Ukuqonda Isikhalo Sobugebengu

Kuyakhanga ukulahlwa yicala lobugebengu noma isigwebo kuyinqubo yezomthetho eyinkimbinkimbi ehlanganisa izikhathi eziqinile nezinqubo ezithile. Lo mhlahlandlela unikeza i isifinyezo sezikhalazo zobugebengu, kusukela kuzizathu ezijwayelekile zokukhalaza kuye ezinyathelweni ezihilelekile kuya ezintweni ezibalulekile ezinomthelela amanani empumelelo. Ngokuqonda okujulile kwe ubunkimbinkimbi besistimu yezikhalazo, abamangalelwa bangenza izinqumo ezinolwazi lapho bekala izinketho zabo ezingokomthetho.

Siyini Isikhalazo Sobugebengu?

Isikhalazo sobugebengu siyinqubo esemthethweni evumelayo abamangalelwa abalahlwe yicala lobugebengu ukuphikisa ukugwetshwa kwabo kanye/noma isigwebo. Isikhalazo sithi hhayi ukuqulwa kabusha-inkantolo yokudlulisa amacala akezwa bufakazi obusha noma uhlole kabusha ofakazi. Kunalokho, inkantolo yokudlulisa amacala ibuyekeza ukuqulwa kwamacala enkantolo ukunquma ukuthi ikhona yini amaphutha omthetho okwenzeka okwephula amalungelo ommangalelwa omthethosisekelo noma okulimaza ukulunga kwesinqumo.

Umehluko Obalulekile Phakathi Kwesivivinyo Nesikhalazo:
 • Trial: Igxile ekunqumeni amaqiniso nobufakazi ukuze kufinyelelwe esinqumweni esiphathelene necala kanye/noma ukugwetshwa. Ofakazi bayafakaza futhi kuvezwe ubufakazi obuphathekayo.
 • Sokudlulisa: Igxile ekuhlonzeni nasekuhlaziyeni amaphutha ezomthetho nawenqubo. Isingathwa kakhulu ngezincwadi zezomthetho ezibhaliwe esikhundleni sobufakazi bofakazi.
 • Trial: Inikezwe phambi kwejaji elilodwa kanye/noma ijaji. Ijaji linquma amaqiniso futhi ijaji linquma isigwebo.
 • Sokudlulisa: Inikezwe phambi kwephaneli yamajaji amathathu ezinkantolo zamacala adlulisiwe abuyekeza irekhodi lokuqulwa kwecala kanye nezifinyezo. Alikho ijaji.

Empeleni, isikhalazo sobugebengu siyanikeza abagwetshiwe indlela yokuthola udaba lwabo liqulwe phambi kwenkantolo ephakeme ukuketula noma ukuguqula isinqumo nesigwebo sokuqala. Ukuqonda lo mehluko phakathi kwesikhalazo kanye nokuqulwa kwecala eligcwele lobugebengu kubalulekile.

Inqubo Yezikhalazo: Isebenza Kanjani

Ukuzulazula kunqubo yezikhalazo kuhilela izinyathelo eziningi, ngayinye eboshwe imithetho yenqubo eqinile kanye nezinsuku zokugcina eziqinile. Ukuba nolwazi ummeli wezikhalazo zobugebengu kubalulekile. Inqubo eyisisekelo ihlanganisa:

1. Ukufaka Isaziso Sesikhalazo

Lokhu kufanele kufakwe enkantolo ephethe icala lokuqala (inkantolo yokuqulwa kwecala). Lokhu isaziso esisemthethweni yenza kusebenze inqubo yezikhalazo futhi ibeke umnqamulajuqu wezinyathelo ezilandelayo. Izikhathi eziqondile zokugcwalisa lesi saziso zihluka kakhulu ngokwezifunda. Iningi ibanga phakathi I-10 ezinsukwini ezingu-90 ngemva kokugwetshwa.

2. Ukubuyekeza Irekhodi Lecala

Umabhalane wenkantolo ihlanganisa yonke imibhalo ukusuka Icala lobugebengu ngaphambi kokuwathumela enkantolo yokudlulisa amacala. Abameli besikhalazo babe sebebheka la madokhumenti—okuhlanganisa nezinyathelo zangaphambi kokuqulwa kwecala, okulotshiwe, nokulalela okurekhodiwe okuphelele kwecala— befuna noma iyiphi izindaba ezikhangayo.

3. Ukubhala Isifinyezo Sokudluliswa Kwezikhalazo

Lapha ummeli wommangali uchaza isisekelo esingokomthetho sesikhalazo. Le dokhumenti eyinkimbinkimbi idinga ukuba namandla kwemithetho yokudlulisa amacala kanye nokuhlonza ukuthi amaphutha ezinkantolo ezincane athethelela kanjani ukuchithwa noma ukuguqulwa kwesinqumo. Incwadi efingqiwe kufanele isho ngokuqondile umphumela odingekayo wezinqubo zesikhalazo.

4. Ukulinda Kafushane Okuphikisayo

Ngemva kokuhambisa incwadi yakhe yokudlulisa isikhalo sokuqala, ummangali kufanele alinde ummangalelwa (umshushisi/ummangalelwa) ukuthi afake kafushane. bephikisa izimpikiswano zabo. Lokhu kuvumela izinhlangothi zombili ukubhekana ngokugcwele komongo ozungeze amaphutha akhonjiwe.

5. Ukwenza Uhlaka Lwempendulo Emfishane

Ummangali uthola impikiswano yokugcina ebhaliwe ("impendulo kafushane") ukuphendula amaphuzu aphakanyisiwe ngamafuphi we-appellee. Igcizelela ukuthi kungani inkantolo yokudlulisa amacala kufanele ikhiphe isinqumo esivunayo.

6. Izimpikiswano Zomlomo Ukuzwa

Okulandelayo kuza ngokuzikhethela ukuphikisana ngomlomo lapho ummeli ngamunye ethula amaphuzu akhe abalulekile phambi kwephaneli yenkantolo yokudlulisa amacala yamajaji amathathu. Amajaji avame ukuphazamisa ngemibuzo enzima. Ngemva kwalokho amajaji axoxa ngasese.

7. Isinqumo Sezikhalazo Sikhishiwe

Ekugcineni, amajaji akhipha isinqumo sawo sokudlulisa icala, cishe amasonto noma izinyanga ngemva kwezingxabano zomlomo. Inkantolo ingakwazi qinisekisa ukugwetshwaukubuyela emuva zonke noma izingxenye zesinqumo bese uyala ukuqulwa kwecala elisha, ukuboshwa ukucasuka, noma ezimweni ezingavamile ukuhoxisa amacala ngokugcwele.

Izizathu Zokufaka Isikhalo Sobugebengu

Amacala nezigwebo kungaba kuphela uchithe isikhalo uma "Iphutha elihlehliswayo" lenzekile ekuphathweni kwecala. Kunezigaba ezine eziyinhloko ezihlinzeka ngalezi zizathu zokukhalaza:

1. Ukwephulwa kwamalungelo oMthethosisekelo

Izinsolo zokwephulwa kwamalungelo ommangalelwa omthethosisekelo, njengokuphulwa kwalokhu:

 • Ukuchitshiyelwa kokuthi ilungelo lokuthola ummeli osebenzayo
 • Ukuchitshiyelwa kokuthi isivikelo ekuzifakeni amacala noma ingozi ephindwe kabili
 • Ukuchitshiyelwa kokuthi vimbela isijeziso esinonya nesingavamile isetshenziswe ekugwetshweni kanzima

2. Ubufakazi Obanele Bokusekela Isinqumo

Izimangalo abashushisi behlulekile ukuzinikeza ubufakazi obanele beqiniso “ngaphandle kokungabaza okuphusile” ukuze kutholwe ukugwetshwa emacaleni afakiwe

3. Amaphutha Okugweba noma Ukuhlukumeza Ngokubona

Ijaji lezinsolo bahlukumeza ukuqonda kwabo ngu-:

 • Ukusebenzisa kabi imihlahlandlela yesigwebo sobugebengu
 • Ukwehluleka ukucabangela izici ezinciphisayo
 • Ukubeka imisho elandelanayo ngendlela engafanele

4. Amaphutha eNkambiso noma Ezomthetho eNkantolo

Izimangalo zamaphutha amakhulu enqubo yezomthetho aphule ilungelo lommangali lokuqulwa kwecala ngendlela efanele:

 • Imilayezo eyiphutha yamajaji inikezwe
 • Ubufakazi bofakazi obungaphathwanga ngendlela efanele
 • Ukukhethwa kwamajaji okuchemile inqubo
 • Ukungaziphathi kahle kwezokwahlulela

Kubalulekile ukuba nommeli onekhono wokudlulisa amacala aveze zonke izinkinga ezidluliswayo ngenxa yokuthi izindaba ezingalondolozwanga kahle kwirekhodi ngaphambi kokufakwa kwesikhalazo zizothathwa njengezihoxisiwe.

Ukubaluleka Kommeli Omuhle Wokudluliswa Kwamacala Obugebengu

Kukhanga ngempumelelo ukugwetshwa kwecala lobugebengu kunzima ngendlela emangalisayo—kunezilinganiso zezwe zokuguqulwa isilinganiso esingaphansi kwama-25%. Kunezithiyo zenqubo eziyinkimbinkimbi, izinsuku zokugcina eziqinile, umthwalo omkhulu wokubukezwa kwerekhodi lesilingo, kanye nemibhalo eminingi yezomthetho ebhaliwe okufanele ilungiselelwe. Ukugcina uchwepheshe wezikhalazo zobugebengu onolwazi kubalulekile ngezizathu eziningi:

 • Bayasiza bona ngokuvamile izinto ezingathandeki ezikhangayo ezifihlwe ngaphakathi kwerekhodi lesilingo ngaphambi kokuba ithuba liphelelwe yisikhathi unomphela.
 • Banamandla kokuyinkimbinkimbi imithetho yenqubo yokudlulisa icala ehluke kakhulu emithethweni yesilingo evamile.
 • Banamandla amakhono abhaliwe okumela ukuze kubhalwe uhlaka lwesikhalazo olwakhiwe ngobunyoninco futhi olukhonjiwe.
 • Zabo ucwaningo lwezomthetho kanye nokubhala okuhehayo kwenza impikiswano engcono kakhulu ehlanekezela amalungelo ofake isikhalo iphulwe ukuze kulungiswe ukugwetshwa kwakhe.
 • Banikeza umbono omusha nge amehlo amasha uhlukanisile ezinqubweni zangaphambili.
 • Amarekhodi abo esivivinyo sokufunda kobuchwepheshe nawo asiza ukuhlinzeka amanye amasu amacala ukuze kuqulwe icala futhi kuxoxiswane.

Ungalindi ukubonisana nommeli wokudlulisa amacala futhi wandise amathuba okuthi uphonsele inselelo ukugwetshwa kwakho noma isigwebo ngempumelelo ngenqubo yokudlulisa amacala.

Sishayele manje ukuze uthole isikhathi esiphuthumayo ku- + 971506531334 + 971558018669

Imiphumela Lapho Isikhalazo Sobugebengu Siphumelela

Inkantolo yokudlulisa amacala inenkululeko ebanzi lapho inquma izikhalo kanye nezinketho ezimbalwa zokukhululeka kwezomthetho okuhlanganisa:

 • Ukuhlehla okugcwele: Ukushiya ukwahlulela ngokugcwele yingakho kudingeka wonke amacala achithiwe noma ukuqulwa kwecala okusha.
 • Ukuhlehla kancane: Ukugumbuqela inkokhiso eyodwa noma ngaphezulu ngenkathi eqinisekisa okunye. Ingabuyiselwa emuva ukuze iphinde iquliswe ingxenye.
 • "i-rendred" yokuphinda agwetshwe uma kutholakala amaphutha esigwebo kodwa ukugwetshwa kuqinisekisiwe.
 • Evin "ukuguqulwa kwamagama emisho" uma isijeziso sokuqala sasinzima ngokungafanele.

Noma iyiphi ukuguqulwa ukugwetshwa noma isigwebo kunikeza amathuba abalulekile okuzivikela. Ukuhoxiswa kwezindleko ngokugcwele kudala inzuzo engaba khona yokuxoxisana a isicelo esivumelanayo ngokuqulwa kabusha kwecala lokushushiswa ukuze kugwenywe ukungaqiniseki kwecala. Ngemva kwamaphutha esigwebo, ukuzivikela angahlinzeka ubufakazi obengeziwe bokunciphisa ekujezisweni okuncane.

Isiphetho

Njengoba kunikezwe amazinga okuboshwa aphezulu kakhulu kanye nezigwebo ezedlula kakhulu izinkambiso zomhlaba, ukufaka isikhalazo kuhlala kuyi- ingxenye ebalulekile yenqubo yobulungiswa bobugebengu. Nakuba kunzima ngokwezibalo, ukuhlonza izizathu ezinhle zokudlulisa amacala kunikeza abantu abalahlwe amacala indlela yabo yokugcina yokufuna ubulungisa ukuze balungise amaphutha ezinkantolo eziphansi. Ukumelwa okuchwepheshile okubandakanyayo kukhulisa amathuba okukhululeka ngokubuyekezwa okuphelele kwerekhodi lesilingo. Ngezimpikiswano ezizwakalayo kanye nokumela okunekhono, ukuguqula izinqumo ezingalungile, ukuthola ukuqulwa kwecala kabusha, nokulungisa izigwebo ezinzima kusengenzeka. Ukudlulisa icala kuvikela amalungelo.

Ukuthatha okubalulekile:

 • Izinkantolo zokudlulisa amacala zigxila emaphutheni ezomthetho, hhayi amaqiniso noma ubufakazi obufana nokuqulwa kwamacala
 • Izikhalazo eziningi ziphonsela inselelo abeluleki abangasebenzi, ubufakazi obanele, noma amaphutha asenkantolo
 • Impumelelo idinga abameli bezikhalazo abanolwazi lwezinqubo ezikhethekile eziyinkimbinkimbi
 • Izimpikiswano ezibhaliwe ezinamandla ziyadingeka njengoba izikhalazo zisingathwa ngokubhaliwe
 • Amazinga okuhlehliswa ahlala engaphansi kwama-25%, kodwa ukukhululeka emaphutheni kuhlala kubalulekile

Sishayele manje ukuze uthole isikhathi esiphuthumayo ku- + 971506531334 + 971558018669

Mayelana Umlobi

Shiya amazwana

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *

Skrolela Top