Lleis contra el frau fiscal i els delictes d'evasió fiscal als Emirats Àrabs Units

Els Emirats Àrabs Units adopten una posició ferma contra el frau i l'evasió fiscals a través d'un conjunt de lleis federals que fan delicte denunciar intencionadament informació financera incorrecta o evitar el pagament d'impostos i taxes. Aquestes lleis tenen com a objectiu mantenir la integritat del sistema fiscal dels Emirats Àrabs Units i evitar esforços il·legals per ocultar ingressos, actius o transaccions imposables a les autoritats. Els infractors poden enfrontar-se a sancions importants, com ara fortes multes monetàries, penes de presó, possibles deportacions per als residents expatriats i càstigs addicionals com la prohibició de viatjar o la confiscació de fons i propietats relacionades amb els delictes fiscals. Mitjançant l'aplicació de conseqüències legals estrictes, els Emirats Àrabs Units pretenen dissuadir l'evasió fiscal i el frau, alhora que promouen la transparència i el compliment de les seves regulacions fiscals a totes les persones i empreses que operen als Emirats. Aquest enfocament intransigent subratlla la importància que es dóna a una administració tributària adequada i als ingressos per finançar els serveis públics.

Quines són les lleis sobre l'evasió fiscal als Emirats Àrabs Units?

L'evasió fiscal és un delicte greu als Emirats Àrabs Units (Emirats Àrabs Units), regit per un marc legal integral que descriu diversos delictes i les sancions corresponents. La llei principal que aborda l'evasió fiscal és el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, que prohibeix específicament l'evasió intencionada d'impostos o taxes a causa de les autoritats del govern federal o local. L'article 336 del Codi Penal criminalitza aquest tipus d'accions, destacant el compromís del país per mantenir un sistema fiscal just i transparent.

A més, el Decret llei federal núm. 7 de 2017 dels Emirats Àrabs Units sobre procediments fiscals ofereix un marc legal detallat per abordar els delictes d'evasió fiscal. Aquesta llei cobreix una àmplia gamma de delictes fiscals, com ara la no inscripció als impostos aplicables, com ara l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l'impost especial, la no presentació de declaracions fiscals precises, l'ocultació o destrucció de registres, el subministrament d'informació falsa i l'assistència. o facilitar l'evasió fiscal per part d'altres persones.

Per combatre l'evasió fiscal de manera eficaç, els Emirats Àrabs Units han implementat diverses mesures, com ara l'intercanvi d'informació amb altres països, requisits estrictes d'informació i procediments d'auditoria i investigació millorats. Aquestes mesures permeten a les autoritats identificar i processar persones o empreses que participen en pràctiques d'evasió fiscal. Les empreses i les persones que operen als Emirats Àrabs Units estan legalment obligades a mantenir registres precisos, complir les lleis i regulacions fiscals i buscar assessorament professional si és necessari per garantir el compliment. L'incompliment d'aquests requisits legals pot comportar sancions greus, incloses multes i presó, tal com s'estableix a les lleis pertinents.

El marc legal integral dels Emirats Àrabs Units sobre l'evasió fiscal subratlla el compromís del país de fomentar un sistema fiscal transparent i just, promoure el creixement econòmic i salvaguardar els interessos públics.

Quines són les sancions per evasió fiscal als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units han establert sancions severes per a persones o empreses declarades culpables de delictes d'evasió fiscal. Aquestes sancions s'expliquen en diverses lleis, com ara el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units i el Decret-llei federal núm. 7 de 2017 sobre procediments fiscals. Les sancions tenen com a objectiu dissuadir les pràctiques d'evasió fiscal i garantir el compliment de les lleis i regulacions fiscals.

 1. Empresonament: Depenent de la gravetat del delicte, els individus condemnats per evasió fiscal poden enfrontar-se a penes de presó que van des d'uns mesos fins a diversos anys. D'acord amb l'article 336 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, l'evasió intencionada d'impostos o taxes pot donar lloc a una pena de presó per un període que va des de tres mesos a tres anys.
 2. Multes: S'imposen multes importants pels delictes d'evasió fiscal. Segons el Codi Penal, les multes poden oscil·lar entre 5,000 i 100,000 AED (aproximadament entre 1,360 i 27,200 dòlars) per evasió fiscal intencionada.
 3. Sancions per infraccions específiques segons el Decret-Llei Federal núm. 7 de 2017:
  • No registrar-se a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o als impostos especials quan sigui necessari pot comportar una sanció de fins a 20,000 AED (5,440 $).
  • No presentar declaracions d'impostos o presentar declaracions inexactes pot comportar una sanció de fins a 20,000 AED (5,440 $) i/o una pena de presó de fins a un any.
  • L'evasió fiscal deliberada, com ara ocultar o destruir registres o proporcionar informació falsa, pot comportar una sanció de fins a tres vegades l'import de l'impost evadit i/o presó de fins a cinc anys.
  • Ajudar o facilitar l'evasió fiscal per part d'altres també pot comportar sancions i presó.
 4. Sancions addicionals: A més de les multes i l'empresonament, les persones o empreses declarades culpables d'evasió fiscal poden patir altres conseqüències, com ara la suspensió o la revocació de llicències comercials, la inclusió en llistes negres dels contractes governamentals i la prohibició de viatjar.

És important tenir en compte que les autoritats dels Emirats Àrabs Units tenen la facultat d'imposar sancions en funció de les circumstàncies específiques de cada cas, tenint en compte factors com l'import de l'impost evadit, la durada del delicte i el nivell de cooperació del delinqüent. .

Les sancions estrictes dels Emirats Àrabs Units per delictes d'evasió fiscal reflecteixen el compromís del país de mantenir un sistema fiscal just i transparent i de promoure el compliment de les lleis i regulacions fiscals.

Com gestionen els Emirats Àrabs Units els casos d'evasió fiscal transfronterera?

Els Emirats Àrabs Units adopten un enfocament múltiple per abordar els casos d'evasió fiscal transfronterera, que implica cooperació internacional, marcs legals i col·laboració amb organitzacions globals. En primer lloc, els Emirats Àrabs Units han signat diversos acords i convenis internacionals que faciliten l'intercanvi d'informació fiscal amb altres països. Aquests inclouen els tractats fiscals bilaterals i el Conveni d'assistència administrativa mútua en matèria fiscal. Mitjançant l'intercanvi de dades fiscals rellevants, els Emirats Àrabs Units poden ajudar a investigar i processar casos d'evasió fiscal que abasten diverses jurisdiccions.

En segon lloc, els Emirats Àrabs Units han implementat lleis nacionals sòlides per combatre l'evasió fiscal transfronterera. El decret llei federal núm. 7 de 2017 sobre procediments fiscals estableix disposicions per compartir informació amb autoritats fiscals estrangeres i imposar sancions per delictes d'evasió fiscal que involucren jurisdiccions estrangeres. Aquest marc legal permet a les autoritats dels Emirats Àrabs Units prendre mesures contra persones o entitats que utilitzen comptes offshore, companyies ficticis o altres mitjans per ocultar ingressos o actius imposables a l'estranger.

A més, els Emirats Àrabs Units han adoptat el Common Reporting Standard (CRS), un marc internacional per a l'intercanvi automàtic d'informació de comptes financers entre els països participants. Aquesta mesura millora la transparència i dificulta que els contribuents puguin amagar actius offshore i evadir impostos a través de les fronteres.

A més, els Emirats Àrabs Units col·laboren activament amb organitzacions internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d'Informació amb Propòsits Fiscals. Aquestes associacions permeten als Emirats Àrabs Units alinear-se amb les millors pràctiques mundials, desenvolupar estàndards internacionals i coordinar els esforços per combatre l'evasió fiscal transfronterera i els fluxos financers il·lícits de manera eficaç.

Hi ha pena de presó per evasió fiscal a Dubai?

Sí, les persones declarades culpables d'evasió fiscal a Dubai poden s'enfronten a la presó com a pena segons la llei dels Emirats Àrabs Units. El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units i altres lleis fiscals rellevants, com ara el Decret llei federal núm. 7 de 2017 sobre procediments fiscals, estableixen possibles penes de presó per delictes d'evasió fiscal.

D'acord amb l'article 336 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, qualsevol persona que eludi intencionadament el pagament d'impostos o taxes deguts al govern federal o local pot ser empresonat per un període de tres mesos a tres anys. A més, el decret llei federal núm. 7 de 2017 sobre procediments fiscals especifica la presó com a sanció potencial per a determinats delictes d'evasió fiscal, com ara:

 1. La no presentació de declaracions fiscals o la presentació de declaracions inexactes pot comportar una pena de presó de fins a un any.
 2. L'evasió fiscal deliberada, com ara ocultar o destruir registres o proporcionar informació falsa, pot suposar una pena de presó de fins a cinc anys.
 3. Ajudar o facilitar l'evasió fiscal per part d'altres també pot comportar la presó.

És important tenir en compte que la durada de la pena de presó pot variar en funció de les circumstàncies específiques del cas, com ara l'import de l'impost evadit, la durada del delicte i el nivell de col·laboració del delinqüent.

Tornar a dalt