Ukubaluleka kommeli womphakathi

Ummeli wamacala omphakathi unolwazi olunzulu ngazo zonke izinhlobo zezindaba zomphakathi nezobugebengu. Ngakho-ke, uzomthola kanjani ummangaleli onekhono? Kubalulekile ukukhetha ummeli oqeqeshiwe ukuze awine icala lakho, kungakhathaliseki ukuthi unecala noma umsulwa. Nakuba amacala amaningi exazululwa ngaphandle kwenkantolo, ummeli wakho kufanele akulungele ukukumela enkantolo uma kunesidingo. Uzodinga ukuthi usebenzise abameli becala ohlangothini lwakho uma ufuna ukunciphisa noma mhlawumbe ukuqeda izindleko zangempela ezingase zibe khona kummangalelwa.

Iyini Imigomo Yomphakathi?

Icala lombango liwukungavumelani okusemthethweni phakathi kwezinhlangothi ezimbili noma ngaphezulu ezifuna isinxephezelo semali. Ummangali noma ummeli wecala ugxile ekumangaleleni umphakathi. Ummeli wamacala omphakathi usebenzisa amacala omphakathi ukuze amele ummangalelwa ekuqulweni kwamacala, ukuqulwa kwamacala, ukulamula, nokuxoxisana phambi kwama-ejensi okuphatha, izinkantolo zakwamanye amazwe, nezinkantolo zikahulumeni, zombuso, nezendawo.

Izinhlobo Zamacala Amacala

Icala limayelana nezindaba zomthetho ezihlobene nenqubo yecala, okuhlanganisa ukungezwani, izimpikiswano, noma izingxabano phakathi kwabantu.

Inqubo yokwahlulela iqukethe:

  • ukufaka icala
  • imikhuba yokuthola nokuhamba
  • izivivinyo, izahlulelo, nemiklomelo

Ngenxa yokuthi lezi zinqubo zingase zithathe iminyaka ukuqedwa, uzodinga usizo lommeli wamacala omphakathi onolwazi nonamava. Qiniseka ukuthi ummeli wakho usebenza ngokukhethekile ezimweni zamacala ukuze akwazi ukuvikela icala lakho futhi akusize uxazulule udaba lwakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.

Ummeli wezombusazwe

Ummeli wamacala omphakathi uxazulula izingxabano phakathi kwezinhlangothi ezimbili. Imithetho yamacala iziqondiso ezivikela izimfuno zomphakathi kanye nezomuntu. Uma ubhekene nezinkinga zomthetho futhi ucabangela ukufaka icala enkantolo, kufanele ufune usizo lommeli wamacala omphakathi, njengoba bengabeluleki bezomthetho ababhekana nezindaba zomthetho zomphakathi noma ezizimele ngokuqulwa kwamacala enkantolo.

Ukuhlolwa Kwecala Lokuqala Nophenyo

Ecaleni lommangali, abameli becala bavame ukwenza uphenyo lwecala lokuqala ukuze bahlole ukuthi bukhona yini ubufakazi obanele bokuvula icala. Ecaleni lommangalelwa, uzonquma ukuthi yibuphi ubufakazi obukhona bokuvikela iklayenti lakhe ngokumelene nesimangalo sesikhathi esizayo noma samanje.

Ukuthola ofakazi, ukuthatha ubufakazi bofakazi, ukuthola imibhalo, ukuphenya ikhasimende ngemibuzo, nokuhlola izehlakalo eziholele ekungavumelani konke kuyingxenye yenqubo yophenyo. Abameli becala bavame ukubamba iqhaza ezingxoxweni zokuxazulula ngaphambi kokuqulwa kwecala emzamweni wokuxazulula isimo ngaphambi kokuvula icala.

Ukudala Amadokhumenti Omthetho

Ecaleni, ummangali nommangalelwa kumele balethe inqwaba yezicelo neziphakamiso enkantolo.

Ukuze kuqalwe isenzo, abameli bommangali bazodala futhi balethe amasamanisi nesikhalazo, futhi abameli bommangalelwa ngokuvamile bazobhala izimpendulo futhi, kwezinye izimo, izimangalo eziphikisayo ekuphenduleni leso sikhalazo sokuqala. Ukuze bakhe lezi zimpendulo, abameli bezokuvikela basebenza namakhasimende abo ukuze baphenye ukumangalelwa kwecala.

Iziphakamiso zangaphambi kokuqulwa kwecala zingaphinda zibhalwe umeluleki wecala, njengeziphakamiso zokuteleka noma ukuchithwa kobufakazi noma ukuguqula indawo noma indawo yecala. Bangase bathumele izicelo zezinqumo ezilethwe ngokusekelwe kuzicelo, ezingadingi ukuya enkantolo.

I-Discovery Methodology

Isigaba sokutholakala kwamacala sibandakanya abathintekayo ukushintshana ngalo lonke ulwazi olubalulekile. Ukuze bathole lolu lwazi, abameli bamacala basebenzisa izindlela eziningi zokuthola ulwazi.

Ukuphenya ngemibuzo kungenye yalezi zindlela. Ziwuchungechunge lwemibuzo ebhaliwe okufanele iphendule omunye uhlangothi esenzweni—futhi ngokubhaliwe futhi ngaphansi kwesijeziso sokuqamba amanga. Kungabandakanya ukufakwa kwesicelo, okuhlanganisa imibuzo ekhulunywayo evame ukubuzwa umeluleki ophikisayo esimweni sehhovisi futhi iphendulwe ngaphansi kwesifungo futhi.

Izicelo zamadokhumenti asezandleni zeqembu eliphikisayo, kanye nezicelo zokwamukelwa—ukucela uhlangothi oluphikisayo ukuba lwamukele noma lwenqabe izingxenye ezithile zecala ngokubhala nangaphansi kwesifungo—kuyindlela edumile yokuthola.

Ubufakazi obuphathekayo bungabuye buhlolwe abameli bamacala, kanye nolwazi olutholwe nge-e-discovery, olungaqoqwa, lucutshungulwe, futhi luhlaziywe. Kodwa-ke, isikhathi esiningi, bathembele kochwepheshe ukuthi balethe lezi zinsizakalo. Ochwepheshe bahlinzeka ngemibiko ebhaliwe engasetshenziswa enkantolo, noma bangase babizwe ukuze bafakaze.

Abameli becala baphinde baklame futhi bavikele iziphakamiso ezihlobene nokutholwa, njengeziphakamiso zokuphoqa elinye iqembu ukuthi liphendule izicelo zokutholwa uma bengakenzi kanjalo phakathi nesikhathi esithile. Lezi zinqubo zokutholwa zisiza abamangaleli ekuqoqeni izinto ezibalulekile, ukuhlonza izinkinga, futhi bakhe isu lamacala.

Thola Ummeli Olungile Wamacala Omphakathi

Lapho umuntu othile esola omunye ngokwenza okubi kuye abese ecela inkantolo ukuba imlungisele, lokhu kubizwa ngokuthi “umthetho womphakathi.” Emthethweni womphakathi, ikhambi elinikezwa yinkantolo livame ukuba yimali, inkantolo iyala umuntu omangalelwe ukuba akhokhele lowo ommangalele isamba semali ukuze anxephezele umonakalo.

Umthetho womphakathi uhlukaniswe izigaba eziningana. Ngaphandle kwamacala amaningi ombango ayala ukuba kukhishwe imali eklanyelwe ukunxephezela isisulu sobubi ngokulimaza umuntu ngokuqondile, izinkantolo ngezinye izikhathi zizobeka umonakalo oyisijeziso. Ukulimala kwangempela okutholwe yisisulu akwanele ukunquma ukuthi umonakalo wokujezisa kufanele ukhishwe yini. Inkantolo, ngakolunye uhlangothi, izocubungula kuphela uhlobo lwezenzo zommangalelwa. Amademeshe wokujezisa awavamisile ukunikezwa.

Shiya amazwana

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *

iphutha: Okuqukethwe evikelwe !!
Skrolela Top