Delicte de robatori: delictes i càstigs d'entrada i intrusió als Emirats Àrabs Units

El robatori, que implica l'entrada il·legal a un edifici o habitatge amb la intenció de cometre un delicte, és un delicte greu als Emirats Àrabs Units. La Llei federal núm. 3 dels Emirats Àrabs Units de 1987 sobre el Codi Penal descriu les definicions específiques, classificacions i càstigs relacionats amb delictes d'ingrés, com ara robatori. Aquestes lleis tenen com a objectiu protegir la seguretat i els drets de propietat de les persones i les empreses del país. Comprendre les conseqüències legals dels delictes de robatori és crucial tant per als residents com per als visitants per mantenir la llei i l'ordre a les diverses comunitats dels Emirats Àrabs Units.

Quina és la definició legal de robatori als Emirats Àrabs Units?

Segons l'article 401 de la Llei federal núm. 3 de 1987 dels Emirats Àrabs Units sobre el Codi Penal, el robatori es defineix amb precisió com l'acte d'entrar a un habitatge, un habitatge o qualsevol local destinat a residència, treball, emmagatzematge, educació, assistència sanitària o culte mitjançant mitjans encoberts o mitjançant l'ús de la força contra objectes o persones amb la intenció de cometre un delicte delictiu o delicte menor com ara robatori, assalt, destrucció de béns o intrusió. La definició legal és exhaustiva i inclou l'entrada il·legal a una àmplia gamma d'edificis i estructures, no només propietats residencials.

La llei especifica diverses circumstàncies que constitueixen robatori. Inclou entrar en una propietat mitjançant mètodes d'entrada forçada com trencar finestres, portes, agafar panys o utilitzar eines per evitar els sistemes de seguretat i obtenir accés no autoritzat. El robatori també s'aplica als casos en què una persona entra a un local mitjançant un engany, com ara suplantar la identitat d'un visitant legítim, proveïdor de serveis o obtenint l'entrada amb pretextos falsos. De manera crucial, la intenció de cometre un acte delictiu posterior dins del local, com ara robatori, vandalisme o qualsevol altre delicte, és el factor definitori que separa el robatori amb robatori d'altres delictes contra la propietat com l'ingrés. Els Emirats Àrabs Units es prenen molt seriosament els robatoris, ja que violen la santedat i la seguretat dels espais públics i privats.

Quins són els diferents tipus de delictes de robatori segons la llei penal dels Emirats Àrabs Units?

El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units classifica els delictes de robatori en diversos tipus, cadascun amb diferents graus de gravetat i càstigs corresponents. La classificació té en compte factors com l'ús de la força, la implicació d'armes, la presència de persones al local, l'hora del dia i el nombre d'autors implicats. A continuació es mostra una taula que resumeix els principals tipus de delictes de robatori:

Tipus d'infraccióDescripció
Robatori simpleEntrada il·legal a una propietat amb la intenció de cometre un delicte, sense l'ús de la força, la violència o les armes contra les persones presents al local.
Robatori agreujatEntrada il·legal que impliqui l'ús de la força, la violència o l'amenaça de violència contra les persones presents a les instal·lacions, com ara propietaris, ocupants o personal de seguretat.
Robatori armatEntrada il·legal a una propietat mentre es porta una arma o arma de foc, independentment de si s'utilitza o no.
Robatori a la nitRobatoris comesos durant les hores nocturnes, normalment entre la posta i la sortida del sol, quan s'espera que els locals estiguin ocupats per residents o empleats.
Robatori amb CòmplicesRobatori comesos per dues o més persones que actuen conjuntament, sovint implicant un nivell més alt de planificació i coordinació.

Quins són els càrrecs i càstigs per intent de robatori als Emirats Àrabs Units?

El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units tracta l'intent de robatori com un delicte independent del robatori completat. L'article 35 del Codi Penal estableix que la temptativa de delicte és punible, encara que no s'hagi complert el delicte previst, sempre que l'intent constitueixi l'inici de l'execució del delicte. Concretament, l'article 402 del Codi Penal aborda la temptativa de robatori. Disposa que tota persona que intenti cometre un robatori però no completi el fet serà castigada amb una pena de presó d'un termini no superior a cinc anys. Aquest càstig s'aplica independentment del tipus d'intent de robatori (simple, agreujat, armat o nocturn).

És important tenir en compte que el càstig per intent de robatori pot augmentar si l'intent va implicar l'ús de la força, la violència o les armes. L'article 403 estableix que si l'intent de robatori va comportar l'ús de la força contra persones o el port d'armes, la pena serà de presó d'un mínim de cinc anys. A més, si l'intent de robatori va comportar l'ús de violència contra les persones presents al local, causant lesions físiques, la pena es pot incrementar fins a una pena de presó d'un mínim de set anys, d'acord amb l'article 404.

En resum, tot i que l'intent de robatori comporta un càstig menys greu que el robatori completat, encara es considera un delicte greu segons la llei dels Emirats Àrabs Units. Els càrrecs i càstigs depenen de les circumstàncies específiques, com ara l'ús de la força, la violència o les armes, i la presència d'individus al local durant la temptativa de delicte.

Quina és la pena típica o temps de presó per a condemnes per robatori als Emirats Àrabs Units?

La pena típica o el temps de presó per a les condemnes per robatori als Emirats Àrabs Units varia segons el tipus i la gravetat del delicte. El robatori simple sense agreujants pot comportar penes de presó d'1 a 5 anys. Per robatori amb força amb força, violència o armes, la pena de presó pot anar de 5 a 10 anys. En els casos de robatori armat o robatori amb robatori amb danys físics, la pena pot arribar a 15 anys o més de presó.

Quines defenses legals es poden utilitzar per a càrrecs de robatori amb robatori als Emirats Àrabs Units?

Quan s'enfronten a càrrecs de robatori amb robatori als Emirats Àrabs Units, poden ser aplicables diverses defenses legals, depenent de les circumstàncies específiques del cas. Aquestes són algunes de les possibles defenses legals que es podrien utilitzar:

  • Falta d'intenció: Per ser condemnat per robatori, l'acusació ha d'acreditar que l'acusat va tenir la intenció de cometre un delicte en entrar il·legalment. Si l'acusat pot demostrar que no tenia aquesta intenció, podria ser una defensa vàlida.
  • Identitat errònia: Si l'acusat pot demostrar que van ser identificats erròniament o acusats erròniament d'haver comès el robatori, això podria comportar l'abandonament o la desestimació dels càrrecs.
  • Coacció o coacció: En els casos en què l'acusat va ser obligat o coaccionat a cometre el robatori amb amenaça de violència o dany, pot ser aplicable la defensa de coacció o coacció.
  • Intoxicació: Tot i que la intoxicació voluntària generalment no és una defensa vàlida, si l'acusat pot demostrar que es va intoxicar involuntàriament o que el seu estat mental es va deteriorar significativament, es podria utilitzar com a factor atenuant.
  • Consentiment: Si l'acusat tenia permís o consentiment per entrar al local, fins i tot si s'obté per engany, podria negar l'element d'entrada il·legal de l'acusació de robatori.
  • Atrapament: En casos rars en què les autoritats policials van induir o persuadir l'acusat a cometre el robatori, es pot plantejar la defensa de l'atrapament.
  • Bogeria o incapacitat mental: Si l'acusat patia una malaltia o incapacitat mental reconeguda en el moment del presumpte robatori, es podria utilitzar potencialment com a defensa.

És important tenir en compte que l'aplicabilitat i l'èxit d'aquestes defenses legals depenen dels fets i circumstàncies concrets de cada cas, així com de la capacitat d'aportar proves i arguments legals.

Quines són les diferències clau entre els delictes de robatori, robatori i robatori segons les lleis dels Emirats Àrabs Units?

Delictedefinicióelements clausancions
RobatoriPresa i expulsió il·legals de béns d'una altra persona amb intenció de retenir-los sense consentimentAdquisició de propietat, Sense el consentiment del propietari, Intenció de conservar la propietatPocs mesos a diversos anys de presó, Multes, Possibilitat de cadena perpètua en casos greus
RobatoriEntrada il·legal a una propietat amb intenció de robar o altres activitats il·legalsEntrada il·legal, intenció de cometre delicte després de l'entradaPocs mesos a diversos anys de presó, Multes, Possibilitat de cadena perpètua en casos greus
RobatoriRobatori comès amb l'ús de la violència o la coaccióRobatori de béns, Ús de violència o coaccióPocs mesos a diversos anys de presó, Multes, Possibilitat de cadena perpètua en casos greus

Aquesta taula destaca les definicions clau, els elements i les sancions potencials per delictes de robatori, robatori i robatori segons la llei dels Emirats Àrabs Units. Les sancions poden variar en funció de factors com la gravetat del delicte, el valor dels objectes robats, l'ús de la força o d'armes, el moment del delicte (per exemple, a la nit), la participació de múltiples autors i l'objectiu específic. del delicte (per exemple, zones de culte, escoles, residències, bancs).

Tornar a dalt