Delictes als Emirats Àrabs Units: delictes greus i les seves conseqüències

Els Emirats Àrabs Units tenen un sistema legal sòlid que adopta una postura severa contra els delictes penals greus qualificats de delictes. Aquests delictes criminals es consideren les violacions més greus de les lleis dels Emirats Àrabs Units, que amenacen la seguretat tant dels ciutadans com dels residents. Les conseqüències per a les condemnes per delictes són greus, que van des de llargues condemnes de presó fins a fortes multes, deportacions per a expatriats i fins i tot la pena capital pels actes més horribles. A continuació es descriuen les principals categories de delictes als Emirats Àrabs Units i els seus càstigs associats, destacant el compromís inquebrantable de la nació per mantenir la llei i l'ordre.

Què constitueix un delicte als Emirats Àrabs Units?

Segons la llei dels Emirats Àrabs Units, els delictes es consideren la categoria més greu de delictes que es poden processar. Els delictes que normalment es classifiquen com a delictes inclouen l'assassinat premeditat, la violació, la traïció, l'agressió agreujada que causin una discapacitat permanent o desfiguració, el tràfic de drogues i la malversació o malversació de fons públics per sobre d'una quantitat determinada. Els delictes delictius solen comportar sancions dures, com ara penes de presó llargues que superen els 3 anys, multes substancials que poden arribar als centenars de milers de dirhams i, en molts casos, la deportació d'expatriats que resideixen legalment als Emirats Àrabs Units. El sistema de justícia penal dels Emirats Àrabs Units considera els delictes com a infraccions de la llei extremadament greus que soscaven la seguretat pública i l'ordre social.

Altres delictes greus com el segrest, el robatori a mà armada, el suborn o la corrupció de funcionaris públics, el frau financer per sobre de determinats llindars i certs tipus de delictes cibernètics, com ara la pirateria de sistemes governamentals, també poden ser processats com a delictes en funció de les circumstàncies específiques i la gravetat de l'acte criminal. Els Emirats Àrabs Units han implementat lleis estrictes relacionades amb delictes i apliquen càstigs greus, inclosa la pena de mort per als delictes més atroços que impliquin actes com l'assassinat premeditat, la sedició contra el lideratge governant, l'adhesió a organitzacions terroristes o la comissió d'actes terroristes en sòl dels Emirats Àrabs Units. En general, qualsevol delicte que impliqui danys corporals greus, violacions de la seguretat nacional o accions que no tinguin en compte de manera flagrant les lleis dels Emirats Àrabs Units i l'ètica social pot ser elevat a un delicte delictiu.

Quins tipus de delictes hi ha als Emirats Àrabs Units?

El sistema legal dels Emirats Àrabs Units reconeix diverses categories de delictes delictius, amb cada categoria amb el seu propi conjunt de càstigs que es defineixen i s'apliquen estrictament en funció de la gravetat i les circumstàncies del delicte. A continuació es descriuen els principals tipus de delictes que es persegueixen enèrgicament dins el marc legal dels Emirats Àrabs Units, subratllant la posició de tolerància zero del país cap a aquests delictes greus i el seu compromís de mantenir la llei i l'ordre mitjançant penes dures i una jurisprudència estricta.

Assassinat

La presa d'una altra vida humana mitjançant una acció premeditada i intencionada es considera el delicte delictiu més greu als Emirats Àrabs Units. Qualsevol acte que tingui com a resultat l'assassinat il·legal d'una persona es processa com a assassinat, i el tribunal té en compte factors com ara el grau de violència utilitzat, les motivacions darrere de l'acte i si va ser impulsat per ideologies extremistes o creences d'odi. Les condemnes per assassinat premeditat donen lloc a càstigs extremadament severs, incloses les condemnes a cadena perpètua que poden estendre's fins a diverses dècades entre reixes. En els casos més flagrants en què l'assassinat es considera particularment odiós o una amenaça per a la seguretat nacional, el tribunal també pot dictar la pena de mort a la persona condemnada. La ferma posició dels Emirats Àrabs Units sobre l'assassinat prové de les creences bàsiques de la nació en la preservació de la vida humana i el manteniment de l'ordre social.

Robatori

Irrompre i entrar il·legalment en habitatges residencials, establiments comercials o altres propietats privades/públiques amb la intenció de cometre robatori, danys a la propietat o qualsevol altre acte criminal constitueix un delicte de robatori amb robatori segons les lleis dels Emirats Àrabs Units. Els càrrecs de robatori es poden agreujar encara més en funció de factors com estar armat amb armes mortals durant la comissió del crim, infligir lesions físiques als ocupants, apuntar a llocs d'importància nacional com edificis governamentals o missions diplomàtiques i ser un delinqüent reincident amb condemnes prèvies per robatori. Les penes per delictes de robatori amb robatori són dures, amb penes mínimes de presó que comencen als 5 anys, però sovint s'estenen més enllà de 10 anys per als casos més greus. A més, els residents expatriats condemnats per robatori s'enfronten a la deportació garantida dels Emirats Àrabs Units un cop hagin finalitzat les seves penes de presó. Els Emirats Àrabs Units veuen el robatori amb robatori com un delicte que no només roba els seus béns i privadesa als ciutadans, sinó que també pot convertir-se en enfrontaments violents que amenacen vides.

Suborn

Participar en qualsevol forma de suborn, ja sigui oferint pagaments il·lícits, obsequis o altres beneficis a funcionaris públics i funcionaris o acceptant aquests suborns, es considera un delicte greu segons les estrictes lleis anticorrupció dels Emirats Àrabs Units. Això cobreix els suborns monetaris destinats a influir en les decisions oficials, així com els favors no monetaris, els negocis comercials no autoritzats o la concessió de privilegis especials a canvi de beneficis indeguts. Els Emirats Àrabs Units tenen tolerància zero per a aquest tipus d'empelt que soscava la integritat en els negocis governamentals i empresarials. Les sancions per suborn inclouen períodes de presó que poden superar els 10 anys en funció de factors com els imports monetaris implicats, el nivell dels funcionaris subornats i si el suborn va permetre altres delictes auxiliars. També s'imposen fortes multes que arriben a milions de dirhams als condemnats per delictes de suborn.

segrest

L'acte il·legal de segrestar, moure a la força, detenir o confinar una persona contra la seva voluntat mitjançant l'ús d'amenaces, força o engany constitueix el delicte de segrest segons les lleis dels Emirats Àrabs Units. Aquests delictes es consideren una greu violació de les llibertats i la seguretat personals. Els casos de segrest es consideren encara més greus si inclouen víctimes infantils, inclouen demandes de pagament de rescat, estan motivats per ideologies terroristes o provoquen un dany físic/sexual greu a la víctima durant la captivitat. El sistema de justícia penal dels Emirats Àrabs Units dicta càstigs estrictes per a les condemnes per segrest que van des d'un mínim de 7 anys de presó fins a condemnes a cadena perpètua i pena de mort en els casos més extrems. No s'ha mostrat cap clemència, fins i tot per a segrestos o segrests a termini relativament més curt en què les víctimes van ser finalment alliberades de manera segura.

Delictes sexuals

Qualsevol acte sexual il·legal, des de la violació i l'agressió sexual fins a l'explotació sexual de menors, tràfic sexual, pornografia infantil i altres delictes perversos de naturalesa sexual, es consideren delictes que comporten sancions extremadament dures segons les lleis inspirades en la Sharia dels Emirats Àrabs Units. La nació ha adoptat una política de tolerància zero cap a aquests crims morals que es consideren un afront als valors islàmics i a l'ètica social. Els càstigs per condemnes per delictes sexuals poden incloure llargues penes de presó que van des de 10 anys fins a cadena perpètua, castració química dels condemnats per violació, flagel·lació pública en determinats casos, confiscació de tots els béns i deportació dels convictes expatriats després de complir les seves penes de presó. La forta posició legal dels Emirats Àrabs Units té com a objectiu actuar com a element dissuasiu, salvaguardar el teixit moral de la nació i garantir la protecció de les dones i els nens que es troben entre els més vulnerables a aquests actes odiosos.

Assalt i bateria

Tot i que els casos d'agressió simple sense factors agreujants es poden tractar com a delictes menors, els Emirats Àrabs Units classifiquen els actes de violència que impliquen l'ús d'armes mortals, l'objectiu de grups vulnerables com dones, nens i persones grans, inflicció de danys corporals permanents o desfiguració i agressió per part de grups com a delictes delictius. Aquests casos d'agressió agreujada i agressió que resultin en lesions greus poden donar lloc a condemnes amb penes de presó que van des de 5 anys fins a 15 anys en funció de factors com la intenció, el grau de violència i l'impacte durador sobre la víctima. Els Emirats Àrabs Units consideren aquests actes violents no provocats contra altres persones com una greu violació de la seguretat pública i una amenaça per a la llei i l'ordre si no es tracten de manera severa. L'agressió comesa contra les forces de l'ordre o funcionaris governamentals de guàrdia convida a més càstigs.

La violència domèstica

Els Emirats Àrabs Units tenen lleis estrictes que protegeixen les víctimes d'abús i violència domèstica a les llars. Els actes d'agressió física, tortura emocional/psicològica o qualsevol altra forma de crueltat comesos contra els cònjuges, fills o altres membres de la família constitueixen un delicte de violència domèstica. El que el distingeix de la simple agressió és la vulneració de la confiança familiar i la santedat de l'entorn domèstic. Els autors condemnats poden enfrontar-se a penes de presó de 5 a 10 anys, a més de multes, pèrdua de custòdia/drets de visita per als nens i deportació per als expatriats. El sistema legal té com a objectiu salvaguardar les unitats familiars que són la base de la societat dels Emirats Àrabs Units.

Falsificació

L'acte criminal de fabricar, alterar o replicar de manera fraudulenta documents, moneda, segells/segells oficials, signatures o altres instruments amb la intenció d'enganyar o defraudar persones i entitats es classifica com a delicte de falsificació segons les lleis dels Emirats Àrabs Units. Els exemples habituals inclouen l'ús de documents falsificats per obtenir préstecs, la preparació de certificats educatius falsos, la falsificació d'efectiu/xecs, etc. Les condemnes per falsificació conviden a càstigs estrictes que van des de 2 a 10 anys de presó segons el valor monetari defraudat i si les autoritats públiques van ser enganyades. Les empreses també han de mantenir un registre meticulós per evitar els càrrecs de falsificació corporativa.

Robatori

Tot i que el petit robatori es pot tractar com un delicte menor, la fiscalia dels Emirats Àrabs Units escala els càrrecs de robatori a nivell de delicte en funció del valor monetari robat, l'ús de la força/armes, l'orientació a la propietat pública/religiosa i la reiteració de delictes. Un delicte de robatori comporta penes mínimes de 3 anys que poden arribar a 15 anys per robatoris a gran escala o robatoris en què participen bandes criminals organitzades. Per als expatriats, la deportació és obligatòria després de la condemna o de la condemna a la presó. La posició estricta salvaguarda els drets de propietat privada i pública.

Malversació

L'apropiació il·legal o la transferència il·legal de fons, béns o béns per part d'algú a qui es van confiar legalment es qualifica com a delicte de malversació. Aquest delicte de coll blanc cobreix les accions d'empleats, funcionaris, síndics, marmessors o altres amb obligacions fiduciaries. La malversació de fons o béns públics es considera un delicte encara més greu. Les sancions inclouen llargues condemnes de presó de 3 a 20 anys en funció de la quantitat malversada i si va permetre més delictes financers. També s'apliquen multes monetàries, confiscacions d'actius i prohibicions laborals de per vida.

Cibercrimes

A mesura que els Emirats Àrabs Units impulsen la digitalització, simultàniament han promulgat lleis estrictes contra la ciberdelinqüència per protegir els sistemes i les dades. Els principals delictes inclouen la pirateria de xarxes/servidors per causar interrupcions, robatori de dades electròniques sensibles, distribució de programari maliciós, frau financer electrònic, explotació sexual en línia i ciberterrorisme. Els càstigs per als ciberdelinqüents condemnats van des de set anys de presó fins a cadena perpètua per actes com violar els sistemes bancaris o les configuracions nacionals de ciberseguretat. Els Emirats Àrabs Units consideren que la protecció del seu entorn digital és fonamental per al creixement econòmic.

Blanqueig de diners

Els Emirats Àrabs Units han promulgat lleis integrals per combatre les activitats de blanqueig de capitals que permeten als delinqüents legitimar els seus guanys il·lícits per delictes com el frau, el tràfic de drogues, la malversació, etc. el delicte de blanqueig de capitals. Això inclou mètodes complexos com ara el comerç de facturació excessiva o insuficient, l'ús d'empreses ficticis, transaccions bancàries i immobiliàries i el contraban d'efectiu. Les condemnes per blanqueig de capitals conviden a càstigs durs de 7 a 10 anys de presó, a més de multes fins a la quantitat blanquejada i la possible extradició per als estrangers. Els Emirats Àrabs Units són membres dels organismes mundials de lluita contra el blanqueig de capitals.

Evasió d'impostos

Tot i que històricament els Emirats Àrabs Units no han cobrat impostos sobre la renda personal, tributen les empreses i imposen regulacions estrictes sobre les declaracions d'impostos de societats. L'evasió deliberada mitjançant la declaració fraudulenta d'ingressos o beneficis, tergiversar els registres financers, no registrar-se per als impostos o fer deduccions no autoritzades es classifica com a delicte segons les lleis fiscals dels Emirats Àrabs Units. L'evasió d'impostos més enllà d'un determinat llindar comporta una possible pena de presó de 3 a 5 anys juntament amb sancions de fins al triple de l'import de l'impost evadit. El govern també posa a la llista negra les empreses condemnades i els prohibeixen operacions futures.

Joc

Totes les formes d'apostes, inclosos els casinos, les apostes de carreres i les apostes en línia, són activitats estrictament prohibides als Emirats Àrabs Units segons els principis de la Sharia. L'explotació de qualsevol forma de raqueta o local de joc il·legal es considera un delicte castigat amb una pena de presó de fins a 2-3 anys. S'apliquen condemnes més dures d'entre 5 i 10 anys per a aquells que se'n detenen gestionant xarxes i xarxes d'apostes organitzades més grans. La deportació és obligatòria per als delinqüents expatriats després de la presó. Només algunes activitats socialment acceptades com els sortejos per a causes benèfiques estan exemptes de la prohibició.

El tràfic de drogues

Els Emirats Àrabs Units apliquen una política estricta de tolerància zero envers el tràfic, la fabricació o la distribució de qualsevol tipus de substàncies estupefaents i psicotròpics il·legals. Aquest delicte comporta greus sancions que inclouen un mínim de 10 anys de presó i multes de milions de dirhams en funció de la quantitat de tràfic. Per a quantitats comercials substancials, els condemnats poden fins i tot s'enfronten a la presó perpètua o l'execució, a part de la confiscació de béns. La pena de mort és obligatòria per als caps de la droga atrapats operant les principals xarxes internacionals de contraban de drogues a través dels aeroports i ports dels Emirats Àrabs Units. La deportació s'aplica als expatriats després de les seves condemnes.

Impulsament

Segons les lleis dels Emirats Àrabs Units, l'acte d'ajudar, facilitar, encoratjar o assistir intencionadament en la comissió d'un delicte fa que un sigui responsable dels càrrecs d'encoratjament. Aquest delicte s'aplica tant si el complidor ha participat directament en l'acte delictiu com si no. Les condemnes de complicitat poden comportar càstigs iguals o gairebé tan durs com els dels principals autors del delicte, en funció de factors com el grau d'implicació i el paper jugat. Per a delictes greus com l'assassinat, els afavorits poden enfrontar-se a la presó perpètua o la pena capital en casos extrems. Els Emirats Àrabs Units consideren que la incentivació permet activitats delictives que pertorben l'ordre i la seguretat públics.

Sedició

Qualsevol acte que instigui l'odi, el menyspreu o la desafecció cap al govern dels Emirats Àrabs Units, els seus governants, institucions judicials o intent d'incitar a la violència i al desordre públic constitueix un delicte de sedició. Això inclou la provocació mitjançant discursos, publicacions, contingut en línia o accions físiques. La nació té tolerància zero amb aquestes activitats vistes com a amenaces per a la seguretat i l'estabilitat nacionals. Després de la condemna, les sancions són estrictes, que van des de 5 anys de presó fins a cadena perpètua i pena capital per als casos de sedició més greus relacionats amb terrorisme o insurrecció armada.

antimonopolista

Els Emirats Àrabs Units tenen regulacions antimonopoli per promoure la lliure competència del mercat i protegir els interessos dels consumidors. Les infraccions delictives inclouen pràctiques comercials criminals com els càrtels de fixació de preus, l'abús del domini del mercat, la realització d'acords anticompetitius per restringir el comerç i actes de frau corporatiu que distorsionen els mecanismes del mercat. Les empreses i els individus condemnats per delictes antimonopoli s'enfronten a greus sancions financeres de fins a 500 milions de dirhams, juntament amb penes de presó per als principals autors. El regulador de la competència també té facultats per ordenar la ruptura d'entitats monopolístiques. L'exclusió empresarial dels contractes governamentals és una mesura addicional.

lleis dels Emirats Àrabs Units per als delictes delictius

Els Emirats Àrabs Units han promulgat un conjunt complet de lleis sota el Codi Penal Federal i altres estatuts per definir i castigar de manera estricta els delictes. Això inclou la Llei federal núm. 3 de 1987 sobre dret processal penal, la Llei federal núm. 35 de 1992 sobre la lluita contra els estupefaents i les substàncies psicotròpiques, la Llei federal núm. 39 de 2006 sobre el blanqueig de capitals, el Codi Penal Federal que cobreix delictes com l'assassinat. , robatori, agressió, segrest i el recentment actualitzat Decret Llei federal núm. 34 de 2021 sobre la lluita contra els ciberdelictes.

Diverses lleis també extreuen principis de la Sharia per criminalitzar els delictes morals considerats delictes, com la Llei federal núm. 3 de 1987 sobre l'emissió del Codi Penal que prohibeix els delictes relacionats amb la decència i l'honor públics com la violació i l'agressió sexual. El marc legal dels Emirats Àrabs Units no deixa cap ambigüitat a l'hora de definir la gravetat dels delictes i obliga les decisions dels tribunals basades en proves detallades per garantir un processament just.

Una persona amb antecedents delictius pot viatjar o visitar Dubai?

Les persones amb antecedents penals delictius poden enfrontar-se a reptes i restriccions quan intenten viatjar o visitar Dubai i altres emirats dels Emirats Àrabs Units. La nació té requisits d'entrada estrictes i realitza comprovacions exhaustives dels antecedents dels visitants. Aquells condemnats per delictes greus, especialment delictes com assassinat, terrorisme, tràfic de drogues o qualsevol delicte relacionat amb la seguretat de l'estat, es pot prohibir permanentment l'entrada als Emirats Àrabs Units. Per a altres delictes, l'entrada s'avalua cas per cas tenint en compte factors com el tipus de delicte, el temps transcorregut des de la condemna i si es va concedir un indult presidencial o una indemnització similar. Els visitants han de ser sincers sobre qualsevol antecedent criminal durant el procés de visat, ja que l'ocultació de fets pot comportar la denegació d'entrada, el processament, multes i la deportació a l'arribada als Emirats Àrabs Units. En general, tenir un historial important de delictes disminueix greument les possibilitats de poder visitar Dubai o els Emirats Àrabs Units.

Tornar a dalt