Tresty za zneužívanie drog a trestné činy za obchodovanie s drogami v Spojených arabských emirátoch

Spojené arabské emiráty (SAE) majú jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete a uplatňujú politiku nulovej tolerancie voči trestným činom súvisiacim s drogami. Obyvatelia aj návštevníci sú vystavení prísnym sankciám, ako sú vysoké pokuty, väzenie a deportácia, ak sa zistí porušenie týchto zákonov. Cieľom tohto komplexného sprievodcu je objasniť drogové predpisy Spojených arabských emirátov, rôzne typy drogových trestných činov, tresty a tresty, právnu obranu a praktické rady, ako sa vyhnúť zapleteniu s týmito prísnymi zákonmi.

Nelegálne látky a niektoré lieky na predpis a voľnopredajné lieky sú kategoricky zakázané podľa federálneho zákona č. 14 z roku 1995 o kontrole Narkotické drogy a Psychotropné látky. Tento zákon dôsledne definuje rôzne zoznamy nelegálnych drog a ich kategorizácia na základe potenciálu zneužívania a závislosti.

1 trestných činov obchodovania s ľuďmi
2 UAE tresty za drogy
3 tresty a tresty

Prísne protidrogové predpisy SAE

Niektoré kľúčové aspekty, na ktoré sa vzťahuje tento právny predpis, zahŕňajú:

 • Federálny zákon č. 14 z roku 1995 (známy aj ako zákon o narkotikách): Primárna legislatíva upravujúca kontrolu narkotík v SAE. Tento rozsiahly zákon vytvára právny rámec pre boj proti šíreniu nebezpečných látok v SAE. Zahŕňa aspekty, ako je kategorizácia kontrolovaných látok, definovanie trestných činov súvisiacich s drogami, stanovenie trestov a trestov, usmernenia pre administratívne zaistenie a vyšetrovanie, ustanovenia pre rehabilitačné zariadenia a mechanizmy spolupráce s inými agentúrami.

 • Federálny úrad pre kontrolu drog (FADC): Ústredný orgán zodpovedný za dohľad nad zákonom o narkotikách a za koordináciu národného úsilia proti obchodovaniu s narkotikami spolu s ďalšími domácimi agentúrami, ako je dubajská polícia a polícia v Abú Zabí.

 • Navádzanie: Povzbudzovanie, podnecovanie alebo napomáhanie pri akomkoľvek trestnom čine vrátane trestných činov súvisiacich s drogami, za čo v Spojených arabských emirátoch hrozia prísne tresty. Obvinenie z navádzania sa môže uplatniť aj v prípade, že zamýšľaný trestný čin nebol úspešne vykonaný.

Druhy drogových trestných činov v SAE

Zákony Spojených arabských emirátov klasifikujú drogové trestné činy do troch hlavných kategórií, pričom všetkým sa ukladajú prísne tresty:

1. Osobné použitie

Vlastníctvo čo i len malých množstiev narkotík na rekreačné účely je zakázané podľa článku 39 zákona o narkotikách. Týka sa to tak občanov, ako aj cudzincov s bydliskom alebo návštevou SAE. Úrady môžu vykonávať náhodné testy na drogy, prehliadky a razie, aby identifikovali páchateľov osobného užívania.

2. Propagácia drog

Činnosti, ktoré aktívne podporujú užívanie drog, tiež čelia tvrdým trestom podľa článkov 33 až 38. Patrí medzi ne predaj, distribúcia, preprava, preprava alebo skladovanie narkotík, a to aj bez úmyslu dosiahnuť zisk alebo obchodovanie s nimi. Do tejto kategórie patrí aj uľahčovanie obchodov s drogami alebo zdieľanie kontaktov na dílerov.

3. Obchodovanie s drogami

Najzávažnejšie porušenia zahŕňajú nadnárodné obchodné skupiny, ktoré pašujú veľké zásoby nelegálnych drog do SAE za účelom distribúcie a zisku. Páchateľom hrozia doživotné tresty a dokonca aj trest smrti za určitých podmienok podľa článkov 34 až 47 zákona o narkotikách.

Droga majetok a obchodovanie sú vážne kriminálnej trestných činov v Spojených arabských emirátoch (SAE), ktoré sú závažné tresty. Táto príručka skúma Spojené arabské emiráty droga zákonov, načrtáva kľúčové rozdiely medzi poplatkami za prechovávanie a obchodovanie s ľuďmi a poskytuje rady, ako sa brániť proti obvineniam.

Definovanie držby drog vs. obchodovanie s drogami

Prechovávanie drog sa týka neoprávneného držania alebo skladovania nelegálnej látky pre osobné použitie. Naopak, obchodovanie s drogami zahŕňa výrobu, prepravu, distribúciu alebo predaj nelegálnych drog. Obchodovanie s ľuďmi často zahŕňa zámer distribúcie alebo komerčného prospechu a zvyčajne zahŕňa väčšie množstvá drog. Oba sú v SAE zločiny na úrovni zločinu.

Drogové tresty a tresty v SAE

Spojené arabské emiráty zákon zaujíma postoj „nulovej tolerancie“. drogyMajetok alebo použitie čo i len malého množstva je nezákonné.

Hlavnou legislatívou je federálny zákon č. 14 z roku 1995, ktorý zakazuje obchodovanie s ľuďmi, propagáciu a vlastniť narkotiká. Kategorizuje látky do tabuliek založených na nebezpečenstve a potenciáli závislosti.

 • Druh drogy: Tresty sú prísnejšie za vysoko návykové látky kategorizované ako nebezpečnejšie, ako je heroín a kokaín.
 • Zadržané množstvo: Na väčšie objemy drog sa vzťahujú prísnejšie sankcie.
 • Zámer: Osobné použitie je menej prísne ako trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi alebo distribúciou.
 • Štatút občianstva: Cudzincom sa v porovnaní s občanmi Spojených arabských emirátov ukladajú prísnejšie tresty a povinná deportácia.
 • Predchádzajúce trestné činy: Jednotlivci s opakovanými trestnými činmi čelia čoraz prísnejším trestom.

obchodovanie trestné činy dostávajú prísnejšie rozsudky vrátane trestu smrti. Viaceré faktory, ako napríklad opakované drogové trestné činy, môžu zvýšiť tresty. Poplatky za narušenie v SAE môže požiadať aj o pomoc pri nelegálnych drogových aktivitách.

Niektoré charakteristické tresty zahŕňajú:

pokuty:

Peňažné pokuty až do výšky 50,000 XNUMX AED sa ukladajú na základe druhu a objemu drogy, okrem uväznenia. Nedávno boli zavedené pokuty ako alternatívny trest za veľmi drobné porušenia pri prvom použití.

uväznenie:

Minimálne 4-ročné tresty za povýšenie alebo trestné činy obchodovania s ľuďmi, siahajúce až po doživotie. Obdobie zadržania na „osobné použitie“ je založené na okolnostiach, ale trvá minimálne 2 roky. Trest smrti sa uplatňuje vo výnimočných prípadoch obchodovania s ľuďmi.

deportácie:

Neobčania alebo cudzinci odsúdení za drogové trestné činy sú po odpykaní trestu povinne vyhostení zo SAE, a to aj za menšie porušenia. Doživotný zákaz vstupu sa ukladá aj po deportácii.

Možnosti alternatívnych trestov:

Po rokoch kritiky tvrdých zákonov o väznení drog, revízie zavedené v roku 2022 poskytujú niekoľko flexibilných možností ukladania trestov ako alternatívy k väzeniu:

 • Rehabilitačné programy
 • Tresty za verejnoprospešné práce
 • Podmienečné tresty podmienené dobrým správaním
 • Výnimky pre spolupracujúcich podozrivých, ktorí pomáhajú vyšetrovaniu

Tieto možnosti sa vzťahujú predovšetkým na menej závažné trestné činy pri prvom použití alebo poľahčujúce okolnosti, zatiaľ čo trestné činy obchodovania s ľuďmi a zásobovania si stále vyžadujú prísne tresty odňatia slobody podľa všeobecných usmernení pre udeľovanie trestov.

Náročné vaše Poplatky: Kľúč Opevnenie pre prípady drog

Zatiaľ čo SAE zaujímajú prísny postoj k drogovým trestným činom, na popieranie obvinení možno použiť niekoľko stratégií právnej obrany:

 • Namietanie k zákonnosti prehliadky a zaistenia
 • Preukázanie nedostatku vedomostí resp sústredený
 • Hádať sa za znížený poplatok alebo alternatívny trest
 • Spochybňovanie skutočného držania drog
 • Spochybňovanie spoľahlivosť dôkazov a svedkov
 • Spochybňovanie protiústavných zákonov a trestov
 • Nedostatky vo forenzných dôkazoch a testovaní
 • Vysadené alebo kontaminované drogy
 • Zachytenie políciou
 • lekársky nevyhnutnosť
 • Závislosť ako obrana
 • Spochybnenie vlastníctva alebo spojenia s drogami
 • Prekročenie rozsahu a príkaz na prehliadku
 • Porušenie práv na bezdôvodné prehliadky a zabavenie
 • Zvážte program odklonu, ak je k dispozícii

Adept právnik dokáže identifikovať a zamestnať silných opevnenia na základe špecifík vášho prípadu poplatky za drogy v SAE.

Dôsledky súdu Presvedčenie

Okrem väzenia, tie odsúdený of droga priestupky môžu trpieť:

 • Trestný register: Spôsobovanie prekážok zamestnanosti a práv v SAE
 • Zabavenie majetku: Hotovosť, mobilné telefóny, vozidlá a majetok môžu byť skonfiškované
 • Väzenie Vety a pokuty
 • Povinná droga liečba relácie
 • deportácie: Prikázanie cudzincovi opustiť krajinu z dôvodu spáchania závažného trestného činu.
 • Zákaz vstupu do SAE: Doživotný zákaz návratu späť do SAE, ide o trvalý zákaz zo SAE.

Tieto vážne osobné a profesionálne dôsledky poukazujú na kritickú potrebu silnej právnej obhajoby.

Týkajú sa predovšetkým menej závažných trestných činov pri prvom použití alebo poľahčujúcich okolností, zatiaľ čo trestné činy obchodovania a zásobovania si stále vyžadujú prísne tresty odňatia slobody podľa všeobecných usmernení pre udeľovanie trestov.

Výstražné znamenia pre cestujúcich

Prísne protidrogové zákony Spojených arabských emirátov zastihnú mnohých návštevníkov alebo novoprichádzajúcich expatriotov nevedomých, čo ich privedie do vážnych právnych problémov. Niektoré bežné úskalia zahŕňajú:

 • Nosenie zakázaných liekov ako kodeín bez súhlasu
 • Nechať sa oklamať nevedomým nosením skrytých narkotík
 • Za predpokladu, že užívanie kanabisu nebude zistené alebo je legálne
 • Veriť, že ich veľvyslanectvo môže ľahko zabezpečiť prepustenie, ak ho chytia

Takéto mylné predstavy lákajú nič netušiacich jednotlivcov k nelegálnemu užívaniu alebo preprave drog, čo vyvrcholí šokmi zo zadržania a záznamom v registri trestov. Jediným obozretným prístupom je poznať zakázané látky, vyhýbať sa konzumácii narkotík akéhokoľvek druhu počas pobytu v SAE a vyhýbať sa podozrivým jednotlivcom, ktorí predkladajú zvláštne požiadavky alebo ponuky súvisiace s medicínsky neoznačenými balíkmi, pomocou pri skladovaní a podobnými pochybnými návrhmi.

Najnovší zakázaný a obmedzený tovar - Sharjah Customs - SAE

Čo si so sebou do SAE nemusíte priniesť - medzinárodné letisko v Abú Zabí

Čo možno neprinesiete so sebou na SAE - medzinárodné letisko v Dubaji

4 trestné činy súvisiace s drogami
5 obchodovanie s drogami
6 hrozí doživotie

Odborná právna pomoc je kritická

Akýkoľvek náznak zapojenia do nezákonných látok oprávňuje okamžite kontaktovať špecializovaných kriminálnych právnikov v Spojených arabských emirátoch skôr, ako odpoviete úradníkom alebo podpíšete akékoľvek dokumenty. Kvalifikovaní právni advokáti odborne vyjednávajú o obvineniach tak, že sa opierajú o ustanovenia v rámci samotného federálneho zákona č. 14, ktoré umožňujú družstevným obvineným alebo osobám, ktoré po prvý raz vykonajú tresty odňatia slobody.

Špičkoví právnici využívajú svoje skúsenosti so súdnymi spormi, aby minimalizovali riziko uväznenia a zabezpečili oslobodenie od deportácie pre cudzincov, ktorí boli pristihnutí pri menších porušovaní drog. Ich tím pomáha vyjednávať umiestnenie v rehabilitačných programoch a podmienečné pozastavenie výkonu trestu prostredníctvom technických argumentov. Zostávajú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby mohli zadržaným v panike poskytnúť núdzové právne konzultácie.

Zatiaľ čo protidrogové zákony Spojených arabských emirátov sa navonok zdajú byť prísne tvrdé, justičný systém zakotvuje kontroly a rovnováhy, ktoré môžu kompetentní právni experti použiť na dramatické zlepšenie výsledkov pre tých, ktorí sú uväznení v tomto prísnom právnom systéme. Výstraha spočíva v tom, že pri zatknutí treba konať rýchlo a neodkladať, kým sa v arabčine urýchlene nepodpíše papierovanie o obžalobe bez toho, aby ste pochopili dôsledky.

Prvým kritickým krokom je kontaktovanie obhajcovia v trestných veciach v Abu Dhabi alebo Dubaji pre vyhodnotenie naliehavých prípadov a stratégiu najlepšieho prístupu vzhľadom na jednotlivé špecifiká, ako je typ a rozsah porušenia, podrobnosti o oddelení zatýkania, pozadie obvineného a ďalšie kvalitatívne faktory, ktoré formujú právne postavenie. Špecializované advokátske kancelárie ponuka dôverná prvá konzultácia zatknutým cudzincom vystrašeným z mätúcej cesty pred nimi.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

Tresty za zneužívanie drog a obchodovanie s nimi v Spojených arabských emirátoch: 10 kritických faktov

 1. Dokonca aj zvyšková stopová prítomnosť drog si vyžaduje trest
 2. Rekreačné využitie je rovnako nezákonné ako hromadné pašovanie
 3. Povinný skríning na drogy pre podozrivých
 4. Za obchodovanie s ľuďmi je predpísaný minimálne 4 roky väzenia
 5. Cudzincom hrozí po odpykaní trestu deportácia
 6. Šanca na alternatívne spôsoby odsúdenia pre začiatočníkov
 7. Nosenie neschválených liekov na predpis je riskantné
 8. Zákony Emirates platia aj pre tranzitujúcich cestujúcich
 9. Nevyhnutná je asistencia odborného obhajcu
 10. Po zadržaní je nevyhnutné konať rýchlo

záver

Vláda Spojených arabských emirátov pokračuje vo svojom neochvejnom záväzku proti nelegálnym narkotikám prostredníctvom prísnych sankcií, bezpečnostných iniciatív, ako je všadeprítomný CCTV dohľad a pokročilé technológie hraničnej kontroly, propagácia verejnej informovanosti a odhodlaná podpora regionálnych a globálnych protidrogových agentúr.

Revidované právne ustanovenia však teraz vyvažujú trest a rehabilitáciu zavedením flexibility ukladania trestov za menšie porušenia. To signalizuje pragmatický posun s cieľom pomôcť pri reforme príležitostných užívateľov pri zachovaní tvrdých sankcií pre obchodníkov s drogami a obchodníkov s drogami.

Pre návštevníkov a expatov si vyhýbanie sa akýmkoľvek pasciám vyžaduje ostražitosť v súvislosti so zakázanými látkami, schvaľovaním liekov, podozrivými známosťami Múdre a rozumné správanie. K pošmyknutiu však dochádza aj napriek najlepším preventívnym opatreniam. A najhoršia reakcia zahŕňa náhlivosť, paniku alebo rezignáciu. Namiesto toho, špecializovaní kriminálni právnici poskytujú správnu núdzovú reakciu, aby sa popasovali so zložitým právnym aparátom, odborne vyjednávali v mene klienta a dosahovali realistické výsledky.

SAE môžu mať jeden z najprísnejších protidrogových zákonov na svete, ale nie sú úplne neflexibilné za predpokladu, že počas kritických počiatočných dní je zabezpečené odborné vedenie. Špecializovaní právnici na obhajobu zostávajú najlepším záchranným lanom pred uväznením klincami, ktoré zatvoria všetky dvere vykúpenia.

Nájdenie správneho Právnik

Hľadá sa expert SAE advokát efektívnosť je rozhodujúca, keď sa pozeráme na hrozné výsledky, ako sú desaťročné tresty alebo popravy.

Ideálna rada bude:

 • Skúsený s miestnym droga prípady
 • vášnivý o dosiahnutie najlepšieho výsledku
 • strategický pri spájaní silný opevnenia
 • Vysoko hodnotené od minulých klientov
 • Plynule hovorí arabsky aj anglicky

často kladené otázky

Aké sú najčastejšie droga priestupky v SAE?

Najčastejšie droga priestupky sú majetok of konopeMDMA, ópium a tablety na predpis ako Tramadol. obchodovanie poplatky sa často týkajú hašiša a stimulantov amfetamínového typu.

Ako môžem skontrolovať, či mám a trestný register v SAE?

Odošlite žiadosť na oddelenie registrov trestov Spojených arabských emirátov s kópiami pasu, občianskeho preukazu Emirates a vstupných/výstupných pečiatok. Prehľadajú federálne záznamy a zverejnia, ak nejaké existujú odsúdenie sú v evidencii. Máme predsa a služba na kontrolu registrov trestov.

Môžem cestovať do Spojených arabských emirátov, ak mám neplnoletú osobu? odsúdenie za drogy inde?

Technicky môže byť vstup odmietnutý osobám so zahraničím odsúdenie za drogy za určitých okolností. V prípade menších priestupkov však pravdepodobne stále môžete vstúpiť do SAE, ak od incidentu uplynulo niekoľko rokov. Napriek tomu je vhodné vopred sa poradiť s právnou osobou.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

Prejdite na začiatok