Usk ja usuline mitmekesisus Araabia Ühendemiraatides

AÜE usukultuur

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on põnev kultuuritraditsioonide, usulise mitmekesisuse ja rikkaliku ajaloopärandi vaip. Selle artikli eesmärk on uurida keerulist koosmõju elavate usukogukondade, nende tavade ja ainulaadse ühiskondliku struktuuri vahel, mis hõlmab AÜE religioosset pluralismi.

Araabia lahe südames asuv AÜE on kultuuride sulatusahi, kus iidsed traditsioonid eksisteerivad harmooniliselt koos tänapäevaste tundlikkusega. Alates siluetis paiknevatest ikoonilistest mošeedest kuni elavate hinduistlike templite ja kristlike kirikuteni – riigi vaimne maastik on tunnistus selle pühendumusest usulisele sallivusele ja mõistmisele.

Sellesse köitvasse teemasse süvenedes harutame lahti niidid, mis ühendavad AÜE usuvaiba. Uurime islami rikkalikku kultuuripärandit, mis on riigis domineeriv religioon, ja selle sügavat mõju rahva identiteedile. Lisaks heidame valgust erinevatele kogukondadele, kes kutsuvad AÜE-d koduks, tähistades nende ainulaadseid traditsioone, festivale ja nende olulist rolli riigi kaasava eetose kujundamisel.

Milliseid religioone AÜE-s praktiseeritakse?

AÜE on usulise mitmekesisuse särav näide, kus erinevad usundid eksisteerivad harmoonias. Kuigi islam on valdav religioon, mida järgib enamik Emiraatide kodanikke, hõlmab rahvas paljusid muid usulisi veendumusi ja tavasid. Islam, millel on sügavalt juurdunud kultuuriline ja ajalooline tähtsus, on AÜE-s silmapaistev koht. Riigi maastikku kaunistavad hingematvad mošeed, mis näitavad islami arhitektuuri ja disaini rikkust. Alates ikoonilisest Sheikh Zayedi suurest mošeest Abu Dhabis kuni aukartustäratava Jumeirah mošeeni Dubais on need arhitektuurilised imed vaimsete pühapaikade ja rahva islamipärandi embleemidena.

Lisaks islamile on AÜE koduks elavale usukogukondade mosaiigile. Hinduism, Budism, Kristlusja teised usud praktiseeritakse vabalt riigi piirides. Hindu templid, nagu Shiva ja Krishna templid Dubais, pakuvad vaimset lohutust olulisele India väliselanikkonnale. Kristlikud kirikud, sealhulgas Abu Dhabi Püha Andrease kirik ja Dubai ühendatud kristlik kirik, rahuldavad nii kristlastest elanike kui ka külastajate usulisi vajadusi.

Seda religioosset seinavaipa rikastavad veelgi sikhide gurdwarade, budistlike kloostrite ja muude kultuspaikade olemasolu, mis peegeldab AÜE vankumatut pühendumust usulisele sallivusele ja kaasamisele. Valitsuse jõupingutused nende erinevate religioossete institutsioonide ülesehitamise ja toimimise hõlbustamiseks rõhutavad rahva edumeelset seisukohta usuvabaduse suhtes.

Mitu erinevat religiooni on AÜE-s olemas?

AÜE on religioosse mitmekesisuse särav majakas, pakkudes tervitatavat omaks paljudele usunditele kogu maailmast. Kui eelmises osas süveneti erinevate rahvuse sees praktiseeritavate religioonide nüanssidesse, siis see osa annab kokkuvõtliku ülevaate AÜE mitmekesisest religioossest maastikust.

AÜE-s esinevad religioonid võib kokku võtta järgmiselt:

 1. Islam (sunniidid ja šiiid)
 2. Kristlus (katoliiklus, protestantism, ida-õigeusk jne)
 3. Hinduism
 4. Budism
 5. Sikhism
 6. Judaism
 7. Baha'i usk
 8. Soroastriusk
 9. Druusi usk

Vaatamata esindatud religioonide suurele hulgale on AÜE ühiskond rajatud vastastikuse austuse, mõistmise ja rahumeelse kooseksisteerimise põhimõtetele. See rikkalik usulise mitmekesisuse seinavaip mitte ainult ei rikasta rahva kultuurilist struktuuri, vaid on ka teistele riikidele eeskujuks.

Milline on religioossete rühmade demograafia AÜE-s?

ReligioonElanikkonna protsent
Islam (sunniidid ja šiiid)76%
Kristlus (katoliiklus, protestantism, ida-õigeusk jne)9%
Hinduism7%
Budism3%
Muud religioonid (sikhism, judaism, bahá'i usk, zoroastrism, druusi usk)5%

Selles tabelis esitatud andmed põhinevad kirjutamise ajal parimal saadaoleval teabel. Kuid religioosne demograafia võib aja jooksul muutuda ja mainitud arve tuleks pidada hinnangulisteks, mitte lõplikeks statistikateks. Kõige värskema teabe saamiseks on soovitatav viidata nendele numbritele viimaste ametlike allikate või mainekate uurimisasutustega.

Kuidas mõjutab religioon AÜE kultuuri ja traditsioone?

Religioon mängib olulist rolli Araabia Ühendemiraatide rikkaliku kultuurivaiba ja traditsioonide kujundamisel. Peamiselt moslemitest koosneva rahvana on islami õpetused ja väärtused jätnud kustumatu jälje Emiraatide ühiskonna erinevatesse aspektidesse. Islami mõju on ilmne riigi arhitektuuris, kus on uimastatavad mošeed, mis kaunistavad selliste linnade maastikke nagu Dubai ja Abu Dhabi. Need arhitektuurilised imed ei toimi mitte ainult palvekohtadena, vaid annavad tunnistust ka rahva islamipärandist ja kunstilisest väljendusest. Viis korda päevas minarettidest kostuv kutse palvele tuletab meelde riigi sügavalt juurdunud vaimseid traditsioone.

Islami põhimõtted juhivad ka paljusid AÜE kultuurinorme ja ühiskondlikke väärtusi. Sellised mõisted nagu külalislahkus, tagasihoidlikkus ja austus vanemate vastu on emiraatide elustiilis sügavalt juurdunud. Ramadaani pühal kuul valitseb riigis järelemõtlemise vaim, kus pered ja kogukonnad tulevad kokku, et jälgida igal õhtul paastumist, palvetada ja tähistada paastu (Iftar) katkestamist. Kuigi islamil on märkimisväärne mõju, on AÜE rikkalik kultuuriline kude kootud ka teiste religioonide niitidest. Hindu festivale, nagu Diwali ja Holi, tähistatakse suure entusiasmiga, eriti piirkondades, kus elab palju India väliskogukondi. Nende festivalidega seotud erksad värvid, traditsiooniline riietus ja maitsvad toidud lisavad AÜE kultuurilist mitmekesisust.

AÜE kristlikud kogukonnad tähistavad selliseid sündmusi nagu jõule ja lihavõtteid, korraldades sageli pidustusi ja koosviibimisi, mis kajastavad nende usutraditsioone. Samamoodi on budistlikud templid ja kloostrid vaimsete praktikate ja kultuuriürituste keskused, edendades budistliku elanikkonna kogukonnatunnet. Araabia Ühendemiraatide pühendumus religioossele sallivusele ja kaasamisele on loonud keskkonna, kus erinevad usundid saavad harmooniliselt koos eksisteerida, pannes igaüks oma ainulaadsed kultuurielemendid rahva gobelääni. See mitmekesisus mitte ainult ei rikasta riigi kultuurimaastikku, vaid soodustab ka selle mitmekesise elanikkonna mõistmist ja väärtustamist.

Millised on AÜE-s religiooniga seotud seadused ja määrused?

Araabia Ühendemiraadid on riik, mis väärtustab usulist sallivust ja jumalateenistuse vabadust. Siiski kehtivad teatud seadused ja määrused, et säilitada sotsiaalne harmoonia ning austada riigi kultuurinorme ja traditsioone. Islam on AÜE ametlik religioon ja selle maa seadused tulenevad šariaadist (islami seadused). Kuigi mittemoslemid võivad vabalt oma usku praktiseerida, tuleb järgida mõningaid piiranguid ja juhiseid.

 1. Pöördumine: mittemoslemitel on keelatud moslemeid kuulutada või püüda pöörata moslemeid teise religiooni. Seda peetakse tundlikuks teemaks ja see on sotsiaalse stabiilsuse säilitamiseks rangelt reguleeritud.
 2. Kummarduskohad: AÜE valitsus hõlbustab mittemoslemite palvekohtade (nt kirikud, templid ja kloostrid) ehitamist ja toimimist. Need asutused peavad aga hankima vajalikud load ja järgima asjakohaseid eeskirju.
 3. Religioosne kirjandus ja materjalid: religioosse kirjanduse ja materjalide import ja levitamine peab saama vastavate ametiasutuste nõusoleku. Materjalid, mida peetakse solvavaks või soodustavad usulist sallimatust, võivad olla keelatud.
 4. Riietus: kuigi mittemoslemitele pole ranget riietuskoodi, eeldatakse, et inimesed riietuvad tagasihoidlikult ja austavad kohalikku kultuuritundlikkust, eriti religioossetes tingimustes või religioossete sündmuste ajal.
 5. Alkohol ja sealiha: alkoholi ja sealiha tarbimine on üldiselt lubatud mittemoslemitele selleks ettenähtud kohtades ja tegevusloaga asutustes. Ramadaani pühal kuul võivad kehtida aga rangemad eeskirjad.
 6. Avalik käitumine: inimesed peavad austama AÜE kultuurinorme ja usulisi tundeid. Keelatud on avalik kiindumuse näitamine, häiriv käitumine või tegevus, mida võidakse pidada usulisi tõekspidamisi solvavaks.

Oluline on märkida, et AÜE religiooni käsitlevad seadused ja määrused on suunatud sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kõigi usundite austamise säilitamisele. Nende seaduste eiramine võib kaasa tuua karistusi või õiguslikke tagajärgi. Valitsus edendab aktiivselt religioonidevahelist dialoogi ja mõistmist, julgustades erineva religioosse taustaga inimesi rahumeelselt koos eksisteerima ja panustama rahvuse kultuurilisele rikkusele.

Kas AÜE annab oma elanikele usuvabaduse?

Jah, Araabia Ühendemiraadid annavad oma elanikele ja külalistele usuvabaduse. Kuigi islam on ametlik religioon, on AÜE põhiseaduses sätestatud õigus kummardamise vabadusele ja religioossete rituaalide praktiseerimisele vastavalt väljakujunenud traditsioonidele. Valitsus hõlbustab aktiivselt mittemoslemite palvekohtade (nt kirikud, templid ja kloostrid) ehitamist ja toimimist, võimaldades erinevat usku omavatel inimestel oma veendumusi vabalt praktiseerida.

Siiski on kehtestatud teatud eeskirjad sotsiaalse harmoonia ja kultuurinormide austamise säilitamiseks, näiteks piirangud usuvahetusele ja religioossete materjalide levitamisele ilma nõuetekohase nõusolekuta. Üldiselt toetab AÜE sallivat lähenemist erinevatele religioonidele, edendades rahumeelset kooseksisteerimist ja austust usulise mitmekesisuse vastu oma piirides.

Milline on keele ja religiooni suhe AÜE-s?

Araabia Ühendemiraatides on keelel ja religioonil keeruline suhe, mis on sügavalt juurdunud riigi kultuuristruktuuri. Araabia keel, mis on Koraani keel ja moslemi elanikkonna valdav keel, omab olulist kohta rahva usulises ja kultuurilises identiteedis. Araabia keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend paljudele emiraatidele, vaid ka keel, mida kasutatakse islami usu religioossetes jutlustes, palvetes ja rituaalides. Mošeed ja islamiasutused kogu AÜE-s osutavad oma teenuseid ja õpetusi peamiselt araabia keeles, tugevdades tugevat seost keele ja religiooni vahel.

AÜE mitmekesine elanikkond tähendab aga seda, et usulises kontekstis räägitakse ja kasutatakse ka teisi keeli. Näiteks võivad hinduistlikud templid korraldada tseremooniaid ja kõnesid sellistes keeltes nagu hindi, malajalami või tamili keel, võttes arvesse vastavate kogukondade keelelisi eelistusi. Samamoodi pakuvad kristlikud kirikud teenuseid sellistes keeltes nagu inglise, tagalogi ja mitmed muud keeled, mida nende kogudused räägivad. See religioossete olude keeleline mitmekesisus peegeldab Araabia Ühendemiraatide pühendumust kaasamisele ja austusele erinevate kultuuritaustade vastu.

Valitsuse jõupingutused edendada araabia keelt ametliku keelena, tunnustades samas ka teiste keelte tähtsust religioossetes kontekstides, näitavad rahva tasakaalustatud lähenemist oma kultuuripärandi säilitamisele, võttes samal ajal omaks mitmekesisuse.

Umbes Autor

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

Leidke Top