Druhy nehôd v SAE

Sme špecializovaná advokátska kancelária na riešenie niekoľkých typov prípadov z nedbanlivosti, ako sú napríklad lekárske alebo právne zanedbanie, dopravné nehody, letecké nehody, nedbanlivosť pri starostlivosti o deti, úmrtie z nedbanlivosti a iné incidenty z nedbanlivosti.

Typy nehôd a typy zranení

Účastník nehody na bicykli alebo motocykli?

Ak ste sa stali účastníkmi dopravnej nehody na bicykli alebo motocykli, ktorá bola spôsobená bez vášho zavinenia, máte právo požadovať od páchateľa náhradu za vaše zranenia. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je najať si právnika pre nehody na bicykli alebo právnika pre nehody na motocykli v Dubaji.

1 čo robiť po autonehode alebo nehode
2 dopravná nehoda
3 sme skúsený právnik v oblasti ujmy na zdraví a advokátska kancelária

Čo robiť po autonehode alebo autonehode?

To, čo urobíte po nehode auta, bicykla alebo motocykla, môže ovplyvniť vašu bezpečnosť, pripraviť cestu k úspešnému odškodneniu a zabrániť tomu, aby druhá strana zvaľovala vinu na vás. Neutekajte z lokality. Niekoľko dôležitých vecí, ktoré je potrebné urobiť po nehode, je uvedených nižšie:

.. Choďte na bezpečné miesto, aby ste sa vyhli ďalším nehodám a venujte sa svojim zraneniam, ak sú vážne. V prípade potreby vyhľadajte lekárske ošetrenie.
.. Obráťte sa na políciu a iné orgány.
.. Zhromažďujte očitých svedkov a dôkazy fotografovaním.
.. Informujte svoju poisťovňu a povedzte jej každý detail.
.. Vyhľadajte právne zastúpenie zavolaním právnika alebo právnika.

Typy zranení pri dopravných nehodách

 • Menšie nehody môžu viesť k ľahkým zraneniam, ako sú poranenia alebo poranenie svalov. Veľké nehody však môžu spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť. Nižšie sú uvedené najbežnejšie typy úrazov, ktoré môžu byť spôsobené nehodami na bicykloch alebo motocykloch:

  • Zlomené kosti a dislokácia
  • Poranenia tváre a rôzne zlomeniny kostí
  • Trauma hlavy a krku a zranenia
  • Lacerácie a jazvy
  • Trvalé postihnutie alebo ochrnutie
  • Traumatické poranenia mozgu
  • Poranenie miechy a chrbta
  • Popáleniny kože alebo tela a psychická trauma
  • Ťažké vnútorné poranenia brucha alebo trupu

Nehody a zranenia výletných lodí

Výletné lode sú ako malé mestá plávajúce na vode so svojimi zamestnancami a cestujúcimi ako obyvateľmi viacposchodových komplexov, v ktorých sa nachádzajú kluby, centrá voľného času a reštaurácie. Nehody výletných lodí sú veľmi časté a ak nimi trpíte, musíte vedieť, ako sa s prípadom vysporiadať správnym spôsobom.

Typy nárokov na zranenia na výletných lodiach

Existujú rôzne typy tvrdení o zraneniach z výletných lodí, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce:

.. Pád cez palubu
.. Zakopnutie a pád alebo pošmyknutie a pád 
.. Nehody pri vode alebo bazéne
.. Zranenia pri požiari na výletnej lodi 
.. Trvalé zranenia počas výletov na pevnine
.. Norwalk vírus alebo norovírusová infekcia alebo iné typy chorôb spôsobených nehygienickými podmienkami alebo kontaminovanými potravinami
.. Nehody v dokoch
.. Trvalé zranenia počas rekreačných aktivít na palube 
.. Zranenia v dôsledku navigačných chýb
.. Nehody s padajúcimi predmetmi
.. Fyzické alebo sexuálne napadnutie z dôvodu nebezpečných alebo nezabezpečených priestorov

Náhradné škody pri nehode výletnej lode

Prevádzkovatelia a vlastníci výletných lodí dlhujú povinnú starostlivosť o cestujúcich. Výletná loď je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby na plavidle neexistovali neprimerané riziká, ktoré by mohli spôsobiť zranenie cestujúcich. Nesplnenie týchto povinností a preukázanie nedbanlivosti prevádzkovateľov alebo výletných lodí vám môže dovoliť požiadať o náhradu škody, ktorá sa môže uplatniť v prípade nehody výletnej lode. Kompenzácie, ktoré môžete získať, zahŕňajú:

.. Súčasné a budúce náklady na rehabilitáciu
.. Súčasné a budúce náklady na zdravotnú starostlivosť
.. Inhibovaná schopnosť zárobku
.. Strata miezd vrátane budúcich miezd
.. Utrpenie a bolesť
.. Nároky na neoprávnenú smrť

Denná starostlivosť Zranenie

Vo chvíli, keď zveríte svoje dieťa pod dozor jaslí, škôlky alebo školy, je pre vás prirodzené očakávať, že váš drobec bude počas pobytu v zariadení v bezpečí.

Breach Of Duty

Existuje mnoho spôsobov, ako porušiť alebo porušiť štandard starostlivosti. Personál môže byť nepozorný pri vonkajších a vnútorných aktivitách. Strediská a škôlky alebo ich prevádzkovatelia a majitelia môžu porušiť svoju povinnosť starostlivosti aj vtedy, ak nebudú riadne udržiavať vybavenie ihriska, sociálne zariadenia a vybavenie tried; neposkytujú primerané hygienické a čisté prostredie; alebo umožňujú deťom prístup k veciam, ktoré predstavujú riziko udusenia.

Denné opatrovateľské strediská ponúkajúce dopravu môžu byť tiež nedbanlivé tým, že nedohliadajú na vodičov, najímajú neadekvátnych vodičov, nedostatočne udržiavajú a nekontrolujú vozidlá a nezabezpečujú, aby boli deti správne pripútané a usadené.

Opatrenia z nedbanlivosti pri úrazoch v dennej starostlivosti

Ak sa vaše dieťa zraní v jasliach alebo v škole v dôsledku nedbanlivosti personálu, môžete podať žalobu z nedbanlivosti, ktorá vám pomôže získať náhradu škody za utrpené zranenia vášho dieťaťa. Ak je prostredie centra nedbanlivo navrhnuté alebo upravené tak, že môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti, majiteľ centra alebo osoba najatá majiteľom na zriadenie centra je zodpovedná z nedbanlivosti za následné utrpené zranenia dieťaťa. .

Ak sa vaše dieťa zraní, keď je pod dohľadom opatrovateľky, denného centra alebo niekoho iného zodpovedného za starostlivosť oň, môžete podať návrh na dohľad z nedbanlivosti. V takýchto prípadoch môže byť osoba, ktorá prijala zodpovednosť za vaše dieťa, ale koná nepozorne alebo neopatrne, zažalovaná za nedbanlivosť.

4 finančnú náhradu
5 konaní z nedbanlivosti
6 právnik ujmy na zdraví

Osobné zranenie počas práce/pracoviska/kancelárie

Od zamestnancov vo všetkých emirátoch sa vyžaduje, aby svojim zamestnancom poskytovali skutočne bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Niektorí zamestnávatelia nedokážu splniť túto povinnosť a v dôsledku toho sú zamestnanci zranení. Príležitostne však môže dôjsť k zraneniu zamestnancov v práci, aj keď bolo vynaložené všetko úsilie na to, aby bola práca zabezpečená. Tieto zranenia môžu zahŕňať všetko, od zlomených kostí, priťažujúcich sa nedávnych stavov, osteoporózy, dokonca aj psychického poškodenia. Každý štát alebo mesto má nejaký svoj systém, ktorý pomáha zamestnancom s pracovnými zraneniami.

Zákon o ujme na zdraví (známy aj ako zákon o priestupkoch) umožňuje poškodenému žalobcovi získať odškodnenie, keď niekto iný spôsobí škodu z nedbanlivosti alebo úmyselne. Existuje množstvo rôznych situácií, ktoré môžu viesť k prípadu vážneho zranenia, hoci nie každá situácia, v ktorej je niekto zranený, vedie k ľahostajnosti.

Ak sa zraním v práci alebo na pracovisku, AKO môžem chrániť svoje práva?

Najdôležitejším a zároveň tým najlepším spôsobom, ako ochrániť svoje zákonné práva, je nahlásiť svoje zranenie svojmu zamestnávateľovi. Väčšina emirátov alebo miest v Spojených arabských emirátoch vyžaduje, aby ste nahlásili svoje zranenie v určitom čase, zvyčajne v ten istý deň alebo v priebehu niekoľkých dní. V závislosti od celkového stavu zranenia to nemusí byť vždy možné, ale je dôležité nahlásiť zranenie ako vhodné.

Ďalší krok, ktorý môžete urobiť, aby ste uplatňovali svoje práva, je dospieť k dohode s pracovníkmi na severovýchodnom pobreží Severného mora. Toto je váš zamestnávateľ, súd a vaša poisťovacia spoločnosť zamestnávateľa na formálne oznámenie o vašom zranení.

Aké sú moje práva, ak som zranený v práci?

– Máte právo vidieť lekára a vykonávať lekársku liečbu
– Po vyliečení máte právo vrátiť sa do svojej práce
– Máte právo podať žalobu za svoje zranenie alebo chorobu v práci na súde
– Ak sa nemôžete vrátiť do práce kvôli svojmu zraneniu alebo chorobe, či už trvalému alebo dočasnému, máte veľakrát právo.
– Máte právo byť zastupovaný zákonom počas celého obdobia.

Pri pochopení vašich práv na to je rovnako dôležité, aby ste pochopili svoje právo odmietnuť určité požiadavky alebo ponuky. Napríklad, ak ste zranený a váš zamestnávateľ vás povzbudzuje, aby ste svoje zdravie využili na svoju zdravotnú liečbu, máte pravdu.

Zákony v každom emiráte (Dubaj, Sharjah, Abu Dhabi) stanovujú, že môžete presadzovať zamestnaneckú dohodu bez obáv z odvety alebo obťažovania zo strany vášho zamestnávateľa. Ak vám váš zamestnávateľ sťažuje slobodné uplatňovanie týchto práv, sankcie môžu byť pre zamestnávateľa oveľa horšie. Je nezákonné, aby vás váš šéf alebo nadriadený obťažoval v práci alebo vám inak sťažoval výkon vašej práce, ak je vaša motivácia pracovníka dobrá.

Aké sú moje práva voči iným stranám, ako je môj zamestnávateľ?

Niekedy vaše pracovné zranenie mohlo byť spôsobené nedbanlivosťou tretej strany. V závislosti od okolností môže byť táto iná možnosť alebo entita dizajnérom alebo výrobcom vhodnej ponuky dopytu po dodávke Ak sa počas práce zraníte v dôsledku nedbanlivosti inej strany, môžete mať právo podať žalobu proti tejto entite. Sú známe ako „nároky tretích strán“. Tурісаllу, tieto nároky аrе nо nо tіе іn іn іn thе robotnícky commреnѕаtіоn súd. Skôr majú formu civilného práva a sú podané v štátnom alebo federálnom súdnom konaní.

Sme skúseným právnikom v oblasti osobných úrazov a advokátskou kanceláriou

V roku 1998 naši zakladatelia a starší advokáti našli veľkú medzeru na trhu a rozhodli sa otvoriť kanceláriu, ktorá bude pracovať na prípadoch zranení. Mali sme len troch ďalších asistentov, ktorí im pomohli začať ich cestu. Pracovali od základov a podarilo sa im premeniť svoju prvú kanceláriu na masívnu firmu s viacerými pobočkami (Dubaj, Abu Dhabi, Fujairah a Sharjah). Naša advokátska kancelária pre úrazy je teraz jednou z najväčších v celej krajine a zaoberá sa stovkami prípadov pre občanov v celých Spojených arabských emirátoch.

Zameriavame sa na to, aby sme vám pomohli získať akúkoľvek finančnú kompenzáciu, na ktorú máte nárok. Tieto peniaze vám môžu pomôcť finančne podporiť akékoľvek lekárske ošetrenia alebo procedúry, ktoré ste museli podstúpiť po nehode, ako aj pokryť akúkoľvek stratenú mzdu alebo utrpenie, ktoré vám to mohlo spôsobiť.

Sme špičkou vo svojom odbore a riešime niekoľko typov prípadov z nedbanlivosti, ako sú lekárske alebo právne zanedbanie, dopravné nehody, letecké nehody, nedbanlivosť pri starostlivosti o deti, úmrtie a iné incidenty z nedbanlivosti.

Účtujeme si 5000 15 AED za registráciu u nás a XNUMX % z nárokovanej sumy po tom, čo ste vyhrali občiansky spor (až po prijatí peňazí). Kontaktujte nás a začnite ihneď.