Sanksyon pou Abi Dwòg ak Ofans Trafik nan UAE yo

Lwa sou dwòg UAE: pinisyon ak penalite pou trafik dwòg

Lwa Dwòg UAE: Sanksyon pou Abi Dwòg ak Ofans Trafik nan UAE

Abi dwòg se youn nan pwoblèm ki pi enpòtan nan sosyete jodi a. Li te vin tounen yon pwoblèm mondyal, ak prèske chak peyi fè fas ak konsekans negatif li yo. Vis la te prejidis pou moun ak sosyete a, sitou jèn yo. Li se tou yon menas pou konfigirasyon fanmi an, ak anpil pann fanmi atribiye a move itilizasyon dwòg.

Malerezman, pwoblèm itilizasyon dwòg la te difisil pou elimine pou anpil peyi paske li konekte ak krim òganize, tankou trafik dwòg ak blanchi lajan. Esansyèlman, abi dwòg vin tounen yon epidemi terib ke li se yon menas pou sekirite ak sekirite nasyonal anpil peyi. Menm jan ak lòt peyi yo, Emira Arab Ini yo te genyen tou yon pati ki jis nan pwoblèm abi dwòg ak trafik.

Menas pou abi dwòg ak trafik nan UAE yo te agrave pa kote jewografik inik peyi a ak atire kòm yon sant biznis ak yon destinasyon imigran ak touris. Anjeneral, kòm kay moun ki soti nan divès nasyonalite, UAE pa ka divòse tèt li ak pwoblèm abi dwòg mondyal la. Anplis de sa, eleman kriminèl yo te pwofite de politik ouvè UAE yo sou komès entènasyonal pou fè kontrebann dwòg atravè fwontyè li yo. Chèche konnen ki dwòg ki ilegal nan UAE yo, sanksyon ak pinisyon grav pou itilizasyon ak posesyon dwòg, trafik, pwodiksyon ak distribisyon.

Lwa sou abi dwòg ak trafik UAE yo

UAE gen yon politik zewo tolerans pou abi ak trafik dwòg. Lwa Federal UAE No 14 nan 1995 (Lwa Nakotik ak Sikotwòp) enpoze sanksyon grav sou nenpòt moun ki koupab pou enpòte, ekspòte, transpòte, konsome, posede, oswa estoke dwòg nakotik ak lòt sibstans entèdi.

Lwa federal la klase dwòg yo an de gwoup, tankou;

  • Dwòg nakotik, tankou Cannabis oswa marigwana, kokayin, ewoyin, metadòn, opyòm, ak nikomorfin.
  • Sibstans sikotwòp, ki gen ladan aminorex, butalbital, etinamate, ak barbital

Pandan ke penalite pou abi dwòg gen ladan santans prizon espesifik ak amann ki depann de kalite dwòg la, Emira Arab Ini yo te amande lwa li yo pou etabli yon Inite Tretman Dejwe. Sa Unit i parey en sant reabilitasyon kot Gouvernman i ofer pou asiste bann akize drog adikte dan zot rekiperasyon e reentegrasyon sosyal. Sepandan, referans ak admisyon nan Inite a se volontè.

Pinisyon pou trafik dwòg nan UAE yo

Kontrèman ak delenkan abi dwòg, moun yo jwenn koupab nan trafik dwòg nan UAE, ki gen ladan enpòte ak ekspòte nakotik, fè fas a penalite pi sevè. Gen kèk nan penalite yo pou trafik ak pwomosyon dwòg ilegal nan UAE yo enkli:

  • yon santans prizon ant dis ak kenz ane ak yon amann pa mwens pase 20,000 Dh pou nenpòt moun ki koupab pou jere oswa etabli yon kote pou abi nenpòt sibstans nakotik oswa sikotwòp jan sa defini nan Orè 1, 2, 4, ak 5. nan Lwa Nakotik ak Sikotwòp
  • prizon ant sèt a dis ane ak yon amann pa mwens pase 20,000 Dh pou nenpòt moun ki koupab pou jere oswa etabli yon kote pou abi nenpòt sibstans nakotik oswa sikotwòp jan sa defini nan Orè 3, 6, 7, ak 8 nan Lwa Nakotik ak Sikotwòp
  • yon santans prizon ant dis ak kenz ane ak yon amann pa mwens pase 50,000 Dh pou nenpòt moun ki koupab nan trafik dwòg oswa pwomosyon.
  • yon peryòd prizon ant sèt a dis ane pou nenpòt moun ki koupab pou entwodwi, enpòte, ekspòte, fabrike, ekstrè, oswa pwodui nenpòt nan dwòg nakotik oswa sibstans sikotwòp ki nan lis nan Orè 3, 6, 7, ak 8 Lwa sou Nakotik ak Sikotwòp.
  • Si yo jwenn yon moun koupab pou komèt nenpòt nan ofans ki anwo yo nan objektif trafik oswa pwomosyon, li pral sijè a prizon pou lavi ak yon amann ant Dh50,000 ak Dh200,000.

Anplis penalite sa yo, UAE yo tou enpoze penalite grav sou aktivite cyber oswa sou entènèt ki ankouraje abi oswa trafik dwòg, ki gen ladan jere yon sit entènèt ki vle di ankouraje abi dwòg oswa trafik. Pati ki koupab yo fè fas a prizon tanporè jan sa prevwa nan lwa cyber UAE yo, yon amann ant Dh500,000 ak Dh1 milyon oswa toude penalite.

Anplis de sa, UAE se nan mitan yon ti gwoup peyi kote yon abi dwòg oswa yon ofans trafik potansyèlman atire yon santans lanmò. Vizitè yo, ki gen ladan touris yo ak travayè ekspatriye yo, fè fas ak depòtasyon pèmanan anplis de sanksyon sevè ki egziste deja pou abi dwòg ak enfraksyon trafik. Sepandan, UAE pèmèt posesyon medikaman preskri pou moun ki vizite peyi a.

UAE enpoze penalite grav

Abi ak trafik dwòg se yon gwo pwoblèm mondyal, ak anpil peyi, tankou UAE yo enpoze penalite grav pou abi dwòg ak enfraksyon trafik. Ak popilasyon etranje agrandi UAE, abi dwòg ak trafik te pwouve yo se yon gwo defi malgre peyi yo zewo-tolerans lwa. Anplis penalite strik pafwa kontwovèsyal yo, UAE te pran lòt etap tou pou konbat pwoblèm abi dwòg la, tankou etabli Inite Tretman Dejwe ki tankou reyabilitasyon. Sepandan, gen toujou zòn nan amelyorasyon, ki gen ladan revize direktiv sou ki kalite dwòg yo ta dwe pèmèt yo antre nan peyi a.

Ekspè Avoka Dwòg nan Doubay

Èske w ap fè fas a Sanksyon pou Abi Dwòg ak Ofans Trafik nan UAE? Se yon krim federal pou enpòte, ekspòte, posede, pwodui, oswa fè fas ak dwòg ilegal nan UAE yo. UAE gen yon politik zewo tolerans anvè trafik dwòg. Krim trafik dwòg ka lakòz prizon, gwo amann ak depòtasyon. 

Avoka UAE bay konsèy legal, asistans, ak reprezantasyon sou Sanksyon pou Abi Dwòg ak Ofans Trafik nan UAE yo. Avoka nou yo se ekspè nan Lwa Dwòg UAE epi yo gen anpil eksperyans nan jere ka abi dwòg ak trafik. Kontakte nou jodi a pou yon konsiltasyon!

Rele nou kounye a pou yon randevou ak konsiltasyon ak Avoka Dwòg ak Kriminèl espesyalize nou yo nan +971506531334 +971558018669.

erè: Content se pwoteje !!
Ki gen tèt