Zerga-iruzurraren eta iruzur-hausteen aurkako legeak EAEn

Arabiar Emirerri Batuek jarrera irmoa hartzen dute iruzur fiskalaren eta iruzurren aurkako lege federal batzuen bidez, delitutzat jotzen duten finantza-informazioa nahita oker salatzea edo zor diren zergak eta tasak ordaintzea saihestea. Lege hauek EAEko zerga sistemaren osotasuna bermatzea dute helburu eta agintariei errentak, ondasunak edo zergapeko transakzioak ezkutatzeko legez kanpoko ahaleginak saihestea. Arau-hausleek zigor handiak jasan ditzakete, besteak beste, diru-isun handiak, espetxe zigorrak, erbesteratutako egoiliarren erbesteratzea eta zigor osagarriak, esaterako, bidaia-debekuak edo zerga-delituekin lotutako funts eta ondasunak bahitzea. Ondorio juridiko zorrotzak betearaziz, EAEk zerga-iruzurra eta iruzurra saihestu nahi ditu, gardentasuna eta bere zerga-araudia betetzea sustatzen duten bitartean Emirerrietan diharduten pertsona eta enpresa guztietan. Konpromisorik gabeko ikuspegi honek azpimarratzen du zergen kudeaketa egokiari eta zerbitzu publikoak finantzatzeko diru-sarrerei ematen zaien garrantzia.

Zeintzuk dira EAEko zerga-iruzurrari buruzko legeak?

Zerga-iruzurra delitu larria da Arabiar Emirerri Batuetan (EAE), hainbat delitu eta dagozkion zigorrak zehazten dituen lege-esparru integral batek arautzen duena. Zerga-iruzurrari aurre egiteko lege nagusia EAEko Zigor Kodea da, eta berariaz debekatzen du gobernu federal edo tokiko agintariei zergak edo tasak nahita ihes egitea. Zigor Kodearen 336. artikuluak horrelako ekintzak kriminalizatzen ditu, herrialdeak zerga sistema bidezko eta gardena mantentzeko duen konpromisoa azpimarratuz.

Gainera, EAEko 7ko Zerga Prozedurei buruzko 2017. Dekretu Lege Federalak marko juridiko zehatza eskaintzen du zerga-iruzur-hausteei aurre egiteko. Lege honek zerga-arloko arau-hauste ugari hartzen ditu barne, besteak beste, aplikagarriak diren zergetan ez erregistratzea, hala nola Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) edo berezien gaineko zerga, aitorpen zehatzak ez aurkeztea, erregistroak ezkutatzea edo suntsitzea, informazio faltsua ematea eta laguntzea. edo besteen zerga-iruzurra erraztea.

Zerga-iruzurra modu eraginkorrean aurre egiteko, EAEk hainbat neurri ezarri ditu, hala nola, beste herrialde batzuekin informazioa trukatzea, txostenak emateko betekizun zorrotzak eta ikuskaritza eta ikerketa prozedura hobetuak. Neurri horiei esker, agintariek iruzur fiskalaren praktikak egiten dituzten pertsonak edo enpresak identifikatu eta epai ditzakete. UAE-n jarduten duten enpresek eta partikularrek legez behartuta daude erregistro zehatzak gordetzera, zerga-legeak eta arauak betetzera eta aholkularitza profesionala bilatzera behar izanez gero, betetzea ziurtatzeko. Lege-baldintza hauek ez betetzeak zigor gogorrak ekar ditzake, isunak eta kartzela zigorrak barne, kasuan kasuko legeetan adierazitakoaren arabera.

EAEko zerga-iruzurrari buruzko lege-esparru integralak herrialdeak zerga sistema garden eta bidezko bat sustatzeko, hazkunde ekonomikoa sustatzeko eta interes publikoak babesteko duen konpromisoa azpimarratzen du.

Zeintzuk dira EAEko zerga-iruzurrengatiko zigorrak?

EAE-k zigor gogorrak ezarri ditu iruzur fiskalaren delituengatik errudun diren pertsonentzat edo enpresentzat. Zigor hauek hainbat legetan azaltzen dira, besteak beste, EAEko Zigor Kodean eta Zerga Prozedurei buruzko 7ko 2017. Dekretu Lege Federalean. Zigorrek iruzur fiskalaren praktikak saihestea eta zerga legeak eta arauak betetzen direla bermatzea dute helburu.

 1. Kartzelara: Arau-haustearen larritasunaren arabera, iruzur fiskalagatik zigortutako pertsonek hilabete batzuetatik urte batzuetara arteko espetxe zigorra jaso dezakete. EAEko Zigor Kodearen 336. artikuluaren arabera, zergak edo tasak nahita ihes egiteak hiru hilabetetik hiru urte bitarteko espetxealdi-zigorra eragin dezake.
 2. Isunak: Isun handiak ezartzen dira iruzur fiskalaren delituengatik. Zigor Kodearen arabera, isunak 5,000 AED eta 100,000 AED bitartekoak izan daitezke (1,360 $ eta 27,200 $ gutxi gorabehera) nahita iruzur fiskalagatik.
 3. 7ko 2017. Lege Federalaren arau-hauste espezifikoengatiko zehapenak:
  • Beharrezkoa denean Balio Erantsiaren gaineko Zergan (BEZ) edo berezien gaineko zergan ez erregistratzeak 20,000 AED (5,440 $) arteko zigorra eragin dezake.
  • Zerga-aitorpena ez aurkezteak edo aitorpen okerrak bidaltzeak 20,000 AED (5,440 $) arteko zigorra eta/edo urtebeteko kartzela zigorra ekar dezake.
  • Nahita iruzur fiskalak, esate baterako, erregistroak ezkutatzeak edo deuseztatzeak edo informazio faltsuak emateak, saihestutako zergaren zenbatekoaren hirukoirainoko zigorra eta/edo bost urte arteko kartzela zigorra eragin dezake.
  • Beste batzuen zerga-iruzurra laguntzeak edo errazteak ere zigorrak eta kartzela zigorrak ekar ditzake.
 4. Zehapen gehigarriak: Isunez eta kartzela-zigorrez gain, zerga-iruzurra errudun diren pertsona edo enpresek beste ondorio batzuk ere jasan ditzakete, hala nola, merkataritza-lizentzien etetea edo baliogabetzea, gobernu-kontratuetako zerrenda beltzak eta bidaiatzeko debekuak.

Garrantzitsua da kontuan izan EAEko agintariek zigorrak ezartzeko eskumena dutela kasu bakoitzaren zirkunstantzia zehatzetan oinarrituta, saihestutako zergaren zenbatekoa, arau-haustearen iraupena eta arau-hauslearen lankidetza-maila bezalako faktoreak kontuan hartuta. .

UAE-k zerga-iruzur delituen aurkako zigor zorrotzek herrialdeak zerga sistema bidezko eta gardena mantentzeko eta zerga-legeak eta arauak betetzea sustatzeko duen konpromisoa islatzen du.

Nola kudeatzen ditu EAEk mugaz gaindiko zerga iruzur kasuak?

UAEk ikuspegi anitzeko ikuspegia hartzen du mugaz gaindiko zerga-iruzur kasuei aurre egiteko, nazioarteko lankidetza, lege-esparruak eta erakunde globalekin lankidetzan aritzeko. Lehenik eta behin, EAEk nazioarteko hainbat hitzarmen eta hitzarmen sinatu dituzte, beste herrialde batzuekin zerga informazioa trukatzea errazten dutenak. Horien artean daude aldebiko zerga itunak eta Zerga Gaietan Elkarrekiko Administrazio Laguntzari buruzko Hitzarmena. Zerga-datu garrantzitsuak trukatuz, EAEk hainbat jurisdikzio hartzen dituzten zerga-iruzur kasuak ikertzen eta epaitzen lagundu dezakete.

Bigarrenik, EAEk barne-lege sendoak ezarri ditu mugaz gaindiko zerga-iruzurrari aurre egiteko. Zerga-prozedurei buruzko 7ko 2017. dekretu-lege federalak atzerriko zerga-agintariekin informazioa partekatzeko eta atzerriko jurisdikzioekin zerikusia duten zerga-iruzur-delituen zigorrak ezartzeko xedapenak zehazten ditu. Lege-esparru honi esker, EAEko agintariek atzerrian zergapeko diru-sarrerak edo aktiboak ezkutatzeko kanpoko kontuak, fikziozko konpainiak edo bestelako baliabideak erabiltzen dituzten pertsona edo entitateen aurka neurriak har ditzakete.

Gainera, EAE-k Common Reporting Standard (CRS) onartu du, parte hartzen duten herrialdeen artean finantza kontuen informazioa automatikoki trukatzeko nazioarteko esparrua. Neurri honek gardentasuna areagotzen du eta zergadunei zaildu egiten zaie offshore aktiboak ezkutatzea eta mugaz gaindi zergak saihestea.

Gainera, EAEk aktiboki lankidetzan aritzen dira nazioarteko erakundeekin, hala nola Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearekin (ELGA) eta Zerga Ondorioetarako Gardentasunerako eta Informazio Trukerako Foro Globalarekin. Lankidetza horiei esker, UAEri mundu mailako praktika onekin bat etortzea, nazioarteko estandarrak garatzea eta mugaz gaindiko zerga-iruzurra eta legez kanpoko finantza-fluxuak modu eraginkorrean aurre egiteko ahaleginak koordinatzeko.

Kartzela-zigorra al dago Dubain zerga-iruzurrengatik?

Bai, Dubain iruzur fiskalaren erruduntzat jotako pertsonek kartzela zigorra jaso dezakete EAEko legediaren arabera. EAEko Zigor Kodeak eta beste zerga-lege garrantzitsu batzuek, hala nola, Zerga Prozedurei buruzko 7ko 2017. Dekretu Lege Federalak, zerga-iruzur delituengatiko kartzela-zigorrak zehazten ditu.

EAEko Zigor Kodearen 336. artikuluaren arabera, gobernu federalari edo tokiko gobernuari dagozkion zergak edo tasak ordaintzea nahita saihesten duen edonor hiru hilabetetik hiru urtera arteko espetxealdia izan daiteke. Gainera, Zerga Prozedurei buruzko 7ko 2017. Dekretu Lege Federalak espetxe-zigorra zehazten du zerga-ilusio-delituen balizko zigor gisa, besteak beste:

 1. Zerga-aitorpenak ez aurkezteak edo zehaztasunik gabeko aitorpenak aurkezteak urtebete arteko kartzela-zigorra ekar dezake.
 2. Nahita iruzur fiskalak, esate baterako, erregistroak ezkutatzea edo suntsitzea edo informazio faltsua ematea, bost urteko espetxe zigorra eragin dezake.
 3. Beste batzuen zerga-iruzurra laguntzeak edo errazteak espetxe zigorra ere ekar dezake.

Garrantzitsua da kontuan izan espetxe-zigorraren iraupena aldatu egin daitekeela kasuan kasuko zirkunstantzia zehatzen arabera, hala nola, saihestutako zergaren zenbatekoa, delituaren iraupena eta delitugilearen lankidetza-maila.

Igo korrituko