiddel
 • Problemstillinger skisserer godt
 • Tydelighet av aspekter og økonomiske vilkår, etc.

forpliktelse og ansvar fra alle berørte parter

Kontrakter er hovedsakelig designet, utarbeidet og utført av selskaper fra synspunkt som markerer plikten og ansvaret til alle berørte parter for å avbøte risiko. Eiere av små bedrifter og ledere på seniornivå utarbeider ofte kontrakter gjennom hele løpetiden.

Siden det er behov for at en avtale kan leses, forstås og analyseres med hensyn til formuleringer og uttrykk som brukes i avtalen. Det er nødvendig at kunstige ord ikke under noen betingelser skal inkluderes, eller at en annen betydning skal utledes enn det som forstås bokstavelig.

Profesjonell kontraktsvetting og kontroll

Derfor er det nødvendig å gå for en juridisk vurdering, hvis du vil redde deg selv fra uforutsette omstendigheter som kunne blitt avverget hvis den rette rettslige skritt for dokumentvetting av dokumenter ble utført i tide. 

Det er selvmordende å bruke kopi-lim eller stereotype juridiske avtaler / kontrakt, og det er derfor viktig å henvende seg til en juridisk ekspert som kan lage et skikkelig juridisk dokument og for profesjonell kontraktsvetering.

Hovedaspekter ved kontraktsstemming

 • Kontraktvetting krever at personen foretar en grundig gjennomgang av intensjoner, klausuler, gjengivelser og risiko for å beskytte behovet til en klient, og forenkle jevn transaksjonsflyt.
 • Hovedkontraktsloven er hentet fra den engelske kontraktsloven, som legger stor vekt på ønsket fra avtalepartene om å binde seg i en avtale om utveksling av virksomhet eller tjenesteyting.
 • In Jones V Padavattondomstolene prøvde å tydelig definere skillet mellom familieordninger og forretningsavtaler. Familieavtalen er ikke alltid bindende, og kontraktsmessige avtaler bør inngå kommersielle intensjoner i dem. Mens kontrakter overvåkes, bør intensjonen om å binde hverandre lovlig i virksomheten derfor være klar.
 • I følge ovenfra er det viktig å sjekke at partene i avtalen er kjent, deres myndighet til å representere sine forskjellige selskaper og evnen til å inngå kontrakter og hvor virksomheten kontrolleres. I situasjoner der det er opptil 3 eller flere parter i en kontakt, kan intensiteten av granskingen trenge å være strengere for å kunne bestemme formålet med hver person.
 • Når parter binder seg i virksomhet, må formålet med kontrakten være tydelig.
 • Hvis formålet gjelder salg av goder, er det fornuftig at “x” produserer og selger AB-varer og “z” er produsenten av XY-varer der AB-varer er en inngang.
 • I et enkelt salg av gode, der produkter er standardisert, kan det være avgjørende at spesifikk definisjon ikke nødvendigvis blir gitt, men ved å være forsiktig, er det fornuftig å oppgi og definere "Varer", "Partier", "Innkjøpsordre, ”“ Leveringsdato ”,“ dato og betalingsmåte ”,“ Leveringssted, ”“ avbestilling ”, etc. Dette sikrer at vilkårene betyr de samme tingene i samme forstand for avtalepartene og passer nøyaktig til deres krav.
 • Men der tilpassede produktkrav er sammensatte, for eksempel kjeler, spesialisert elektronikk, ingeniørvarer og så videre, er det tilrådelig å sikre at alle spesifikasjoner og definisjoner blir avgrenset skarpt.
 • Deretter skal avtalen angi alle vilkår og betingelser for virksomheten som skal gjøres.

Hvordan er utarbeidelse av avtaler forskjellig fra avtaleinnsamling?

Kontraktsutarbeidelse og kontraktsvetting er to forskjellige stadier av kontraktsprosessen. Kontraktsutkast er en prosess som involverer den som utarbeider en kontrakt fra utgangspunktet til sluttpunktet.

I avtaleveteringsprosessen er forfatterpersonen anmelderen og vil jobbe med den eksisterende kontraktsmalen (den som allerede er utarbeidet) for å gjøre de nødvendige tilleggene og slettingene i den eksisterende kontraktsmalen.

fokusere på unike poeng i den eksisterende kontraktsmalen

Fagpersoner som jobber i visse selskaper vil kunne veterinere kontraktene av to grunner:

 1. Det er enten slike selskaper vil ha egne kontraktsmaler; og
 2. Motpart sender inn sin kontraktsmal for å bli gjennomgått.

I undersøkelsesprosessen er læringskurven begrenset for fagpersoner, siden de trenger å fokusere på unike pekere i den eksisterende kontraktsmalen og ikke får muligheten til å gjøre arbeidet fra første hånd.

omfattende forskning på forskjellige klausuler

På den annen side, i utarbeidelsesprosessen for utkast, utarbeider forfatteren ofte hele kontrakten på egenhånd med spesielt fokus på hvert eneste minutt fra startpunkt til sluttpunkt.

Kontraktsutkast lar den som gjør utkastet få muligheten til å lære seg kunsten å utarbeide bestemmelse etter bestemmelse, noe som gjør det mulig for omfattende forskning på forskjellige klausuler å lære hver klausul til kjernen.

Det anbefales at de unge juridiske sinnene fokuserer på læring av kontraktsutkast (for å lære førstehåndsarbeid) til kjernen for å bli dyktige i utarbeidelse av kontrakter eller kontraktsvetering.

Enterprise Legal / Drafting Contracts / Vetting

Kontraktsutkast og tjenesteleverandører for kontraktvetting i Dubai. Juridisk vurdering av forskjellige dokumenter. Gi juridisk mening. Rådgivning om sensitive forhold. Juridiske etterlevelser. 

Rull til toppen