Delituak EAEko: delitu larriak eta haien ondorioak

Arabiar Emirerri Batuek sistema juridiko sendoa dute, delitu gisa sailkatutako delitu kriminal larrien aurka jarrera zorrotza hartzen duena. Delitu delitu hauek EAEko legeen urraketa larrientzat hartzen dira, herritarren zein egoiliarren segurtasuna eta segurtasuna mehatxatuz. Delitu-epaiketen ondorioak larriak dira, espetxe zigor luzeetatik isun handietara, erbesteratuentzat erbesteratzea eta, agian, heriotza-zigorra ere gertakari lazgarrienetarako. Jarraian, EAEko delitu-kategoria nagusiak eta haiei lotutako zigorrak zehazten dira, nazioak legea eta ordena mantentzeko duen konpromiso etengabea nabarmenduz.

Zer da delitu bat EAE-n?

EAEko legediaren arabera, delituak epaitu daitezkeen delituen kategoria larrienak dira. Normalean delitu gisa kalifikatzen diren delituak honako hauek dira: aurrez pentsatutako hilketa, bortxaketa, traizioa, ezintasun iraunkorra edo desitxuraketa eragiten duten eraso larriagoak, droga-trafikoa eta diru-kopuru jakin batetik gorako diru-kopuru jakin batetik gorako diru publikoen desbideratzea edo bidegabe erabiltzea. Delitu delituek, oro har, zigor gogorrak izaten dituzte, hala nola 3 urte baino gehiagoko espetxe zigor luzeak, ehunka mila dirhametaraino iritsi daitezkeen isun handiak eta, kasu askotan, EAEko legez bizi diren atzerritarrak urruntzea. UAEko justizia kriminalaren sistemak segurtasun publikoa eta gizarte ordena ahultzen duten lege-hauste oso larriak direla ikusten du.

Beste delitu larri batzuk, hala nola, bahiketa, armaz lapurreta, eroskeria edo funtzionario publikoen ustelkeria, atalase batzuetatik gorako finantza-iruzurra eta ziberdelitu mota batzuk, hala nola gobernu-sistemak pirateatzea, delitu gisa epai daitezke, delitu-egintzaren egoera zehatzen eta larritasunaren arabera. UAE-k delituekin lotutako lege zorrotzak ezarri ditu eta zigor gogorrak aplikatzen ditu, besteak beste, heriotza-zigorra barne hartuta, aurrez pentsatutako hilketa, buruzagi agintarien aurkako sedizioa, erakunde terroristekin bat egitea edo EAEko lurretan ekintza terroristak egitea dakarten delitu larrienentzat. Oro har, gorputzeko kalte larriak, segurtasun nazionalaren urraketak edo EAEko legeak eta etika soziala nabarmenki alde batera uzten dituzten ekintzak delitutzat jo daitezke.

Zein dira EAEko delitu motak?

EAEko sistema juridikoak delitu-delituen hainbat kategoria aitortzen ditu, eta kategoria bakoitzak bere zigor multzoa darama, delituaren larritasunaren eta zirkunstantzien arabera zorrozki definituta eta betearazten direnak. Jarraian, EAEko lege-esparruan gogor epaitzen diren delitu mota nagusiak azaltzen dira, herrialdeak delitu larriekiko zero-tolerantzia duen jarrera eta zigor gogorren eta jurisprudentzia zorrotzaren bidez legea eta ordena mantentzeko konpromisoa azpimarratuz.

Hilketa

Aurrez pentsatutako eta nahitako ekintzaren bidez beste giza bizitza bat kentzea EAEko delitu deliturik larriena da. Pertsona bat legez kanpo hiltzea eragiten duen edozein ekintza hilketa gisa epaitzen da, auzitegiak erabilitako indarkeria-maila, ekintzaren atzean dauden motibazioak eta muturreko ideologiak edo gorroto-sinesmenak bultzatutako faktoreak kontuan hartuta. Aurrez pentsatutako hilketa-epaitzeek zigor oso gogorrak eragiten dituzte, kartzelan hainbat hamarkadatara luza daitezkeen bizi osorako espetxe zigorrak barne. Hilketa bereziki lazgarritzat edo segurtasun nazionalarentzat mehatxutzat jotzen den kasu larrienetan, auzitegiak heriotza-zigorra ere eman diezaioke zigortutako pertsonari. AEBek hilketari buruz duten jarrera sendoa giza bizitza zaintzeko eta ordena soziala mantentzeko nazioaren sinesmen nagusietatik dator.

lapurreta

Egoitza-etxeak, merkataritza-establezimenduak edo bestelako jabetza pribatu/publikoak lapurreta, ondasun higiezinen kalteak edo beste edozein ekintza kriminalak egiteko asmotan apurtzea eta legez kanpo sartzea lapurreta delitua da EAEko legediaren arabera. Lapurreta-akusak areagotu egin daitezke krimenaren burutzean arma hilgarriekin armatuta egotea, okupatzaileei lesio fisikoak egitea, gobernu-eraikinak edo misio diplomatikoak bezalako garrantzi nazionala duten guneetara bideratzea eta aldez aurretiko lapurreta-kondenak dituen delitugile errepikakorra izatea. Lapurreta delituengatiko zigorrak gogorrak dira, gutxieneko espetxe zigorrak 5 urtetik aurrera hasten dira baina askotan 10 urtetik gorakoak izaten dira kasu larriagoetarako. Gainera, lapurretagatik kondenatutako erbesteratutako egoiliarrek EAEtik kanporatzea bermatuta daukate espetxealdia amaitutakoan. EAEk lapurreta delitu gisa ikusten dute, herritarrei jabetza eta pribatutasuna kentzeaz gain, bizitza mehatxatzen duten konfrontazio bortitzak ere areagotu daitezkeela.

eroskeria

Edozein motatako eroskeria egitea, funtzionario publikoei eta funtzionarioei legez kanpoko ordainketak, opariak edo bestelako onura batzuk eskainiz edo eroskeria horiek onartuz, delitu larritzat hartzen da EAEko ustelkeriaren aurkako lege zorrotzen arabera. Honen bidez, erabaki ofizialetan eragiteko eroskeriak hartzen dira, baita diruz kanpoko mesedeak, baimendu gabeko negozio-trataketak edo pribilegio bereziak ematea behar besteko onuraren truke. EAEk zero tolerantzia dute gobernu eta enpresen tratuetan osotasuna ahultzen duten injerto horiekiko. Eroskeriagatiko zigorrak 10 urte baino gehiagoko espetxealdi-zigorrak barne hartzen ditu, besteak beste, inplikatutako diru-kopuruak, eroskeriazko funtzionarioen maila eta eroskeriak beste delitu osagarri batzuk ahalbidetu dituen ala ez. Milioika dirhameko isun handiak ezartzen zaizkie eroskeria delituengatik zigortutakoei.

Bahiketa

Mehatxuak, indarrak edo iruzurrak erabiliz, pertsona bat bere borondatearen aurka bahitu, indarrez mugitzea, atxilotzea edo mugatzea legez kanpoko ekintzak bahiketa delitu delitua da EAEko legeen arabera. Arau-hauste horiek askatasun pertsonalen eta segurtasunaren urraketa larritzat hartzen dira. Bahiketa kasuak are larriagotzat jotzen dira, baldin eta haurren biktimak badira, erreskate-ordainketen eskaerak barne, ideologia terroristek bultzatuta edo gatibualdian biktimari kalte fisiko/sexual larriak eragiten badituzte. UAEko justizia penalaren sistemak zigor zorrotzak ezartzen ditu bahiketa-kondenengatik, gutxienez 7 urteko espetxealditik hasi eta bizi osorako zigorrak eta heriotza-zigorra kasurik larrienetan. Ez dago baretasunik erakusten, nahiz eta epe laburragoko bahiketetarako edo biktimak seguru askatu zituztenean.

Sexu Delituak

Legez kanpoko edozein sexu-ekintza, bortxaketa eta sexu-erasoetatik adingabeen sexu-esplotaziora, sexu-trafikoa, haurren pornografia eta sexu-izaera duten beste delitu gaiztoak, EAEko Sharia-n inspiratutako legeen arabera zigor oso gogorrak dituzten delitutzat hartzen dira. Nazioak zero tolerantzia politika bat hartu du islamiar balioen eta gizartearen etikaren aurkako eraso gisa ikusten diren krimen moralekiko. Sexu-delituen zigorrengatik zigorrak izan daitezke 10 urtetik bizi osorako espetxe zigor luzeak, bortxaketa zigortuen kastrazio kimikoa, azotaketa publikoa kasu batzuetan, ondasun guztiak galtzea eta kartzela zigorra bete ondoren erbesteratutako zigortuen erbesteratzea. EAEren legezko jarrera sendoak disuasio gisa jardutea, nazioaren ehun morala babestea eta ekintza lazgarrien aurrean zaurgarrienetakoak diren emakume eta haurren babesa bermatzea du helburu.

Asaltoa eta Bateria

Faktore larrigarririk gabeko eraso soilen kasuak delitu gisa trata daitezkeen arren, EAEk arma hilgarriak erabiltzea dakarten indarkeria-ekintzak sailkatzen ditu, emakumeak, haurrak eta adinekoak bezalako talde ahulei zuzenduta, gorputzeko kalte iraunkorrak edo desitxuratzeak eta erasoak. taldeak delitu delitu gisa. Eraso larri eta lesio larriak eragiten dituzten eraso kasuek 5 urtetik 15 urtera arteko espetxe zigorrak ekar ditzakete, asmo, indarkeria-maila eta biktimaren eragin iraunkorraren arabera. EAEk besteen aurkako indarkeriazko ekintza horiek segurtasun publikoaren urraketa larria direla eta legearen eta ordenaren aurkako mehatxutzat hartzen ditu gogor tratatzen ez badira. Lege-betearazleen edo gobernuko funtzionarioen aurka egindako erasoak zigor hobeak gonbidatzen ditu.

Etxeko biolentzia

EAEk lege zorrotzak dituzte etxeko tratu txarren eta indarkeriaren biktimak babesteko. Ezkontideen, seme-alaben edo familiako beste kideen aurka egindako eraso fisikoak, tortura emozionalak/psikologikoak edo beste edozein krudelkeria motak dira etxeko indarkeria delitu delitua. Eraso soiletik bereizten duena familiaren konfiantza eta etxeko ingurunearen santutasuna urratzea da. Zigortutako egileek 5-10 urteko espetxe zigorrak jasan ditzakete isunez gain, haurren zaintza/bisita-eskubideak galtzea eta erbesteratuentzako kanporatzea. Sistema juridikoak EAEko gizartearen oinarri diren familia-unitateak babestea du helburu.

Iruzur

Dokumentuak, moneta, zigilu/zigilu ofizialak, sinadurak edo bestelako tresnak iruzurra egitea, aldatzea edo erreplikatzea, pertsona eta entitateak engainatzeko edo iruzur egiteko asmoz, faltsutze delitu gisa sailkatzen da EAEko legeen arabera. Adibide arruntak honako hauek dira: maileguak lortzeko dokumentu faltsuak erabiltzea, hezkuntza-ziurtagiri faltsuak prestatzea, eskudirua/txekeak faltsutzea eta abar. Faltsutze-kondenak 2-10 urteko espetxealdi zorrotzak gonbidatzen ditu, iruzurtutako diru-balioaren arabera eta botere publikoak engainatu ote diren kontuan hartuta. Enpresek ere erregistroak zaindu behar dituzte korporazio faltsutze gastuak ekiditeko.

Theft

Lapurreta txikiak delitu gisa trata daitezkeen arren, EAEko fiskaltzak lapurreta delitu mailara igotzen du lapurtutako diru-balioaren, indarraren / armen erabileraren, jabetza publiko/erlijioaren xedearen eta delitu errepikatuen arabera. Lapurreta delituak 3 urteko gutxieneko zigorrak dakartza, eta 15 urte artekoak izan daitezke antolatutako talde kriminalekin egindako lapurreta edo lapurretengatik. Atzerriratuentzat, deportazioa derrigorrezkoa da kondenatuta edo kartzela-zigorra amaitzean. Jarrera zorrotzak jabetza pribatu eta publikoaren eskubideak babesten ditu.

embezzlement

Legez agintzen zaizkion norbaitek funts, ondasun edo ondasunen legez kanpoko jabetze edo eskualdaketa delitutzat hartzen du. Lepo zuriko delitu honek langileek, funtzionarioek, fideikomisoek, betearazleek edo fiduziario-betebeharrak dituzten beste batzuek egindako ekintzak hartzen ditu. Funts edo ondare publikoen malversazioa are delitu larriagotzat hartzen da. Zigorrak 3-20 urteko kartzela-zigor luzeak barne hartzen ditu, enbarazututako zenbatekoaren arabera eta delitu finantzario gehiago ahalbidetu dituen ala ez. Diru-isunak, ondasunen bahiketak eta bizitza osorako lan-debekuak ere aplikatzen dira.

Ziberkrimena

EAEk digitalizazioa bultzatzen duen heinean, aldi berean ziberdelituen lege zorrotzak ezarri ditu sistemak eta datuak babesteko. Delitu nagusien artean, sareak/zerbitzariak pirateatzea, etendurak eragiteko, datu elektroniko sentikorrak lapurtzea, malwarea banatzea, finantza-iruzur elektronikoa, lineako sexu-esplotazioa eta ziberterrorismoa daude. Ziberdelituen zigorrak 7 urteko espetxealditik eta bizi osorako zigorra bitartekoak dira banku-sistemak edo zibersegurtasun-konfigurazio nazionalak haustea bezalako ekintzengatik. EAE-k bere ingurune digitala babestea funtsezkoa da hazkunde ekonomikorako.

Dirua zuritzea

UAEk lege integralak ezarri ditu dirua zuritzeko jarduerei aurre egiteko, gaizkileek iruzurra, droga-trafikoa, malprasketa eta abar bezalako delituetatik lortutako irabaziak legitimatzeko aukera ematen dietenak. dirua zuritzearen delitua. Honek metodo konplexuak barne hartzen ditu, hala nola fakturazio gehiegi/gutxiagoko merkataritza, maskor konpainiak erabiltzea, higiezinen/banku-transakzioak eta eskudiru-kontrabandoa. Dirua zuritzeko kondenek 7-10 urteko kartzela zigor gogorrak gonbidatzen dituzte, zuritutako zenbatekorainoko isunez eta atzerritarrentzat estradizio posibleez gain. UAE dirua zuritzearen aurkako mundu mailako kide da.

Zerga salmentak

EAEk historikoki pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak kobratu ez dituen arren, negozioak zergapetzen ditu eta sozietateen gaineko zergaren espedienteei buruzko araudi zorrotzak ezartzen ditu. Diru-sarreren/irabazien iruzurrezko gutxiespenen, finantza-erregistroak faltsutzearen ondorioz, zergetan erregistratu ez izana edo baimenik gabeko kenkariak egitea delitu gisa sailkatzen da EAEko zerga-legeen arabera. Zerga-iruzurra muga-kopuru batetik haratago 3-5 urteko kartzela-zigorra ekartzen du, saihestutako zerga-kopurua hirukoiztu arte. Gobernuak epaitutako enpresen zerrenda beltza jartzen du etorkizuneko eragiketak debekatuz.

Jokoa

Apustu mota guztiak, kasinoak, lasterketa-apustuak eta lineako apustuak barne, erabat debekatuta daude EAEko jarduerak Sharia printzipioen arabera. Legez kanpoko edozein joko-erraketa edo lokala ustiatzea 2-3 urte arteko espetxealdi-zigortzat jotzen da. 5-10 urteko zigor gogorragoak aplikatzen zaizkie joko antolatutako joko-sare eta sare handiagoak erabiltzen harrapatu dituztenei. Deportazioa derrigorrezkoa da espetxealdiaren ondoren erbesteratu diren delituentzat. Debekutik salbuetsita daude sozialki onartutako zenbait jarduera, hala nola ongintzazko kausetarako zozketak.

Droga trafikoa

UAEk zero tolerantzia politika zorrotza ezartzen du legez kanpoko edozein substantzia narkotikoen eta psikotropoen trafiko, fabrikazio edo banaketarekin. Delitu-hauste honek zigor gogorrak ezartzen ditu, besteak beste, gutxienez 10 urteko kartzela-zigorra eta milioika dirhameko isunak, trafikatutako kopuruaren arabera. Kantitate komertzial handietarako, zigortuek bizi osorako espetxe zigorra edo exekuzioa ere jasan dezakete, ondasunen bahiketaz gain. Heriotza zigorra derrigorrezkoa da EAEko aireportu eta portuetan zehar nazioarteko droga-kontrabandoko sare garrantzitsuenetan aritzen diren droga-arduradunentzat. Kanporatzeak zigorren ostean erbesteratuei aplikatzen zaie.

Laguntzea

EAEko legeen arabera, delitu bat burutzen nahita lagundu, erraztu, sustatu edo laguntzeko ekintzak laguntza-karguengatik erantzule egiten du. Delitu hau aplikatzen da laguntzaileak delitu-egintzan zuzenean parte hartu duen ala ez. Kondena laguntzeak delituaren egile nagusientzat bezain gogorrak edo ia gogorrak ekar ditzakete, inplikazio maila eta jokatutako rola bezalako faktoreetan oinarrituta. Hilketa bezalako delitu larrietarako, abusuak bizi osorako espetxe zigorra edo heriotza-zigorra izan ditzake muturreko kasuetan. EAEk babesa ordena publikoa eta segurtasuna asaldatzen duten jarduera kriminalak ahalbidetzen dituela uste du.

Sedizioa

EAEko gobernuari, bere agintariei, erakunde judizialekiko gorrotoa, mespretxua edo desafekzioa eragiten duen edozein ekintza edo indarkeria eta desordena publikoa sustatzeko saiakerak sedizio delitua da. Honek diskurtso, argitalpen, sareko eduki edo ekintza fisikoen bidezko probokazioa barne hartzen du. Nazioak zero tolerantzia du segurtasun nazionalaren eta egonkortasunaren aurkako mehatxu gisa ikusten diren jarduera horiekiko. Epaitzean, zigorrak zorrotzak dira: 5 urteko espetxealditik bizi osorako zigorra eta heriotza-zigorra bitartekoak dira terrorismoa/matxinada armatua dakarten sedizio kasu larrienetarako.

Lehiaren Defentsarako

UAEk merkatu askeko lehia sustatzeko eta kontsumitzaileen interesak babesteko araudiak ditu. Delitu-hausteen artean, prezioak finkatzeko kartelak, merkatuaren nagusitasunaren gehiegikeria, merkataritza mugatzeko lehiaren aurkako akordioak egitea eta merkatu-mekanismoak desitxuratzen dituzten enpresen iruzurrezko ekintzak daude. Konpainiaren aurkako delituengatik epaitutako enpresek eta partikularrek 500 milioi dirham arteko zigor ekonomiko gogorrak jasan behar dituzte egile nagusientzat kartzela zigorrekin batera. Lehiaren erregulatzaileak entitate monopolistak hausteko agintzeko eskumenak ere baditu. Gobernuko kontratuetatik kanpo uztea neurri gehigarria da.

EAEko delitu delituetarako legeak

UAEk lege-multzo zabala ezarri du Kode Penal Federalaren eta beste estatutuen arabera, delitu-delituak zorrotz definitzeko eta zigortzeko. Honen barruan sartzen dira 3ko 1987. Lege Federala prozesal-zuzenbideari buruzkoa, 35ko 1992. Lege Federala estupefazienteen eta substantzia psikotropoen aurka, 39ko 2006. Lege Federala, dirua zuritzearen aurkakoa, hilketa bezalako delituak biltzen dituen Zigor Kode Federala. , lapurretak, erasoak, bahiketak eta ziberdelituen aurka borrokatzeko 34eko 2021. dekretu federala berriki eguneratua.

Hainbat legek ere Shariatik printzipioak hartzen dituzte delitutzat jotzen diren delitu moralak kriminalizatzeko, hala nola, 3ko Zigor Kodearen Igorpenari buruzko 1987. Lege Federalak, duintasun eta ohore publikoarekin lotutako delituak debekatzen dituena, bortxaketak eta sexu erasoak bezalakoak. EAEko lege-esparruak ez du anbiguotasunik uzten delituen izaera larria definitzeko eta auzitegiek froga zehatzetan oinarritutako epaiak agintzen dituzte, bidezkoa den akusazioa bermatzeko.

Delitu-erregistroa duen pertsona batek Dubaira bidaiatu edo bisita dezake?

Delitu-aurrekari penalak dituzten pertsonek erronkak eta murrizketak izan ditzakete Dubaira eta EAEko beste emirerri batzuetara bidaiatzen edo bisitatzen saiatzean. Nazioak sarrera baldintza zorrotzak ditu eta bisitariei aurrekariak egiaztatzen ditu. Delitu larriengatik kondenatuta daudenei, batez ere, hilketa, terrorismoa, droga trafikoa edo estatuko segurtasunarekin lotutako edozein delituengatik, behin betiko debekatu ahal izango zaie EAE-ra sartzea. Beste delitu batzuen kasuan, sarrera kasuan-kasuan ebaluatzen da delitu mota, kondenatik igaro den denbora eta presidentetzarako indultua edo antzeko barkamena eman den ala ez kontuan hartuta. Bisitariek bisa-prozesuan edozein aurrekari penalen berri izan behar dute, gertaerak ezkutatzeak sarrera ukatu, auziperatzea, isunak eta kanporatzea ekar baitezake EAEra iristean. Orokorrean, delitu-espediente esanguratsuak izateak asko murrizten ditu Dubai edo EAEra bisitatzeko baimena emateko aukerak.

Igo korrituko