Ξέπλυμα χρήματος ή Hawala στα ΗΑΕ, Νόμοι και Τιμωρίες

Πώς ορίζονται το Hawala και το ξέπλυμα χρήματος σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ;

Σύμφωνα με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΑΕ, το Hawala και το ξέπλυμα χρήματος ορίζονται ως εξής:

Hawala: Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ ορίζει το Hawala ως ένα άτυπο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που λειτουργεί εκτός των συμβατικών τραπεζικών καναλιών. Περιλαμβάνει τη μεταφορά κεφαλαίων από μια τοποθεσία σε άλλη μέσω παρόχων υπηρεσιών γνωστών ως "hawaladar" χωρίς καμία φυσική κίνηση νομίσματος.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Το ξέπλυμα χρήματος είναι ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΑΕ αριθ. 20 του 2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ορίζεται ως η διαδικασία απόκρυψης ή συγκάλυψης της πραγματικής φύσης, πηγής, τοποθεσίας, διάθεσης, κίνησης ή ιδιοκτησίας κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν: structuring/smurfing, εταιρείες κέλυφος, συναλλαγές ακινήτων, ξέπλυμα που βασίζεται στο εμπόριο, λειτουργίες καζίνο, συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, λαθρεμπόριο χύμα μετρητών και κατάχρηση δικτύων Hawala.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λαμβάνουν σθεναρή στάση ενάντια σε αυτές τις δραστηριότητες και οι νομικές συνέπειες για άτομα ή οντότητες που εμπλέκονται στη Hawala ή στο ξέπλυμα χρήματος μπορεί να είναι σοβαρές. Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς των ΗΑΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διεξάγετε οικονομικές συναλλαγές μέσω νόμιμων και εξουσιοδοτημένων διαύλων.

Πότε είναι νόμιμη ή παράνομη η Hawala στα ΗΑΕ;

Το Hawala, το άτυπο σύστημα μεταφοράς χρημάτων, δεν είναι εγγενώς παράνομο στα ΗΑΕ. Ωστόσο, είναι ένα μη ρυθμισμένο και άτυπο κανάλι, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να αξιοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η νομιμότητα των συναλλαγών Hawala στα ΗΑΕ εξαρτάται από την πηγή των κεφαλαίων και τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Εάν το Hawala χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων που προέρχονται από νόμιμες πηγές και για νόμιμους σκοπούς, μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κεφαλαίων που αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα ή για παράνομες δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φοροδιαφυγή, καθίσταται παράνομο σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τα δίκτυα Hawala για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το ίδιο το Hawala δεν είναι παράνομο, τα ΗΑΕ έχουν αυστηρούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της κατάχρησης των άτυπων συστημάτων μεταφοράς χρημάτων για παράνομους σκοπούς. Συνιστάται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να είναι προσεκτικοί και να διενεργούν οικονομικές συναλλαγές μέσω αδειοδοτημένων και ελεγχόμενων καναλιών για την αποφυγή πιθανών νομικών συνεπειών.

Τύποι υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν γίνει μάρτυρες διαφόρων τύπων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν άτομα και οντότητες που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις τύποι υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που παρατηρούνται στα ΗΑΕ:

 1. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με ακίνητα: Αυτό περιλαμβάνει την αγορά και πώληση ακινήτων με τη χρήση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες πηγές, όπως διακίνηση ναρκωτικών, απάτη ή διαφθορά.
 2. Ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται στο εμπόριο: Αυτό το είδος ξεπλύματος συνεπάγεται παραπλανητική περιγραφή της τιμής, της ποσότητας ή της ποιότητας των αγαθών στις συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών για τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων πέρα ​​από τα σύνορα.
 3. Λαθρεμπόριο χύμα μετρητών: Αυτό περιλαμβάνει τη φυσική μεταφορά μεγάλων ποσών μετρητών πέρα ​​από τα σύνορα, που συχνά κρύβονται σε οχήματα, αποσκευές ή άλλα μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν οι απαιτήσεις αναφοράς και να συγκαλυφθεί η πηγή των κεφαλαίων.
 4. Ξέπλυμα χρήματος που εδρεύει στην εταιρεία Shell: Σε αυτόν τον τύπο περιπτώσεων, άτομα ή οργανισμοί ιδρύουν ψεύτικες εταιρείες ή εταιρείες κέλυφος για να συγκαλύψουν την πραγματική ιδιοκτησία και πηγή κεφαλαίων και να παρέχουν μια νόμιμη εμφανιζόμενη κάλυψη για παράνομες συναλλαγές.
 5. Κατάχρηση άτυπων συστημάτων μεταφοράς αξίας (IVTS) όπως το Hawala: Ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση άτυπων συστημάτων μεταφοράς χρημάτων όπως το Hawala για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων παγκοσμίως, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη παραδοσιακής οικονομικής διαδρομής.
 6. Ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα: Με την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων, ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την απόκρυψη της κίνησης και της προέλευσης παράνομων κεφαλαίων, εκμεταλλευόμενη την ανωνυμία και την αποκεντρωμένη φύση αυτών των συναλλαγών.
 7. Ξέπλυμα καθαρισμού μέσω καζίνο και καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καζίνο και τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή μεγάλων ποσών μετρητών με μάρκες ή άλλα νομισματικά μέσα, αποκρύπτοντας ουσιαστικά την πηγή των κεφαλαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να είναι περίπλοκα και να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, συχνά συνδυάζοντας διαφορετικές μεθόδους και κανάλια. Τα αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων στα ΗΑΕ.

Τι είναι ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα ΗΑΕ;

Ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα ΗΑΕ διέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 20 του 2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτός ο περιεκτικός νόμος ορίζει και ποινικοποιεί τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περιγράφει αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θεσπίζει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι βασικές πτυχές του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα ΗΑΕ περιλαμβάνουν:

 1. Ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Ορίζει ξεκάθαρα το ξέπλυμα χρήματος ως απόκρυψη ή συγκάλυψη κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
 2. Υποχρεώσεις αναφοράς: Απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης πληρωμών/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας επιμέλειας πελατών, της παρακολούθησης συναλλαγών και της αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων.
 3. Ποινές και κυρώσεις: Επιβάλλει αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και φυλάκισης, για μη συμμόρφωση.
 4. Αρμόδιες αρχές: Εξουσιοδοτεί τη σύσταση αρχών όπως η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) για την επίβλεψη των προσπαθειών καταπολέμησης του ΞΧΣ/ΧΤ.
 5. Διεθνής Συνεργασία: Διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ποιες είναι οι μέγιστες κυρώσεις για καταδίκες για ξέπλυμα χρήματος στα ΗΑΕ;

Ο νόμος των ΗΑΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιβάλλει αυστηρές ποινές για άτομα και οντότητες που καταδικάζονται για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι μέγιστες ποινές για καταδικαστικές αποφάσεις για ξέπλυμα χρήματος στα ΗΑΕ είναι οι εξής:

 1. Φυλάκιση:
  • Για φυσικά πρόσωπα: Έως 10 χρόνια φυλάκιση.
  • Για διαχειριστές ή εκπροσώπους νομικών προσώπων: Έως 15 χρόνια φυλάκιση.
 2. Πρόστιμα:
  • Για φυσικά πρόσωπα: Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια AED (περίπου 1.36 εκατομμύρια δολάρια).
  • Για νομικά πρόσωπα: Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια AED (περίπου 13.6 εκατομμύρια δολάρια).

Εκτός από αυτές τις ποινές, τα καταδικασθέντα άτομα ή οντότητες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επίσης:

 • Δήμευση κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων ή οργάνων που σχετίζονται με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Διάλυση ή προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του νομικού προσώπου που εμπλέκεται στο αδίκημα.
 • Δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες με έξοδα του καταδικασθέντος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι ποινές αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες ποινές που ορίζει ο νόμος. Η πραγματική ποινή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, τη σοβαρότητα του αδικήματος και άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λαμβάνουν αυστηρή στάση κατά των δραστηριοτήτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και αυτές οι αυστηρές κυρώσεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της χώρας να αποτρέψει και να καταπολεμήσει τα οικονομικά εγκλήματα εντός της δικαιοδοσίας της.

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

Ναι, ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΑΕ περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

 1. Αυστηρότερες ποινές για οργανωμένο έγκλημα: Εάν διαπράττεται αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η ανώτατη ποινή φυλάκισης αυξάνεται κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
 2. Ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: Ο νόμος ποινικοποιεί τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων. Οποιοδήποτε άτομο συλλέγει, μεταφέρει ή παρέχει κεφάλαια ή περιουσία εσκεμμένα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τρομοκρατικές δραστηριότητες μπορεί να αντιμετωπίσει μακροχρόνια φυλάκιση και σημαντικά πρόστιμα.
 3. Διεθνής συνεργασία: Ο νόμος διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες και δικαιοδοσίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει διατάξεις για έκδοση και αμοιβαία νομική συνδρομή.
 4. Στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις: Τα ΗΑΕ έχουν επιβάλει στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά ατόμων και οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ως εμπλεκόμενους στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αυτές οι ειδικές διατάξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση των ΗΑΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούν σημαντικές απειλές για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Οι αυστηρές κυρώσεις και τα ενισχυμένα μέτρα διεθνούς συνεργασίας στοχεύουν στη διακοπή και εξάρθρωση αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων και των οικονομικών τους δικτύων.

Βασικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης AML για επιχειρήσεις στα ΗΑΕ

Ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΑΕ επιβάλλει αρκετές απαιτήσεις συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ακολουθούν οι βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης AML για επιχειρήσεις στα ΗΑΕ:

 1. Εγγραφή: Υποχρεωτική εγγραφή στην πύλη goAML για FI και DNFBP.
 2. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML: Διορίστε έναν ειδικό αξιωματικό για την επίβλεψη του προγράμματος AML.
 3. Πρόγραμμα AML: Καθιερώστε ολοκληρωμένες πολιτικές και διαδικασίες για το KYC, την παρακολούθηση συναλλαγών, τη διαχείριση κινδύνων και την αναφορά.
 4. Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο: Προσαρμόστε το πρόγραμμα AML στο μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση και τους εγγενείς κινδύνους.
 5. Πελατειακή επιμέλεια (CDD): Πραγματοποιήστε διεξοδικούς ελέγχους KYC, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας και της ταυτοποίησης της πραγματικής ιδιοκτησίας.
 6. Ενισχυμένη Due Diligence (EDD): Εφαρμόστε πρόσθετα μέτρα για πελάτες υψηλότερου κινδύνου όπως τα PEP.
 7. Παρακολούθηση Συναλλαγών: Παρακολούθηση συναλλαγών για ύποπτες δραστηριότητες.
 8. Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας: Αναφέρετε ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU).
 9. Τήρηση αρχείων: Διατηρήστε αρχεία πελατών και συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια.
 10. Εκπαίδευση υπαλλήλων: Παρέχετε τακτική εκπαίδευση στους εργαζομένους για την καταπολέμηση της ξένης χρήσης και καταπολέμηση της καταπολέμησης του χρωστικού.
 11. Ανεξάρτητος έλεγχος: Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων του προγράμματος AML/CFT.
 12. Συνεργασία με τις Αρχές: Συνεργαστείτε με τις αρχές και παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, φυλάκισης και πιθανής ανάκλησης αδειών ή κλεισίματος επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση με την AML για τον μετριασμό των κινδύνων και τη διατήρηση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τι είναι τα Red Flags στην AML;

Οι κόκκινες σημαίες αναφέρονται σε ασυνήθιστους δείκτες που σηματοδοτούν δυνητικά παράνομη δραστηριότητα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Οι κοινές κόκκινες σημαίες AML σχετίζονται με:

Ύποπτη συμπεριφορά πελατών

 • Απόρρητο σχετικά με την ταυτότητα ή απροθυμία παροχής πληροφοριών
 • Απροθυμία να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό της επιχείρησης
 • Συχνές και ανεξήγητες αλλαγές στις πληροφορίες αναγνώρισης
 • Ύποπτες προσπάθειες αποφυγής απαιτήσεων αναφοράς

Συναλλαγές Υψηλού Κινδύνου

 • Σημαντικές πληρωμές σε μετρητά χωρίς σαφή προέλευση κεφαλαίων
 • Συναλλαγές με οντότητες σε δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου
 • Σύνθετες δομές συναλλαγών που καλύπτουν την πραγματική ιδιοκτησία
 • Μη φυσιολογικό μέγεθος ή συχνότητα για το προφίλ του πελάτη

Ασυνήθιστες Περιστάσεις

 • Συναλλαγές χωρίς λογική εξήγηση/οικονομική λογική
 • Ασυνέπειες με τις συνήθεις δραστηριότητες του πελάτη
 • Μη εξοικείωση με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που γίνονται για λογαριασμό κάποιου

Κόκκινες σημαίες στο πλαίσιο των ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από υψηλή κυκλοφορία μετρητών, εμπορία χρυσού, συναλλαγές ακινήτων κ.λπ. Ορισμένες βασικές κόκκινες σημαίες περιλαμβάνουν:

Συναλλαγές σε μετρητά

 • Καταθέσεις, ανταλλαγές ή αναλήψεις άνω των 55,000 AED
 • Πολλαπλές συναλλαγές κάτω από το όριο για αποφυγή αναφοράς
 • Αγορές μετρητών όπως ταξιδιωτικές επιταγές χωρίς ταξιδιωτικά σχέδια
 • ύποπτη συμμετοχή σε παραποίησης/απομίμησης στα ΗΑΕ

Χρηματοδοτήσεις Εμπορίου

 • Οι πελάτες που εκδηλώνουν ελάχιστη ανησυχία για πληρωμές, προμήθειες, εμπορικά έγγραφα κ.λπ.
 • Ψευδής αναφορά στοιχείων εμπορευμάτων και οδών αποστολής
 • Σημαντικές αποκλίσεις σε ποσότητες ή αξίες εισαγωγής/εξαγωγής

Ακίνητα

 • Πωλήσεις σε μετρητά, ειδικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από ξένες τράπεζες
 • Συναλλαγές με νομικά πρόσωπα των οποίων η ιδιοκτησία δεν μπορεί να επαληθευτεί
 • Οι τιμές αγοράς δεν συνάδουν με τις αναφορές αποτίμησης
 • Ταυτόχρονες αγορές και πωλήσεις μεταξύ συνδεδεμένων οντοτήτων

Χρυσός/Κόσμημα

 • Συχνές αγορές ειδών υψηλής αξίας σε μετρητά για υποτιθέμενη μεταπώληση
 • Απροθυμία να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων
 • Αγορές/πωλήσεις χωρίς περιθώρια κέρδους παρά την ιδιότητα του αντιπροσώπου

Σχηματισμός Εταιρεία

 • Άτομο από χώρα υψηλού κινδύνου που θέλει να ιδρύσει γρήγορα τοπική εταιρεία
 • Σύγχυση ή απροθυμία να συζητηθούν λεπτομέρειες των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
 • Αιτήματα για βοήθεια στην απόκρυψη δομών ιδιοκτησίας

Ενέργειες ως απάντηση στις κόκκινες σημαίες

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν εύλογα μέτρα κατά τον εντοπισμό πιθανών κόκκινων σημαιών AML:

Ενισχυμένη Due Diligence (EDD)

Συγκεντρώστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, την πηγή κεφαλαίων, τη φύση των δραστηριοτήτων κ.λπ. Μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη απόδειξη ταυτότητας παρά την αρχική αποδοχή.

Έλεγχος από Υπεύθυνο Συμμόρφωσης

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης AML της εταιρείας θα πρέπει να αξιολογήσει το εύλογο της κατάστασης και να καθορίσει τις κατάλληλες ενέργειες.

Αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR)

Εάν η δραστηριότητα φαίνεται ύποπτη παρά την EDD, υποβάλετε ένα STR στη FIU εντός 30 ημερών. Απαιτούνται STR ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής εάν υπάρχει εν γνώσει ή εύλογη υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ισχύουν κυρώσεις για μη αναφορά.

Δράσεις που βασίζονται στον κίνδυνο

Μπορούν να ληφθούν υπόψη μέτρα όπως ενισχυμένη παρακολούθηση, περιορισμός δραστηριότητας ή έξοδος από σχέσεις ανάλογα με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η ενημέρωση θεμάτων σχετικά με την κατάθεση STR απαγορεύεται νομικά.

Σημασία της συνεχούς παρακολούθησης

Με τις εξελισσόμενες τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η συνεχής παρακολούθηση και επαγρύπνηση των συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας.

Βήματα όπως:

 • Έλεγχος νέων υπηρεσιών/προϊόντων για ευπάθειες
 • Ενημέρωση ταξινομήσεων κινδύνου πελατών
 • Περιοδική αξιολόγηση συστημάτων παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων
 • Ανάλυση συναλλαγών σε σχέση με τα προφίλ πελατών
 • Σύγκριση δραστηριοτήτων με ομότιμες ή βιομηχανικές γραμμές βάσης
 • Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση καταλόγων κυρώσεων και PEP

Ενεργοποίηση προληπτική αναγνώριση κόκκινων σημαιών πριν πολλαπλασιαστούν τα θέματα.

Συμπέρασμα

Η κατανόηση των δεικτών πιθανής παράνομης δραστηριότητας είναι ζωτικής σημασίας Συμμόρφωση AML στα ΗΑΕ. Κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με ασυνήθιστη συμπεριφορά πελατών, ύποπτα μοτίβα συναλλαγών, μεγέθη συναλλαγών που δεν συνάδουν με τα επίπεδα εισοδήματος και άλλα σημάδια που αναφέρονται εδώ θα πρέπει να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Ενώ συγκεκριμένες περιπτώσεις καθορίζουν τις κατάλληλες ενέργειες, η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανησυχιών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της φήμης, οι αυστηροί κανονισμοί AML των ΗΑΕ επιβάλλουν αστική και ποινική ευθύνη για μη συμμόρφωση.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν επαρκείς ελέγχους και να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο ώστε να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους δείκτες κόκκινης σημαίας στην AML.

Σχετικά με το Συγγραφέας

1 σκέψη σχετικά με “Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή Hawala στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νόμοι και Τιμωρίες”

 1. Avatar για την Colleen

  Ο σύζυγός μου έχει σταματήσει στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι λέγοντας ότι είναι ξέπλυμα χρήματος ταξιδεύει με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που έβγαλε από μια τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου προσπάθησε να μου στείλει μερικά, αλλά τα συστήματα που βρίσκονται κάτω στην τράπεζα και δεν μπορούσαν να το κάνουν και όλα τα χρήματα που έχει είναι εκεί μαζί του.
  Η κόρη του μόλις υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς και θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα έχει πού να πάει, είναι 13 ετών.
  Ο αξιωματικός στο αεροδρόμιο λέει ότι πρέπει να πληρώσει το ποσό των 5000 Δολάρια, αλλά οι αξιωματικοί έχουν πάρει όλα τα χρήματά του.
  Παρακαλώ ο σύζυγός μου είναι ένας καλός ειλικρινής οικογενειακός άνθρωπος που θέλει να έρθει στο σπίτι και να φέρει την κόρη του εδώ στη Νότια Αφρική
  Τι κάνουμε τώρα λίγο, αν συμβουλές θα βοηθήσει
  Ευχαριστούμε
  Colleen Lawson

  A

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή