AÜE kohalikud seadused: Emiraatide õigusmaastiku mõistmine

AÜE kohalikud seadused

Araabia Ühendemiraatidel (AÜE) on dünaamiline ja mitmetahuline õigussüsteem. Üleriigiliselt kohaldatavate föderaalseaduste ja iga seitsme emiraadi kohta kehtivate kohalike seaduste kombinatsiooni tõttu võib AÜE seadusandluse täielik mõistmine tunduda hirmutav.

Selle artikli eesmärk on anda ülevaade võtmetest kohalikud seadused üle AÜE, et aidata elanikudettevõttedja Külastajad hindavad õigusraamistiku rikkalikkust ning oma õigusi ja kohustusi selles.

AÜE hübriidõigusliku maastiku nurgakivid

Araabia Ühendemiraatide ainulaadset õiguslikku struktuuri, mis on kootud erinevatest mõjutustest, toetavad mitmed peamised põhimõtted. Esiteks sätestab põhiseadus islami šariaadi kui peamise seadusandliku allika. Põhiseadusega loodi aga ka föderaalne ülemkohus, mille otsused on õiguslikult siduvad kõikjal Emiraatides.

Lisaks võib iga emiraat assimileerida föderaalsüsteemi all olevaid kohalikke kohtuid või koostada oma sõltumatu kohtutee, nagu Dubai ja Ras Al Khaimah. Lisaks rakendavad valitud vabatsoonid Dubais ja Abu Dhabis ärivaidlustes tavaõiguse põhimõtteid.

Seetõttu nõuab föderaalvõimude, kohalike emiraatide nõukogude ja poolautonoomsete kohtutsoonide seadusandlike hierarhiate lahtiharutamine nii õigusala spetsialistidelt kui ka võhikutelt märkimisväärset hoolsust.

Föderaalseadused mõjutavad kohalikke seadusi

Kuigi põhiseadus annab emiraatidele volitused kohalike asjadega seotud seaduste väljakuulutamiseks, on föderaalsed õigusaktid ülimuslikud kriitilistes valdkondades, mida jõustatakse dubai kohtusüsteem nagu töö, kaubandus, tsiviiltehingud, maksustamine ja kriminaalõigus. Uurime mõnda pöördelist föderaalset määrust lähemalt.

Tööseadus kaitseb töötajate õigusi

Föderaalse tööseadusandluse keskmes on 1980. aasta tööseadus, mis reguleerib tööaega, puhkust, haiguslehti, alaealisi töötajaid ja töölepingu lõpetamise tingimusi eraettevõtetes. Valitsuse töötajate suhtes kohaldatakse föderaalset 2008. aasta inimressursside seadust. Vabatsoonid koostavad eraldi tööeeskirjad, mis on kooskõlas nende ärilise fookusega.

Ranged uimastite kuritarvitamise ja DUI eeskirjad

Koos naaberriikide Pärsia lahe riikidega näeb Araabia Ühendemiraatides ette karmid karistused narkootikumide tarbimise või kaubitsemise eest, alates väljasaatmisest kuni äärmuslikel juhtudel hukkamiseni. Narkootikumidevastane seadus annab põhjalikud juhised uimastite kasutamise kohta ja kirjeldab täpselt narkojuhtumite karistused AÜE-s, samas kui karistusseadustik näeb ette täpsed karistuse määramise tähtajad.

Sarnaselt toob joobes juhtimine kaasa tõsiseid õiguslikke karistusi, nagu vanglaaeg, litsentsi peatamine ja suured trahvid. Ainulaadne mõõde on see, et haruldased emiiride perekonnad saavad hankida alkoholilitsentse, samas kui hotellid teenindavad turiste ja väljarändajaid. Kuid avalike vihjete suhtes valitseb nulltolerants.

Globaalsetele standarditele kohandatud finantsseadused

Araabia Ühendemiraatide pangandus- ja finantssektorit reguleerivad ranged eeskirjad, mis keskenduvad ülemaailmsele ühtlustamisele IFRS-i raamatupidamisstandardite ja range rahapesuvastase järelevalve kaudu. Uus äriühinguseadus näeb ette ka kõrgendatud finantsaruandluse börsil noteeritud ettevõtetele. Need finantsmäärused ristuvad AÜE seadused võlgade sissenõudmise kohta sellistes valdkondades nagu pankrotimenetlus.

Maksustamise osas tervitati 2018. aastal veelahet 5% käibemaksu, et suurendada riigi tulusid peale süsivesinike ekspordi. Üldiselt on rõhk investorisõbralike õigusaktide väljatöötamisel, ilma et see kahjustaks regulatiivset järelevalvet.

Milliseid sotsiaalseadusi peaksite teadma?

Lisaks kaubandusele määrab Araabia Ühendemiraadid olulised sotsiaalsed õigusaktid selliste eetiliste väärtuste kohta nagu ausus, sallivus ja tagasihoidlik avalik käitumine vastavalt araabia kultuurieetosele. Jõustamisprotokolle rakendatakse aga diskreetselt, et säilitada AÜE kosmopoliitne struktuur. Tagades naiste ohutus AÜE-s on nende sotsiaalsete seaduste oluline aspekt. Uurime mõnda põhivaldkonda:

Suhete ja pihuarvutite piirangud

Kõik romantilised suhted väljaspool ametlikku abielu on seadusega keelatud ja võivad kaasa tuua karmid karistused, kui need avastatakse ja neist teatatakse. Samamoodi ei saa vallalised paarid jagada privaatseid ruume, samas kui nähtavad avalikud väljapanekud, nagu suudlemine, on tabu ja trahvid. Elanikud peavad olema ettevaatlikud romantiliste žestide ja rõivavalikuga.

Meedia ja fotograafia

Valitsusasutuste ja sõjaväeobjektide pildistamisel on piirangud, samas kui kohalike naiste piltide jagamine veebis ilma nende nõusolekuta on keelatud. Riigi poliitika kriitika avalikel platvormidel levitamine on samuti juriidiliselt tüütu, kuigi lubatud on mõõdetud veerud.

Kohalike kultuuriväärtuste austamine

Hoolimata säravatest pilvelõhkujatest ja vaba aja veetmise elustiilist, toetab Emiraatide elanikkond traditsioonilisi islami väärtusi, mis puudutavad tagasihoidlikkust, usulist sallivust ja perekondlikke institutsioone. Seetõttu peavad kõik elanikud vältima avalikku arutelu selliste vastuoluliste küsimuste üle, nagu poliitika või seksuaalsus, mis võivad põliselanike tundeid solvata.

Milliseid kohalikke seadusi peaksite järgima?

Kuigi föderaalvõim haarab õigustatult pealkirju, on paljud elutingimuste ja omandiõigustega seotud olulised aspektid kodifitseeritud iga emiraadi kohalike seadustega. Analüüsime mõnda valdkonda, kus kehtivad piirkondlikud õigusaktid:

Alkoholilitsentsid kehtivad ainult kohapeal

Alkoholilitsentsi hankimiseks on vaja kehtivaid üürilube, mis tõendavad elamist selles konkreetses emiraadis. Turistid saavad ajutise ühekuulise läbipääsuluba ja peavad järgima rangeid protokolle, mis on seotud alkoholi joomise ja kaine juhtimisega. Emiraatide ametivõimud võivad rikkumiste eest määrata trahvi.

Onshore ja offshore ettevõtete eeskirjad

Mandri ettevõtted Dubais ja Abu Dhabis järgivad föderaalseid omandiõigusi, mis piiravad välismaiste osaluste ülempiiri 49%. Samal ajal pakuvad erilised majandustsoonid 100% ülemere omandit, kuid keelavad kohapeal kauplemise, ilma et kohalikul partneril oleks 51% aktsiatest. Jurisdiktsioonide mõistmine on võtmetähtsusega.

Kohalikud kinnisvara tsoneerimise seadused

Iga emiraat piiritleb äri-, elamu- ja tööstuskinnisvara jaoks tsoonid. Välismaalased ei saa osta tasuta hooneid sellistes kohtades nagu Burj Khalifa või Palm Jumeirah, samas kui valitud linnaosa arendused on saadaval 99-aastase rendilepinguga. Juriidiliste lõksude vältimiseks otsige professionaalset nõu.

AÜE kohalikud seadused

AÜE-l on a dualistlik õigussüsteem, mille volitused on jagatud föderaalsete ja kohalike institutsioonide vahel. Kuigi föderaalsed seadused AÜE seadusandlik kogu hõlmab selliseid valdkondi nagu kriminaalõigustsiviilõigusäriõigus ja sisserände, on üksikutel emiraadidel volitused töötada välja kohalikke seadusi, mis käsitlevad ainult sellele emiraadile iseloomulikke sotsiaalseid, majandus- ja munitsipaalküsimusi.

Nagu, kohalikud seadused on erinevad Abu Dhabis, Dubais, Sharjah's, Ajmanis, Umm Al Quwainis, Ras Al Khaimah's ja Fujairah's – seitsmes AÜE-s asuvas emiraadis. Need seadused puudutavad igapäevaelu aspekte, nagu peresuhted, maaomand, äritegevus, finantstehingud ja kodanikukäitumine.

Juurdepääs kohalikele seadustele

Ametlik väljaanded ja vastavate emiraatide õigusportaalid pakuvad seaduste kõige ajakohasemaid versioone. Paljudel on nüüd saadaval ingliskeelsed tõlked. Siiski, Araabiakeelne tekst jääb õiguslikult siduvaks dokumendiks tõlgendamise üle tekkivate vaidluste korral.

Professionaalne juriidiline nõustamine aitab nüanssides orienteeruda, eriti suurte ettevõtmiste puhul, nagu ettevõtte asutamine.

Peamised valdkonnad, mida reguleerivad kohalikud seadused

Kuigi konkreetsed eeskirjad on erinevad, ilmnevad seitsme emiraadi kohalikes seadustes mõned ühised teemad:

Kaubandus ja rahandus

Dubai ja Abu Dhabi vabatsoonidel on oma eeskirjad, kuid iga emiraadi kohalikud seadused hõlmavad ettevõtetele kehtivaid litsentsimis- ja tegevusnõudeid. Näiteks 33. aasta dekreedis nr 2010 kirjeldatakse Dubai finantsvabatsoonides asuvate ettevõtete eriraamistikku.

Kohalikud seadused käsitlevad ka tarbijakaitse aspekte. 4. aasta Ajmani seadus nr 2014 sätestab nii ostjate kui ka müüjate õigused ja kohustused äritehingutes.

Kinnisvara ja maaomand

Arvestades omandiõiguse kehtestamise keerukust AÜE-s, aitavad spetsiaalsed kinnisvara registreerimise ja maahalduse seadused protsessi sujuvamaks muuta. Näiteks 13. aasta seadusega nr 2003 loodi Dubai maaosakond, et neid küsimusi tsentraalselt jälgida.

Kohalikud üüriseadused pakuvad üürileandjatele ja üürnikele ka vaidluste lahendamise mehhanisme. Nii Dubai kui Sharjah on välja andnud üürnike õigusi kaitsvad erieeskirjad.

Perekonnaasjades

AÜE lubab igal emiraadil määratleda eeskirjad, mis reguleerivad isikustaatuse küsimusi, nagu abielu, lahutus, pärimine ja lapse hooldusõigus. Näiteks 2. aasta Ajmani seadus nr 2008 reguleerib Emiraatide ja välismaalaste vahelist abielu. Need seadused kehtivad kodanikele ja elanikele.

Meedia ja väljaanded

Kohalike seaduste kohane sõnavabaduse kaitse tasakaalustab vastutustundliku meedia loomise ja valeteadete piiramise. Näiteks lubab Abu Dhabi 49. aasta dekreet nr 2018 ametiasutustel blokeerida sobimatu sisu avaldamiseks mõeldud digitaalsed saidid.

Infrastruktuuri arendamine

Mitmed põhjaemiraadid, nagu Ras Al Khaimah ja Fujairah, on vastu võtnud kohalikud seadused, mis võimaldavad suuremahulisi investeeringuid turismiprojektidesse ja tööstuspiirkondadesse. Need pakuvad sihipäraseid stiimuleid investorite ja arendajate meelitamiseks.

Kohalike seaduste dešifreerimine: kultuuriline kontekst

Kuigi kohalike seaduste tekstiline sõelumine võib paljastada seaduse tehnilise tähe, on nende rolli tõeliseks mõistmiseks vaja mõista nende aluseks olevat kultuurilist eetost.

Kuna AÜE on koduks suures osas traditsioonilistele islamiühiskondadele, kus toimub kiire majandusareng, rakendab AÜE mõlema eesmärgi kalibreerimiseks kohalikke seadusi. Lõppeesmärk on luua ühtne sotsiaal-majanduslik kord, mis tasakaalustab modernsuse ja pärandi.

Näiteks Dubai seadused lubavad alkoholi tarbimist, kuid reguleerivad rangelt litsentsimist ja joobes käitumist usuliste kitsenduste tõttu. Käitumisjuhised säilitavad kohalikku kultuurilist tundlikkust isegi siis, kui emiraadid lõimuvad ülemaailmse kogukonnaga.

Seega kodeerivad kohalikud seadused riigi ja elanike vahelist ühiskondlikku lepingut. Nende järgimine ei näita mitte ainult õiguslikku vastavust, vaid ka vastastikust austust. Nende eiramine võib kahjustada seda mitmekesist ühiskonda koos hoidvat harmooniat.

Kohalikud seadused: proovide võtmine kogu Emiraatides

Seitsmes emiraadis kehtivate kohalike seaduste mitmekesisuse illustreerimiseks on siin kõrgetasemeline näidis:

Dubai

13. aasta seadus nr 2003 – Loodi spetsialiseerunud Dubai maaosakond ja sellega seotud protsessid piiriüleste kinnisvaratehingute, registreerimise ja vaidluste lahendamise jaoks.

10. aasta seadus nr 2009 – Käsitleti üürnike ja üürileandja vaidlusi, luues eluasemevaidluste keskuse ja erikohtu. Lisaks muudele sätetele on välja toodud ka väljatõstmise põhjused ja kaitse üürileandjate poolt vara ebaseadusliku arestimise eest.

7. aasta seadus nr 2002 – Konsolideeritud eeskirjad, mis reguleerivad kõiki teekasutuse ja liikluskorralduse aspekte Dubais. Hõlmab juhilubasid, sõidukite tehnoülevaatust, liiklusrikkumisi, karistusi ja kohtunikke. RTA kehtestab täiendavad juhised rakendamiseks.

3. aasta seadus nr 2003 – Piirab alkoholilitsentside andmist hotellidele, klubidele ja määratud aladele. Keelustab alkoholi ilma litsentsita serveerimise. Samuti keelab alkoholi ostmise ilma loata või avalikes kohtades joomise. Määrab rikkumiste eest trahvi (kuni 50,000 6 AED) ja vangi (kuni XNUMX kuud).

Abu Dhabi

13. aasta seadus nr 2005 – Loob emiraadis kinnisvara registreerimissüsteemi omandidokumentide ja servituutide dokumenteerimiseks. Võimaldab aktide elektroonilist arhiveerimist, hõlbustades kiiremaid tehinguid nagu müük, kingitused ja kinnisvara pärimine.

8. aasta seadus nr 2006 – Annab juhised kruntide tsoneerimiseks ja kasutamiseks. Klassifitseerib krundid elamu-, äri-, tööstus- või segakasutusega krundid. Määrab nende tsoonide ehituse ja infrastruktuuri arendamise heakskiitmisprotsessi ja planeerimisstandardid. Aitab koostada soovitud majanduslikke prioriteete kajastavaid üldplaane.

6. aasta seadus nr 2009 – Loob tarbijakaitse kõrgema komitee, mille ülesandeks on tarbijaõiguste ja äriliste kohustuste alase teadlikkuse levitamine. Samuti annab komiteele volitused sundida defektsed kaubad tagasi kutsuma, tagada kaubandusliku teabe (nt kaubasildid, hinnad ja garantiid) läbipaistvus. Tugevdab kaitset pettuse või valeinformatsiooni vastu.

Sharjah

7. aasta seadus nr 2003 – Maksimaalne üür tõuseb 7% aastas, kui üür on alla 50 5 Araabia Ühendemiraatide dirhemi aastas, ja 50%, kui üür on üle 3 12 Araabia Ühendemiraatide dirhemi aastas. Üürileandjad peavad enne mis tahes suurendamist ette teatama XNUMX kuud. Piirab ka väljatõstmise põhjuseid, tagades üürnikele XNUMX kuud pikema kasutusaja ka pärast üürileandjapoolset lepingu lõpetamist.

2. aasta seadus nr 2000 – Keelab ettevõtetel tegutseda ilma nende konkreetset tegevust hõlmava kaubanduslitsentsita. Loetleb iga litsentsikategooria alla lubatud tegevused. Keelab litsentside väljastamise ettevõtetele, mida ametiasutused peavad taunitavaks. Määrab rikkumiste eest trahvi kuni 100 XNUMX AED.

12. aasta seadus nr 2020 - Liigitab kõik Sharjahi teed peamisteks magistraalteedeks, kogumisteedeks ja kohalikeks teedeks. Sisaldab tehnilisi standardeid, nagu tee minimaalsed laiused ja planeerimisprotokollid, mis põhinevad prognoositud liiklusmahtudel. Aitab täita tulevasi liikumisvajadusi.

Ajman

2. aasta seadus nr 2008 – kirjeldab eeltingimusi, et emiraatide mehed saaksid abielluda täiendavate naistega ja emiraatide naised abielluksid mittekodanikega. Enne täiendava abiellumise nõusoleku saamist on vaja olemasolevale naisele eluaseme ja rahalise tagatise pakkumist. Määrab vanusekriteeriumid.

3. aasta seadus nr 1996 – Võimaldab munitsipaalasutustel sundida hooldamata jäetud maatükkide omanikke need kahe aasta jooksul välja arendama, vastasel juhul lubab ametiasutustel võtta krundi eestkoste- ja enampakkumise õigused avaliku konkursi korras, mille hind algab reservhinnaga, mis on võrdne 2% hinnangulisest turuväärtusest. Toob maksutulu ja tõstab kodanikuesteetikat.

8. aasta seadus nr 2008 – Annab omavalitsustele volitused keelata avalikku korda või kohalikke väärtusi solvavate kaupade müük. Hõlmab väljaandeid, meediat, rõivaid, esemeid ja etendusi. Trahvid rikkumiste eest kuni 10,000 XNUMX AED olenevalt raskusastmest ja korduvatest rikkumistest. Aitab kujundada ärikeskkonda.

Umm Al Quwain

3. aasta seadus nr 2005 – Nõuab, et üürileandja säilitaks kinnisvara elutegevuseks sobivana. Üürnikud peavad aitama korrastada inventari. Caps tagatisraha 10% aasta üürist. Piirab üüritõusu 10%-ni olemasolevast määrast. Kinnitab üürnikele lepingu pikendamise, välja arvatud juhul, kui üürileandja nõuab vara isiklikuks kasutamiseks. Tagab vaidluste kiire lahendamise.

2. aasta seadus nr 1998 – Keelab alkoholi impordi ja tarbimise emiraadis kooskõlas kohalike kultuurinormidega. Kurjategijaid ähvardab kuni kolmeaastane vanglakaristus ja suured rahatrahvid. Väljarändajatel on esmakordse süüteo eest võimalik armu anda. Müüb riigikassa kasuks konfiskeeritud alkoholi.

7. aasta seadus nr 2019 – Lubab omavalitsusasutustel anda ajutisi üheaastaseid litsentse äritegevuseks, mida emiraat peab kasulikuks. Hõlmab kutsealasid, nagu mobiilimüüjad, käsitöömüüjad ja autopesulad. Seda saab uuendada, kui järgitakse lubatud aja ja asukohtade litsentsitingimusi. Hõlbustab mikroettevõtet.

Ras Al Khaimah

14. aasta seadus nr 2007 – Kirjeldab palgakaitsesüsteemi korraldust, sealhulgas nõudeid, nagu elektrooniline palgaülekanne ja töölepingute registreerimine inimressursside ministeeriumi ja emiraatide süsteemides. Tagab töötajate palkade läbipaistvuse ja piirab tööjõu ärakasutamist.

5. aasta seadus nr 2019 – Võimaldab majandusarengu osakonnal tühistada või peatada ärilitsentsid, kui litsentsisaajad mõistetakse süüdi au või aususega seotud kuritegudes. Hõlmab rahalist omastamist, ärakasutamist ja petmist. Toetab ausust ärisuhetes.

11. aasta seadus nr 2019 – Seab kiiruspiirangud erinevatel teedel, näiteks maksimaalselt 80 km/h kaherealistel teedel, 100 km/h põhimaanteedel ning 60 km/h parkimisaladel ja tunnelites. Täpsustab rikkumisi, nagu tagaluuk ja hüpperad. Määrab trahvi (kuni 3000 AED) ja musti punkte rikkumiste eest, millega kaasneb litsentsi peatamine.

Fujairah

2. aasta seadus nr 2007 – pakub stiimuleid hotellide, kuurortide, elamute ja muinsuskaitseobjektide arendamiseks, sealhulgas valitsuse maa eraldamine, imporditud inventari ja tööriistade rahastamise ja tollimaksuvabastuse hõlbustamine. Katalüüsib turismi infrastruktuuri.

3. aasta seadus nr 2005 – Keeld ilma loata üle 100 liitri alkoholi vedamise või ladustamise. Sõltuvalt rikkumistest määratakse trahvid vahemikus 500 kuni 50,000 XNUMX AED. Korduvate süütegude eest kuni üheks aastaks vangi. Joobes juhte ähvardab vangistus ja sõiduki konfiskeerimine.

4. aasta seadus nr 2012 – Kaitseb emiraadis edasimüüjate esindajate õigusi. Keelab tarnijatel kõrvale hoida lepinguliste kohalike kaubandusagentide tegevusest, turustades neid otse kohalikele klientidele. Toetab kohalikke kauplejaid ja tagab hinnakontrolli. Rikkumised toovad kaasa kohtu määratud hüvitise.

Kohalike seaduste dešifreerimine: peamised näpunäited

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi AÜE seadusandluses navigeerimine võib tunduda keeruline, näitab kohalikele seadustele tähelepanu pööramine selle föderaalsüsteemi rikkust:

  • Araabia Ühendemiraatide põhiseadus annab igale emiraadile õiguse välja anda eeskirju, mis käsitlevad tema territooriumil esinevaid ainulaadseid sotsiaalseid olusid ja ärikeskkonda.
  • Keskseteks teemadeks on maaomandi korrastamine, äritegevuse litsentsimine, tarbijate õiguste kaitse ja infrastruktuuri arendamise rahastamine.
  • Moderniseerimise eesmärkide ja sotsiaal-kultuurilise identiteedi säilitamise vastastikuse mõju mõistmine on konkreetsete kohalike seaduste aluseks olevate põhjenduste dekodeerimise võtmeks.
  • Elanikud ja investorid peaksid uurima seadusi, mis on spetsiifilised selle emiraadi kohta, kus nad kavatsevad tegutseda, selle asemel, et eeldada õigusaktide ühtsust üleriigiliselt.
  • Valitsuse ametlikud väljaanded pakuvad autoriteetseid seaduste ja muudatuste tekste. Õigeks tõlgendamiseks on siiski soovitatav konsulteerida juristiga.

Araabia Ühendemiraatide kohalikud seadused on jätkuvalt arenev vahend, mille eesmärk on luua õiglane, turvaline ja stabiilne ühiskond, mis on seotud araabia tavadega, kuid on integreeritud maailmamajandusega. Kuigi föderaalsed õigusaktid määratlevad üldise raamistiku, rikastab nende kohalike nüansside hindamine selle dünaamilise riigi mõistmist.

Umbes Autor

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

Leidke Top