bahiketa eta bahiketa krimenen legeak eta argitalpenak EAEn

Bahiketak eta bahiketak delitu larriak dira Arabiar Emirerri Batuetako legeen arabera, norbanakoaren askatasunerako eta segurtasun pertsonalerako oinarrizko eskubidea urratzen baitute. Zigor Kodeari buruzko 3ko UAEko 1987. Lege Federalak delitu horiekin lotutako definizio, sailkapen eta zigor zehatzak zehazten ditu. Herrialdeak jarrera zorrotza hartzen du delitu horien aurka, bere herritarrak eta bizilagunak legez kanpoko konfinamenduarekin edo garraioarekin lotutako traumatik eta norberaren borondatearen kontrako kalteetatik babestea helburu. Bahiketaren eta bahiketaren ondorio juridikoak ulertzea funtsezkoa da ingurune segurua mantentzeko eta EAEko komunitate ezberdinetan zuzenbide estatua mantentzeko.

Zein da bahiketaren legezko definizioa EAEn?

Zigor Kodeari buruzko 347ko UAEko 3. Lege Federalaren 1987. artikuluaren arabera, bahiketa legez justifikaziorik gabe pertsona bat askatasun pertsonala atxilotzeko, atxilotzeko edo kentzeko ekintza gisa definitzen da. Legeak zehazten du legez kanpoko askatasun kentze hori indarraren, iruzurra edo mehatxuaren bidez gerta daitekeela, edozein delarik ere egintza egiteko iraupena edo bitartekoak.

EAEko bahiketaren legezko definizioak agertoki eta zirkunstantzia ugari biltzen ditu. Bere borondatearen kontra norbanako bat bortxaz bahitzea edo konfinatzea, baita askatasuna kentzen duten egoera batera erakartzea edo engainatzea ere. Indar fisikoa, hertsadura edo manipulazio psikologikoa erabiltzea pertsona baten mugimendua edo askatasuna mugatzeko bahiketa gisa balio du EAEko legediaren arabera. Bahiketa-delitua erabatekoa da biktima beste leku batera eraman edo leku berean atxikita dagoen ala ez, betiere bere askatasun pertsonala legez kanpo mugatzen bada.

Zeintzuk dira EAEko legediak aitortutako bahiketa-delituen mota desberdinak?

EAEko Zigor Kodeak bahiketa delituak hainbat motatan aitortzen eta sailkatzen ditu faktore eta zirkunstantzia zehatzetan oinarrituta. Hona hemen EAEko legediaren arabera bahiketa-delituen mota desberdinak:

 • Bahiketa sinplea: Honek pertsona bati indarraren, iruzurra edo mehatxuaren bidez askatasuna legez kanpo kentzearen oinarrizko ekintzari egiten dio erreferentzia, larrigarri gehigarririk gabe.
 • Larritutako bahiketa: Mota honek bahiketa dakar, faktore larrigarriekin batera, hala nola indarkeria erabiltzea, tortura edo biktimari kalte fisikoa egitea edo egile anitzen inplikazioa.
 • Erreskaterako bahiketa: Delitu hori bahiketa biktimaren askatasunaren truke erreskatea edo beste irabazi ekonomiko edo material bat lortzeko asmoz egiten denean gertatzen da.
 • Gurasoen bahiketa: Honek guraso batek bere seme-alaba beste gurasoaren zaintza edo zaintzatik legez kanpo hartzea edo atxikitzea dakar, haurraren gaineko legezko eskubideak kenduz.
 • Adingabeen bahiketa: Honek haurren edo adingabeen bahiketari egiten dio erreferentzia, biktimen ahultasunagatik delitu bereziki larritzat hartzen dena.
 • Funtzionario publikoen edo diplomatikoen bahiketa: Gobernuko funtzionarioen, diplomatikoen edo estatus ofiziala duten beste pertsona batzuen bahiketa arau-hauste bereizi eta larritzat hartzen da EAEko legediaren arabera.

Bahiketa delitu mota bakoitzak zigor eta zigor desberdinak izan ditzake, eta ondoriorik larrienak faktore larrigarriak, indarkeria edo pertsona ahulenak jomugan dituzten kasuetarako gordeta daude, hala nola haurrak edo funtzionarioak.

Zein da bahiketa eta bahiketa delituen artean EAE-n?

Bahiketa eta bahiketa erlazionatutako delituak badira ere, EAEko legediaren arabera, bien artean funtsezko desberdintasun batzuk daude. Hona hemen bereizketak nabarmentzen dituen taula:

AspektuBahiketaAbduction
DefinizioaIndar, iruzurra edo mehatxuaren bidez pertsona baten askatasuna legez kanpo kentzeaPertsona bat leku batetik bestera legez kanpoko eramatea edo lekualdatzea, bere borondatearen aurka
MugimenduaEz da nahitaez beharrezkoaBiktimaren mugimendua edo garraioa dakar
DurationEdozein iraupenerako izan daiteke, baita aldi baterakoa ereAskotan itxialdi edo atxiloketa epe luzeagoa dakar
IntentHainbat helburutarako izan daiteke, erreskatea, kaltea edo hertsadura barneSarritan asmo zehatzekin lotzen da, hala nola bahituak hartzea, sexu-esplotazioa edo legez kanpoko espetxeratzea
Biktimen AdinaEdozein adinetako biktimei dagokieXedapen batzuk bereziki adingabeen edo haurren bahiketari buruzkoak dira
ZigorrakZigorrak alda daitezke faktore larrigarrien, biktimaren egoeraren eta zirkunstantzien araberaNormalean bahiketa soilak baino zigor gogorragoak dakartza, batez ere adingabeak edo sexu esplotazioa duten kasuetan.

Garrantzitsua da kontuan izan EAEko Zigor Kodeak bahiketa eta bahiketa bereizten dituen arren, delitu hauek askotan gainjartzen direla edo aldi berean gertatzen direla. Esaterako, bahiketa batek hasierako bahiketa ekintza bat izan dezake biktima mugitu edo garraiatu aurretik. Karga eta zigor espezifikoak kasu bakoitzaren inguruabarren eta legearen aplikagarriak diren xedapenen arabera zehazten dira.

Zein neurrik saihesten dituzte bahiketa eta bahiketa delituak EAEetan?

UAEk hainbat neurri ezarri ditu bere mugen barruan bahiketa eta bahiketa delituak prebenitzeko eta aurre egiteko. Hona hemen funtsezko neurrietako batzuk:

 • Lege zorrotzak eta zigorrak: UAEk lege zorrotzak dituzte indarrean bahiketa eta bahiketa delituengatik zigor gogorrak ezartzen dituztenak, espetxe zigor luzeak eta isunak barne. Zigor zorrotz hauek delitu horiek disuasio gisa balio dute.
 • Legea betearazteko integrala: UAEko legea betearazteko agentziak, hala nola polizia eta segurtasun indarrak, ondo prestatuta eta hornituta daude bahiketa eta bahiketa gertakariei azkar eta eraginkortasunez erantzuteko.
 • Zaintza eta jarraipen aurreratua: Herrialdeak zaintza sistema aurreratuetan inbertitu du, CCTV kamerak eta monitorizazio teknologia barne, bahiketa eta bahiketa delituen egileak jarraitzeko eta atzemateko.
 • Herritarren sentsibilizazio kanpainak: UAEko gobernuak eta dagokien agintariek aldian-aldian sentsibilizazio kanpainak egiten dituzte herritarrak eta bizilagunak bahiketarekin eta bahiketarekin lotutako arriskuei eta prebentzio neurriei buruz hezteko.
 • Nazioarteko Lankidetza: EAEk aktiboki lankidetzan aritzen dira nazioarteko legea betearazteko agentziekin eta erakundeekin mugaz haraindiko bahiketa eta bahiketa kasuei aurre egiteko, baita biktimen segurtasun-itzulera errazteko ere.
 • Biktimei laguntzeko zerbitzuak: UAEk laguntza zerbitzuak eta baliabideak eskaintzen dizkie bahiketaren eta bahiketaren biktimei, aholkularitza, laguntza juridikoa eta errehabilitazio programak barne.
 • Bidaiarako aholkuak eta segurtasun neurriak: Gobernuak bidaia-aholkuak eta segurtasun-jarraibideak ematen dizkie herritarrei eta egoiliarrei, bereziki arrisku handiko eremuak edo herrialdeak bisitatzen dituztenean, kontzientzia pizteko eta prebentzio-neurriak sustatzeko.
 • Komunitatearen konpromisoa: Legea betearazteko agentziek elkarlan estuan lan egiten dute tokiko komunitateekin zaintza bultzatzeko, jarduera susmagarrien berri ematea eta bahiketa eta bahiketa kasuak prebenitzeko eta konpontzeko lankidetza bultzatzeko.

Neurri integral hauek ezarriz, EAEk ingurune seguru bat sortzea eta gizabanakoak eragotzi nahi ditu krimen lazgarrietan parte hartzea, azken finean, herritarren eta bizilagunen segurtasuna eta ongizatea babestuz.

Zeintzuk dira EAEko bahiketagatik zigorrak?

Bahiketa delitu larritzat hartzen da Arabiar Emirerri Batuetan, eta delitu horien zigorrak Krimenen eta Zigorren Legearen Igorpenari buruzko 31eko 2021. Lege Federalean zehazten dira. Bahiketaren zigorra aldatu egiten da egoeraren eta kasuan kasuko faktore zehatzen arabera.

EAEko Zigor Kodearen 347. artikuluaren arabera, bahiketaren oinarrizko zigorra bost urte baino gehiagoko espetxealdia da. Hala ere, bahiketak egoera larrigarriak badakartza, hala nola indarkeria, mehatxua edo iruzurra erabiltzea, zigorra nabarmen gogorragoa izan daiteke. Halakoetan, egileak hamar urte arteko espetxealdi-zigorra izan dezake, eta bahiketak biktimaren heriotza eragiten badu, bizi osorako kartzela zigorra edo heriotza-zigorra ere izan daiteke.

Gainera, bahiketa adingabe bat (18 urtetik beherakoa) edo ezintasunen bat duen pertsona bat bada, zigorra are gogorragoa da. EAEko Zigor Kodearen 348. artikuluak dio adingabe bat edo ezintasunen bat duen pertsona bahitzea zazpi urte baino gutxiagoko espetxealdi-zigorra dela. Bahiketak biktimaren heriotza eragiten badu, egileak bizi osorako espetxe zigorra edo heriotza zigorra jaso dezake.

Agintariek herrialdeko pertsona guztien segurtasuna eta segurtasuna bermatzeko konpromisoa hartu dute, eta edozein bahiketa edo bahiketa delitu larritzat hartzen da. Legezko zigorrez gain, bahiketagatik zigortutakoek ondorio osagarriak ere jasan ditzakete, hala nola, EAEkoak ez diren herritarrak kanporatzea eta delituarekin lotutako ondasun edo ondasunen konfiskatzea.

Zeintzuk dira EAEko gurasoen bahiketaren ondorio juridikoak?

Arabiar Emirerri Batuek gurasoen bahiketari aurre egiteko lege espezifikoak dituzte, hau da, haurren bahiketa orokorreko kasuetatik delitu desberdintzat hartzen da. Gurasoen bahiketa Estatu pertsonalari buruzko 28eko 2005. Lege Federalak arautzen du. Lege honen arabera, gurasoen bahiketa gisa definitzen da guraso batek seme-alaba bat hartzen edo atxikitzen duen egoera, beste gurasoaren zaintza-eskubideak urratuz. Horrelako ekintzen ondorioak larriak izan daitezke.

Lehenik eta behin, arau-hausleak gurasoen bahiketagatik zigor-akusak izan ditzake. EAEko Zigor Kodearen 349. artikuluak dio bere seme-alabak legezko zaindariarengandik bahitzen edo ezkutatzen dituen gurasoak bi urte arteko espetxealdi-zigorra eta isun batekin zigortu daitezkeela. Gainera, EAEko auzitegiek haurrak legezko zaindariari berehala itzultzeko aginduak eman ditzakete. Agindu horiek ez betetzeak ondorio juridiko gehiago ekar ditzake, besteak beste, espetxe-zigorra edo auzitegiaren mespretxuagatiko isunak.

Nazioarteko elementuak dituzten gurasoen bahiketa kasuetan, UAEk Haurrak Nazioarteko Bahiketaren Alderdi Zibilei buruzko Hagako Hitzarmenaren printzipioei eusten die. Epaitegiek haurra ohiko bizilekuko herrialdera itzultzeko agindu dezakete bahiketa hitzarmenaren xedapenak urratzen dituela ikusten bada.

Zeintzuk dira EAEko umeen bahiketa delituen zigorrak?

Umeen bahiketa arau-hauste larria da EAE-n, legearen arabera zigor gogorrekin zigortua. EAEko Zigor Kodearen 348. artikuluaren arabera, adingabe bat (18 urtetik beherakoa) bahitzea zazpi urteko gutxienezko kartzela-zigorra da. Bahiketak haurraren heriotza eragiten badu, egileak bizi osorako espetxe zigorra edo heriotza zigorra jaso dezake.

Gainera, umeen bahiketagatik kondenatutakoei isun handiak, ondasunak konfiskatzea eta erbesteratzea jasan ditzakete EAEkoak ez direnentzat. UAEk zero tolerantzia ikuspegia hartzen du haurren aurkako delituen aurrean, adingabeen segurtasuna eta ongizatea babesteko duen konpromisoa islatuz.

Zer laguntza dago bahiketaren biktimei eta haien familiei AEBetan?

Arabiar Emirerri Batuek aitortzen dute bahiketak biktimengan eta haien familietan izan duen eragin traumatikoa. Hori dela eta, hainbat laguntza-zerbitzu eta baliabide daude erabilgarri haiek laguntzeko aldietan eta ondoren.

Lehenik eta behin, EAEko agintariek bahiketa biktimen segurtasuna eta ongizatea lehenesten dute. Legea betearazteko agentziek azkar eta arduratsu lan egiten dute biktimak aurkitzeko eta erreskatatzeko, eskuragarri dauden baliabide eta esperientzia guztiak erabiliz. Poliziaren barruko biktimei laguntzeko unitateek berehalako laguntza, aholkularitza eta orientazioa eskaintzen diete biktimei eta haien senideei ikerketa eta berreskuratze prozesuan.

Gainera, EAEk hainbat gobernu eta gobernuz kanpoko erakunde ditu delituen biktimei laguntza zerbitzu integralak eskaintzen dizkietenak, bahiketak barne. Zerbitzu horiek aholkularitza psikologikoa, legezko laguntza, diru laguntza eta epe luzeko errehabilitazio programak izan ditzakete. Dubaiko Emakume eta Haurrentzako Fundazioa eta Giza Trafikoaren Biktimen Ewa'a Aterpeak bezalako erakundeek bahiketa biktimen eta haien familien behar berezietara egokitutako arreta eta laguntza espezializatua eskaintzen dute.

Zeintzuk dira EAEko bahiketa leporatzen dieten pertsonen eskubideak?

Arabiar Emirerri Batuetan bahiketa leporatzen dioten pertsonek lege-eskubide eta babes batzuk dituzte EAEko legeen eta konstituzioaren arabera. Eskubide horien artean daude:

 1. Errugabetasun-presuntzioa: bahiketa leporatzen dioten pertsonak errugabetzat hartzen dira, harik eta auzitegi batek errudun direla frogatu arte.
 2. Legezko Ordezkaritzarako eskubidea: Auzipetuek aukeratutako abokatu batek ordezkatuak izateko edo estatuak izendatzeko eskubidea dute, legezko ordezkaritza ordaindu ezin badute.
 3. Bidezko Prozesurako eskubidea: EAEko sistema juridikoak prozesu egokia izateko eskubidea bermatzen du, eta horrek epaiketa bidezko eta publikorako eskubidea barne hartzen du arrazoizko epe batean.
 4. Interpretaziorako eskubidea: Arabiera hitz egiten edo ulertzen ez duten akusatuek interpretea izateko eskubidea dute prozesu judizialetan.
 5. Frogak aurkezteko eskubidea: Auzipetuek frogak eta lekukoak aurkezteko eskubidea dute epaiketan zehar euren defentsan.
 6. Eskuineko errekurtsoa: Bahiketagatik kondenatutako pertsonek epaia eta zigorra goragoko auzitegi batean errekurritzeko eskubidea dute.
 7. Giza-traturako eskubidea: Akusatuek gizatasunez eta duintasunez tratatuak izateko eskubidea dute, torturarik edo tratu anker, anker edo iraingarririk jasan gabe.
 8. Pribatutasunerako eta Familia Bisitetarako eskubidea: Auzipetuek intimitaterako eskubidea dute eta euren senideen bisitak jasotzeko eskubidea dute.

Auzipetuek beren eskubideen berri izan behar dute eta aholkularitza juridikoa bilatu behar dute beren eskubideak prozesu judizial osoan babestuta daudela ziurtatzeko.

Nola kudeatzen ditu UAEk EAEko herritarrek parte hartzen duten nazioarteko bahiketa kasuak?

EAEko 38ko 2006. Lege Federalak auzipetu eta zigortuen estradizioari buruzko lege-oinarria ematen du nazioarteko bahiketa kasuetan estradizio-prozedurak egiteko. Lege horri esker, EAEk atzerrian EAEko herritar bat bahitzeagatik akusatutako edo kondenatutako pertsonen estradizioa eskatzeko aukera ematen du. Gainera, EAEko Zigor Kodearen 16. artikuluak EAEko eskumena ematen dio bere herritarren aurka herrialdetik kanpo egindako delituen gaineko eskumena, eta EAEko sistema juridikoan auziperatzea ahalbidetzen du. EAEk nazioarteko hainbat hitzarmen sinatzaileak dira, besteak beste, Bahiturak Hartzearen aurkako Nazioarteko Konbentzioa, mugaz gaindiko bahiketa kasuetan lankidetza eta laguntza juridikoa errazten duena. Lege eta nazioarteko hitzarmen hauek EAEko agintariei ahalmena ematen diete neurriak azkar har ditzaten eta nazioarteko bahiketaren egileak justiziaren aurrean izan daitezen.

Igo korrituko