Νόμοι για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση στα ΗΑΕ

Η σεξουαλική παρενόχληση και η επίθεση αντιμετωπίζονται ως σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ ποινικοποιεί όλες τις μορφές σεξουαλικής επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το άρθρο 354 απαγορεύει συγκεκριμένα την άσεμνη επίθεση και ορίζει ευρέως ότι καλύπτει κάθε πράξη που παραβιάζει τη σεμνότητα ενός ατόμου μέσω σεξουαλικών ή άσεμνων ενεργειών. Ενώ οι συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου δεν είναι ρητά παράνομες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ενδέχεται να εμπίπτουν στους νόμους περί μοιχείας ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των εμπλεκομένων. Οι ποινές για σεξουαλικά εγκλήματα κυμαίνονται από φυλάκιση και πρόστιμα έως σκληρές ποινές όπως το μαστίγωμα, αν και η θανατική ποινή εφαρμόζεται σπάνια για αυτά τα αδικήματα. Τα ΗΑΕ έχουν λάβει μέτρα τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσουν τους νόμους που προστατεύουν τα θύματα και αυξάνουν τις ποινές για τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Τι συνιστά σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ, η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ευρέως για να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων λεκτικών, μη λεκτικών ή σωματικών συμπεριφορών σεξουαλικής φύσης. Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ δεν παρέχει εξαντλητική λίστα πράξεων που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση, αλλά απαγορεύει κάθε πράξη που παραβιάζει τη σεμνότητα ενός ατόμου μέσω σεξουαλικής συμπεριφοράς ή άσεμνων ενεργειών.

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως ακατάλληλο άγγιγμα, αποστολή πρόστυχων μηνυμάτων ή εικόνων, ανεπιθύμητων σεξουαλικών προκαταβολών ή αιτημάτων για σεξουαλικές χάρες και εμπλοκής σε άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Ο βασικός παράγοντας είναι ότι η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη και προσβλητική για τον αποδέκτη.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να γίνουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Ο νόμος καλύπτει επίσης την παρενόχληση σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων χώρων και των διαδικτυακών ή μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εργοδότες και οι οργανισμοί έχουν νομική υποχρέωση να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ποιοι είναι οι νόμοι για τις διάφορες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης;

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές, από σωματικές πράξεις έως λεκτική παρενόχληση έως διαδικτυακές/ηλεκτρονικές παραβάσεις. Τα ΗΑΕ έχουν συγκεκριμένους νόμους που αντιμετωπίζουν και τιμωρούν διάφορα είδη συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης. Ακολουθεί μια επισκόπηση των σχετικών νόμων και κυρώσεων:

Μορφή Σεξουαλικής ΠαρενόχλησηςΣχετικός Νόμος
Σωματική σεξουαλική παρενόχληση (ακατάλληλο άγγιγμα, ψηλαφίσιμο κ.λπ.)Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμος αριθ. 6 του 2021
Λεκτική/Μη σωματική παρενόχληση (άσεμνα σχόλια, προκαταβολές, αιτήματα, καταδίωξη)Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμος αριθ. 6 του 2021
Διαδικτυακή/Ηλεκτρονική Σεξουαλική Παρενόχληση (αποστολή ασαφών μηνυμάτων, εικόνων κ.λπ.)Άρθρο 21 Νόμου περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώροΆρθρο 359, Εργατικό Δίκαιο ΗΑΕ
Σεξουαλική Παρενόχληση σε Εκπαιδευτικά ΙδρύματαΠολιτικές του Υπουργείου Παιδείας
Δημόσια σεξουαλική παρενόχληση (άσεμνες χειρονομίες, έκθεση κ.λπ.)Άρθρο 358 (Εντροπιαστικές Πράξεις)

Όπως φαίνεται στον πίνακα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ποινικοποίηση και τιμωρία κάθε μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης. Τόσο τα άτομα όσο και οι οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Οι εργοδότες και τα ιδρύματα μπορεί επίσης να έχουν τις δικές τους εσωτερικές πολιτικές και πειθαρχικά μέτρα

Ποιες είναι οι τιμωρίες για σεξουαλική παρενόχληση στα ΗΑΕ;

 1. Σωματική Σεξουαλική Παρενόχληση
 • Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό διάταγμα-νόμο αριθ. 6 του 2021
 • Ποινές: Ελάχιστη φυλάκιση 1 έτους και/ή ελάχιστο πρόστιμο 10,000 AED
 • Τα καλύμματα ενεργούν όπως ακατάλληλο άγγιγμα, ψηλαφίσιμο κ.λπ.
 1. Λεκτική/Μη σωματική παρενόχληση
 • Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό διάταγμα-νόμο αριθ. 6 του 2021
 • Ποινές: Ελάχιστη φυλάκιση 1 έτους και/ή ελάχιστο πρόστιμο 10,000 AED
 • Περιλαμβάνει πρόστυχα σχόλια, ανεπιθύμητες προκαταβολές, αιτήματα για σεξουαλικές χάρες, καταδίωξη
 1. Διαδικτυακή/Ηλεκτρονική Σεξουαλική Παρενόχληση
 • Καλύπτεται βάσει του άρθρου 21 του νόμου περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
 • Ποινές: Φυλάκιση ή/και πρόστιμα ανάλογα με τη σοβαρότητα
 • Ισχύει για την αποστολή σαφών μηνυμάτων, εικόνων, περιεχομένου μέσω ψηφιακών μέσων
 1. Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
 • Τιμωρείται βάσει του άρθρου 359 του Εργατικού Νόμου των ΗΑΕ
 • Ποινές: Πειθαρχικές ενέργειες όπως τερματισμός, πρόστιμα
 • Οι εργοδότες πρέπει να έχουν πολιτικές κατά της παρενόχλησης
 1. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σεξουαλική Παρενόχληση
 • Διέπεται από τις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας
 • Ποινές: Πειθαρχικές ενέργειες, πιθανές ποινικές κατηγορίες βάσει του Ομοσπονδιακού Διατάγματος Νο. 6 του 2021
 1. Δημόσια Σεξουαλική Παρενόχληση
 • Εμπίπτει στο άρθρο 358 (Εντροπιαστικές Πράξεις) του Ποινικού Κώδικα
 • Ποινές: Έως 6 μήνες φυλάκιση ή/και πρόστιμα
 • Το covers ενεργεί όπως άσεμνες χειρονομίες, δημόσια έκθεση κ.λπ.

Πώς μπορούν τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης να υποβάλουν αναφορά στα ΗΑΕ;

 1. Ζητήστε ιατρική φροντίδα (εάν χρειάζεται)
 • Εάν η παρενόχληση περιελάμβανε σωματική ή σεξουαλική επίθεση, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα
 • Λάβετε τεκμηριωμένα στοιχεία για τυχόν τραυματισμούς
 1. Συλλογή αποδείξεων
 • Κρατήστε τυχόν ηλεκτρονικά στοιχεία όπως κείμενα, email, φωτογραφίες ή βίντεο
 • Σημειώστε λεπτομέρειες όπως ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία, μάρτυρες
 • Διατηρήστε οποιαδήποτε φυσική απόδειξη, όπως ρούχα που φορέθηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος
 1. Αναφορά στις Αρχές
 • Υποβάλετε αναφορά στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα
 • Μπορείτε επίσης να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή της αστυνομίας ή να χρησιμοποιήσετε έξυπνα περίπτερα αστυνομικών τμημάτων
 • Δώστε μια λεπτομερή δήλωση της παρενόχλησης με όλα τα στοιχεία
 1. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • Απευθυνθείτε για υποστήριξη τηλεφωνικών γραμμών ή οργανώσεων βοήθειας θυμάτων
 • Μπορούν να παρέχουν νομική καθοδήγηση, συμβουλευτική, ασφαλή διαμονή εάν χρειαστεί
 1. Αναφορά στον εργοδότη (σε περίπτωση παρενόχλησης στο χώρο εργασίας)
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία επίλυσης παραπόνων της εταιρείας σας
 • Γνωρίστε το HR/management και υποβάλετε γραπτή καταγγελία με αποδεικτικά στοιχεία
 • Οι εργοδότες έχουν καθήκον να διερευνήσουν και να αναλάβουν δράση
 1. Παρακολούθηση της προόδου της υπόθεσης
 • Παρέχετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες/αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται από τις αρχές
 • Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της έρευνας
 • Προσλάβετε έναν δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει, εάν απαιτείται

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, τα θύματα στα ΗΑΕ μπορούν να αναφέρουν επίσημα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νομικά μέσα και υπηρεσίες υποστήριξης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής επίθεσης;

ΚριτήριαΣεξουαλική παρενόχλησηΣεξουαλική επίθεση
ΟρισμόςΑνεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον.Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη ή συμπεριφορά που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, που περιλαμβάνει σωματική επαφή ή παραβίαση.
Είδη ΠράξεωνΑκατάλληλα σχόλια, χειρονομίες, αιτήματα για χάρες, αποστολή ακατάλληλου περιεχομένου, ακατάλληλο άγγιγμα.Ψηφίζοντας, χάδια, βιασμός, απόπειρα βιασμού, εξαναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις.
Φυσική επαφήΔεν εμπλέκεται απαραίτητα, μπορεί να είναι λεκτική/μη σωματική παρενόχληση.Εμπλέκεται σωματική σεξουαλική επαφή ή παραβίαση.
ΣυγκατάθεσηΗ συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη και προσβλητική για το θύμα, χωρίς συναίνεση.Έλλειψη συγκατάθεσης από το θύμα.
Νομική ΔιάταξηΑπαγορεύεται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ όπως ο Ποινικός Κώδικας, το Εργατικό Δίκαιο, ο Νόμος για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.Ποινικοποιήθηκε ως σεξουαλική επίθεση/βιασμός σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα των ΗΑΕ.
κυρώσειςΠρόστιμα, φυλάκιση, πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα.Αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης φυλάκισης.

Η βασική διαφορά είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση καλύπτει μια σειρά από ανεπιθύμητες συμπεριφορές που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον, ενώ η σεξουαλική επίθεση περιλαμβάνει σωματικές σεξουαλικές πράξεις ή επαφή χωρίς συναίνεση. Και οι δύο είναι παράνομες σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ, αλλά η σεξουαλική επίθεση θεωρείται πιο σοβαρό αδίκημα.

Ποιοι είναι οι νόμοι για τη σεξουαλική επίθεση στα ΗΑΕ;

Ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΑΕ Νο. 3 του 1987 (ο Ποινικός Κώδικας) ορίζει σαφώς και ποινικοποιεί διάφορες μορφές σεξουαλικής επίθεσης. Το άρθρο 354 απαγορεύει την άσεμνη επίθεση, η οποία καλύπτει κάθε πράξη που παραβιάζει τη σεμνότητα ενός ατόμου μέσω σεξουαλικών ή άσεμνων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της ανεπιθύμητης σωματικής επαφής σεξουαλικής φύσης. Το άρθρο 355 αφορά το έγκλημα του βιασμού, το οποίο ορίζεται ως η μη συναινετική σεξουαλική επαφή με άλλο άτομο μέσω βίας, απειλής ή εξαπάτησης. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

Το άρθρο 356 απαγορεύει άλλες αναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις όπως ο σοδομισμός, το στοματικό σεξ ή η χρήση αντικειμένων για σεξουαλική παραβίαση όταν διαπράττονται μέσω βίας, απειλής ή εξαπάτησης. Το άρθρο 357 ποινικοποιεί την αποπλάνηση ή τον δελεασμό ανηλίκων με σκοπό τη διάπραξη απρεπών πράξεων. Οι ποινές για εγκλήματα σεξουαλικής επίθεσης σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα περιλαμβάνουν κυρίως φυλάκιση και πρόστιμα, με τη βαρύτητα να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το συγκεκριμένο αδίκημα, τη χρήση βίας/απειλές και εάν το θύμα ήταν ανήλικο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απέλαση μπορεί επίσης να είναι τιμωρία για ομογενείς παραβάτες.

Τα ΗΑΕ τηρούν αυστηρή νομική στάση έναντι όλων των μορφών σεξουαλικών εγκλημάτων, με στόχο την προστασία των θυμάτων διασφαλίζοντας παράλληλα αυστηρές συνέπειες για τους δράστες μέσω αυτού του νομικού πλαισίου που ορίζεται στον Ποινικό Κώδικα.

Πώς κατηγοριοποιεί η νομοθεσία των ΗΑΕ διαφορετικούς τύπους σεξουαλικής επίθεσης;

Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ κατηγοριοποιεί τους διάφορους τύπους σεξουαλικής επίθεσης ως εξής:

Είδος σεξουαλικής επίθεσηςΝομικός ορισμός
Ασεμνη προσβολήΟποιαδήποτε πράξη παραβιάζει τη σεμνότητα ενός ατόμου μέσω σεξουαλικών ή άσεμνων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της ανεπιθύμητης σωματικής επαφής σεξουαλικής φύσης.
ΒιασμόςΗ μη συναινετική σεξουαλική επαφή με άλλο άτομο μέσω βίας, απειλής ή εξαπάτησης.
Αναγκαστικές σεξουαλικές πράξειςΣοδομία, στοματικό σεξ ή χρήση αντικειμένων για σεξουαλική παραβίαση που διαπράττεται μέσω βίας, απειλής ή εξαπάτησης.
Σεξουαλική επίθεση σε ανηλίκουςΑποπλάνηση ή δελεασμός ανηλίκων με σκοπό τη διάπραξη απρεπών πράξεων.
Επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεσηΣεξουαλική επίθεση που περιλαμβάνει πρόσθετους παράγοντες όπως σωματικό τραυματισμό, πολλαπλούς δράστες ή άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στην ειδική φύση της σεξουαλικής πράξης, τη χρήση βίας/απειλής/εξαπάτησης, την ηλικία του θύματος (ανήλικος ή ενήλικας) και τυχόν επιβαρυντικούς παράγοντες. Οι ποινές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής επίθεσης, με πιο σοβαρές πράξεις όπως ο βιασμός και η επίθεση σε ανηλίκους να επισύρουν αυστηρότερες ποινές σύμφωνα με το νόμο.

Ποιες είναι οι τιμωρίες για σεξουαλική επίθεση στα ΗΑΕ;

Οι τιμωρίες για σεξουαλική επίθεση στα ΗΑΕ ποικίλλουν ανάλογα με το είδος ή τη μορφή του αδικήματος, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στον Ποινικό Κώδικα. Εδώ είναι οι βασικές τιμωρίες που αναφέρονται:

 1. Απρεπής επίθεση (άρθρο 354)
  • Φυλάκιση
  • τέλος
 2. Βιασμός (άρθρο 355)
  • Κάθειρξη που κυμαίνεται από προσωρινή έως ισόβια κάθειρξη
  • Αυστηρότερες ποινές για επιβαρυντικούς παράγοντες όπως ο βιασμός ανηλίκου, ο βιασμός εντός γάμου, ο ομαδικός βιασμός κ.λπ.
 3. Αναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις όπως η σοδομία, το στοματικό σεξ (άρθρο 356)
  • Φυλάκιση
  • Πιθανώς αυστηρότερες ποινές εάν διαπραχθούν εναντίον ανηλίκου
 4. Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 357)
  • Όροι φυλάκισης
  • Πιθανώς υψηλότερες ποινές με βάση τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης
 5. Επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεση
  • Αυξημένες ποινές όπως μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης
  • Παράγοντες όπως η χρήση όπλων, η πρόκληση μόνιμων αναπηριών κ.λπ. μπορούν να επιδεινώσουν την τιμωρία

Σε γενικές γραμμές, οι ποινές περιλαμβάνουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από προσωρινή έως ισόβια, καθώς και ενδεχόμενα πρόστιμα. Η σοβαρότητα αυξάνεται για πιο κατάφωρα αδικήματα, εγκλήματα κατά ανηλίκων και υποθέσεις που αφορούν επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως κατηγοριοποιούνται στα αντίστοιχα άρθρα του Ποινικού Κώδικα.

Ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση στα ΗΑΕ;

Τα άτομα που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ορισμένα νομικά δικαιώματα και προστασία βάσει του νόμου. Αυτά περιλαμβάνουν:

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και δίκαιη διαδικασία. Οποιοσδήποτε κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση έχει δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη, με την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Έχουν το δικαίωμα σε νομική εκπροσώπηση και να θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους πέρα ​​από εύλογη αμφιβολία. Το δικαίωμα κατά της αυτοενοχοποίησης. Τα κατηγορούμενα άτομα δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να καταθέσουν εναντίον τους ή να ομολογήσουν την ενοχή τους. Οποιεσδήποτε δηλώσεις γίνονται υπό πίεση ή εξαναγκασμό είναι απαράδεκτες στο δικαστήριο.

Δικαίωμα προσφυγής. Εάν καταδικαστεί, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας ή της ποινής στα ανώτερα δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα. Ενώ τα σεξουαλικά εγκλήματα αντιμετωπίζονται σοβαρά, ο νόμος στοχεύει επίσης στην προστασία του απορρήτου και των εμπιστευτικών στοιχείων του κατηγορουμένου για την αποφυγή αδικαιολόγητου στιγματισμού ή βλάβης της φήμης, ιδίως σε περιπτώσεις χωρίς επαρκή στοιχεία.

Επιπλέον, το δικαστικό σύστημα των ΗΑΕ παρέχει γενικά πρόσβαση σε υπηρεσίες μετάφρασης/διερμηνείας για μη αραβόφωνους και παρέχει καταλύματα για άτομα με αναπηρία ή ειδικές περιστάσεις κατά τη διάρκεια νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να εξισορροπούνται με την ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης καταγγελιών, προστασίας των θυμάτων και υποστήριξης της δημόσιας ασφάλειας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο των ΗΑΕ στοχεύει στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων παράλληλα με την απόδοση δικαιοσύνης.

Πώς μπορεί ένας δικηγόρος σεξουαλικής παρενόχλησης να βοηθήσει την υπόθεσή σας;

Ένας εξειδικευμένος δικηγόρος σεξουαλικής παρενόχλησης μπορεί να προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια:

 1. Αξιοποιώντας τη σε βάθος γνώση της νομοθεσίας των ΗΑΕ για την παρενόχληση και την επίθεση για να σας συμβουλεύσει σχετικά με νομικές διαδικασίες και να προστατεύσει τα δικαιώματά σας.
 2. Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχολαστικά μέσω συνεντεύξεων, μαρτυριών εμπειρογνωμόνων και ερευνών για την οικοδόμηση μιας ισχυρής υπόθεσης.
 3. Να σας εκπροσωπεί αποτελεσματικά μέσω των δεξιοτήτων συνηγορίας και της εμπειρίας στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν αντιμετωπίζετε ευαίσθητα ζητήματα παρενόχλησης.
 4. Επικοινωνήστε με αρχές, εργοδότες ή ιδρύματα για να διασφαλίσετε ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες και υποστηρίζονται τα συμφέροντά σας.

Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, ένας ικανός δικηγόρος μπορεί να περιηγηθεί στην πολυπλοκότητα των υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης και να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Σχετικά με το Συγγραφέας

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή