Responsabilitat d'un advocat civil

Un cas civil a Dubai o als Emirats Àrabs Units és una disputa legal entre dues o més parts en què una de les parts (el demandant) demana una compensació o una altra forma d'alleujament legal d'una altra part (el demandat). Els casos civils giren al voltant de disputes privades sobre deures i responsabilitats legals que aquestes parts es deuen. La càrrega de la prova en els casos civils és generalment "la preponderància de l'evidència", el que significa que el demandant ha de demostrar que les seves afirmacions són més probables que no pas certes.

Els recursos que es demanen en casos civils solen incloure una compensació monetària (danys i perjudicis), però també poden incloure alleujaments no monetaris, com ara ordres judicials (ordres judicials per fer o deixar de fer alguna cosa), compliment específic (ordenar a una part que compleixi una obligació contractual) o sentències declaratives (declaracions del tribunal sobre la situació jurídica de les parts).

Dret civil als Emirats Àrabs Units

Els Emirats Àrabs Units (EAU) compten amb un sistema jurídic únic que fusiona el dret islàmic tradicional amb aspectes dels sistemes de dret civil moderns. El dret civil dels Emirats Àrabs Units regeix diverses qüestions no penals, com ara l'estatus personal, els drets de propietat i les obligacions contractuals. Aquest segment de la llei és fonamental, ja que afecta directament la vida diària dels residents i la dinàmica operativa de les empreses dels Emirats Àrabs Units. 

Fonts del Dret Civil

El dret civil als Emirats Àrabs Units està influenciat per diverses fonts, com ara la Constitució de la nació, les lleis federals i els tractats internacionals. La xaria també té un paper crucial, especialment en qüestions d'estatus personal. A més, el dret civil dels Emirats Àrabs Units ha estat influenciat per tradicions jurídiques d'arreu del món, inclosos els sistemes jurídics francès, romà i egipci, la qual cosa ha donat lloc a un cos de lleis codificat que és complet i adaptable. Aquesta fusió d'influències garanteix que el sistema legal dels Emirats Àrabs Units sigui sòlid, capaç d'abordar desafiaments legals complexos en un context modern.

Principis clau del dret civil

El sistema de dret civil dels Emirats Àrabs Units es basa en diversos principis clau que guien les interpretacions i els judicis legals. El principi de llibertat contractual faculta a les parts per subscriure acords en els seus termes, sempre que no contravinguin l'ordre públic o la moral. Els drets de propietat estan fermament protegits, garantint que les persones i les entitats tinguin drets segurs i clars sobre els seus actius. En l'àmbit de la llei de danys, els Emirats Àrabs Units s'adhereixen als principis de responsabilitat i compensació, assegurant que els danys causats per actes il·lícits siguin reparats adequadament. 

Causa i Procediment Civil

La Llei d'enjudiciament civil, establerta pel decret llei federal núm. 42 de 2022, estableix el marc per a la gestió dels conflictes civils i mercantils. Introdueix dues vies legals principals perquè les parts iniciïn procediments davant els tribunals locals: mitjançant reclamacions substantives o mitjançant procediments sumaris. Els tribunals donen un gran èmfasi a les proves, i s'espera que les parts fonamentin les seves afirmacions amb documentació clara i creïble, la qual cosa és crucial en casos que involucren indemnització per accidents laborals.

 

Una reclamació substantiva és una acció legal tradicional iniciada per un demandant que presenta una petició a un tribunal jurisdiccional competent. En aquesta petició s'exposen els detalls del conflicte i l'alleujament sol·licitat contra la part contraria, coneguda com l'acusat. A la presentació de la demanda, el demandat està obligat a respondre, defensant la seva posició. La presentació d'una reclamació substantiva es regeix per l'article 16 de la Decisió del Consell de Ministres núm. 57 de 2018. Aquest reglament estableix que un demandant ha de registrar la seva reclamació a l'Oficina de Gestió de Casos.

advocat de litigis civils és un professional del dret que representa clients a disputes civils que no impliquen càrrecs penals. La seva responsabilitat principal és defensar els interessos dels seus clients durant tot el procés litigiós. Això inclou tot, des de la revisió cas, arxivament demandes, dirigint descobriment, negociant assentaments, com preparar-se per a la vista judicials, i representar els clients davant els tribunals si el cas va a judici.

Responsabilitats d'un advocat contenciós civil

Civil advocats litigiosos tenen un paper polièdric que implica especialitzats coneixements jurídics, capacitats analítiques nítides, meticuloses atenció al detall, i excel·lents habilitats comunicatives. Les seves funcions bàsiques inclouen:

Revisió i avaluació inicial del cas

 • Reuneix-te amb clients potencials per consultes per entendre el seu costat de la disputa i reunir fets i documentació pertinents
 • Analitzar els mèrits del cas, determinar la validesa de reclamacions legals, identifiqueu rellevants lleis i precedents
 • Desenvolupar una estratègia legal per maximitzar les possibilitats d'un resultat favorable per al client
 • Assessorar al client sobre si perseguir litigi o considerar alternatives com l'arbitratge o la liquidació

Preparacions prèvies al judici

 • Esborrany i arxivar inicial queixa o resposta detallant els arguments del client i base legal de cas
 • Representar clients a negociacions d'acord per evitar costosos judici procediments
 • Realitzar una investigació de casos en profunditat entrevistes, investigació de fons i revisant proves
 • Gestionar descobriment procediments com la deposició testimonis, emissió de citacions i examen de documents
 • Investigar qüestions legals, desenvolupar persuasiu arguments, i identificar el suport evidència per a judici
 • Preparar clients i testimonis experts per declarar eficaçment

Litigació dins dels jutjats

 • Presentar arguments inicials i de tancament resumir els punts clau de la disputa
 • Interrogar i contra-interrogar els testimonis per posar de manifest fets favorables al client
 • Oposar-se a preguntes i evidència presentat per l'advocat contrari quan correspongui
 • Explica clarament el complex qüestions legals i arguments a jutges i jurats
 • Respon als moviments presentada per l'advocat contrari
 • Negociar acords si la disputa es pot resoldre sense un ple judici

Anàlisi posterior a l'assaig

 • Assessorar el client sobre si accepta assentaments i termes
 • Notificar al client veredicte i explicar el premi/pena imposada
 • Discutiu opcions com apel·lacions o negociacions si el resultat és desfavorable

En general, els advocats de litigis civils funcionen com a assessors de confiança, gestors de casos, recol·lectors d'evidències, investigadors legals, negociadors i litigantes. Cada cas comporta nous reptes, de manera que han d'aplicar un pensament estratègic per adaptar el seu enfocament.

Serveis d'advocats en Dret Civil

Advocats civils als Emirats Àrabs Units gestionen una àmplia gamma d'assumptes legals no penals que involucren persones, empreses i altres entitats. Algunes de les àrees de pràctica del dret civil més habituals inclouen:

 • Contractes: Redacció, revisió i litigi incompliments de contracte.
 • Dret de la propietat: Resol béns arrels, propietari-arrendatari, disputes de títols i diversos tipus de conflictes de construcció.
 • Dret societari: Assessorament en temes de constitució, fusions, adquisicions i govern.
 • Litigació Mercantil: Fer complir els drets empresarials i resoldre disputes comercials.
 • Dret laboral: Orientació en matèria de compliment de la legislació laboral, acomiadaments, discriminació i assetjament.
 • Dret de família: Gestió de divorcis, custòdia i tutela dels fills, testaments i herències.
 • Litigació d'assegurances: Resolució de reclamacions denegades, denúncies de mala fe i disputes d'indemnització.
 • Danys corporals: Litigar accidents, negligències mèdiques i demandes de responsabilitat del producte.

Més enllà del litigi, els advocats civils també ofereixen assessorament legal, redacció i revisió de documents, compliment normatiu, orientació sobre propietat intel·lectual i alternatives. solució de controvèrsies i altres serveis que abasten diverses àrees legals. Truca'ns o Whatsapp ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

Fases del procés contenciós civil

El procediment contenciós civil consta de diverses fases diferenciades que es basen una sobre l'altra:

1. Reunió inicial amb el client i revisió del cas

En primer lloc, el litigi civil comença amb una comprensió a fons de la part del client de la disputa durant l'inici. revisió del cas i consultes. Advocats amb experiència fan preguntes estratègiques, revisen documents de fons i analitzen problemes per oferir un assessorament legal sòlid.

Determinen la validesa de les afirmacions, les possibilitats d'èxit i comencen a formular una teoria i una estratègia generals basades en cas. mèrits. És fonamental que els clients proporcionin tots els detalls rellevants per endavant perquè els advocats puguin prendre decisions informades quan segueixen un litigi.

2. Construcció de l'expedient i expedients

Una vegada que un advocat decideix representar un client en civil llitigació, comença la fase de preparació prèvia al judici. Això implica activitats com:

 • Investigació jurídica en profunditat sobre rellevants estatutsjurisprudènciesdoctrines jurídiques etcètera...
 • Redacció inicial súpliques i queixes detallant els antecedents de fet, el fonament jurídic de les demandes, les defenses i les mesures sol·licitades
 • Recollida de proves físiques i documentades evidència
 • Identificació adequada testimonis experts
 • Entrevistar testimonis per entendre diferents perspectives
 • Investigació de les circumstàncies i arguments de la part contraria

Edifici de cas adequat i presentació de mocions marca el to per a la resta del litigi perquè els advocats civils dediquin un esforç substancial durant el judici.

3. Fase de descobriment

El procés de descobriment permet que ambdues parts intercanviïn informació i proves rellevants sobre els problemes en disputa. Els advocats especialitzats en litigació civil utilitzen el descobriment per a:

 • Descobriment de proves incriminatòries
 • Entesa arguments oposats per contrarestar-los millor
 • Anàlisi de la prova per determinar assentament potencial

Els mètodes de descoberta habituals inclouen sol·licituds de documentació, escrites interrogatoris, jurament escrit testimoniatge i deposicions. L'abast, els permisos i els protocols implicats depenen en gran mesura de les lleis processals de la jurisdicció.

La representació agressiva durant el descobriment sofisticat pot proporcionar estratègies avantatges. És una fase de litigi vital.

4. Acord i Negociacions

Idealment, els conflictes civils es resolguin mitjançant negociació mútua i ben feta assentament acords entre parts. Tot i que alternatives com l'arbitratge, la mediació o el dret col·laboratiu estan guanyant força, els acords extrajudicials negociats pels advocats segueixen sent opcions populars.

Els advocats contenciosos civils tenen habilitats especialitzades en negociació i experiència amb arguments legals que els permeten assegurar màxims beneficis per als seus clients. Raonable assentaments També eviteu les incerteses associades a procediments judicials prolongats o judicis per jurat.

Dit això, els assumptes civils complicats amb grans sumes o sancions en joc de vegades requereixen la intervenció dels tribunals quan les negociacions fracassen.

5. Mocions prèvies al judici i preparatius

A mesura que avança el litigi, els advocats poden presentar importants mocions prèvies al judici en temes com:

 • Demanant al jutjat per pronunciar-se sobre l'admissibilitat de determinades proves o testimonis
 • Recerca de judici sumari o desestimació de qüestions ja resoltes
 • Excloent informació perjudicial o testimonis d'influir en el tribunal

A més, preparen intensament arguments, assagen client i expert testimoni de testimoni, reunir proves i exposicions, redactar un qüestionari per a la selecció del jurat, assegurar-se que es compleixen els terminis dels tribunals i abordar qualsevol apel·lació o canvi d'última hora.

La preparació prèvia al judici minuciosa proporciona un marcat avantatge durant els litigis judicials, per la qual cosa és una fase vital.

6. El Judici

Malgrat els millors esforços de resolució, les disputes civils complexes acaben a la sala del tribunal. Nivell de l'advocat litigis experiència amb assajos ara esdevé primordial. Aquí és on estan especialitzats defensa del judici Les habilitats entren en joc a mesura que argumenten mocions apassionadament, presenten proves, interroguen testimonis, donen declaracions inicials i finals i molt més.

Els advocats de litigació civil experimentats són mestres a l'hora de simplificar qüestions complicades en narracions convincents per als jutges i jurats durant els judicis. Representen amb vigor els clients mentre naveguen per regles procedimentals complexes.

7. Litigi posterior al judici

Les disputes no acaben necessàriament un cop s'anuncia el veredicte. Els advocats de litigació posterior al judici analitzen la sentència, comuniquen els resultats als clients, assessoren sobre opcions com ara apel·lacions si escau i asseguren que la posició legal del seu client està assegurada després de la decisió del tribunal.

Aconseguint so avís legal immediatament després del judici pot marcar una gran diferència per a les estratègies posteriors quan es tracta d'un veredicte desfavorable.

Truca'ns ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

Com els millors advocats civils faciliten la resolució de disputes dels Emirats Àrabs Units

Els litigis civils i la resolució extrajudicial de disputes segueixen sent intrínsecament complicats. Qualitat Els advocats segueixen sent indispensables en la formulació de posicions de negociació, l'enllaç d'acords, la construcció d'arguments a la sala de tribunals, la gestió eficient dels procediments de descobriment i l'assessorament sobre les complexitats localitzades de compliment. La seva saviesa jurídica destil·la complexos processos de dret civil.

Advocats civils professionals dels Emirats Àrabs Units També duu-vos suport mitjançant un assessorament personalitzat, una comunicació constant i una empatia sincera durant les dificultats legals. El seu domini sobre els principis constitucionals, els codis ètics i els matisos del dret civil persisteix sense igual. Localitzar i treballar amb advocats civils dels Emirats Àrabs Units fiables amb una reputació estel·lar del sector, per tant, simplifica la resolució legal del vostre cas civil. Truca'ns o Whatsapp ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669