Kijan Pou Defann Kont Yon Avi Wouj Interpol, Demann Ekstradisyon Nan Emira Arab Ini

Dwa Kriminèl Entènasyonal

Lè yo akize de yon krim se pa janm yon eksperyans bèl. Epi li vin menm pi konplike si krim sa a te swadizan komèt sou fwontyè nasyonal yo. Nan ka sa yo, ou bezwen yon avoka ki konprann epi ki gen eksperyans nan fè fas ak singularité a nan envestigasyon kriminèl entènasyonal yo ak pouswit jidisyè.

Ki sa ki Interpol la?

Òganizasyon Entènasyonal Polis Kriminèl (Interpol) se yon òganizasyon entè-gouvènmantal. Li te fonde ofisyèlman an 1923, kounye a li gen 194 peyi manm. Objektif prensipal li se sèvi kòm yon platfòm kote polis ki soti toupatou nan mond lan ka ini pou konbat krim ak rann mond lan vin pi an sekirite.

Interpol konekte ak kowòdone yon rezo polis ak ekspè sou krim nan tout mond lan. Nan chak eta manm li yo, gen INTERPOL National Central Bureaus (NCBs). Ofisye polis nasyonal yo ap dirije biwo sa yo.

Interpol èd nan envestigasyon an ak analiz done legal krim yo, osi byen ke nan swiv desann sove nan lalwa Moyiz la. Yo gen baz done santral ki gen anpil enfòmasyon sou kriminèl yo aksesib an tan reyèl. An jeneral, òganizasyon sa a sipòte nasyon yo nan batay yo kont krim. Pi gwo domèn konsantre yo se cybercrime, krim òganize, ak teworis. Epi kòm krim toujou ap evolye, òganizasyon an ap eseye tou devlope plis fason pou chèche kriminèl yo.

fonksyònman modèl interpol

Kredi imaj: interpol.int/en

Ki sa ki se yon avi wouj?

Yon Avi Wouj se yon avi vijilan. Se yon demann bay lapolis entènasyonal atravè lemond pou fè yon arestasyon pwovizwa sou yon swadizan kriminèl. Avi sa a se yon demann lapolis nan yon peyi, mande èd nan men lòt peyi yo rezoud yon krim oswa trape yon kriminèl. San avi sa a, li enposib pou swiv kriminèl yo soti nan yon peyi nan yon lòt. Yo fè arestasyon pwovizwa sa a annatant rann tèt, ekstradisyon, oswa kèk lòt aksyon legal.

An jeneral, INTERPOL bay avi sa a sou demann yon peyi manm. Peyi sa a pa oblije peyi lakay sispèk la. Sepandan, li dwe peyi kote krim lan te komèt. Emisyon an nan avi wouj okipe ak pi gwo enpòtans atravè peyi yo. Li vle di ke sispèk la nan kesyon an se yon menas pou sekirite piblik epi yo ta dwe okipe kòm sa yo.

Avi wouj la, sepandan, se pa yon manda arestasyon entènasyonal. Li se tou senpleman yon avi moun ki te vle a. Sa a se paske INTERPOL pa ka fòse lapolis nan nenpòt peyi pou yo arete yon moun ki se sijè a yon avi wouj. Chak eta manm deside ki valè legal li mete sou yon Avi Wouj ak otorite otorite ki fè respekte lalwa yo pou fè arestasyon.

kalite avi entèpol

Kredi imaj: interpol.int/en

7 Kalite Avi Interpol

 • Zoranj: Lè yon moun oswa yon evènman reprezante yon menas pou sekirite piblik la, peyi a bay yon avi zoranj. Yo menm tou yo bay tou sa enfòmasyon yo genyen sou evènman an oswa sou sispèk la. Epi se responsablite peyi sa pou avèti Interpol ke yon evènman konsa gen anpil chans pou rive baze sou enfòmasyon yo genyen an.
 • Ble: Avi sa a itilize pou fè rechèch pou yon sispèk ki kote yo enkoni. Lòt eta yo manm nan Interpol fè rechèch jiskaske yo jwenn moun nan epi yo bay eta a enfòme. Lè sa a, yon ekstradisyon ka fèt.
 • Papye jòn: Menm jan ak avi ble a, yo itilize avi jòn pou jwenn moun ki disparèt yo. Sepandan, kontrèman ak avi ble a, sa a se pa pou sispèk kriminèl men pou moun, anjeneral minè ki pa ka jwenn. Li se tou pou moun ki pa kapab idantifye tèt yo akòz maladi mantal.
 • Wouj: Avi wouj la vle di ke te gen yon krim grav komèt ak sispèk la se yon kriminèl danjere. Li enstwi kèlkeswa peyi a ke sispèk la ye pou kenbe yon je sou moun sa epi pouswiv ak arete sispèk la jiskaske ekstradisyon an fèt.
 • Vèt: Avi sa a sanble anpil ak avi wouj la avèk dokiman ak pwosesis menm jan an. Diferans prensipal la se ke avi a vèt se pou krim mwens grav.
 • Nwa: Avi nwa a se pou kadav idantifye ki pa sitwayen nan peyi a. Se avi a bay pou nenpòt ki peyi k ap chèche konnen ke kadav la se nan peyi sa a.
 • Timoun Notifikasyon: Lè gen yon timoun ki manke oswa timoun, peyi a bay yon avi nan Interpol pou lòt peyi yo ka rantre nan rechèch la.

Avi wouj la se pi grav nan tout avi yo epi emisyon ka lakòz efè rid nan mitan nasyon yo nan mond lan. Li montre ke moun nan se yon menas pou sekirite piblik epi yo ta dwe okipe kòm sa yo. Objektif yon avi wouj anjeneral se yon arestasyon ak ekstradisyon.

Ki sa ki yon ekstradisyon?

Ekstradisyon defini kòm pwosesis fòmèl atravè yon Eta (Eta ki fè demann lan oswa peyi a) mande yon lòt Eta (Eta ki mande a) pou remèt yon moun akize de yon dosye kriminèl oswa krim nan Eta ki fè demann lan pou jijman kriminèl oswa kondanasyon. Se pwosesis kote yon fugitif pase nan yon jiridiksyon nan yon lòt. Tipikman, moun nan abite oswa te pran refij nan Eta mande a men yo akize de ofans kriminèl ki te komèt nan Eta demann lan ak pinisyon pa menm lwa Eta a. 

Konsèp ekstradisyon an diferan de depòtasyon, ekspilsyon, oswa destriksyon. Tout bagay sa yo connote retire nan fòse nan moun, men nan sikonstans diferan.

Moun ki ekstradite gen ladan yo:

 • moun ki te akize men ki poko fè fas ak jijman,
 • moun ki te eseye nan absans, ak
 • Moun ki te jije ak kondane men chape anba prizon.

Lwa ekstradisyon UAE gouvène pa Lwa Federal No 39 nan 2006 (Lwa ekstradisyon) osi byen ke trete ekstradisyon yo te siyen ak ratifye pa yo. Ak kote pa gen okenn trete ekstradisyon, ki fè respekte lalwa pral aplike lwa lokal yo pandan y ap respekte prensip la nan resipwosite nan lwa entènasyonal yo.

Pou EAU yo konfòme li avèk yon demann ekstradisyon nan yon lòt peyi, peyi ki fè demann lan dwe ranpli kondisyon sa yo:

 • Krim nan ki se sijè a nan demann lan ekstradisyon dwe pini dapre lwa yo nan peyi a ki fè demann ak penalite a dwe youn ki mete restriksyon sou libète delenkan an pou omwen yon ane.
 • Si sijè a nan ekstradisyon gen rapò ak ekzekisyon an nan yon penalite prizon, pinisyon ki rete san egzekisyon an pa dwe mwens pase sis mwa

Sepandan, UAE yo ka refize ekstrade yon moun si:

 • Moun nan kesyon an se yon nasyonal UAE
 • Krim ki enpòtan an se yon krim politik oswa ki gen rapò ak yon krim politik
 • Krim lan gen rapò ak vyolasyon devwa militè yo
 • Entansyon ekstradisyon an se pini yon moun akòz relijyon yo, ras yo, nasyonalite yo, oswa opinyon politik yo
 • Moun nan kesyon an te sibi oswa yo ka sibi tretman inimen, tòti, tretman mechan, oswa pinisyon imilyan, nan peyi a ki mande, ki pa gen rapò ak krim lan.
 • Moun nan te deja envestige oswa jije pou menm krim lan e li te swa libere oswa kondane e li te sèvi pinisyon ki enpòtan an
 • Tribinal UAE yo te bay yon jijman definitif konsènan ofans lan ki se sijè a nan ekstradisyon

Pou ki krim ou ka ekstrade nan UAE yo?

Gen kèk krim ki ka sijè a ekstradisyon nan men UAE gen ladan krim ki pi grav, touye moun, kidnapin, trafik dwòg, teworis, vòl, kadejak, atak seksyèl, krim finansye, fwod, detounman fon, vyolasyon konfyans, paye anba tab, blanchi lajan. Lwa sou blanchi lajan), mete dife oswa espyonaj.

6 Avi Wouj Komen ki pibliye

Pami anpil avi wouj ki te pibliye kont moun, kèk kanpe deyò. Pifò nan avi sa yo te sipòte pa motif politik oswa difamasyon moun nan nan kesyon an. Kèk nan avi wouj ki pi popilè yo bay yo enkli:

#1. Demann Avi Wouj Pou Arete Pancho Campo Pa patnè Emira Arab Ini

Pancho Campo se te yon pwofesyonèl tenis Panyòl ak biznisman ak biznis etabli nan peyi Itali ak Larisi. Pandan l t ap fè yon vwayaj, yo te arete l nan ayewopò ameriken an epi yo te depòte l sou rezon ke li te resevwa yon avi wouj nan men UAE. Avi wouj sa a te pibliye akòz yon diskisyon ant li menm ak yon ansyen patnè biznis nan Dubai.

Patnè biznis la te akize Campo pou li fèmen konpayi li san pèmisyon li. Sa a te mennen nan yon jijman ki te fèt nan absans li. Finalman, tribinal la te deklare l koupab pou fwod e li te bay yon avi wouj atravè INTERPOL kont li. Sepandan, li te goumen ak ka sa a ak rachte imaj li apre 14 ane nan batay.

#2. Detansyon Hakeem Al-Araibi

Hakeem Al-Araibi se te yon ansyen foutboler pou Bahrain e li te pibliye yon avi wouj soti nan Bahrain nan 2018. Avi wouj sa a te, sepandan, nan kontradiksyon ak règleman INTERPOL yo.

Dapre règ li yo, yo pa ka bay yon avi wouj kont refijye yo nan non peyi yo te sove a. Kòm sa yo, li pa t 'sipriz ke emisyon an nan avi wouj la kont Al-Araibi te rankontre ak outraj piblik paske li te yon sove soti nan gouvènman an Bahraini. Evantyèlman, avi wouj la te leve an 2019.

#3. Demann Avi Wouj Iranyen pou Arestasyon ak Ekstradisyon Donald Trump - Ansyen Prezidan Etazini

Gouvènman Iranyen an te pibliye yon avi wouj kont prezidan Etazini an, Donald Trump, nan mwa janvye 2021. Yo te pibliye avi sa a pou pouswiv li pou touye jeneral Iranyen Qassem Soleimani. Avi wouj la te premye pibliye pandan li te sou chèz la epi li te renouvle ankò lè li te demisyone nan biwo a.

Sepandan, INTERPOL rejte demand Iran an pou yon avi wouj pou Trump. Li te fè sa paske Konstitisyon li klèman mete restriksyon sou INTERPOL pou li pa enplike tèt li ak nenpòt pwoblèm ki te sipòte pa motif politik, militè, relijye oswa rasyal.

#4. Demann Avi Wouj Gouvènman Ris la pou arete William Felix Browder

An 2013, gouvènman Ris la te eseye fè INTERPOL bay yon avi wouj kont CEO nan Hermitage Holding Company, William Felix Browder. Anvan sa, Browder te gen kont ak gouvènman Ris la apre li te depoze yon ka kont yo pou vyolasyon dwa moun ak tretman iniman nan zanmi l 'ak kòlèg Sergei Magnitsky.

Magnitsky te chèf pratik taks nan Fireplace Duncan, yon konpayi ki posede pa Browder. Li te depoze yon pwosè kont ofisyèl enteryè Ris yo pou itilizasyon ilegal non konpayi pou aktivite fwod. Apre sa, Magnitsky te arete lakay li, yo te arete l, epi ofisyèl yo te bat yo. Li te mouri kèk ane pita. Lè sa a, Browder te kòmanse batay li kont enjistis te mete zanmi l 'yo, ki te mennen nan Larisi choute l' soti nan peyi a ak sezi konpayi li yo.

Apre sa, gouvènman Ris la te fè yon tantativ pou mete Browder sou yon avi wouj pou chaj levasyon taks. Sepandan, INTERPOL rejte demann lan depi motif politik yo te apiye li.

#5. Demann Avi Wouj Ukrainian Pou Arete Ansyen Gouvènè Ukrainian Viktor Yanukovych

Nan 2015, INTERPOL te bay yon avi wouj kont ansyen Prezidan an nan Ikrèn, Viktor Yanukovych. Sa a te nan demann lan nan gouvènman an Ukrainian pou chaj nan detounman fon ak move zak finansye.

Yon ane anvan sa, Yanukovych te ranvwaye nan gouvènman an akòz eklatman ant lapolis ak manifestan yo, ki mennen nan lanmò plizyè sitwayen. Lè sa a, li kouri met deyò nan Larisi. Ak nan mwa janvye 2019, li te jije ak kondane a trèz ane prizon nan absans li pa tribinal la Ukrainian.

#6. Avi Wouj Demann Latiki Pou Arete Enes Kanter

Nan mwa janvye 2019, otorite Tik yo te chache yon avi wouj pou Enes Kanter, yon sant Portland Trail Blazers, akize l 'pou li te gen lyen ak yon òganizasyon teworis. Otorite yo te site swadizan lyen li ak Fethullah Gulen, yon prèt Mizilman an ekzil. Yo kontinye akize Kanter pou bay èd finansye pou gwoup Gulen an.

Menas arestasyon an anpeche Kanter vwayaje soti Etazini pou pè ke yo pa arete li. Sepandan, li te refize reklamasyon Latiki a, ki deklare ke pa te gen okenn prèv ki sipòte akizasyon yo.

Kisa Pou Fè Lè INTERPOL Bay Yon Avi Wouj

Èske w gen yon avi wouj bay kont ou ka devastatè nan repitasyon ou, karyè, ak biznis. Sepandan, avèk èd nan dwa, ou ka akòde yon difizyon nan avi a wouj. Lè yo bay yon avi wouj, sa yo se etap sa yo pran:

 • Kontakte Komisyon pou Kontwòl Dosye INTERPOL yo (CCF). 
 • Kontakte otorite jidisyè nan peyi kote yo te bay avi a pou retire avi a.
 • Si avi a baze sou rezon ase, ou ka mande nan otorite yo nan peyi kote w ap viv la pou efase enfòmasyon ou nan baz done INTERPOL la.

Chak nan etap sa yo ka konplèks okipe san èd nan yon avoka ki kalifye. Se konsa, nou, nan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, yo kalifye epi yo prepare pou ede w nan chak etap nan pwosesis la jiskaske non w ap otorize. Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Ki jan INTERPOL itilize medya sosyal

Medya sosyal te pwouve enstrimantal pou INTERPOL la oswa nenpòt ajans ki fè respekte lalwa nan jwe wòl yo. Avèk èd nan medya sosyal, INTERPOL ka fè bagay sa yo:

 • Konekte ak piblik la: INTERPOL sou rezo medya sosyal tankou Instagram, Twitter, ak renmen. Objektif sa a se konekte ak mas yo, pase enfòmasyon, epi resevwa fidbak. Anplis de sa, platfòm sa yo pèmèt piblik la rapòte nenpòt moun oswa gwoup yo sispèk patisipe nan aktivite ilegal.
 • Sitasyon: Medya sosyal yo te enstrimantal nan jwenn kriminèl yo te vle. Avèk èd yon sitasyon, INTERPOL kapab dekouvri kriminèl ki kache dèyè pòs ak kont sou rezo sosyal yo. Yon sitasyon se yon otorizasyon tribinal la pou jwenn enfòmasyon, espesyalman enfòmasyon prive, pou rezon legal.
 • Track kote: Medya sosyal yo te rann li posib pou INTERPOL swiv kote sispèk yo. Atravè imaj, videyo li posib pou INTERPOL detèmine kote egzak sispèk yo. Sa a te itil nan swiv menm gwo sendika kriminèl gras a balisage kote. Gen kèk medya sosyal tankou Instagram ki sèvi ak balisaj kote yo ye, sa ki fè li fasil pou lapolis jwenn aksè a prèv fotografi.
 • Operasyon pike: Sa a se yon non kòd pou yon operasyon kote ki fè respekte lalwa degize pou kenbe yon kriminèl wouj-men. Menm teknik sa a te itilize sou rezo sosyal yo e li te pwouve efikas. Ajans ki fè respekte lalwa yo ka itilize fo kont medya sosyal pou dekouvri kriminèl tankou trafikè dwòg ak pedofil.

INTERPOL la fè sa pou kriminèl k ap chèche refij nan yon peyi ki pa pou yo. INTERPOL arete moun sa yo epi jwenn yon fason pou retounen yo nan peyi yo pou fè fas a lalwa.

Kat erè komen ou ka fè sou Interpol

Anpil move konsepsyon te kreye alantou Interpol, ki sa yo kanpe pou ak sa yo fè. Move konsepsyon sa yo te lakòz anpil moun soufri konsekans yo pa ta soufri si yo te konnen pi byen. Kèk nan yo se:

1. Sipoze Interpol se yon ajans entènasyonal ki fè respekte lalwa

Pandan ke Interpol se yon enstriman efikas pou reyalize koperasyon entènasyonal nan batay kont krim transnasyonal, li pa yon ajans ki fè respekte lalwa mondyal la. Olye de sa, li se yon òganizasyon ki baze sou asistans mityèl nan mitan otorite ki fè respekte lalwa nasyonal la.

Tout Interpol fè se pataje enfòmasyon nan mitan otorite yo ki fè respekte lalwa nan peyi manm pou batay krim. Interpol, nan tèt li, fonksyon nan netralite total ak respè pou dwa moun sispèk yo.

2. Sipoze yon avi Interpol egal a yon manda arestasyon

Sa a se yon erè trè komen moun fè, espesyalman ak avi wouj Interpol la. Avi wouj la se pa yon manda arestasyon; olye de sa, li se enfòmasyon sou yon moun ki sispèk ki gen aktivite kriminèl grav. Yon Avi Wouj se senpleman yon demann pou ajans ki fè respekte lalwa nan peyi manm yo dwe vijilan a, lokalize, ak "pwovizwa" arete yon moun ki akize.

Interpol pa fè arestasyon an; li se ajans ki fè respekte lalwa nan peyi a kote yo jwenn sispèk la ki fè li. Menm si sa, ajans ki fè respekte lalwa nan peyi a kote yo jwenn sispèk la toujou gen yo swiv pwosesis la kòmsadwa nan sistèm jidisyè legal yo nan arete sispèk la. Sa vle di ke yon manda arestasyon toujou dwe bay anvan sispèk la ka arete.

3. Sipoze ke yon Avi Wouj se abitrè epi yo pa kapab konteste

Sa a se yon dezyèm fèmen nan kwè ke yon avi wouj se yon manda arestasyon. Tipikman, lè yo bay yon avi wouj sou yon moun, peyi kote yo jwenn yo pral friz byen yo epi revoke viza yo. Yo pral pèdi tou nenpòt ki travay yo genyen epi yo soufri domaj nan repitasyon yo.

Lè ou sib yon avi wouj se dezagreyab. Si peyi ou pwoblèm yon sèl bò kote ou, ou ka epi yo ta dwe defi avi a. Fason posib pou konteste yon Avi Wouj yo defi li kote li kontrevi ak règleman Interpol la. Règleman yo enkli:

 • Interpol pa ka entèvni nan okenn aktivite ki gen yon karaktè politik, militè, relijye, oswa rasyal. Kidonk, si ou santi yo te bay avi wouj la kont ou pou nenpòt nan rezon ki anwo yo, ou ta dwe defye li.
 • Interpol pa ka entèvni si ofans avi wouj la soti nan yon vyolasyon lwa administratif oswa règleman oswa konfli prive.

Akote de sa yo mansyone pi wo a, gen lòt fason ou ka defye yon Avi Wouj. Sepandan, ou bezwen kenbe sèvis yo nan yon ekspè kriminèl entènasyonal avoka jwenn aksè nan lòt fason sa yo.

4. An sipoze ke nenpòt peyi ka bay yon Avi Wouj pou kèlkeswa rezon yo panse li apwopriye

Tandans yo te montre ke kèk peyi ki apwopriye vas rezo Interpol a pou rezon lòt pase ki òganizasyon an te kreye. Anpil moun te viktim abi sa a, ak peyi yo te vin lwen ak li paske moun yo konsène pa t 'konnen nenpòt ki pi bon.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Defans legal posib kont yon demann ekstradisyon nan UAE yo

Konfli Jidisyè oswa Legal

Nan kèk ka, gen kontradiksyon ant lwa jiridiksyon demann oswa pwosedi ekstradisyon ak sa yo ki nan UAE yo. Oumenm oswa avoka ou ka sèvi ak diferans sa yo, ki gen ladann ak peyi ki pa te siyen yon trete ekstradisyon ak UAE yo, pou konteste yon demann ekstradisyon.

Mank de kriminèl doub

Dapre prensip doub kriminalite a, yon moun ka sèlman ekstrade si ofans yo akize yo komèt la kalifye kòm yon krim nan ni nan Eta ki mande a ak mande a. Ou gen rezon pou konteste yon demann ekstradisyon kote swadizan ofans oswa vyolasyon an pa konsidere kòm yon krim nan UAE yo.

Non-diskriminasyon

Yon Leta mande a pa gen obligasyon pou ekstrade yon moun si li gen rezon pou kwè peyi ki fè demann lan pral fè diskriminasyon kont moun nan selon nasyonalite, sèks, ras, orijin etnik, relijyon, oswa menm pozisyon politik li. Ou ka itilize pèsekisyon posib pou konteste yon demann ekstradisyon.

Pwoteksyon sitwayen yo

Malgre lwa entènasyonal yo, yon peyi ka rejte yon demann ekstradisyon pou pwoteje sitwayen li yo oswa moun ki genyen doub nasyonalite. Sepandan, Leta mande a ka toujou pouswiv moun nan dapre lwa li yo menm lè li pwoteje yo kont ekstradisyon.

Diferans politik yo

Diferan peyi yo ka diferan politikman, epi demann ekstradisyon yo ka konsidere kòm entèferans politik, kidonk rejte demann sa yo. Anplis de sa, diferan Eta gen opinyon diferan sou pwoblèm tankou dwa moun, ki fè li difisil pou dakò sou demann ekstradisyon, espesyalman sa yo ki manyen sou pwoblèm yo diferan.

Kontakte yon Avoka Defans Kriminèl Entènasyonal nan UAE yo

Ka legal ki enplike avi wouj nan UAE yo ta dwe trete ak anpil atansyon ak ekspètiz. Yo mande pou avoka ki gen anpil eksperyans sou sijè a. Yon avoka regilye defans kriminèl ka pa gen konpetans ak eksperyans nesesè pou okipe zafè sa yo. Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Erezman, avoka defans kriminèl entènasyonal yo nan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants gen egzakteman sa li pran. Nou pran angajman pou asire dwa kliyan nou yo pa vyole pou okenn rezon. Nou pare pou defann kliyan nou yo epi pwoteje yo. Nou ofri w pi bon reprezantasyon nan ka kriminèl entènasyonal ki espesyalize nan zafè Avi Wouj. 

Espesyalizasyon nou an gen ladan, men se pa sa sèlman: Espesyalizasyon nou an gen ladan: Dwa kriminèl entènasyonal, ekstradisyon, asistans mityèl legal, asistans jidisyè, ak lwa entènasyonal.

Se konsa, si ou menm oswa yon moun ou renmen gen yon avi wouj bay kont yo, nou ka ede w. Pran kontak avèk nou jodi a!

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Ki gen tèt