กฎหมายท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ทำความเข้าใจภาพรวมทางกฎหมายของเอมิเรตส์

กฎหมายท้องถิ่นของยูเออี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีระบบกฎหมายที่มีความหลากหลายและหลากหลาย ด้วยการผสมผสานระหว่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ทั้งในประเทศและกฎหมายท้องถิ่นโดยเฉพาะสำหรับเอมิเรตส์ทั้ง XNUMX แห่ง การทำความเข้าใจกฎหมายของ UAE อย่างละเอียดจึงอาจดูน่ากังวล

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมของคีย์ กฎหมายท้องถิ่น ทั่วทั้งยูเออีเพื่อช่วยเหลือ ที่อาศัยอยู่ในธุรกิจและ ผู้เข้าชม ชื่นชมความสมบูรณ์ของกรอบกฎหมายและสิทธิและความรับผิดชอบภายในกรอบกฎหมาย

รากฐานสำคัญของภูมิทัศน์ทางกฎหมายแบบผสมผสานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลักสำคัญหลายประการสนับสนุนโครงสร้างทางกฎหมายอันเป็นเอกลักษณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ถักทอจากอิทธิพลที่หลากหลาย ประการแรก รัฐธรรมนูญประดิษฐานกฎหมายอิสลามชารีอะฮ์เป็นรากฐานสำคัญของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญยังได้จัดตั้งศาลฎีกาของรัฐบาลกลาง ซึ่งคำตัดสินมีผลผูกพันทางกฎหมายทั่วทั้งเอมิเรตส์

นอกจากนี้ เอมิเรตแต่ละรายสามารถซึมซับศาลท้องถิ่นภายใต้ระบบสหพันธรัฐ หรือกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีที่เป็นอิสระ เช่น ดูไบและราสอัลไคมาห์ นอกจากนี้ เขตปลอดอากรบางแห่งในดูไบและอาบูดาบียังใช้หลักการกฎหมายทั่วไปสำหรับข้อพิพาททางการค้า

ดังนั้น การเปิดโปงลำดับชั้นทางกฎหมายทั่วทั้งหน่วยงานรัฐบาลกลาง สภาเอมิเรตท้องถิ่น และเขตตุลาการกึ่งอิสระ จึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบุคคลทั่วไป

กฎหมายของรัฐบาลกลางมีอิทธิพลเหนือกฎหมายท้องถิ่น

ในขณะที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่เอมิเรตส์ในการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการในท้องถิ่น กฎหมายของรัฐบาลกลางจะมีความสำคัญเหนือกว่าในขอบเขตที่สำคัญซึ่งบังคับใช้ผ่าน ระบบยุติธรรมดูไบ เช่น แรงงาน การพาณิชย์ ธุรกรรมทางแพ่ง ภาษีอากร และกฎหมายอาญา มาสำรวจกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่สำคัญบางประการให้ละเอียดยิ่งขึ้น

กฎหมายแรงงานปกป้องสิทธิของพนักงาน

หัวใจสำคัญของกฎหมายการจ้างงานของรัฐบาลกลางคือกฎหมายแรงงานปี 1980 ซึ่งควบคุมชั่วโมงการทำงาน วันหยุด ลาป่วย เยาวชน และเงื่อนไขการเลิกจ้างในองค์กรเอกชน พนักงานของรัฐอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพยากรบุคคลของรัฐบาลกลางปี ​​2008 เขตปลอดอากรจะกำหนดกฎเกณฑ์การจ้างงานแยกต่างหากซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงพาณิชย์

การใช้ยาเสพติดอย่างเข้มงวดและกฎระเบียบ DUI

นอกเหนือจากรัฐอ่าวเปอร์เซียที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับการบริโภคยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ ตั้งแต่การส่งกลับประเทศไปจนถึงการประหารชีวิตในกรณีร้ายแรง กฎหมายต่อต้านยาเสพติดให้แนวทางที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ยาและสรุปรายละเอียดที่ชัดเจน บทลงโทษคดียาเสพติดในยูเออีในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดกรอบเวลาการพิจารณาโทษที่แน่นอน

ในทำนองเดียวกัน การเมาแล้วขับทำให้เกิดการตำหนิทางกฎหมายที่รุนแรง เช่น จำคุก การระงับใบอนุญาต และค่าปรับจำนวนมาก มิติที่เป็นเอกลักษณ์คือครอบครัวชาวเอมิเรตส์ที่หายากสามารถจัดหาใบอนุญาตจำหน่ายสุราได้ ในขณะที่โรงแรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ แต่ไม่มีความอดทนต่อความหลอกลวงของสาธารณชนเป็นศูนย์

กฎหมายทางการเงินที่ปรับให้เข้ากับมาตรฐานสากล

กฎระเบียบที่เข้มงวดควบคุมภาคการธนาคารและการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมุ่งเน้นที่การจัดตำแหน่งระดับโลกผ่านมาตรฐานการบัญชี IFRS และการตรวจสอบ AML ที่เข้มงวด กฎหมายบริษัทการค้าฉบับใหม่ยังกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบทางการเงินเหล่านี้เกี่ยวพันกับ กฎหมายยูเออีเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินคดีล้มละลาย

ในด้านภาษี ปี 2018 ยินดีกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ของลุ่มน้ำเพื่อสนับสนุนรายได้ของรัฐนอกเหนือจากการส่งออกไฮโดรคาร์บอน โดยรวมแล้ว สำเนียงอยู่ที่การสร้างกฎหมายที่เป็นมิตรกับนักลงทุนโดยไม่กระทบต่อการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ

คุณควรรู้กฎหมายสังคมอะไรบ้าง?

นอกเหนือจากการค้าแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังออกกฎหมายสังคมที่สำคัญเกี่ยวกับค่านิยมทางจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน และการประพฤติปฏิบัติต่อสาธารณะอย่างสุภาพเรียบร้อย ตามหลักวัฒนธรรมอาหรับ อย่างไรก็ตาม ระเบียบการบังคับใช้จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อรักษาโครงสร้างสากลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มั่นใจ ความปลอดภัยของสตรีในยูเออี เป็นส่วนสำคัญของกฎหมายสังคมเหล่านี้ ให้เราสำรวจประเด็นสำคัญบางประการ:

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ PDA

ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนอกการแต่งงานอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจนำมาซึ่งโทษที่รุนแรงได้หากทราบและรายงาน ในทำนองเดียวกัน คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่สามารถแบ่งปันพื้นที่ส่วนตัวได้ ในขณะที่การแสดงต่อสาธารณะ เช่น การจูบ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามและถูกปรับ ผู้อยู่อาศัยจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับท่าทางโรแมนติกและการเลือกเสื้อผ้า

สื่อและการถ่ายภาพ

มีข้อจำกัดในการถ่ายภาพสถานที่ราชการและสถานที่ทางทหาร ในขณะที่การแชร์ภาพของผู้หญิงในพื้นที่ทางออนไลน์โดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นถูกห้าม การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบนแพลตฟอร์มสาธารณะก็ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกัน แม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้คอลัมน์ที่วัดผลได้ก็ตาม

การเคารพคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น

แม้จะมีตึกระฟ้าที่หรูหราและวิถีชีวิตยามว่าง แต่ประชากรชาวเอมิเรตส์ยังคงรักษาคุณค่าดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม โดยคำนึงถึงความสุภาพเรียบร้อย ความอดทนทางศาสนา และสถาบันครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ผู้อยู่อาศัยทุกคนจึงต้องหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนในที่สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่มีการโต้เถียง เช่น การเมืองหรือเรื่องเพศที่อาจขัดต่อความรู้สึกอ่อนไหวของชาวพื้นเมือง

คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใด

แม้ว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางจะรวบรวมหัวข้อข่าวได้อย่างถูกต้อง แต่ประเด็นสำคัญหลายประการเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และสิทธิในการเป็นเจ้าของก็ได้รับการประมวลผลผ่านกฎหมายท้องถิ่นในแต่ละเอมิเรต มาวิเคราะห์บางประเด็นที่กฎหมายระดับภูมิภาคมีผลบังคับใช้:

ใบอนุญาตสุราใช้ได้เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น

การจัดหาใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเช่าที่ถูกต้องซึ่งพิสูจน์ว่ามีถิ่นที่อยู่ในเอมิเรตนั้น ๆ นักท่องเที่ยวจะได้รับการอนุญาตชั่วคราวหนึ่งเดือน และต้องเคารพระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการดื่มในสถานที่ที่กำหนดและการขับรถอย่างมีสติ เจ้าหน้าที่ของเอมิเรตส์สามารถเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการละเมิดได้

กฎระเบียบขององค์กรบนบกและนอกชายฝั่ง

บริษัทแผ่นดินใหญ่ทั่วดูไบและอาบูดาบีตอบสนองต่อกฎหมายการเป็นเจ้าของของรัฐบาลกลางซึ่งจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติไว้ที่ 49% ในขณะเดียวกัน เขตเศรษฐกิจพิเศษให้การเป็นเจ้าของในต่างประเทศ 100% แต่ห้ามการซื้อขายในท้องถิ่นโดยไม่มีพันธมิตรในท้องถิ่นถือหุ้น 51% การทำความเข้าใจเขตอำนาจศาลเป็นสิ่งสำคัญ

กฎหมายการแบ่งเขตท้องถิ่นสำหรับอสังหาริมทรัพย์

เอมิเรตทุกแห่งแบ่งเขตพื้นที่สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรม ชาวต่างชาติไม่สามารถซื้ออาคารกรรมสิทธิ์ในสถานที่ต่างๆ เช่น Burj Khalifa หรือ Palm Jumeirah ได้ ในขณะที่การพัฒนาเขตเมืองบางแห่งมีสัญญาเช่า 99 ปี ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางกฎหมาย

กฎหมายท้องถิ่นในยูเออี

ยูเออีมี ระบบกฎหมายทวินิยมโดยมีอำนาจแบ่งระหว่างสถาบันของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ในขณะที่ กฎหมายของรัฐบาลกลาง ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์ และ  การเข้าเมืองเอมิเรตส์แต่ละรายมีอำนาจในการพัฒนากฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางสังคม เศรษฐกิจ และเทศบาลซึ่งมีลักษณะเฉพาะสำหรับเอมิเรตส์นั้น

เป็นเช่นนี้ กฎหมายท้องถิ่นแตกต่างกันไป ทั่วอาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน อุมม์ อัลคูเวน ราสอัลไคมาห์ และฟูไจราห์ ซึ่งเป็นรัฐเอมิเรตส์ทั้งเจ็ดที่ประกอบด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎหมายเหล่านี้กล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเป็นเจ้าของที่ดิน กิจกรรมทางธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน และพฤติกรรมของพลเมือง

การเข้าถึงกฎหมายท้องถิ่น

อย่างเป็นทางการ ราชกิจจานุเบกษา และพอร์ทัลทางกฎหมายของเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีกฎหมายเวอร์ชันล่าสุด ปัจจุบันหลายคนมีฉบับแปลภาษาอังกฤษแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อความภาษาอาหรับยังคงเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องการตีความ

คำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยชี้แนะความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการสำคัญๆ เช่น การก่อตั้งธุรกิจ

พื้นที่สำคัญที่อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

แม้ว่ากฎระเบียบเฉพาะจะแตกต่างกันไป แต่ประเด็นทั่วไปบางประการก็ปรากฏในกฎหมายท้องถิ่นทั่วทั้งเอมิเรตส์ทั้งเจ็ด:

พาณิชย์และการเงิน

เขตปลอดอากรในดูไบและอาบูดาบีมีข้อบังคับของตนเอง แต่กฎหมายท้องถิ่นในแต่ละเอมิเรตครอบคลุมข้อกำหนดด้านใบอนุญาตและการดำเนินงานหลักสำหรับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น กฤษฎีกาฉบับที่ 33 ปี 2010 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงานพิเศษสำหรับบริษัทในเขตปลอดอากรทางการเงินของดูไบ

กฎหมายท้องถิ่นยังกล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย กฎหมายอัจมานฉบับที่ 4 ปี 2014 กำหนดสิทธิและภาระผูกพันสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เนื่องจากความซับซ้อนของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎหมายการจดทะเบียนทรัพย์สินเฉพาะทางและกฎหมายการจัดการที่ดินจึงช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้ ตัวอย่างเช่น กฎหมายฉบับที่ 13 ปี 2003 กำหนดให้กรมที่ดินของดูไบดูแลเรื่องเหล่านี้จากส่วนกลาง

กฎหมายการเช่าในท้องถิ่นยังจัดให้มีกลไกการระงับข้อพิพาทสำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าอีกด้วย ทั้งดูไบและชาร์จาห์ได้ออกกฎระเบียบพิเศษเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้เช่า

กิจการครอบครัว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อนุญาตให้แต่ละเอมิเรตระบุกฎเกณฑ์ที่ควบคุมประเด็นสถานะส่วนบุคคล เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง มรดก และการดูแลบุตร ตัวอย่างเช่น กฎหมายอัจมานฉบับที่ 2 ปี 2008 ควบคุมการแต่งงานระหว่างชาวเอมิเรตส์กับชาวต่างชาติ กฎหมายเหล่านี้ใช้กับพลเมืองและผู้อยู่อาศัย

สื่อและสิ่งพิมพ์

การปกป้องเสรีภาพในการพูดภายใต้กฎหมายท้องถิ่นสร้างสมดุลระหว่างการสร้างสื่อที่มีความรับผิดชอบและการควบคุมการรายงานเท็จ ตัวอย่างเช่น กฤษฎีกาฉบับที่ 49 ปี 2018 ในอาบูดาบีอนุญาตให้ทางการบล็อกไซต์ดิจิทัลที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เอมิเรตทางตอนเหนือหลายแห่ง เช่น ราสอัลไคมาห์และฟูไจราห์ได้ผ่านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้สามารถลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรมได้ สิ่งเหล่านี้ให้สิ่งจูงใจแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักพัฒนา

การถอดรหัสกฎหมายท้องถิ่น: บริบททางวัฒนธรรม

แม้ว่าการแยกวิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นด้วยข้อความอาจเผยให้เห็นตัวอักษรทางเทคนิคของกฎหมาย แต่การซาบซึ้งในบทบาทของพวกเขาอย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องเข้าใจหลักวัฒนธรรมที่สนับสนุนพวกเขา

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสังคมอิสลามดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว UAE จึงใช้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อปรับเทียบวัตถุประสงค์ทั้งสอง วัตถุประสงค์สูงสุดคือการสร้างระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนียวแน่นที่สร้างความสมดุลระหว่างความทันสมัยกับมรดก

ตัวอย่างเช่น กฎหมายของดูไบอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ควบคุมการออกใบอนุญาตและพฤติกรรมเมาอย่างเข้มงวดเนื่องจากข้อจำกัดทางศาสนา หลักปฏิบัติจะรักษาความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้ว่าเอมิเรตส์จะรวมตัวเข้ากับชุมชนระดับโลกก็ตาม

ดังนั้นกฎหมายท้องถิ่นจึงเข้ารหัสสัญญาทางสังคมระหว่างรัฐกับผู้อยู่อาศัย การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเคารพซึ่งกันและกันด้วย การดูหมิ่นพวกเขามีความเสี่ยงที่จะทำลายความสามัคคีที่ยึดสังคมอันหลากหลายนี้ไว้ด้วยกัน

กฎหมายท้องถิ่น: การสุ่มตัวอย่างทั่วทั้งเอมิเรตส์

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกฎหมายท้องถิ่นที่พบในเจ็ดเอมิเรตส์ นี่คือตัวอย่างระดับสูง:

ดูไบ

กฎหมายฉบับที่ 13 ของปี 2003 – ก่อตั้งแผนกที่ดินดูไบเฉพาะทางและกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมทรัพย์สินข้ามพรมแดน การจดทะเบียน และการระงับข้อพิพาท

กฎหมายฉบับที่ 10 ของปี 2009 – จัดการกับข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าและเจ้าของบ้านที่เพิ่มขึ้นผ่านการสร้างศูนย์ข้อพิพาทด้านที่อยู่อาศัยและศาลเฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังระบุเหตุผลสำหรับการขับไล่และการคุ้มครองเจ้าของบ้านจากการยึดทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่ามกลางบทบัญญัติอื่นๆ

กฎหมายฉบับที่ 7 ของปี 2002 – กฎระเบียบรวมที่ควบคุมการใช้ถนนและการควบคุมการจราจรในดูไบทุกด้าน ครอบคลุมใบอนุญาตขับขี่ ความเหมาะสมในการใช้รถใช้ถนน การละเมิดกฎจราจร บทลงโทษ และอำนาจการพิจารณาคดี ทอท.กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม

กฎหมายฉบับที่ 3 ของปี 2003 – จำกัดใบอนุญาตสุราสำหรับโรงแรม คลับ และพื้นที่ที่กำหนด ห้ามเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต ทั้งยังห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือดื่มในที่สาธารณะ เรียกเก็บค่าปรับ (ไม่เกิน AED 50,000) และจำคุก (สูงสุด 6 เดือน) สำหรับการละเมิด

อาบูดาบี

กฎหมายฉบับที่ 13 ของปี 2005 – สร้างระบบการลงทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำเอกสารโฉนดที่ดินและความสะดวกในเอมิเรต ช่วยให้สามารถเก็บถาวรโฉนดทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การขาย ของขวัญ และมรดกอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายฉบับที่ 8 ของปี 2006 – จัดทำแนวทางการแบ่งเขตและการใช้แปลง แบ่งประเภทแปลงเป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือแบบผสมผสาน กำหนดกระบวนการอนุมัติและมาตรฐานการวางแผนสำหรับการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งโซนเหล่านี้ ช่วยกำหนดแผนแม่บทที่สะท้อนลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ต้องการ

กฎหมายฉบับที่ 6 ของปี 2009 – ตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมอบหมายให้เผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและพันธกรณีทางการค้า ยังให้อำนาจแก่คณะกรรมการในการบังคับเรียกคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง รับรองความโปร่งใสของข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น ฉลากสินค้า ราคา และการรับประกัน เสริมสร้างการป้องกันการฉ้อโกงหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ชาร์จาห์

กฎหมายฉบับที่ 7 ของปี 2003 – Caps ค่าเช่าสูงสุดเพิ่มขึ้นที่ 7% ต่อปีหากเช่าต่ำกว่า AED 50k ต่อปี และ 5% หากมากกว่า AED 50k ต่อปี เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนที่จะมีการขึ้นราคาใดๆ ยังจำกัดเหตุผลในการขับไล่ โดยรับประกันว่าผู้เช่าจะขยายเวลาการเข้าพักออกไปอีก 12 เดือน แม้ว่าเจ้าของบ้านจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ตาม

กฎหมายฉบับที่ 2 ของปี 2000 – ห้ามสถานประกอบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตการค้าซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมเฉพาะที่พวกเขาดำเนินการ แสดงรายการกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตแต่ละประเภท ห้ามการออกใบอนุญาตสำหรับธุรกิจที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าน่ารังเกียจ เรียกเก็บค่าปรับไม่เกิน AED 100 สำหรับการละเมิด

กฎหมายฉบับที่ 12 ของปี 2020 – จำแนกถนนทุกสายในชาร์จาห์เป็นถนนสายหลัก ถนนสะสม และถนนในท้องถิ่น รวมมาตรฐานทางเทคนิค เช่น ความกว้างของถนนขั้นต่ำ และโปรโตคอลการวางแผนตามปริมาณการจราจรที่คาดการณ์ไว้ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนที่ในอนาคต

อาจมาน

กฎหมายฉบับที่ 2 ของปี 2008 – สรุปข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้ชายชาวเอมิเรตส์ที่จะแต่งงานกับภรรยาเพิ่มเติม และสำหรับผู้หญิงชาวเอมิเรตส์ที่จะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่พลเมือง ต้องจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางการเงินให้กับภรรยาที่มีอยู่ก่อนที่จะขอความยินยอมในการแต่งงานเพิ่มเติม กำหนดเกณฑ์อายุ

กฎหมายฉบับที่ 3 ของปี 1996 – อนุญาตให้หน่วยงานเทศบาลบังคับให้เจ้าของที่ดินที่ถูกละเลยพัฒนาได้ภายใน 2 ปี หากไม่สำเร็จ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรับสิทธิในการดูแลและประมูลที่ดินผ่านการประมูลสาธารณะโดยเริ่มต้นที่ราคาจองเท่ากับ 50% ของมูลค่าตลาดโดยประมาณ สร้างรายได้ภาษีและเพิ่มความสวยงามของพลเมือง

กฎหมายฉบับที่ 8 ของปี 2008 – ให้อำนาจแก่หน่วยงานเทศบาลในการห้ามการขายสินค้าที่ถือว่าเป็นการละเมิดความสงบเรียบร้อยของสาธารณะหรือคุณค่าของท้องถิ่น ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ สื่อ เสื้อผ้า สิ่งประดิษฐ์ และการแสดง ค่าปรับสำหรับการละเมิดสูงสุด 10,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการกระทำผิดซ้ำ ช่วยกำหนดสภาพแวดล้อมทางการค้า

Umm Al Quwain

กฎหมายฉบับที่ 3 ของปี 2005 – กำหนดให้เจ้าของบ้านต้องรักษาทรัพย์สินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ผู้เช่าจะต้องช่วยบำรุงรักษาอุปกรณ์ติดตั้ง กำหนดเงินประกันไว้ที่ 10% ของค่าเช่ารายปี จำกัดค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของอัตราที่มีอยู่ ให้ความมั่นใจแก่ผู้เช่าในการต่ออายุสัญญา เว้นแต่เจ้าของบ้านต้องการทรัพย์สินเพื่อใช้ส่วนตัว จัดให้มีการระงับข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว

กฎหมายฉบับที่ 2 ของปี 1998 – ห้ามนำเข้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเอมิเรตเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้กระทำความผิดต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 3 ปีและค่าปรับเป็นจำนวนเงินจำนวนมาก การให้อภัยเป็นไปได้สำหรับความผิดครั้งแรกหากเป็นชาวต่างชาติ ขายเหล้าที่ยึดมาเพื่อประโยชน์คลังรัฐ

กฎหมายฉบับที่ 7 ของปี 2019 – อนุญาตให้หน่วยงานเทศบาลออกใบอนุญาตชั่วคราวหนึ่งปีสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เอมิเรตเห็นว่ามีประโยชน์ ครอบคลุมอาชีพต่างๆ เช่น ผู้ขายมือถือ ผู้ขายงานหัตถกรรม และการล้างรถ สามารถต่ออายุได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตตามเวลาและสถานที่ที่ได้รับอนุญาต อำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจขนาดย่อม

ราสอัลไคมาห์

กฎหมายฉบับที่ 14 ของปี 2007 – สรุปการจัดระบบการคุ้มครองค่าจ้าง รวมถึงข้อกำหนด เช่น การโอนเงินเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกสัญญาจ้างงานในระบบกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการย้ายถิ่นฐาน รับรองความโปร่งใสของเงินเดือนคนงานและควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน

กฎหมายฉบับที่ 5 ของปี 2019 – อนุญาตให้กรมพัฒนาเศรษฐกิจยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตเชิงพาณิชย์หากผู้รับใบอนุญาตถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศหรือความซื่อสัตย์ รวมถึงการยักยอกทางการเงิน การแสวงประโยชน์ และการหลอกลวง รักษาความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

กฎหมายฉบับที่ 11 ของปี 2019 – กำหนดขีดจำกัดความเร็วบนถนนต่างๆ เช่น สูงสุด 80 กม./ชม. บนถนนสองเลน, 100 กม./ชม. บนทางหลวงสายหลัก และ 60 กม./ชม. ในบริเวณที่จอดรถและอุโมงค์ ระบุการละเมิด เช่น การชนท้ายรถและการกระโดดเลน เรียกเก็บค่าปรับ (สูงสุด AED 3000) และคะแนนดำสำหรับการละเมิดที่อาจมีการระงับใบอนุญาต

ฟูไจราห์

กฎหมายฉบับที่ 2 ของปี 2007 – ให้สิ่งจูงใจสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาแหล่งมรดก รวมถึงการจัดสรรที่ดินของรัฐบาล การอำนวยความสะดวกด้านการเงิน และการบรรเทาภาษีศุลกากรสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำเข้า กระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

กฎหมายฉบับที่ 3 ของปี 2005 – ห้ามขนส่งหรือเก็บแอลกอฮอล์เกิน 100 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาต เรียกเก็บค่าปรับตั้งแต่ AED 500 ไปจนถึง AED 50,000 ขึ้นอยู่กับการละเมิด จำคุกสูงสุดหนึ่งปีสำหรับความผิดซ้ำ ผู้ขับขี่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลจะถูกจำคุกและยึดยานพาหนะ

กฎหมายฉบับที่ 4 ของปี 2012 – ปกป้องสิทธิ์ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายภายในเอมิเรต ห้ามซัพพลายเออร์หลีกเลี่ยงการหลบเลี่ยงตัวแทนการค้าในท้องถิ่นที่ทำสัญญาโดยทำการตลาดโดยตรงกับลูกค้าในท้องถิ่น สนับสนุนผู้ค้าในท้องถิ่นและรับประกันการควบคุมราคา การละเมิดจะดึงดูดการชดเชยตามคำสั่งศาล

การถอดรหัสกฎหมายท้องถิ่น: ประเด็นสำคัญ

โดยสรุป แม้ว่าการสำรวจกฎหมายของ UAE อย่างกว้างขวางอาจดูท้าทาย แต่การให้ความสนใจกับกฎหมายท้องถิ่นเผยให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบรัฐบาลกลางนี้:

  • รัฐธรรมนูญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้อำนาจแก่เอมิเรตส์แต่ละแห่งในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ภายในอาณาเขตของตน
  • ประเด็นหลัก ได้แก่ การปรับปรุงความคล่องตัวในการเป็นเจ้าของที่ดิน การออกใบอนุญาตกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การปกป้องสิทธิผู้บริโภค และการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • การทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมระหว่างเป้าหมายการทำให้ทันสมัยและการรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกุญแจสำคัญในการถอดรหัสเหตุผลที่สนับสนุนกฎหมายท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจง
  • ผู้อยู่อาศัยและนักลงทุนควรศึกษากฎหมายเฉพาะสำหรับเอมิเรตที่พวกเขาตั้งใจจะดำเนินกิจการ แทนที่จะถือว่ากฎหมายมีความสม่ำเสมอทั่วประเทศ
  • ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการมีเนื้อหาทางกฎหมายและการแก้ไขที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อการตีความที่ถูกต้อง

กฎหมายท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่เสมอภาค ปลอดภัย และมั่นคง โดยมีพื้นฐานอยู่บนขนบธรรมเนียมของชาวอาหรับ แต่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก แม้ว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางจะกำหนดกรอบการทำงานโดยรวม แต่การเห็นคุณค่าของความแตกต่างในท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของประเทศที่มีพลวัตนี้

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน