Narkootikumide kuritarvitamise karistused ja inimkaubitsemise süüteod AÜE-s

Araabia Ühendemiraatides (AÜE) kehtivad ühed maailma rangeimad uimastiseadused ja narkootikumidega seotud õigusrikkumiste suhtes rakendatakse nulltolerantsi poliitikat. Nii elanikele kui ka külastajatele määratakse nende seaduste rikkumise korral karmid karistused, nagu kopsakad trahvid, vangistus ja väljasaatmine. Selle põhjaliku juhendi eesmärk on heita valgust Araabia Ühendemiraatide uimastimäärustele, erinevat tüüpi narkokuritegudele, karistustele ja karistustele, õiguskaitsevahenditele ja praktilistele nõuannetele, et vältida nende karmide seadustega takerdumist.

Illegaalsed ained ning teatud retsepti- ja käsimüügiravimid on kategooriliselt keelatud 14. aasta föderaalseadusega nr 1995, mis käsitleb Narkootilised ained ja Psühhotroopsed ained. See seadus määratleb täpselt erinevad ebaseaduslike uimastite ajakava ja nende kategoriseerimine kuritarvitamise ja sõltuvuse potentsiaali alusel.

1 inimkaubanduse kuritegu
2 AÜE narkokaristust
3 karistust ja karistust

AÜE ranged uimastivastased eeskirjad

Mõned selle õigusaktiga hõlmatud põhiaspektid on järgmised:

 • 14. aasta föderaalseadus nr 1995 (tuntud ka kui narkoseadus): esmased õigusaktid, mis reguleerivad uimastikontrolli AÜE-s. See laiaulatuslik seadus loob õigusliku raamistiku ohtlike ainete leviku vastu võitlemiseks AÜE-s. See hõlmab selliseid aspekte nagu kontrollitavate ainete kategoriseerimine, uimastitega seotud rikkumiste määratlemine, karistuste ja karistuste kehtestamine, halduskonfiskeerimiste ja -juurdluste juhised, rehabilitatsioonirajatiste sätted ja koostöömehhanismid teiste asutustega.

 • Föderaalne uimastikontrolliamet (FADC): keskasutus, mis vastutab narkoseaduse järelevalve ja narkokaubanduse vastaste riiklike jõupingutuste koordineerimise eest koos teiste riigiasutustega, nagu Dubai politsei ja Abu Dhabi politsei.

 • Abistamine: mis tahes kuriteo, sealhulgas uimastitega seotud kuritegude julgustamine, õhutamine või sellele kaasaaitamine, mille eest Araabia Ühendemiraatides karmid karistused on ette nähtud. Abistamissüüdistused võivad kehtida isegi siis, kui kavandatud kuritegu ei õnnestunud toime panna.

Narkokuritegude tüübid AÜE-s

Araabia Ühendemiraatide seadused liigitavad narkokuriteod kolme põhikategooriasse, kusjuures kõigile määratakse karmid karistused:

1. Isiklik kasutamine

Narkootikumide seaduse artikli 39 alusel on keelatud isegi väikeses koguses narkootilise aine omamine meelelahutuslikul eesmärgil. See kehtib nii kodanike kui ka välismaalaste kohta, kes elavad AÜE-s või külastavad seda. Ametivõimud võivad läbi viia juhuslikke uimastiteste, läbiotsimisi ja haaranguid, et tuvastada isiklikuks tarvitamise rikkujaid.

2. Narkootikumide edendamine

Tegevused, mis julgustavad aktiivselt uimastite kuritarvitamist, saavad samuti karmid karistused vastavalt artiklitele 33–38. Nende hulka kuuluvad narkootiliste ainete müümine, levitamine, transportimine, saatmine või ladustamine isegi ilma kasumi või kaubitsemise kavatsuseta. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka uimastitehingute hõlbustamine või edasimüüjate kontaktide jagamine.

3. Narkokaubandus

Kõige rängemad rikkumised on seotud riikidevaheliste kaubitsejate võrgustikega, mis toimetavad AÜE-sse levitamise ja kasumi eesmärgil suuri salakaubakohti ebaseaduslikke uimasteid. Narkootikumide seaduse artiklite 34–47 kohaselt ähvardab kurjategijaid teatud tingimustel eluaegne vanglakaristus ja isegi surmanuhtlus.

Narkootikum omamine ja inimkaubanduse on tõsised kriminaal- Araabia Ühendemiraatides (AÜE), mis on rasked karistused. See juhend uurib AÜE-d uimasti seadusi, toob välja peamised erinevused omamise ja inimkaubanduse süüdistuste vahel ning annab nõu süüdistuste eest kaitsmiseks.

Narkootikumide omamise ja kaubitsemise defineerimine

Narkootikumide omamine tähendab illegaalse aine loata omamist või hoidmist isiklikuks tarbeks. Seevastu uimastikaubandus hõlmab illegaalsete uimastite tootmist, transporti, levitamist või müüki. Kaubitsemisega kaasneb sageli kavatsus levitada või ärilist kasu ning see hõlmab tavaliselt suuremaid uimastikoguseid. Mõlemad on AÜE-s kuriteod.

Narkokaristused ja karistused AÜE-s

AÜE seadus võtab vastu nulltolerantsi ravimidOmamine või isegi väikeste koguste kasutamine on ebaseaduslik.

Peamine õigusakt on 14. aasta föderaalseadus nr 1995, mis keelab inimkaubanduse, reklaamimise ja omamine narkootikumid. See kategoriseerib ainete ohu- ja sõltuvuspotentsiaali alusel tabelitesse.

 • Narkootikumide tüüp: Karistused on karmimad tugevalt sõltuvust tekitavate ainete puhul, mis on liigitatud ohtlikumateks, nagu heroiin ja kokaiin.
 • Konfiskeeritud kogus: suuremate uimastikoguste suhtes kohaldatakse karmimaid sanktsioone.
 • Kavatsus: isiklikku kasutamist koheldakse vähem karmilt kui inimkaubanduse või levitamisega seotud kuritegusid.
 • Kodakondsuse staatus: välisriikide kodanikele on AÜE kodanikega võrreldes karmim karistus ja kohustuslik väljasaatmine.
 • Varasemad kuriteod: korduvate kuritegudega isikuid ootab üha karmim karistus.

Inimkaubandus kuritegude suhtes määratakse karmimad otsused, sealhulgas surmanuhtlus. Mitmed tegurid, nagu korduvad narkokuriteod, võivad karistusi suurendada. Abistamistasud AÜE-s saab taotleda ka abi illegaalses narkotegevuses.

Mõned iseloomulikud karistused on järgmised:

Trahvid:

Lisaks vangistusele määratakse rahatrahv kuni 50,000 XNUMX Araabia Ühendemiraatide dirhemit olenevalt uimasti liigist ja kogusest. Hiljuti kehtestati alternatiivse karistusena trahvid väga väikeste esmakordsete rikkumiste eest.

Vangistus:

Minimaalne 4-aastane karistus edutamise või inimkaubanduse kuritegude eest, ulatudes kuni eluaegse vangistuseni. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kinnipidamisperioodid põhinevad asjaoludel, kuid nende tähtaeg on vähemalt 2 aastat. Surmanuhtlust rakendatakse inimkaubanduse erandjuhtudel.

Küüditamine:

Narkokuritegudes süüdi mõistetud mittekodanikud või väljarändajad saadetakse pärast karistuse kandmist AÜE-st kohustuslikus korras välja isegi väiksemate rikkumiste eest. Samuti kehtestatakse pärast väljasaatmist eluaegne sissesõidukeeld.

Alternatiivsed karistuse valikud:

Pärast aastatepikkust kriitikat karmide narkovangistusseaduste üle pakuvad 2022. aastal tehtud muudatused vanglale alternatiivina paindlikke karistusvõimalusi:

 • Taastusravi programmid
 • Üldkasuliku töö karistused
 • Heast käitumisest sõltuvad peatatud karistused
 • Koostööd tegevate kahtlusaluste loobumised, mis aitavad uurimist

Need valikud kehtivad peamiselt väiksemate esmakordsete kuritegude või kergendavate asjaolude puhul, samas kui inimkaubanduse ja tarnekuritegude eest tuleb vastavalt üldistele karistusjuhistele määrata karmid vangistuskaristused.

Teie väljakutse esitamine Kulud: Võti Vastuväited uimastijuhtumite jaoks

Kuigi AÜE võtab narkokuritegude suhtes range hoiaku, saab süüdistuste vaidlustamiseks kasutada mitmeid õiguskaitsestrateegiaid:

 • Vastuväide läbiotsimise ja arestimise seaduslikkust
 • Teadmiste puudumise näitamine või tahtlus
 • Väites vähendatud süüdistuse või alternatiivse karistuse eest
 • Narkootikumide tegeliku omamise vaidlustamine
 • Küsitlemine tõendite ja tunnistajate usaldusväärsus
 • Põhiseadusevastaste põhikirjade ja karistuste vaidlustamine
 • Kohtuekspertiisi tõendite ja testimise nõrkused
 • Istutatud või saastunud ravimid
 • Kinnijäämine politsei poolt
 • Meditsiin Vajalikkus
 • Sõltuvus kui kaitse
 • Narkootikumide omandiõiguse või seotuse vaidlustamine
 • Ületades a läbiotsimisluba
 • Õiguste rikkumine põhjendamatute läbiotsimiste ja arestimiste vastu
 • Võimaluse korral kaaluge ümbersuunamisprogrammi

Vilunud advokaat suudab tuvastada ja rakendada tugevaid Kaitsemeetmed põhineb teie juhtumi eripäradel uimastimaksud AÜE-s.

Kohtu tagajärjed Süüdimõistmine

Peale vangistuse, need süüdi mõistetud of uimasti kuriteod võivad kannatada:

 • Karistusregister: takistuste tekitamine Araabia Ühendemiraatides tööhõivele ja õigustele
 • Varade arestimine: Sularaha, mobiiltelefonid, sõidukid ja vara võidakse konfiskeerida
 • Vangla Karistused ja trahvid
 • Kohustuslik ravim ravi programmid
 • Küüditamine: Välisriigi kodanikule riigist lahkumise korraldus raske kuriteo toimepanemise tõttu.
 • AÜE-st keelatud: Eluaegne keeld AÜE-sse naasta, see on alaline keeld AÜE-st.

Need tõsised isiklikud ja ametialased tagajärjed näitavad kriitilist vajadust tugeva õiguskaitse järele.

Need kehtivad peamiselt väiksemate esmakordsete kuritegude või kergendavate asjaolude puhul, samas kui inimkaubanduse ja tarnekuritegude eest on üldiste karistusjuhiste kohaselt siiski karm vangistus.

Hoiatusmärgid reisijatele

Araabia Ühendemiraatide karmid uimastiseadused jätavad paljud külastajad või äsja saabunud välismaalased teadmatusest, põhjustades tõsiseid juriidilisi probleeme. Mõned levinumad lõksud hõlmavad järgmist:

 • Keelatud ravimite, näiteks kodeiini, kaasaskandmine ilma nõusolekuta
 • Peidetud narkootiliste ainete teadmatusest kaasas kandmises
 • Eeldusel, et kanepitarbimist ei tuvastata või see on seaduslik
 • Uskudes, et nende saatkond suudab tabamise korral kergesti vabastada

Sellised väärarusaamad meelitavad pahaaimamatuid inimesi ebaseaduslikult uimasteid kasutama või vedama, mis kulmineeruvad kinnipidamisšokkide ja karistusregistritega. Ainus mõistlik lähenemine on olla teadlik keelatud ainetest, vältida AÜE-s viibimise ajal igasuguste narkootikumide tarvitamist ning hoiduda kahtlastest isikutest, kes esitavad kummalisi taotlusi või pakkumisi seoses meditsiiniliselt märgistamata pakenditega, hoiustamisabiga ja sarnaste kahtlaste ettepanekutega.

Uusimad keelatud ja piiratud kaubad - Sharjahi toll - AÜE

Mida ei tohi AÜE-sse tuua - Abu Dhabi rahvusvaheline lennujaam

Mida ei tohi AÜE-sse tuua - Dubai rahvusvaheline lennujaam

4 uimastitega seotud kuritegu
5 narkokaubandus
6 ähvardab eluaegne vanglakaristus

Asjatundlik õigusabi on ülioluline

Iga vihje ebaseaduslike ainetega seotuse kohta nõuab viivitamatut ühendust Araabia Ühendemiraatide kriminaaljuristidega enne ametnikele vastamist või dokumentidele allakirjutamist. Kogenud juristid peavad asjatundlikult läbirääkimisi süüdistuste üle, toetudes föderaalseaduse nr 14 sätetele, mis võimaldavad koostööaldistel või esmakordsetel kohtualustel saada vabadusekaotuseta karistusi.

Tippadvokaadid kasutavad oma kohtuvaidluste lahendamise kogemust, et minimeerida vangistamisriski ja tagada väljasaatmisest loobumine välisriikide kodanikele, kes on tabatud väiksemate uimastirikkumiste eest. Nende meeskond aitab nüansirikaste tehniliste argumentide kaudu läbi rääkida rehabilitatsiooniprogrammide paigutamise ja tingimisi karistuse peatamise üle. Nad jäävad ööpäevaringselt kättesaadavaks, et pakkuda paanikas kinnipeetavatele erakorralist juriidilist konsultatsiooni.

Kuigi Araabia Ühendemiraatide uimastiseadused tunduvad pealtnäha jäigalt karmid, on justiitssüsteemis kontrollid ja tasakaalud, mida pädevad õiguseksperdid saavad kasutada, et sellesse karmi õigussüsteemi sattunud isikute tulemusi märkimisväärselt parandada. Hoiatus seisneb selles, et vahistamisel tuleb tegutseda kiiresti ja mitte viivitada, kuni süüdistuse esitamise paberid allkirjastatakse kiirustades araabia keeles, ilma et mõistaksite tagajärgi.

Esimene kriitiline samm hõlmab kontakti võtmist kriminaalkaitse advokaadid Abu Dhabis või Dubais juhtumite kiireloomuliseks hindamiseks ja parima lähenemisviisi väljatöötamiseks, võttes arvesse individuaalseid eripärasid, nagu rikkumise tüüp ja ulatus, vahistamisosakonna andmed, kostja taust ja muud kvalitatiivsed tegurid, mis kujundavad õiguslikku positsioneerimist. Spetsialiseerunud advokaadibürood pakkuda konfidentsiaalset esmakordne konsultatsioon arreteeritud välismaalastele, kes kardavad eesseisva segase tee pärast.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669

Narkootikumide kuritarvitamise karistused ja inimkaubitsemise süüteod AÜE-s: 10 olulist fakti

 1. Isegi ravimi jääkjääkide olemasolu nõuab karistust
 2. Meelelahutuslik kasutamine on sama ebaseaduslik kui hulgikaubavedu
 3. Kahtlustatavatele on kehtestatud kohustuslik uimastikontroll
 4. Inimkaubanduse eest on ette nähtud vähemalt 4-aastane vangistus
 5. Välismaalasi ootab karistuse kandmise väljasaatmine
 6. Alternatiivsete karistuste määramise võimalus esmakordsetele isikutele
 7. Heakskiitmata retseptiravimite kaasaskandmine on riskantne
 8. Emiraatide seadused kehtivad ka transiitreisijatele
 9. Asendamatu asjatundlik kaitsjaabi
 10. Kiire tegutsemine hädavajalik pärast kinnipidamist

Järeldus

Araabia Ühendemiraatide valitsus jätkab oma vankumatut pühendumust illegaalsete narkootikumide vastu karmide karistuste, turvaalgatuste, nagu üldlevinud CCTV-seire ja täiustatud piirikontrollitehnoloogiate, avalikkuse teadlikkuse tõstmise ning piirkondlike ja ülemaailmsete uimastivastaste agentuuride toetamise kaudu.

Uuendatud seadusesätted tasakaalustavad nüüd aga karistuse rehabiliteerimisega, kehtestades kergemate rikkumiste eest karistuse paindlikkuse. See annab märku pragmaatilisest nihkest juhutarbijate reformimisel, säilitades samas karmid sanktsioonid uimastikaupmeestele ja -kaubitsejatele.

Külastajate ja väljarändajate jaoks nõuab kinnijäämise vältimine valvsust keelatud ainete, ravimite heakskiidu, kahtlaste tutvuste suhtes, targalt loomist ja tegutsemist. Siiski juhtub libisemine vaatamata parimatele ettevaatusabinõudele. Ja halvim reaktsioon hõlmab kiirustamist, paanikat või tagasiastumist. Selle asemel pakuvad spetsialistid kriminaaljuristid õiget hädaabi, et võidelda keeruka õigusmehhanismiga, pidada asjatundlikke läbirääkimisi oma kliendi nimel ja saavutada realistlikud tulemused.

AÜE-l võivad olla ühed karmimad uimastiseadused kogu maailmas, kuid need ei ole täiesti jäigad, eeldusel, et kriitilistel esimestel päevadel on tagatud asjatundlikud juhised. Spetsialiseerunud kaitseadvokaadid jäävad parimaks päästerõngaks enne, kui vangistusnaelad kõik lunastusuksed sulgevad.

Õige leidmine Advokaat

Otsitakse an AÜE ekspert advokaat tõhus on ülioluline kohutavate tagajärgede, nagu kümnendi pikkused karistused või hukkamised, vaatamisel.

Ideaalne nõuandja on:

 • Kogenud koos kohalikega uimasti juhtudel
 • Kirglik parima tulemuse saavutamise kohta
 • Strateegiline kokku löödud tugevad Kaitsemeetmed
 • Kõrgelt hinnatud varasemate klientide poolt
 • Valdab vabalt nii araabia kui inglise keelt

Korduma kippuvad küsimused

Millised on kõige levinumad uimasti kuriteod AÜE-s?

Kõige sagedamini uimasti süüteod on omamine of Kanepi, MDMA, oopiumi ja retseptitabletid nagu Tramadol. Inimkaubandus süüdistused on sageli seotud hašiši ja amfetamiini tüüpi stimulantidega.

Kuidas ma saan kontrollida, kas mul on a karistusregister AÜE-s?

Esitage AÜE karistusregistri osakonnale taotlus koos passi, Araabia Ühendemiraatide ID-kaardi ja sisenemis-/väljasõidutemplite koopiatega. Nad otsivad föderaalseid dokumente ja avalikustavad, kui neid on veendumuste on toimikus. Meil on a teenus karistusregistrite kontrollimiseks.

Kas ma saan reisida AÜE-sse, kui mul on eelnev alaealine narkootikumide süüdimõistmine mujal?

Tehniliselt võidakse välismaiste isikute sissepääs keelata narkootikumide süüdimõistmine teatud asjaoludel. Väiksemate rikkumiste korral võite tõenäoliselt siiski siseneda AÜE-sse, kui juhtumist on möödunud mõni aasta. Sellegipoolest on soovitatav eelnevalt konsulteerida juristiga.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669

Leidke Top