Ezinegon eta sediziozko delituak bultzatzea EAEn

Segurtasun nazionala, ordena publikoa eta egonkortasun soziala mantentzea berebiziko garrantzia du Arabiar Emirerri Batuetan (EAE). Horrenbestez, herrialdeak lege-esparru integral bat ezarri du gizartearen funtsezko alderdi horiek mehatxatzen dituzten ekintzei aurre egiteko, besteak beste, ezinegonak eta sediziozko delituak piztea. EAEko legeak nazioaren interesak babesteko eta herritarren eta bizilagunen eskubideak eta segurtasuna babesteko diseinatuta daude, besteak beste, informazio faltsua zabaltzea, gorrotoa sustatzea, baimenik gabeko protestetan edo manifestazioetan parte hartzea eta ordena publikoa nahas dezaketen beste ekintza batzuetan parte hartuz. edo estatuaren agintea ahuldu. Lege hauek erruduntzat jotzen dituztenentzat zigor gogorrak jasotzen dituzte, EAEk legea eta ordena errespetatzeko duen konpromiso irmoa islatuz, herrialdearen balioak, printzipioak eta kohesio soziala gordez.

Zein da sedizioaren definizio juridikoa EAEko legeen arabera?

Sedizio kontzeptua argi definitu eta jorratzen da EAEko sistema juridikoan, herrialdeak segurtasun nazionala eta egonkortasun soziala mantentzeko duen konpromisoa islatuz. UAE Zigor Kodearen arabera, sedizioak estatuaren agintaritzaren aurkako oposizioa edo desobedientzia bultzatzea edo gobernuaren zilegitasuna ahultzen saiatzea dakarten delitu sorta bat hartzen du.

EAEko legediaren araberako ekintza sediziotsuak honakoak dira: gobernu sistema iraultzea helburu duten ideologiak sustatzea, estatuaren edo bere erakundeen aurkako gorrotoa piztea, presidentea, presidenteordea edo emirerrietako agintariak publikoki iraintzea eta ordena publikoa mehatxa dezaketen informazio faltsuak edo zurrumurruak zabaltzea. . Gainera, delitu sediziosotzat hartzen dira segurtasun publikoa ahuldu edo gizartearen interesak arriskuan jar ditzaketen baimenik gabeko protestetan, manifestazioetan edo elkarretaratzeetan parte hartzea edo antolatzea.

EAEko sedizioaren lege-definizioa integrala da eta herrialdeko ehun soziala desegonkortu dezaketen edo bere gobernu-printzipioak ahuldu ditzaketen hainbat ekintza biltzen ditu. Horrek nazioak bere segurtasun nazionalari, ordena publikoari eta bere herritarren eta bizilagunen ongizateari mehatxua eragiten dion edozein jardueraren aurka duen jarrera etengabea islatzen du.

Zein ekintza edo hizkera kontsidera daitezke sedizio edo delitu sediziogile gisa EAE-n?

EAEko legeek ekintza eta hizkera sorta zabala zehazten dute, sediziozko delitutzat edo sedizioa bultzatzeko modukoak izan daitezkeenak. Besteak beste:

 1. Agintaritzaren sistema iraultzea, estatuko erakundeak ahultzea edo gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzea helburu duten ideologiak edo sinesmenak sustatzea.
 2. Presidentea, presidenteordea, emirerrietako agintariak edo Kontseilu Goreneko kideak jendaurrean iraintzea edo iraintzea ahoz, idatziz edo beste bide batzuen bidez.
 3. Ordena publikoa, gizarte-egonkortasuna edo estatuaren interesak mehatxa ditzakeen informazio, zurrumurru edo propaganda faltsuak zabaltzea.
 4. Erlijioa, arraza edo etnia bezalako faktoreetan oinarrituta estatuaren, bere erakundeen edo gizartearen zatien aurkako gorrotoa, indarkeria edo desadostasun sektarioa sustatzea.
 5. Segurtasun publikoa oztopatu edo gizartearen interesak arriskuan jar ditzaketen baimenik gabeko protestetan, manifestazioetan edo elkarretaratze publikoetan parte hartzea edo antolatzea.
 6. Ideologia sediziotsuak sustatzen dituzten, estatuaren aurkako oposizioa sustatzen duten edo segurtasun nazionala ahul dezakeen informazio faltsua duten materialak argitaratzea edo zabaltzea, inprimatuta edo sarean.

Garrantzitsua da kontuan izan EAEko sedizioari buruzko legeak osoak direla eta hainbat ekintza eta hizkera barne har ditzakeela, linean zein lineaz kanpo, herrialdearen egonkortasuna, segurtasuna edo gizarte kohesioa mehatxatzen dutela uste dutenak.

Zeintzuk dira sedizioarekin lotutako delituen zigorrak EAEn?

EAEk jarrera zorrotza hartzen du sedizioarekin lotutako krimenen aurka, eta zigor gogorrak ezarri dizkie delitu horien errudunei. Zigorrak EAEko Zigor Kodean eta dagozkion beste lege batzuetan zehazten dira, hala nola, Ziberdelituen Aurkako 5. Lege Federaleko 2012an.

 1. Kartzelara: Arau-haustearen izaeraren eta larritasunaren arabera, sedizioarekin lotutako delituengatik zigortutako pertsonek espetxe zigor luzeak jasan ditzakete. EAEko Zigor Kodearen 183. artikuluaren arabera, gobernua kentzeko edo estatuko gobernu-sistema ahultzeko xedea duen erakunde bat sortu, zuzentzen edo bat egiten duen edonork bizi osorako kartzela zigorra edo 10 urte baino gutxiagoko behin-behineko kartzela zigorra ezarri ahal izango du.
 2. Heriotza-zigor: Zenbait kasu oso larrietan, sedizioaren izenean indarkeria edo terrorismo ekintzak dituztenetan, heriotza-zigorra ezar daiteke. Zigor Kodearen 180. artikuluak dio beste pertsona baten heriotza eragin duen sedizio-ekintza bat egitearen erruduntzat jotzen denak heriotza-zigorra jaso dezakeela.
 3. Isunak: Isun handiak jar daitezke espetxealdiarekin batera edo ordez. Esaterako, Zigor Kodearen 183. artikuluak isuna ezartzen du tarte zehatz baten barruan presidentea, presidenteordea edo emirerrietako agintariak publikoki iraintzen dituenarentzat.
 4. Deportazioa: Sedizioarekin lotutako delituengatik kondenatutako EAEkoak ez diren herritarrak herrialdetik kanporatu ditzakete, beste zigor batzuez gain, hala nola espetxeratzea eta isunak.
 5. Ziberdelituaren zigorrak: Ziberdelituen aurka borrokatzeko 5ko 2012. dekretu-lege federalak bide elektronikoen bidez egindako sedizioarekin lotutako delituen zigor espezifikoak zehazten ditu, aldi baterako espetxealdia eta isunak barne.

Garrantzitsua da ohartzea EAEko agintariek kasu bakoitzaren inguruabar zehatzen arabera zigor egokiak ezartzeko ahalmena dutela, delituaren larritasuna, segurtasun nazionalean eta ordena publikoan izan dezaketen eragina eta norbanakoaren faktoreak kontuan hartuta. inplikazio edo intentzio maila.

Nola bereizten dituzte EAEko legeek kritika/dissidentzia eta jarduera sediziotsuak?

Kritika/DissidentziaSediziozko Jarduerak
Bide baketsu, legezko eta indarkeriarik gabekoen bidez adieraziaGobernuaren zilegitasuna auzitan jartzea
Iritziak ematea, kezkak planteatzea edo interes publikoko gaiei buruzko errespetuzko eztabaidak egiteaAgintaritzaren sistema iraultzera zuzendutako ideologiak sustatzea
Oro har, adierazpen askatasun gisa babestuta dago, betiere gorrotoa edo indarkeria bultzatzen ez baduIndarkeria, desadostasun sektarioa edo gorrotoa bultzatzea
Gizartearen hazkuntzan eta garapenean laguntzeaSegurtasun nazionala edo ordena publikoa kaltetu dezaketen informazio faltsua zabaltzea
Legearen mugen barruan onartzen daLegez kanpokotzat eta zigortutzat jotzen da EAEko legeen arabera
Agintariek ebaluatutako asmoa, testuingurua eta balizko eraginaHerrialdearen egonkortasunerako eta gizarte kohesiorako mehatxua izatea

UAEko agintariek, oro har, onartzen diren kritika edo desadostasun modu legitimoak eta jarduera sediziogileak bereizten dituzte, legez kanpokotzat jotzen direnak eta legezko ekintzak eta zigor egokiak jasan behar dituztenak. Kontuan izan diren funtsezko faktoreak ekintzen edo diskurtsoen asmoa, testuingurua eta balizko eragina dira, baita indarkeria bultzatzeko, estatuko erakundeak ahultzeko edo segurtasun nazionala eta ordena publikoa mehatxatzeko muga gainditzen duten ere.

Zein rol jokatzen du asmoak norbaiten ekintzak sedizioa diren ala ez zehazteko?

Asmoak zeregin erabakigarria du gizabanakoaren ekintzak edo hizkerak sedizioa osatzen duten EAEko legeen arabera zehazteko. Agintariek ekintzen edo adierazpenen azpian dagoen asmoa ebaluatzen dute, segurtasun nazionala eta ordena publikoa mehatxatzen duten legezko kritika edo disidentzia eta jarduera sediziotsuak bereizteko.

Asmoa iritziak modu baketsuan adieraztea, kezkak sortzea edo interes publikoko gaiei buruzko errespetuzko eztabaidak egitea dela uste bada, ez da sediziotzat hartuko, oro har. Hala ere, asmoa indarkeria bultzatzea, gobernua eraisteko ideologiak sustatzea edo estatuko erakundeak eta egonkortasun soziala ahultzea bada, delitu sediziotsutzat jo daiteke.

Gainera, ekintzen edo hizkeraren testuingurua eta balizko eragina ere kontuan hartzen dira. Nahiz eta asmoa esplizituki sediziozkoa ez izan, ekintzak edo adierazpenek ezinegona publikoa, desadostasun sektarioa edo segurtasun nazionala ahultzea eragin dezaketenak, EAEko legeen arabera jarduera sediziotsutzat jo daitezke.

Ba al dago EAEko legeetan komunikabideen, lineako plataformen edo argitalpenen bidez egindako sedizioari buruzko xedapen zehatzak?

Bai, EAEko legeek xedapen zehatzak dituzte hedabideen, lineako plataformen edo argitalpenen bidez egindako sedizioarekin lotutako delituei buruz. Agintariek aitortzen dute kanal hauek eduki sediziozkoak zabaltzeko edo ezinegona sustatzeko modu okerrean erabiltzeko aukera. Ziberdelituen aurka borrokatzeko 5ko UAEko 2012. Dekretu Lege Federalak bide elektronikoen bidez egindako sedizioarekin lotutako delituen zigorrak zehazten ditu, hala nola, aldi baterako espetxealdia eta AED 250,000 ($ 68,000) eta AED 1,000,000 ($ 272,000) bitarteko isunak (AED XNUMX.

Gainera, EAEko Zigor Kodeak eta gainerako legeek komunikabide, argitalpen edo topaketa publiko tradizionalen jarduera sediziotsuak ere hartzen dituzte. Zigorrak espetxe zigorrak, isun handiak eta baita deportazioa ere izan ditzake delitu horiengatik kondenatutako EAEkoak ez diren herritarrak.

Igo korrituko