Tcheke Entèdiksyon Vwayaj, Manda Arete Ak Ka Kriminèl

Emira Arab Ini yo (UAE) se yon peyi ki sitiye nan pati lès Penensil Arabi a. UAE konsiste de sèt emira: Abu Dhabi, Ajman, Doubay, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah ak Umm al-Quwain.

Entèdiksyon vwayaj UAE/Doubay

Yon entèdiksyon vwayaj UAE ka anpeche yon moun antre ak re-antre nan peyi a oswa vwayaje deyò nan peyi a jiskaske kondisyon espesifik yo satisfè.

Ki rezon ki fè yo bay yon entèdiksyon vwayaj nan Emira Arab Ini oswa UAE?

Yo ka bay yon entèdiksyon vwayaj pou plizyè rezon, tankou:

 • Egzekisyon sou dèt ki poko peye
 • Si w pa parèt devan tribinal la
 • Ka kriminèl oswa envestigasyon kontinyèl sou krim
 • Manda eksepsyonèl
 • Diskisyon lokasyon
 • Vyolasyon lwa imigrasyon tankou yon viza depase
 • Vyolasyon lwa travay tankou travay san pèmi oswa kite peyi a anvan yo bay patwon an avi epi anile pèmi a.
 • Epidemi maladi

Ki moun ki entèdi antre nan UAE yo?

Moun sa yo entèdi antre nan UAE:

 • Moun ki gen yon dosye kriminèl nan nenpòt peyi
 • Moun ki te depòte soti nan UAE oswa nenpòt lòt peyi
 • Moun te vle pa Interpol komèt krim andeyò UAE yo
 • Delenkan trafik moun
 • Moun ki enplike nan aktivite oswa gwoup teworis
 • Manm krim òganize
 • Nenpòt moun gouvènman an konsidere kòm yon risk sekirite
 • Moun ki gen yon maladi ki an danje pou sante piblik, tankou VIH/SIDA, SARS, oswa Ebola

Ki moun ki entèdi kite UAE yo?

Gwoup etranje sa yo entèdi kite UAE yo:

 • Moun ki poko peye dèt oswa obligasyon finansye (Ka Egzekisyon Aktif)
 • Akize nan ka kriminèl
 • Moun ki tribinal la te bay lòd pou yo rete nan peyi a
 • Moun ki sijè a yon entèdiksyon vwayaj pa pwosekitè piblik la oswa nenpòt lòt otorite konpetan
 • Minè ki pa akonpaye pa yon gadyen

Ki jan yo tcheke pou yon entèdiksyon vwayaj nan UAE yo?

Gen plizyè fason pou tcheke pou yon entèdiksyon vwayaj.

⮚ Doubay, Emira Arab Ini

Lapolis Dubai gen yon sèvis sou entènèt ki pèmèt rezidan yo ak sitwayen yo tcheke pou nenpòt ki entèdiksyon (Klike la a). Sèvis la disponib nan lang angle ak arab. Pou itilize sèvis la, w ap bezwen antre non konplè w, nimewo ID Emirates, ak dat nesans ou. Rezilta yo ap montre.

⮚ Abu Dhabi, UAE

Depatman jidisyè nan Abu Dhabi gen yon sèvis sou entènèt ke yo rekonèt kòm Estafser ki pèmèt rezidan yo ak sitwayen yo tcheke pou nenpòt ki entèdiksyon vwayaj lajistis piblik. Sèvis la disponib nan lang angle ak arab. Ou pral bezwen antre nimewo ID Emirates ou pou itilize sèvis la. Rezilta yo pral montre si gen nenpòt entèdiksyon vwayaj kont ou.

⮚ Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah ak Umm Al Quwain

Pou tcheke pou yon entèdiksyon vwayaj nan Sharjah, vizite la sit entènèt ofisyèl nan Sharjah Police (isit la). Ou pral bezwen antre non konplè w ak nimewo ID Emirates.

Si ou nan AjmanFujairah (isit la)Ras Al Khaimah (isit la), Oswa Umm Al Quwain (isit la), ou ka kontakte depatman lapolis nan emirate sa a pou mande enfòmasyon sou nenpòt ki entèdiksyon vwayaj.

Chèk Preliminè Pou Fè Anvan Anrjistreman Vwayaj Nan UAE yo

Ou ka fè kèk chèk preliminè (klike la a) pou asire ke p ap gen okenn pwoblèm lè ou rezève vwayaj ou nan UAE yo.

 • Tcheke si yo te bay yon entèdiksyon vwayaj kont ou. Ou ka fè sa lè w sèvi ak sèvis yo sou entènèt nan Dubai Police, Abu Dhabi Jidisyè Depatman, oswa Sharjah Police (jan mansyone pi wo a)
 • Asire w ke paspò ou a valab pou omwen sis mwa apati dat vwayaj ou nan UAE yo.
 • Si ou pa yon sitwayen nan UAE, tcheke kondisyon viza nan UAE yo epi asire w ke ou gen yon viza valab.
 • Si w ap vwayaje nan UAE pou travay, tcheke avèk anplwayè w la pou asire ke konpayi ou a gen bon pèmi travay ak apwobasyon nan men Ministè Resous Imèn ak Emiratizasyon.
 • Tcheke ak konpayi avyon ou a pou wè si yo gen nenpòt restriksyon sou vwayaj nan UAE yo.
 • Asire w ke ou gen asirans vwayaj konplè ki pral kouvri ou nan ka ta gen nenpòt pwoblèm pandan w ap nan UAE yo.
 • Tcheke avètisman konsiltatif pou vwayaj gouvènman w la oswa gouvènman UAE la.
 • Kenbe kopi tout dokiman enpòtan, tankou paspò w, viza, ak kontra asirans vwayaj ou, nan yon kote ki an sekirite.
 • Enskri ak anbasad peyi w la nan UAE pou yo ka kontakte w nan ka yon ijans.
 • Abitye tèt ou ak lwa lokal yo ak koutim nan UAE pou ou ka evite nenpòt pwoblèm pandan w ap nan peyi a.

Tcheke si w gen dosye polis nan Doubay, Abu Dhabi, Sharjah ak lòt Emirates yo

Malgre ke yon sistèm sou entènèt pa disponib pou yon chèk konplè ak bon jan chèk ak pou kèk Emirates, chwa ki pi pratik se bay yon pwokirasyon bay yon zanmi oswa yon fanmi ki tou pre oswa nonmen yon avoka. Nan ka ou deja nan UAE yo, lapolis pral mande w pou w vini pèsonèlman. Si ou pa nan peyi a, ou dwe jwenn POA (pouvwa) sètifye nan anbasad UAE peyi w la. Ministè Afè Etranjè UAE a ta dwe tou ateste POA nan tradiksyon arab.

Nou ka toujou tcheke ka kriminèl oswa entèdiksyon vwayaj nan UAE san yon id Emirates, tanpri kontakte nou. Rele nou oswa WhatsApp nou pou tcheke Entèdiksyon Vwayaj, Manda Arete ak Ka Kriminèl nan  + 971506531334 + 971558018669 (Fè sèvis USD 600 aplike)

Anbasad ak Konsila UAE

Si ou se yon sitwayen nan UAE, ou ka jwenn yon lis anbasad ak konsila UAE atravè mond lan sou la. sit entènèt Ministè Afè Etranjè ak Koperasyon Entènasyonal.

Si ou pa yon sitwayen nan UAE, ou ka jwenn yon lis anbasad etranje ak konsila nan UAE sou sit entènèt Ministè Afè Etranjè ak Koperasyon Entènasyonal la.

Jwenn yon viza pou antre nan UAE: ki viza ou bezwen?

Si ou se yon sitwayen nan UAE, ou pa bezwen yon viza pou antre nan peyi a.

Si ou pa yon sitwayen nan UAE, w ap bezwen jwenn yon Visa anvan ou vwayaje nan UAE. Gen plizyè fason pou jwenn yon viza pou UAE yo.

 • Aplike pou yon viza sou Entènèt atravè sit entènèt Direksyon Jeneral Rezidans ak Zafè Etranje.
 • Aplike pou yon viza nan yon anbasad oswa konsila UAE.
 • Jwenn yon viza lè yo rive nan youn nan ayewopò yo nan UAE yo.
 • Jwenn yon viza pou antre miltip, ki pèmèt ou antre epi sòti UAE plizyè fwa sou yon peryòd de tan.
 • Jwenn yon viza vizit, ki pèmèt ou rete nan UAE pou yon sèten peryòd tan.
 • Jwenn yon viza biznis, ki pèmèt ou vwayaje nan UAE pou rezon biznis.
 • Jwenn yon viza travay, ki pèmèt ou travay nan UAE yo.
 • Jwenn yon viza elèv, ki pèmèt ou etidye nan UAE yo.
 • Jwenn yon viza transpò piblik, ki pèmèt ou vwayaje nan UAE nan transpò piblik.
 • Jwenn yon viza misyon, ki pèmèt ou vwayaje nan UAE pou biznis ofisyèl gouvènman an.

Kalite viza ou bezwen an depann de objektif vwayaj ou nan UAE yo. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kalite viza ki disponib nan Direksyon Jeneral Rezidans ak Afè Etranjè.

Validite viza w la depann de kalite viza w genyen ak peyi w ap soti. An jeneral, viza yo valab pou 60 jou apati dat emisyon an, men sa ka varye. Viza transpò 48-96 èdtan disponib pou vwayajè ki soti nan sèten peyi k ap pase nan UAE epi yo valab pou 30 jou apati dat emisyon an.

Evite prizon: Konsèy pou asire yon rete memorab (ak legal) nan Emira Arab Ini

Pa gen moun ki vle pase tan nan prizon, sitou nan vakans. Pou evite nenpòt pwoblèm legal pandan w ap nan Doubay, swiv konsèy sa yo:

 • Pa bwè alkòl an piblik. Li ilegal pou bwè alkòl nan plas piblik, tankou pak ak plaj. Bwè alkòl sèlman pèmèt nan ba, restoran, ak klib ki gen lisans.
 • Pa pran dwòg. Li ilegal pou itilize, posede oswa vann dwòg nan Doubay. Si yo pran w ak dwòg, yo pral nan prizon.
 • pa jwe aza. Jwèt aza se ilegal nan Doubay, epi yo pral arete w si yo kenbe ou jwe aza.
 • Pa angaje yo nan piblik montre afeksyon. PDA pa pèmèt nan plas piblik, tankou pak ak plaj.
 • Pa abiye yon fason pwovokan. Li enpòtan pou abiye yon fason konsèvatif nan Doubay. Sa vle di pa gen bout pantalon, tank top, oswa rad revele.
 • Pa pran foto moun san pèmisyon yo. Si ou vle pran yon foto yon moun, mande pèmisyon li an premye.
 • Pa pran foto bilding gouvènman an. Li ilegal pou pran foto bilding gouvènman an nan Doubay.
 • Pa pote zam. Nan Doubay, li ilegal pou pote zam, tankou kouto ak zam.
 • Pa mete fatra. Littering se pini pa yon amann nan Doubay.
 • Pa kondwi ensousyan. Kondwi ensousyan se pini pa yon amann ak prizon nan Doubay.

Lè w suiv konsèy sa yo, ou ka evite jwenn pwoblèm ak lalwa pandan w ap nan Doubay.

Kisa pou w atann lè w ap vwayaje nan Emira Arab Ini pandan Ramadan

Ramadan se yon mwa apa pou Mizilman yo, pandan y ap fè jèn depi douvanjou rive nan solèy kouche. Si w gen plan pou vwayaje nan Doubay pandan Ramadan, gen kèk bagay ou ta dwe konnen.

 • Anpil restoran ak kafe pral fèmen pandan jounen an. Pifò restoran ak kafe yo pral louvri sèlman nan mitan lannwit.
 • Pral gen mwens trafik sou wout yo pandan jounen an.
 • Gen kèk biznis ki ka redwi èdtan pandan Ramadan.
 • Ou ta dwe abiye yon fason konsèvatif epi evite mete rad revele.
 • Ou ta dwe respekte moun k ap jèn.
 • Ou ka jwenn ke kèk atraksyon yo fèmen pandan Ramadan.
 • Ka gen evènman espesyal ak aktivite k ap fèt pandan Ramadan.
 • Iftar, repa pou kraze jèn, se nòmalman yon okazyon fèt.
 • Eid al-Fitr, festival la nan fen Ramadan, se yon tan nan selebrasyon.

Sonje respekte kilti lokal la ak koutim lè w ap vwayaje nan Doubay pandan Ramadan.

Pousantaj krim ki ba nan UAE: Poukisa Lwa Charia ka rezon an

Lwa Sharia se sistèm legal Islamik ki itilize nan UAE yo. Lwa Sharia kouvri tout aspè nan lavi, soti nan lwa fanmi ak lwa kriminèl. Youn nan avantaj ki genyen nan lwa charia se ke li te ede kreye yon pousantaj krim ki ba nan UAE yo.

Gen plizyè rezon ki fè lwa charia ka rezon ki fè to krim ki ba nan UAE yo.

 • Lalwa Sharia bay yon prevantif pou krim. Pinisyon yo pou krim anba lalwa charia yo sevè, ki aji kòm yon prevantif pou kriminèl potansyèl yo.
 • Lwa Charia rapid e asire w. Dapre lalwa charia, pa gen okenn enjistis reta. Yon fwa yo te komèt yon krim, pinisyon an fèt byen vit.
 • Lalwa Sharia baze sou prevantif, pa reyabilitasyon. Konsantre nan lwa charia se sou anpeche krim olye ke sou reyabilitasyon kriminèl yo.
 • Lwa Sharia se yon mezi prevantif. Lè yo suiv lalwa charia, moun yo gen mwens chans pou yo komèt krim an premye.
 • Lwa Charia se yon prevantif pou rezidiv. Pinisyon yo anba lalwa charia yo tèlman sevè ke kriminèl yo gen mwens chans pou yo re-ofanse.

Coronavirus (COVID-19) Ak Vwayaj

Epidemi coronavirus (COVID-19) te lakòz anpil peyi mete restriksyon sou vwayaj an plas. Kondisyon Covid-19 pou vwayajè nan UAE yo yo te mete an plas pa gouvènman UAE la.

 • Tout vwayajè nan UAE yo dwe gen yon rezilta tès Covid-19 negatif.
 • Vwayajè yo dwe prezante rezilta negatif tès Covid-19 yo lè yo rive nan UAE yo.
 • Vwayajè yo dwe prezante sètifikasyon medikal ki soti nan peyi orijin yo ki fè konnen yo pa gen Covid-19.

Yo ka fè eksepsyon nan egzijans tès PCR pou vwayajè ki te pran vaksen kont Covid-19.

Batay gad, lwaye, ak dèt ki poko peye ka enpoze yon entèdiksyon sou vwayaj

Genyen yon kantite nan rezon ki fè yon moun ka entèdi vwayaje. Gen kèk rezon komen pou entèdiksyon vwayaj yo enkli:

 • Batay gad yo: Pou anpeche w pran timoun nan andeyò peyi a.
 • Lwe: Pou anpeche w kite peyi a san w pa peye lwaye w.
 • Dèt ki poko peye: Pou anpeche w kite peyi a san w pa peye dèt ou.
 • Dosye kriminèl: Pou anpeche w kite peyi a epi fè yon lòt krim.
 • Visa depase: Ou ka entèdi vwayaje si ou te depase viza ou.

Si w gen plan pou vwayaje nan UAE, asire w ke ou pa entèdi vwayaje. Sinon, ou ka pa kapab antre nan peyi a.

Mwen te defo sou prè: Èske mwen ka retounen nan UAE yo?

Dekrè Lwa Federal Nimewo (14) 2020 sou Rezoud Dèt, Amannman Kòd Penal la, ak Entwodwi Nouvo Dispozisyon di ke nenpòt moun ki pa peye yon prè yo pral entèdi vwayaje. Sa gen ladann nenpòt moun ki echwe pou remèt yon prè machin, prè pèsonèl, dèt kat kredi, oswa ipotèk.

Si ou te defo sou yon prè, ou pa yo pral kapab retounen nan UAE yo. Ou pral kapab retounen nan UAE sèlman yon fwa ou fin ranbouse dèt ou a nèt.

Ki sa ou bezwen konnen sou nouvo lwa sou chèk rebondisman nan UAE yo

UAE konsidere kòm yon chèk rebondi yon 'akt egzekitif'.

Apati 2022 janvye, chèk rebondisman p ap konsidere kòm yon ofans kriminèl ankò nan UAE yo. Detantè a pa oblije ale nan tribinal pou depoze yon ka, paske chèk la rebondi yo pral konsidere kòm yon "deed egzekitif".

Sepandan, si moun ki gen chèk la vle pran aksyon legal, yo ka toujou ale nan tribinal, prezante chèk ki rebondi a, epi reklame domaj.

Gen kèk bagay pou w sonje si w gen plan pou w ekri yon chèk nan UAE:

 • Asire w ke ou gen ase lajan nan kont ou pou kouvri kantite chèk la.
 • Asire w ke moun k ap resevwa chèk la se yon moun ou fè konfyans.
 • Asire w ke chèk la byen ranpli epi siyen.
 • Kenbe yon kopi chèk la nan ka li rebondi.

Lè w suiv konsèy sa yo, ou ka evite chèk ou a rebondi epi yo pa entèdi vwayaje.

Ou planifye pou kite UAE yo? Kijan Pou Tcheke Si Ou Gen Yon Entèdiksyon Vwayaj

Si w gen plan pou kite UAE, li enpòtan pou tcheke si ou gen yon entèdiksyon vwayaj. Gen plizyè fason pou tcheke si ou gen yon entèdiksyon vwayaj:

 • Tcheke ak patwon w la
 • Tcheke ak komisarya lokal ou a
 • Tcheke ak anbasad UAE la
 • Tcheke sou entènèt
 • Tyeke ak ajan vwayaj ou

Si w gen yon entèdiksyon vwayaj, ou p ap kapab kite peyi a. Yo ka arete w epi depòte w tounen nan UAE si w eseye kite.

Sèvis Tcheke Mandat Arèstasyon Vwayaj EAU Ak Nou

Li enpòtan pou travay avèk yon avoka ki pral fè yon chèk konplè sou yon manda arestasyon potansyèl ak entèdiksyon vwayaj ki depoze kont ou nan UAE yo. Yo dwe soumèt paspò w ak kopi paj viza w epi rezilta chèk sa a disponib san w pa bezwen vizite pèsonèlman otorite gouvènman yo nan UAE.

Avoka ou anboche a pral fè yon chèk konplè ak otorite gouvènman UAE ki gen rapò yo pou detèmine si gen yon manda arestasyon oswa entèdiksyon vwayaj ki depoze kont ou. Kounye a ou ka ekonomize lajan w ak tan w pa rete lwen risk posib pou w arete oswa pou w rejte w pou w kite oswa antre nan UAE pandan vwayaj ou oswa si gen yon entèdiksyon ayewopò nan UAE. Tout sa ou bezwen fè se soumèt dokiman ki nesesè yo sou entènèt epi nan yon kesyon de jou, ou pral kapab jwenn rezilta yo nan chèk sa a pa imel nan men avoka a. Rele oswa WhatsApp nou nan  + 971506531334 + 971558018669 (Fè sèvis USD 600 aplike)

Tcheke Sèvis Arèstasyon Ak Vwayaj Ak Nou - Dokiman Nesesè

Dokiman ki nesesè pou mennen yon ankèt oswa yon chèk ka kriminèl nan Doubay sou entèdiksyon vwayaj gen ladan kopi koulè klè nan sa ki annapre yo:

 • Valid paspò
 • Pèmi pou rezidan oswa dènye paj viza rezidans lan
 • Ekspirasyon paspò si li pote koupon pou achte a nan viza rezidans ou
 • Koupon pou achte a sòti dernye si gen nenpòt ki
 • Ini ID si gen nenpòt ki

Ou ka pran avantaj nan sèvis sa a si ou bezwen vwayaje nan, pou, ak soti nan UAE yo, epi ou vle asire ke ou pa te lis nwa.

Ki sa ki enkli nan sèvis la?

 • Konsèy jeneral - Si non ou enkli nan lis nwa a, avoka a ka bay konsèy jeneral sou pwochen etap ki nesesè yo fè fas ak sitiyasyon an.
 • Ranpli chèk la - Avoka a pral kouri chèk la ak otorite yo ki gen rapò gouvènman an sou yon manda arestasyon potansyèl ak entèdiksyon vwayaj depoze kont ou nan UAE la.
 • sou enfòmasyon prive - Detay pèsonèl ou pataje ak tout bagay ou diskite avèk avoka ou yo pral anba pwoteksyon privilèj avoka-kliyan an.
 • Imèl - Ou pral jwenn rezilta chèk la nan imèl nan men avoka ou. Rezilta yo pral endike si ou gen yon manda / entèdiksyon oswa ou pa.

Ki sa ki pa enkli nan sèvis la?

 • Leve entèdiksyon an - Avoka a pa pral fè fas ak travay yo ki gen non ou retire yo nan entèdiksyon an oswa leve entèdiksyon an.
 • Rezon ki fè pou manda / entèdiksyon - Avoka a pa pral envestige oswa ba ou enfòmasyon konplè sou rezon ki fè yo pou manda ou oswa entèdiksyon si gen nenpòt ki.
 • Pwokirasyon - Gen ka lè ou bezwen bay yon pwokirasyon avoka a pou fè chèk la. Si sa a se ka a, avoka a pral enfòme w epi li ba ou konsèy sou ki jan li bay. Isit la, ou bezwen okipe tout depans ki enpòtan ak li pral tou ap etabli endividyèlman.
 • Garanti rezilta yo - Gen kèk fwa otorite yo pa divilge enfòmasyon sou lis nwa paske nan rezon sekirite. Rezilta chèk la pral depann de sitiyasyon espesifik ou epi pa gen okenn garanti pou li.
 • Lòt travay - Sèvis legal pi lwen pase fè chèk la ki dekri anwo a mande pou yon akò diferan.

Rele oswa WhatsApp nou nan  + 971506531334 + 971558018669 

Nou ofri sèvis pou mennen ankèt sou entèdiksyon vwayaj, manda arestasyon, ak ka kriminèl nan Emira Arab Ini ak UAE. Pri a pou sèvis sa a se USD 950, enkli frè pwokirasyon. Tanpri voye nou yon kopi paspò ou ak ID Emirates ou (si sa aplikab) via WhatsApp.

Ki gen tèt