Lleis i publicacions dels delictes de segrest i segrest als Emirats Àrabs Units

El segrest i el segrest són delictes penals greus segons les lleis dels Emirats Àrabs Units, ja que violen el dret fonamental d'una persona a la llibertat i la seguretat personal. La Llei federal núm. 3 dels Emirats Àrabs Units de 1987 sobre el Codi Penal descriu les definicions, classificacions i càstigs específics relacionats amb aquests delictes. El país adopta una postura estricta contra aquests delictes, amb l'objectiu de protegir els seus ciutadans i residents del trauma i els danys potencials associats amb el confinament o el transport il·legals contra la pròpia voluntat. Entendre les conseqüències legals del segrest i el segrest és crucial per mantenir un entorn segur i mantenir l'estat de dret a les diverses comunitats dels Emirats Àrabs Units.

Quina és la definició legal del segrest als Emirats Àrabs Units?

Segons l'article 347 de la Llei federal núm. 3 de 1987 dels Emirats Àrabs Units sobre el Codi Penal, el segrest es defineix com l'acte d'arrestar, detenir o privar una persona de la seva llibertat personal sense justificació legal. La llei especifica que aquesta privació il·lícita de llibertat es pot produir mitjançant l'ús de la força, l'engany o l'amenaça, amb independència de la durada o dels mitjans utilitzats per dur a terme l'acte.

La definició legal de segrest als Emirats Àrabs Units abasta una àmplia gamma d'escenaris i circumstàncies. Inclou el segrest per la força o el confinament d'una persona contra la seva voluntat, així com atraure-la o enganyar-la en una situació en què es trobi privat de la seva llibertat. L'ús de la força física, la coacció o la manipulació psicològica per restringir el moviment o la llibertat d'una persona es qualifica com un segrest segons la llei dels Emirats Àrabs Units. El delicte de segrest és total, independentment de si la víctima es trasllada a un lloc diferent o es manté al mateix lloc, sempre que la seva llibertat personal estigui restringida il·legalment.

Quins són els diferents tipus de delictes de segrest reconeguts per la llei dels Emirats Àrabs Units?

El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units reconeix i classifica els delictes de segrest en diversos tipus en funció de factors i circumstàncies específiques. Aquests són els diferents tipus de delictes de segrest segons la llei dels Emirats Àrabs Units:

 • Segrest simple: Es refereix a l'acte bàsic de privar il·legalment una persona de la seva llibertat mitjançant la força, l'engany o l'amenaça, sense cap circumstància agreujant addicional.
 • Segrest agreujat: Aquest tipus implica un segrest acompanyat de factors agreujants com l'ús de la violència, la tortura o la inflicció de danys físics a la víctima, o la participació de múltiples autors.
 • Segrest per rescat: Aquest delicte es produeix quan el segrest es realitza amb la intenció d'obtenir un rescat o una altra forma de guany econòmic o material a canvi de l'alliberament de la víctima.
 • Segrest dels pares: Això implica que un progenitor prengui o retinga il·legalment el seu fill de la custòdia o cura de l'altre progenitor, privant aquest dels seus drets legals sobre el fill.
 • Segrest de menors: Es refereix al segrest d'infants o menors, que es considera un delicte especialment greu per la vulnerabilitat de les víctimes.
 • Segrest de funcionaris públics o diplomàtics: El segrest de funcionaris governamentals, diplomàtics o altres persones amb estatus oficial es considera un delicte separat i greu segons la llei dels Emirats Àrabs Units.

Cada tipus de delicte de segrest pot comportar diferents penes i càstigs, amb les conseqüències més greus reservades als casos que involucren agreujants, violència o l'objectiu de persones vulnerables com ara nens o funcionaris.

Quina diferència hi ha entre els delictes de segrest i segrest als Emirats Àrabs Units?

Tot i que el segrest i el segrest són delictes relacionats, hi ha algunes diferències clau entre ambdós segons la llei dels Emirats Àrabs Units. Aquí teniu una taula que destaca les distincions:

AspectesegrestSegrest
definicióPrivació il·legal de la llibertat d'una persona mitjançant la força, l'engany o l'amenaçaPresa o trasllat il·legal d'una persona d'un lloc a un altre, contra la seva voluntat
MovimentNo necessàriament obligatoriImplica el moviment o transport de la víctima
DuradaPot ser per a qualsevol durada, fins i tot temporalSovint implica un període més llarg de reclusió o detenció
IntencióPot ser per a diversos propòsits, com ara el rescat, el dany o la coaccióSovint s'associa amb intencions específiques, com ara la presa d'ostatges, l'explotació sexual o el confinament il·legal
Edat de la víctimaS'aplica a víctimes de qualsevol edatAlgunes disposicions tracten específicament el segrest de menors o nens
sancionsLes sancions poden variar en funció de factors agreujants, l'estat de la víctima i les circumstànciesNormalment comporta sancions més dures que el simple segrest, especialment en casos de menors o explotació sexual.

És important tenir en compte que, tot i que el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units distingeix entre segrest i segrest, aquests delictes sovint es superposen o es produeixen simultàniament. Per exemple, un segrest pot implicar un acte inicial de segrest abans que la víctima sigui traslladada o transportada. Les càrregues i càstigs concrets es determinen en funció de les circumstàncies de cada cas i de les disposicions legals aplicables.

Quines mesures eviten els delictes de segrest i segrest als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units han implementat diverses mesures per prevenir i combatre els delictes de segrest i segrest dins de les seves fronteres. Aquestes són algunes de les mesures clau:

 • Lleis i sancions estrictes: Els Emirats Àrabs Units tenen lleis estrictes que imposen sancions severes per delictes de segrest i segrest, incloses condemnes de presó llargues i multes. Aquests càstigs estrictes serveixen com a element dissuasiu contra aquests delictes.
 • Compliment de la llei integral: Les agències d'aplicació de la llei dels Emirats Àrabs Units, com ara la policia i les forces de seguretat, estan ben formades i equipades per respondre als incidents de segrest i segrest de manera ràpida i eficaç.
 • Vigilància i seguiment avançats: El país ha invertit en sistemes de vigilància avançats, incloses càmeres de CCTV i tecnologia de monitorització, per rastrejar i detenir els autors de delictes de segrest i segrest.
 • Campanyes de sensibilització pública: El govern dels Emirats Àrabs Units i les autoritats pertinents duen a terme periòdicament campanyes de conscienciació pública per educar els ciutadans i els residents sobre els riscos i les mesures de prevenció relacionades amb el segrest i el segrest.
 • Cooperació internacional: Els Emirats Àrabs Units col·laboren activament amb les agències i organitzacions internacionals d'aplicació de la llei per combatre els casos de segrest i segrest transfronterers, així com per facilitar el retorn segur de les víctimes.
 • Serveis de suport a les víctimes: Els Emirats Àrabs Units ofereixen serveis i recursos de suport a les víctimes de segrest i segrest, incloent assessorament, assistència legal i programes de rehabilitació.
 • Mesures de seguretat i assessorament en viatges: El govern emet avisos de viatge i directrius de seguretat per als ciutadans i residents, especialment quan visiten zones o països d'alt risc, per conscienciar i promoure mesures de precaució.
 • Interacció amb la comunitat: Les agències d'aplicació de la llei treballen estretament amb les comunitats locals per fomentar la vigilància, la denúncia d'activitats sospitoses i la cooperació per prevenir i abordar els casos de segrest i segrest.

Mitjançant la implementació d'aquestes mesures integrals, els Emirats Àrabs Units pretenen crear un entorn segur i dissuadir les persones de participar en aquests crims odiosos, protegint en última instància la seguretat i el benestar dels seus ciutadans i residents.

Quins són els càstigs per segrestar als Emirats Àrabs Units?

El segrest es considera un delicte greu als Emirats Àrabs Units, i les sancions per aquests delictes s'estableixen al Decret llei federal núm. 31 de 2021 sobre l'emissió de la Llei de delictes i sancions. El càstig per segrest varia en funció de les circumstàncies i dels factors concrets que intervenen en el cas.

Segons l'article 347 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, la pena bàsica per al segrest és la presó per un termini no superior a cinc anys. Tanmateix, si el segrest implica circumstàncies agreujants, com ara l'ús de la violència, l'amenaça o l'engany, el càstig pot ser molt més dur. En aquests casos, l'autor pot enfrontar-se a una pena de presó de fins a deu anys, i si el segrest provoca la mort de la víctima, la pena pot ser la cadena perpètua o fins i tot la pena de mort.

A més, si el segrest implica un menor (menor de 18 anys) o una persona amb discapacitat, el càstig és encara més greu. L'article 348 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units estableix que el segrest d'un menor o d'una persona amb discapacitat es castiga amb una pena de presó no inferior a set anys. Si el segrest comporta la mort de la víctima, l'autor pot s'enfrontar a la presó perpètua o la pena de mort.

Les autoritats es comprometen a garantir la seguretat i la seguretat de totes les persones del país, i qualsevol forma de segrest o segrest es considera un delicte greu. A més de les sancions legals, els condemnats per segrest també poden enfrontar-se a conseqüències addicionals, com ara l'expulsió de no nacionals dels Emirats Àrabs Units i la confiscació de béns o béns relacionats amb el delicte.

Quines són les conseqüències legals del segrest dels pares als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units tenen lleis específiques que tracten el segrest de pares, que es tracta com un delicte diferent dels casos generals de segrest de nens. El segrest dels pares es regeix per les disposicions de la Llei federal núm. 28 de 2005 sobre l'estatus personal. Segons aquesta llei, el segrest dels pares es defineix com una situació en què un progenitor pren o reté un fill en violació dels drets de custòdia de l'altre progenitor. Les conseqüències d'aquestes accions poden ser greus.

En primer lloc, el progenitor infractor pot enfrontar-se a càrrecs penals per segrest dels pares. L'article 349 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units estableix que un progenitor que segresta o oculta el seu fill al tutor legal pot ser castigat amb una pena de presó de fins a dos anys i una multa. A més, els tribunals dels Emirats Àrabs Units poden emetre ordres per al retorn immediat del nen al custodi legal. L'incompliment d'aquestes ordres pot comportar conseqüències legals addicionals, com ara presó potencial o multes per desacato al tribunal.

En els casos de segrest parental amb elements internacionals, els Emirats Àrabs Units s'adhereixen als principis de la Convenció de l'Haia sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors. Els tribunals poden ordenar el retorn del menor al seu país de residència habitual si es considera que el segrest incompleix les disposicions del conveni.

Quins són els càstigs pels delictes de segrest de nens als Emirats Àrabs Units?

El segrest de nens és un delicte greu als Emirats Àrabs Units, castigat amb greus sancions segons la llei. Segons l'article 348 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, el segrest d'un menor (menors de 18 anys) es castiga amb una pena de presó per un període mínim de set anys. Si el segrest provoca la mort del menor, l'autor pot s'enfrontar a la presó perpètua o la pena de mort.

A més, els condemnats per segrest de menors poden ser objecte de fortes multes, confiscació de béns i deportació per als no nacionals dels Emirats Àrabs Units. Els Emirats Àrabs Units adopten un enfocament de tolerància zero envers els delictes contra els nens, reflectint el seu compromís de protegir la seguretat i el benestar dels menors.

Quin suport hi ha disponible per a les víctimes del segrest i les seves famílies als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units reconeixen l'impacte traumàtic del segrest sobre les víctimes i les seves famílies. Com a tal, hi ha diversos serveis i recursos de suport disponibles per ajudar-los durant i després d'aquestes proves.

En primer lloc, les autoritats dels Emirats Àrabs Units prioritzen la seguretat i el benestar de les víctimes del segrest. Les agències d'aplicació de la llei treballen de manera ràpida i diligent per localitzar i rescatar víctimes, utilitzant tots els recursos i experiència disponibles. Les unitats de suport a les víctimes del cos policial ofereixen assistència, assessorament i orientació immediata a les víctimes i les seves famílies durant el procés d'investigació i recuperació.

A més, els Emirats Àrabs Units compten amb diverses organitzacions governamentals i no governamentals que ofereixen serveis de suport integral a les víctimes de delictes, inclòs el segrest. Aquests serveis poden incloure assessorament psicològic, assistència jurídica, assistència financera i programes de rehabilitació a llarg termini. Organitzacions com la Fundació Dubai per a Dones i Nens i els refugis Ewa'a per a víctimes del tràfic d'éssers humans ofereixen atenció i suport especialitzats adaptats a les necessitats úniques de les víctimes del segrest i les seves famílies.

Quins són els drets de les persones acusades de segrest als Emirats Àrabs Units?

Les persones acusades de segrestar als Emirats Àrabs Units tenen dret a certs drets i proteccions legals segons les lleis i la constitució dels Emirats Àrabs. Aquests drets inclouen:

 1. Presunció d'innocència: Les persones acusades de segrest es presumeixen innocents fins que un tribunal de justícia demostri la seva culpabilitat.
 2. Dret a la representació legal: Els acusats tenen dret a ser representats per un advocat de la seva elecció o a que l'estat els designi un si no poden permetre's una representació legal.
 3. Dret al degut procés: El sistema legal dels Emirats Àrabs Units garanteix el dret al degut procés, que inclou el dret a un judici just i públic en un termini raonable.
 4. Dret a la interpretació: Les persones acusades que no parlen ni entenen àrab tenen dret a un intèrpret durant els procediments judicials.
 5. Dret a presentar proves: Els acusats tenen dret a presentar proves i testimonis en la seva defensa durant el judici.
 6. Dret d'apel·lació: Les persones condemnades per segrest tenen dret a apel·lar el veredicte i la sentència davant un tribunal superior.
 7. Dret a un tracte humà: Les persones acusades tenen dret a ser tractades amb humanitat i dignitat, sense ser sotmeses a tortures ni tractes cruels, inhumans o degradants.
 8. Dret a la Privacitat i Visites Familiars: Les persones acusades tenen dret a la intimitat i el dret a rebre visites dels seus familiars.

Les persones acusades han de ser conscients dels seus drets i buscar assessorament legal per garantir que els seus drets estiguin protegits durant tot el procés judicial.

Com gestionen els Emirats Àrabs Units els casos internacionals de segrest que involucren ciutadans dels Emirats Àrabs Units?

La Llei federal núm. 38 de 2006 dels Emirats Àrabs Units sobre l'extradició de persones acusades i condemnats proporciona la base legal per als procediments d'extradició en casos de segrest internacional. Aquesta llei permet als Emirats Àrabs Units sol·licitar l'extradició d'individus acusats o condemnats per segrestar un ciutadà dels Emirats Àrabs Units a l'estranger. A més, l'article 16 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units atorga jurisdicció als Emirats Àrabs Units sobre delictes comesos contra els seus ciutadans fora del país, permetent el processament dins del sistema legal dels Emirats Àrabs Units. Els Emirats Àrabs Units també són signataris de diverses convencions internacionals, inclosa la Convenció Internacional contra la presa d'ostatges, que facilita la cooperació i l'assistència jurídica en casos de segrest transfronterers. Aquestes lleis i acords internacionals habiliten les autoritats dels Emirats Àrabs Units per prendre mesures ràpides i garantir que els autors del segrest internacional s'enfrontin a la justícia.

Tornar a dalt