Rahapesu paljastati: kuidas saavad advokaadid teie rikkust kaitsta?

raha rahapesu on valmistamise protsess suur summad raha— loodud läbi kriminaal- sellised tegevused nagu uimastikaubandus või terrorismi rahastamine – näivad pärinevat õigustatud allikatest või tegevustest. See on suur globaalne probleem advokaadid võib mängida olulist rolli võitluses.

Ülevaade rahapesust

 • Rahapesu toimub tavaliselt kolmes etapis: paigutus, kihilisusja integratsioon.
 • Ajal paigutus, viivad kurjategijad esmalt seaduslikku finantssüsteemi ebaseaduslikust tegevusest saadud mustad vahendid. See hõlmab sageli lahkuminekut suur summad väiksemateks summadeks, mis on vähem tõenäoline, et heiskavad punased lipud.
 • aasta kihilisus faasis tegeleb kurjategija keeruliste finantstehingutega, et raha eemale hoida ebaseaduslikust allikas. Selleks kasutatakse selliseid meetodeid nagu ülemere pangaülekanded või raha suunamine shelli kaudu ettevõtted.
 • Lõpuks ajal integratsioon, sisenevad vahendid taas seaduslikku majandusse maskeerituna õigustatud ärifondid. Selles etapis on kriminaal- on raha edukalt pesnud.
 • Levinud tehnikad, mida kasutatakse rahapesu hõlmavad kaubanduspõhiseid skeeme, kasiinode kasutamist ja kinnisvaratehinguid, shell- ja varifirmade loomist, smurfimist ja uute makseviiside, näiteks krüptovaluutade kuritarvitamist.
 • Skaala rahapesu globaalselt on tohutu. Mõne hinnangu kohaselt pestakse igal aastal rahvusvaheliselt umbes 800–2 triljonit dollarit, mis moodustab 2–5% maailma SKTst.
 • Pangad, rahavahetuspunktid, kasiinod, kinnisvarabürood, krüptovaluutabörsid ja isegi advokaadid võivad kogemata rahapesu lubada, kui nad ei vii läbi kahtlaste tehingute ja klientide nõuetekohast hoolsust ning pole teadlikud erinevatest pettuste liigid raamatupidamises mis hõlbustavad protsessi.

Rahapesu tagajärjed

Rahapesu soodustab tõsist organiseeritud kuritegevust ja sellel on tohutult negatiivne ühiskondlik mõju:

 • See pakub ohtlike jaoks olulist rahastamist kriminaal- tegevused nagu uimasti inimkaubandus, terrorismi rünnakud, relvatehingud, korruptsioon ja isegi mõrvad.
 • Massiline maksudest kõrvalehoidumine on otsustava tähtsusega riigi raha infrastruktuuri, hariduse, tervishoiuprogrammide ja muude avalike teenuste jaoks.
 • See moonutab tõsiselt rahvusvahelist kaubandus- ja majandusandmeid, varjates päritolu ja sihtkoha raha kolis üle piiride.
 • Miljardite pestud dollarite süstimine luksuskinnisvaraturgudele tõstab eluasemekulusid, süvendab ebavõrdsust ja kodutust.
 • Varjates inimeste identiteeti ja varjates omandiõigust, soodustab see avaliku sektori korruptsiooni, vähendab vastutust ja ohustab riigi julgeolekut.

"Rahapesu on organiseeritud kuritegevuse mootor. Ilma selleta laguneksid kuritegelikud impeeriumid kogu maailmas. – John Cassara, rahapesuekspert ja endine USA luureohvitser

Teadlikult või tahtmatult rahapesu võimaldamisest tabatud isikutele ja ettevõtetele on tagajärjed samuti äärmiselt tõsised:

 • Karmid rahalised karistused sageli miljonites dollarites süstemaatiliste tõrgete eest AML-i kontrollides.
 • raske maine kahjustamine nii üksikisikute kui ka finantsasutuste jaoks.
 • Rahapesust saadud tuluga seotud varade võimalik külmutamine või isegi konfiskeerimine.
 • Pikad vanglakaristused süüdimõistmise kohta rahapesus või sellega seotud finantssüüdistustes.

Rahapesuvastased (AML) määrused

Selle tohutu ja ohtliku probleemiga võitlemiseks on enamikul riikidel ulatuslikud eeskirjad ja agentuurid, mis keskenduvad rahapesu avastamisele ja tõkestamisele:

Araabia Ühendemiraatidel on rahapesuga võitlemiseks tugev õiguslik raamistik, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, eelkõige FATF-i (Financial Action Task Force) soovitustega.

AML seadus (föderaalne dekreetseadus nr 20, 2018): see on Araabia Ühendemiraatide rahalise rahapesuga seotud esmane õigusakt. See määratleb rahapesuga seotud süüteod ning seab õiguslik raamistik rahapesu tõkestamiseks ja selle eest karistamiseks. Seadus hõlmab suurt hulka eelkuritegusid (ebaseaduslikke vahendeid tekitavad kuriteod) ja seda kohaldatakse paljude üksuste, sealhulgas finantsasutuste, määratud mittefinantsettevõtete ja kutsealade ning mittetulundusühingute suhtes.

Keskpanga suunised: Araabia Ühendemiraatide keskpank annab finantsasutustele välja üksikasjalikud juhised ja ringkirjad, mis pakuvad raamistikku kliendi hoolsuskontrolliks, tehingute jälgimiseks ja kahtlastest tehingutest teatamiseks. Finantsasutused on kohustatud kehtestama sisemised protseduurid ja kontrollisüsteemid kahtlaste tegevuste tuvastamiseks ja neist teatamiseks.

Kahtlastest tehingutest teatamine: üksused peavad viivitamatult teatama AÜE rahapesu andmebüroole (FIU) igast kahtlustatavast rahapesutegevusest. Rahapesu andmebüroo tegutseb keskpanga alluvuses ning vastutab võimaliku rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud teabe vastuvõtmise, analüüsimise ja levitamise eest.

Rahvusvaheline koostöö: AÜE osaleb aktiivselt rahvusvahelistes jõupingutustes rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel. Ta on ratifitseerinud mitmeid rahvusvahelisi konventsioone ning on Pärsia lahe koostöönõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse komisjoni liige.

Karistused ja täitmine: Rahapesu seadus näeb rahapesuga seotud süütegude eest ette karmid karistused, sealhulgas rahatrahvid ja vangistuse. Araabia Ühendemiraatide kohtud ja õiguskaitseorganid on volitatud rahapesujuhtumeid uurima ja nende eest süüdistust esitama.

Pidev järelevalve ja vastavus: Finantsasutused ja muud kohustatud isikud peavad pidevalt jälgima oma ärisuhteid ja teostama kõrgendatud hoolsuskohustust, kui tuvastatakse suuremad riskid.

Riski hindamine ja juhtimine: Üksused peavad regulaarselt läbi viima riskianalüüse, et mõista ja hallata oma kokkupuudet rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Koolitus ja teadlikkus: Finants- ja mittefinantsasutuste töötajatele on ette nähtud regulaarsed koolitusprogrammid, tagamaks, et nad on teadlikud rahapesuga seotud eeskirjadest ning suudavad tõhusalt tuvastada kahtlasi tegevusi ja neist teatada.

Araabia Ühendemiraatide jõustamismeetmete tegelikud näited näitavad riigi pühendumust rahapesuga võitlemisele. Näiteks Araabia Ühendemiraadid on näinud kõrgetasemelisi juhtumeid, kus finantsasutustele määrati rahatrahvi rahapesu eeskirjade eiramise eest.

Araabia Ühendemiraatide rahapesu andmise eeskirjad on kõikehõlmavad ja loodud rahapesu ennetamiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Need peegeldavad riigi pühendumust oma finantssüsteemi terviklikkuse säilitamisele ja positsioonile rahvusvahelises kogukonnas.

Rahapesuskeemide keerukuse tõttu on aga endiselt tohutuid õiguslünki, mida advokaadid saavad aidata täita nõuetekohase teadlikkuse ja ennetava riskijuhtimise kaudu, toetades rahapesuvastane AÜE algatused.

Rahapesu advokaat osutab keeruliste finantskuritegudega seotud olulisi õigusteenuseid

Rahapesu hõlmab ebaseaduslike rahaliste vahendite varjamist või nende seaduslikuks muutmist keerukate tehingute kaudu. See võimaldab kurjategijatel varjata ja kasutada ebaseaduslikest tegevustest, nagu pettus, maksudest kõrvalehoidmine või terrorismi rahastamine, saadud tulu. Ülemaailmse rahapesuvastase võitlusena (AML). Selles keskkonnas on õigusspetsialistide teenused ülimalt olulised.

Rahapesu advokaadid omama ekspertteadmisi keerukate seaduste ja määruste kohta finantskuriteod AÜE-s. Olenemata sellest, kas nad esindavad kliente, kellel on tasu, või pakuvad ennetavat vastavusnõustamist, kasutavad nad mitmesuguseid olulisi teenuseid. See hõlmab klientide juhendamist uurimiste käigus, tugeva õiguskaitse loomist ja rahapesu andmise protseduuride vastavusse viimist rangete regulatiivsete ootustega.

Kohaldatakse karmid juriidilised karistused

Rahapesusüüdistustes süüdi mõistetud isikud seisavad silmitsi tõsiste kriminaalsete tagajärgedega kogu maailmas. Karistused on jurisdiktsiooniti erinevad, kuid hõlmavad tavaliselt:

 • Märkimisväärsed rahalised karistused kuni kahekordse pestud rahasumma ulatuses.
 • Täielik vara ilmajäämine sealhulgas vara, autod, ettevõtted ja pangakonto tulud.
 • Aastatepikkune vangistus olenevalt sellistest teguritest nagu pestud summa ja kriminaalne ajalugu.

Ettevõtete jaoks hõlmavad tagajärjed suuri trahve, tühistatud tegevuslitsentse, likvideeritud ettevõtteid ja individuaalset vastutust nõuetele vastavate direktorite eest. Teadlik rahapesu soodustamine toob kaasa ka sügava maine kahjustamine. Täiustatud finantsjälgimisvõimaluste tõttu peavad prokurörid kohtuasjade algatamist üha teostatavamaks.

"Nende vaikimine on nende relv, klientide konfidentsiaalsus kilp õigluse vastu." – Kohtunik, kes juhatab rahapesu kohtuprotsessi

Miks on seaduslik esindamine oluline?

Rahapesu uurimise ja süüdistuste esitamine ilma asjatundliku õiguskaitseta on äärmiselt ebakindel. Advokaadi sõnul aastal AÜE, advokaat [[Hassan Elhais]], "Kõige mõistlikum esimene samm on kaasata spetsialiseerunud õigusspetsialist". Nende põhjalik arusaamine finantsnõuete täitmise eeskirjadest on hindamatu väärtusega. Nad pakuvad ka:

Viivitamatu uurimisreaktsioon

 • Kui ametiasutused on algatanud uurimise, aitavad kiiresti kaasatud juristid koostada narratiive, mis seavad kahtluse alla süüdistuste õiguspärasuse esialgsetes etappides.

Tõendite kontroll

 • Süüdistuse tõendite põhjalik uurimine paljastab vastuolusid süüdistuste kehtetuks tunnistamisel. Ilma kiire juriidilise analüüsita pärast arestimist jäävad ettevõtteid ja elatist toetavad varad sageli külmutatuks.

Prokuröride veenmine

 • Oskuslikud advokaadid peavad prokuröridega läbirääkimisi, tuues esile tõendite nõrkused ja suunates neid kohtuasjade lõpetamise või karistuste vähendamise poole.

Kohtusaalide kaitsed

 • Nad kaitsevad kliente kohtus rangelt, rünnates kohtuekspertiisi süüdistusi, kui süüdistused püsivad. See hõlmab küsitava tõendi kehtivuse põhjalikku vaidlustamist.

Ennetavad juhised rahapesuga seotud kohustuste kohta

Lisaks tugevale kriminaalkaitsele annavad rahapesu advokaadid ennetavaid juhiseid keerukate eeskirjadega seotud juriidiliste kohustuste kohta. Nad pakuvad kohandatud nõuandeid ja parimaid tavasid, et avastada ja vältida seaduslike kanalite ebaseaduslikku kasutamist. Ühised elemendid hõlmavad järgmist:

 • AML-i aruandlusprotseduuride, siseauditite ja hoolsuskohustuse protsesside kohandamine, mis on kooskõlla viimati FATF-i juhised.
 • Personali koolitamine tuvastama ja kiiresti teatama kahtlased tehingud SAR-ide ja muude kohustuslike avalikustamiskanalite kaudu.
 • KYC protsesside perioodiline valideerimine, tagades kliendi sõeluuringu protseduurid arvesse tuvastatud muudatusi rahapesu riskid ja tüpoloogiad.

Täiendavad erivaldkonnad

Keeruliste tehniliste ja jurisdiktsioonialaste teadmistega rahapesuga tegelevad juristid abistavad ka järgmistes valdkondades:

 • Abi vara tagasinõudmisel pärast külmutamist või arestimist kohtuvaidluse kaudu.
 • veetlev regulaatori trahvid ja halduskaristused menetlusvigade esiletõstmise ja kokkuleppelepingute koostamisega.
 • Väljaandmistaotluste kaitsmine ja nõustamine rahvusvahelise koostöö protseduurid piiriüleste juurdluste puhul, mis hõlmavad mitut riiki.
 • Kontode, lepingute ja vahetuste kohtuekspertiisi hindamine, et teha kindlaks tagasinõudmis- või väljumisvõimalused investorite ebaseaduslike vahendite avastamisel.

Õige õigusnõustaja valimine

Spetsiaalsete finants- ja juriidiliste teadmistega, mille nõudlus on nii suur, on hoolikas hoolsus kaitsjate valikul mõistlik selliste parameetrite osas nagu AML-juhtumite käsitlemise kogemused konkreetsetes sektorites, tasude struktuurid ja üldised tulemused, mis tagavad soodsad tulemused.

Rahapesu advokaadid pakuvad kõrgelt spetsialiseeritud abi, kasutades ära ulatusliku juhtumite käsitlemise ja koolituse käigus saadud teadmisi. Kliente nõustades ja keerulisi tehinguid analüüsides täidavad nad väga väärtuslikku ülesannet – selgitavad ettevõtetele kohustusi ja piiranguid, hoides samas kaitstuna üksikisiku õigusi. Nende oskused kaitsta finantskuritegude süüdistusi või nende eest kohtu alla anda mõjutavad oluliselt ka süüdistatavate tulemusi.

Üldiselt on pidevalt muutuvate regulatiivsete standardite ja kasvavate karistuslike kohustustega keskkondades äärmiselt oluline säilitada usaldusväärsed õigusnõustajad finantsnõuete ja sellega seotud rahapesu küsimustes.