Tresty za zneužívanie drog a obchodovanie s nimi v Spojených arabských emirátoch

Protidrogové zákony Spojených arabských emirátov: tresty a sankcie za obchodovanie s drogami

Protidrogové zákony Spojených arabských emirátov: Pokuty za zneužívanie drog a trestné činy za obchodovanie s nimi v SAE

Zneužívanie drog je jedným z najvýznamnejších problémov, ktorým dnešná spoločnosť čelí. Stal sa celosvetovým problémom, s jeho negatívnymi dôsledkami sa vyrovnáva takmer každá krajina. Neresť škodí jednotlivcom a spoločnosti, najmä mládeži. Je to tiež hrozba pre rodinné usporiadanie, pričom mnohé rodinné rozpady možno pripísať zneužívaniu drog.

Bohužiaľ sa ukázalo, že problém užívania drog je v mnohých krajinách ťažko odstrániteľný, keďže je spojený s organizovaným zločinom vrátane obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Zneužívanie drog sa v podstate stalo takou hroznou epidémiou, že je hrozbou pre národnú bezpečnosť a ochranu mnohých krajín. Rovnako ako iné krajiny, aj Spojené arabské emiráty majú svoj spravodlivý podiel na problémoch so zneužívaním drog a obchodovaním s nimi.

Hrozba zneužívania drog a obchodovania s drogami v Spojených arabských emirátoch bola znásobená jedinečnou geografickou polohou a atraktívnosťou krajiny ako obchodného centra a destinácie pre prisťahovalcov a turistov. Vo všeobecnosti sa Spojené arabské emiráty ako domov ľudí rôznych národností nemôžu odlúčiť od globálneho problému zneužívania drog. Okrem toho kriminálne živly využili otvorenú politiku SAE v medzinárodnom obchode na pašovanie drog cez ich hranice. Zistite, ktoré drogy sú v Spojených arabských emirátoch nezákonné, aké sú prísne tresty a tresty za užívanie a držbu drog, obchodovanie s nimi, výrobu a distribúciu.

Zákony Spojených arabských emirátov o zneužívaní drog a obchodovaní s nimi

Spojené arabské emiráty majú politiku nulovej tolerancie pre zneužívanie drog a obchodovanie s nimi. Federálny zákon SAE č. 14 z roku 1995 (Zákon o omamných a psychotropných látkach) ukladá prísne tresty každému, kto bude uznaný vinným z dovozu, vývozu, prepravy, konzumácie, držby alebo prechovávania omamných látok a iných zakázaných látok.

Federálny zákon kategorizuje drogy do dvoch skupín, vrátane;

  • Narkotické drogy vrátane kanabisu alebo marihuany, kokaínu, heroínu, metadónu, ópia a nikomorfínu
  • Psychotropné látky vrátane aminorexu, butalbitalu, etinamátu a barbitalu

Zatiaľ čo tresty za zneužívanie drog zahŕňajú konkrétne tresty odňatia slobody a pokuty v závislosti od typu drogy, Spojené arabské emiráty upravili svoje zákony tak, aby Jednotka na liečbu závislostí. Jednotka je ako rehabilitačné centrum, kde vláda ponúka pomoc obvineným drogovo závislým na ich ceste k uzdraveniu a sociálnej reintegrácii. Odporúčanie a prijatie na Jednotku sú však dobrovoľné.

Trest za obchodovanie s drogami v SAE

Na rozdiel od páchateľov zneužívania drog čelia jednotlivci uznaní vinnými z obchodovania s drogami v SAE, vrátane dovozu a vývozu narkotík, oveľa prísnejšie tresty. Niektoré z trestov za obchodovanie a propagáciu nelegálnych drog v SAE zahŕňajú:

  • trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov a pokutu najmenej 20,000 1 Dh pre každého, kto bude uznaný vinným zo spravovania alebo zriaďovania miesta na zneužívanie akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, ako je definované v prílohách 2, 4, 5 a XNUMX o omamných a psychotropných látkach
  • trest odňatia slobody na sedem až desať rokov a peňažný trest najmenej 20,000 3 Dh pre každého, kto bude uznaný vinným zo spravovania alebo zriaďovania miesta na zneužívanie akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, ako je definované v prílohách 6, 7, 8 a XNUMX Narkotický a psychotropný zákon
  • trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov a pokuta najmenej 50,000 XNUMX Dh pre každého, kto sa previní z obchodovania s drogami alebo z propagácie drog
  • trest odňatia slobody na sedem až desať rokov pre každého, kto je vinný zo zavlečenia, dovozu, vývozu, výroby, extrakcie alebo výroby ktorejkoľvek z omamných alebo psychotropných látok uvedených v prílohách 3, 6, 7 a 8 zákona o omamných a psychotropných látkach
  • Ak bude osoba uznaná vinnou zo spáchania niektorého z vyššie uvedených trestných činov s cieľom obchodovania s ľuďmi alebo propagácie, bude potrestaná doživotným väzením a pokutou od 50,000 200,000 do XNUMX XNUMX Dh.

Okrem týchto sankcií Spojené arabské emiráty ukladajú prísne sankcie aj za kybernetické alebo online aktivity, ktoré propagujú zneužívanie drog alebo obchodovanie s nimi, vrátane správy webovej stránky určenej na propagáciu zneužívania drog alebo obchodovania s nimi. Vinníkom hrozí dočasné väzenie, ako je stanovené v kybernetických zákonoch Spojených arabských emirátov, pokuta od 500,000 1 do XNUMX milióna Dh alebo obe sankcie.

Okrem toho, Spojené arabské emiráty patria medzi malú skupinu krajín, kde zneužívanie drog alebo nezákonné obchodovanie s drogami môže viesť k trestu smrti. Návštevníci, vrátane turistov a zahraničných pracovníkov, čelia trvalej deportácii okrem existujúcich prísnych trestov za zneužívanie drog a trestné činy obchodovania s drogami. Spojené arabské emiráty však povoľujú prechovávanie predpísaných liekov pre jednotlivcov, ktorí navštívia krajinu.

Spojené arabské emiráty ukladajú prísne sankcie

Zneužívanie drog a obchodovanie s nimi je obrovským globálnym problémom, pričom mnohé krajiny vrátane Spojených arabských emirátov ukladajú prísne tresty za zneužívanie drog a trestné činy obchodovania s drogami. S rastúcou zahraničnou populáciou Spojených arabských emirátov sa ukázalo, že zneužívanie drog a obchodovanie s nimi je veľkou výzvou napriek zákonom o nulovej tolerancii. Okrem niekedy kontroverzných prísnych trestov SAE podnikli aj ďalšie kroky na boj proti problému zneužívania drog, vrátane zriadenia jednotky na liečbu závislostí podobnej rehabilitácii. Stále však existujú oblasti na zlepšenie, vrátane revízie usmernení o tom, ktorý typ drog by mal byť povolený do krajiny.

Odborný drogový právnik v Dubaji

Čelíte trestom za zneužívanie drog a obchodovaniu s nimi v Spojených arabských emirátoch? Dovážať, vyvážať, držať, vyrábať alebo obchodovať s nelegálnymi drogami v SAE je federálny zločin. Spojené arabské emiráty majú politiku nulovej tolerancie voči obchodovaniu s drogami. Trestné činy súvisiace s obchodovaním s drogami môžu viesť k uväzneniu, vysokým pokutám a deportácii. 

Advokáti SAE poskytuje právne poradenstvo, pomoc a zastupovanie v oblasti trestov za zneužívanie drog a trestných činov obchodovania s drogami v SAE. Naši právnici sú odborníkmi na protidrogové zákony Spojených arabských emirátov a majú rozsiahle skúsenosti s riešením prípadov zneužívania drog a obchodovania s nimi. Kontaktujte nás ešte dnes pre konzultáciu!

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie a konzultáciu s našimi špecializovanými právnikmi pre drogy a trestnú činnosť na čísle +971506531334 +971558018669

chyba: Obsah je chránený !!
Prejdite na začiatok