Narkokuriteod AÜE-s, inimkaubandus, omamine, karistamine ja seadused

Araabia Ühendemiraatides (AÜE) kehtivad ühed maailma rangeimad uimastiseadused ja narkootikumidega seotud õigusrikkumiste suhtes rakendatakse nulltolerantsi poliitikat. Nii elanikele kui ka külastajatele määratakse nende seaduste rikkumise korral karmid karistused, nagu kopsakad trahvid, vangistus ja väljasaatmine. Selle põhjaliku juhendi eesmärk on heita valgust Araabia Ühendemiraatide uimastimäärustele, erinevat tüüpi narkokuritegudele, karistustele ja karistustele, õiguskaitsevahenditele ja praktilistele nõuannetele, et vältida nende karmide seadustega takerdumist.

Illegaalsed ained ning teatud retsepti- ja käsimüügiravimid on kategooriliselt keelatud 14. aasta föderaalseadusega nr 1995, mis käsitleb Narkootilised ained ja Psühhotroopsed ained. See seadus määratleb täpselt erinevad ebaseaduslike uimastite ajakava ja nende kategoriseerimine kuritarvitamise ja sõltuvuse potentsiaali alusel.

Millised on AÜE uimastitega seotud kuritegude seadused?

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on pikka aega järginud nulltolerantsi poliitikat uimastitega seotud õigusrikkumiste suhtes. Varem reguleeris seda valdkonda 14. aasta föderaalseadus nr 1995 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastaste vastumeetmete kohta. Kuid AÜE kehtestas hiljuti föderaaldekreetseaduse nr 30 2021. aasta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kohta, mis on praegune ja ajakohastatud õigusakt.

30. aasta föderaaldekreetseaduse nr 2021 põhiaspektid on järgmised:

 1. Keelatud ained: Põhjalik nimekiri narkootikumide valmistamisel kasutatavatest ebaseaduslikest narkootikumidest, psühhotroopsetest ainetest ja lähtekemikaalidest.
 2. Kriminaliseeritud tegevused: Uimastite import, eksport, tootmine, omamine, kaubitsemine, reklaamimine ja uimastitarbimise soodustamine.
 3. Karmid karistused: Omamine võib kaasa tuua vangistuse ja rahatrahvi, samas kui inimkaubanduse või salakaubaveo eest võidakse määrata eluaegne vanglakaristus või surmanuhtlus.
 4. Isiklikuks kasutamiseks pole erandit: Igasugune ebaseaduslike uimastite omamine on kriminaalkuritegu, olenemata kogusest või kavatsusest.
 5. Tõendamiskohustus: Narkootikumide või atribuutika olemasolu loetakse piisavaks süütõendiks.
 6. Ekstraterritoriaalne rakendus: AÜE kodanikke ja elanikke saab vastutusele võtta välismaal toime pandud kuritegude eest.
 7. Universaalne rakendus: Seadused kehtivad kõigile isikutele, sõltumata rahvusest, kultuurist või usutunnistusest.
 8. Taastusravi programmid: Seadus näeb ette narkokurjategijate rehabilitatsiooni- ja raviprogrammid.

Kui eelmine 14. aasta föderaalseadus nr 1995 pani aluse uimastikontrollile, siis uuem 30. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2021 kajastab muutusi uimastitrendides, rahvusvahelistes eeskirjades ja rehabilitatsioonipotentsiaalis.

Ametivõimud jõustavad neid rangeid seadusi aktiivselt regulaarsete kontrollide, täiustatud avastamismeetodite ja rahvusvaheliste agentuuridega koostöö kaudu, et võidelda uimastikaubanduse ja sellega seotud kuritegude vastu.

Narkokuritegude tüübid AÜE-s

Araabia Ühendemiraatide seadused liigitavad narkokuriteod kolme põhikategooriasse, kusjuures kõigile määratakse karmid karistused:

1. Isiklik kasutamine

 • Narkootikumide seaduse artikli 39 alusel on keelatud isegi väikese koguse narkootiliste ainete omamine isiklikuks või meelelahutuslikuks kasutamiseks.
 • See kehtib nii AÜE kodanike kui ka riigis elavate või seda külastavate välismaalaste kohta.
 • Ametivõimud võivad läbi viia juhuslikke uimastiteste, läbiotsimisi ja haaranguid, et tuvastada isiklikuks tarvitamise rikkujaid.

2. Narkootikumide edendamine

 • Tegevusi, mis julgustavad aktiivselt uimastite kuritarvitamist, karistatakse ka artiklite 33–38 alusel.
 • See hõlmab narkootiliste ainete müümist, levitamist, transportimist, saatmist või ladustamist isegi ilma kasumi või kaubitsemise kavatsuseta.
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad ka uimastitehingute hõlbustamine, edasimüüjate kontaktide jagamine või uimastitarbimise võimaluste pakkumine.
 • Ebaseaduslike uimastite propageerimist või reklaamimist mis tahes vahenditega peetakse narkokuriteoks.

3. Narkokaubandus

 • Kõige rängemad rikkumised hõlmavad rahvusvahelisi inimkaubitsemisrühmitusi, mis toimetavad AÜE-sse levitamise ja kasumi eesmärgil suuri illegaalsete narkootikumide peidikuid.
 • Narkootikumide seaduse artiklite 34–47 kohaselt ähvardab kurjategijaid teatud tingimustel eluaegne vanglakaristus ja isegi surmanuhtlus.
 • Karistatav on ka katse kaubitseda narkootikume või narkoäri kaasosaliseks.

4. Muud uimastitega seotud süüteod

 • Narkootikumide tootmiseks kasutatavate ebaseaduslike uimastite või lähtekemikaalide kasvatamine või valmistamine.
 • Rahapesu, mis hõlmab uimastitega seotud kuritegudest saadud tulu.
 • Ebaseaduslike uimastite tarbimine või olemine avalikes kohtades.

Esmakordsete õigusrikkujate jaoks, eriti isiklikuks kasutamiseks või väiksemate õigusrikkumiste korral, pakub AÜE seadus alternatiivina vangistusele võimalikke rehabilitatsiooniprogrammide võimalusi, olenevalt süüteo asjaoludest ja raskusastmest.

Araabia Ühendemiraadid rakendavad kõikehõlmavat lähenemisviisi uimastitega seotud kuritegude kõigi aspektide käsitlemisel isiklikust kasutamisest kuni ulatuslike inimkaubanduse operatsioonideni. Ametivõimud määravad riigi piirides narkokuritegude tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks karmid karistused, sealhulgas vangistuse, trahvid ja isegi surmanuhtluse. Seadused kehtivad universaalselt, sõltumata indiviidi rahvusest, usutunnistusest või kultuurilisest taustast.

Milliseid ravimeid peetakse AÜE-s kontrollitavateks aineteks

AÜE peab kontrollitavate ainete, sealhulgas nii looduslike kui ka sünteetiliste uimastite põhjalikku nimekirja. Need liigitatakse keelatud narkootikumideks, psühhotroopseteks aineteks ja illegaalsete uimastite valmistamisel kasutatavateks lähtekemikaalideks. Siin on tabeliülevaade mõnedest peamistest kontrollitavatest ainetest AÜE-s:

KategooriaAined
OpioididHeroiin, morfiin, kodeiin, fentanüül, metadoon, oopium
stimulandidKokaiin, amfetamiinid (sh metamfetamiin), ecstasy (MDMA)
HallutsinogeenidLSD, psilotsübiin (maagilised seened), meskaliin, DMT
KannabinoididKanep (marihuaana, hašiš), sünteetilised kannabinoidid (vürts, K2)
DepressandidBarbituraadid, bensodiasepiinid (Valium, Xanax), GHB
EelkäijakemikaalidEfedriin, pseudoefedriin, ergometriin, lüsergiinhape

Oluline on märkida, et see nimekiri ei ole ammendav ning AÜE ametivõimud ajakohastavad ja laiendavad regulaarselt kontrollitavate ainete loendit, et lisada uusi sünteetilisi uimasteid ja keemilisi variatsioone, kui need ilmuvad.

Lisaks ei tee AÜE seadused kontrollitavate ainete eri kategooriate või tüüpide vahel vahet. Nende ainete omamist, tarbimist või nendega kaubitsemist, olenemata nende klassifikatsioonist või kogusest, peetakse kriminaalkuriteoks, mille eest karistatakse rangete karistustega, sealhulgas vangistusega, rahatrahvidega ja mõnel juhul võimaliku surmanuhtlusega.

AÜE range hoiak kontrollitavate ainete suhtes peegeldab tema pühendumust uimastitega seotud kuritegude vastu võitlemisele ning rahvatervise ja ohutuse edendamisele riigis.

Millised on karistused AÜE-s narkokuritegude eest?

Araabia Ühendemiraatides kehtivad uimastitega seotud õigusrikkumiste vastu äärmiselt ranged seadused, mis kehtestavad nulltolerantsi poliitika koos karmide karistustega. Karistused on sätestatud AÜE 30. aasta föderaalseaduses nr 2021 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastu võitlemise kohta.

Omamine ja isiklik tarbimine

 • Illegaalsete uimastite omamise, hankimise või tarbimise eest karistatakse vähemalt 4-aastase vangistusega ja rahatrahviga vähemalt 20,000 5,400 AED (XNUMX USD).
 • Sõltuvalt kasutatavate uimastite liigist ja kogusest võivad karistused ulatuda eluaegse vangistuseni.

Kaubitsemine ja tarnekavatsus

 • Narkootikumide kaubitsemise või omamise eest tarnimiskavatsusega karistatakse eluaegse vangistusega ja minimaalse trahviga 20,000 XNUMX Araabia Ühendemiraatide dirhemit.
 • Samuti võidakse kohaldada surmanuhtlust, eriti suuremahuliste operatsioonide või suures koguses uimastite puhul.

Küüditamine mittekodanikele

 • Vastavalt artiklile 57 ähvardab narkokuriteos süüdi mõistetud mitte-AÜE kodanikke pärast karistuse kandmist või trahvide tasumist riigist automaatselt väljasaatmine.
 • Väljasaatmine võib mõnikord toimuda enne kogu vanglakaristuse täitumist.

Piiratud alternatiivne karistus

 • Rehabilitatsiooni, üldkasulikku tööd või lühendatud karistust määratakse harva, enamasti väiksemate esmakordsete rikkumiste eest või juhul, kui kurjategijad teevad uurimisega koostööd.
 • Kohustuslik võõrutusravi võib mõnel juhul kohtu äranägemisel asendada vangla lihtsa omamisega.

Täiendavad karistused

 • Narkokuritegudes kasutatud vara/vara konfiskeerimine.
 • Väljarändajate elamisõiguse kaotus.

AÜE narkovastased seadused hõlmavad kogu tsüklit tootmisest tarbimiseni. Isegi narkootikumide atribuutika või jääkide omamine võib kaasa tuua süüdistuse. Seaduse mittetundmist ei peeta kaitseks.

Ametivõimud rakendavad neid karistusi rangelt. Elanike ja külastajate jaoks on ülioluline järgida rangelt AÜE nulltolerantsi uimastipoliitikat. Selles küsimuses täielike ja ajakohastatud juhiste saamiseks on väga soovitatav konsulteerida õigusekspertidega.

Õiguslikud tagajärjed AÜE-s narkootikumidega püütud turistidele

Araabia Ühendemiraadid rakendavad uimastite ja ainete kuritarvitamise suhtes kompromissitu nulltolerantsi poliitikat. See seisukoht kehtib rangelt ka turistidele ja külastajatele. Isegi vähesed kogused või jäägid eelnevast uimastitarbimisest võivad Araabia Ühendemiraatides turistidele kaasa tuua tõsiseid õiguslikke tagajärgi, sealhulgas:

Arreteerimised ja süüdistused

 • Turistid võidakse vahistada ja vastutusele võtta mis tahes koguses keelatud narkootiliste ainete omamise eest, alates kanepist kuni kangemate uimastiteni.
 • Araabia Ühendemiraatide ametivõimud viivad tavaliselt läbi vere- ja uriinianalüüse, mille puhul ainuüksi uimastite olemasolu kehas loeb omamist.

Karmid karistused

 • Sõltuvalt uimasti tüübist ja kogusest karistatakse turiste suurtest trahvidest kuni pikkade vanglakaristusteni.
 • Korduvate rikkumiste korral võivad trahvid ulatuda 10,000 2,722 AED-st (100,000 USD) kuni 27,220 XNUMX AED-ni (XNUMX XNUMX USD) või rohkem.
 • Vangistuskaristused ulatuvad mõnest kuust mitme aastani, korduvkurjategijate või narkokaubandusega seotud isikute puhul on karmimad tingimused.
 • Kõige ekstreemsematel juhtudel, mis on seotud ulatuslike narkokaubitsemise operatsioonidega, võidakse kohaldada surmanuhtlust.

Viimased seadusemuudatused

 • Kuigi AÜE säilitab uimastite üldise keelu, näevad mõned hiljutised muudatused ette teatud juhtudel leebema leebe:
 • Väikeses koguses THC/kanepi omamine ei pruugi kaasa tuua esmakordseid rikkujaid vanglakaristusse. Aine aga konfiskeeritakse ja trahvid kehtivad endiselt. THC õli on rangelt keelatud.
 • Teatud juhtudel on alammäärasid esmakordse valdamise kuritegude eest vähendatud.

Väljasaatmise ja reisimise piirangud

 • Kõik välismaalased, sealhulgas turistid, saadetakse pärast karistuse kandmist või AÜE seadustega ette nähtud trahvide tasumist uimastikuritegudes süüdimõistmisel automaatselt välja.
 • Väljasaadetutele võidakse kehtestada ka pikendatud reisikeeld, mis piirab AÜE-sse ja teistesse Pärsia lahe riikidesse naasmist.

Arvestades Araabia Ühendemiraatide kompromissitu seisukohta, on ülimalt oluline, et turistid oleksid ülimalt ettevaatlikud ja väldiksid külastuse ajal igasugust seotust ebaseaduslike uimastite või ainetega, et vältida raskeid õiguslikke tagajärgi, millel võivad olla püsivad tagajärjed.

Kuidas teeb Araabia Ühendemiraadid Interpoliga narkokaubanduse juhtumite puhul koostööd?

Araabia Ühendemiraadid jätkavad tihedat koostööd Interpoliga, et võidelda erinevate kanalite kaudu toimuva rahvusvahelise narkokaubandusega. Keskmes on Araabia Ühendemiraatide riiklik keskbüroo (NCB), mis toimib peamise sidevahendina siseriiklike õiguskaitseasutuste ja Interpoli peakorteri vahel. RKP hõlbustab luureandmete jagamist, võimaldades Araabia Ühendemiraatide ametivõimudel nõuda turvaliselt andmeid kahtlustatavate, inimkaubanduse meetodite ja narkootikumide kohta teistest liikmesriikidest. Seevastu AÜE uimastijuhtumite kohta kogutud tõendeid saab RKP kaudu kiiresti levitada kogu maailmas.

Seda koordineerimist võimaldab Interpoli turvaline ööpäevaringne sidevõrk, mis soodustab reaalajas piiriülest teabevahetust. Lisaks võib Araabia Ühendemiraatide RKP väljastada eriteatisi partneritele kogu maailmas, et otsida üksikasju konkreetsete uimastikaubanduse metoodikate kohta. Lisaks teabe jagamisele osaleb AÜE aktiivselt ka Interpoli koordineeritud ühisoperatsioonides, mis on suunatud suurematele uimastikaubanduse marsruutidele ja organisatsioonidele. Hiljutine näide oli operatsioon Lionfish, mis keskendus Kagu-Aasia lennujaamade läbivate kokaiinivoogude katkestamisele, mida Dubai rahaliselt toetas.

Jõustamisvõimekuse suurendamiseks saavad AÜE õiguskaitseorganid kasu ka Interpoli koolituskavadest, mis hõlmavad uimastite keelustamise parimaid tavasid. See mitmetahuline koostöö muudab AÜE aktiivseks partneriks ülemaailmses uimastikaubanduse mahasurumises.

Kuidas spetsialiseerunud jurist saab aidata

Otsitakse an AÜE ekspert advokaat tõhus on ülioluline kohutavate tagajärgede, nagu kümnendi pikkused karistused või hukkamised, vaatamisel.

Ideaalne nõuandja on:

 • Kogenud koos kohalikega uimasti juhtudel
 • Kirglik parima tulemuse saavutamise kohta
 • Strateegiline kokku löödud tugevad Kaitsemeetmed
 • Kõrgelt hinnatud varasemate klientide poolt
 • Valdab vabalt nii araabia kui inglise keelt

Korduma kippuvad küsimused

Millised on kõige levinumad uimasti kuriteod AÜE-s?

Kõige sagedamini uimasti süüteod on omamine of Kanepi, MDMA, oopiumi ja retseptitabletid nagu Tramadol. Inimkaubandus süüdistused on sageli seotud hašiši ja amfetamiini tüüpi stimulantidega.

Kuidas ma saan kontrollida, kas mul on a karistusregister AÜE-s?

Esitage AÜE karistusregistri osakonnale taotlus koos passi, Araabia Ühendemiraatide ID-kaardi ja sisenemis-/väljasõidutemplite koopiatega. Nad otsivad föderaalseid dokumente ja avalikustavad, kui neid on veendumuste on toimikus. Meil on a teenus karistusregistrite kontrollimiseks.

Kas ma saan reisida AÜE-sse, kui mul on eelnev alaealine narkootikumide süüdimõistmine mujal?

Tehniliselt võidakse välismaiste isikute sissepääs keelata narkootikumide süüdimõistmine teatud asjaoludel. Väiksemate rikkumiste korral võite tõenäoliselt siiski siseneda AÜE-sse, kui juhtumist on möödunud mõni aasta. Sellegipoolest on soovitatav eelnevalt konsulteerida juristiga.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669