Enkouraje nan krim nan UAE: Lwa Konplo ak Responsablite Kriminèl pou Pati ki enplike yo

Akouchman refere a zak ede aktivman oswa ankouraje yon lòt moun komèt yon krim. Se lwa konplo. Pa egzanp, de zanmi, X ak Y, planifye pou vòlè yon bank kote X ap travay. Dapre plan an, X, yon kesye labank, ak yon inisye pral bay vout la bank oswa konbinezon an sekirite nan Y pou vòlè bank la.

Menmsi Y ap komèt vrè volè a epi X pral sèlman ede l, X koupab pou li te fè yon krim. Lwa a klase X kòm yon konplis. Enteresan, X pa nesesèman bezwen prezan fizikman sou sèn krim lan pou l koupab nan ofans lan. Nan pifò ka yo, gen plis pase yon konplis ki gen diferan nivo patisipasyon ak responsablite kriminèl.

Tribinal la dwe konsidere responsabilite kriminèl pati espesifik ki enplike yo nan krim lan. Tipikman, kèk pati sèlman sipòte oswa ankouraje krim lan san okenn patisipasyon dirèk. Gen lòt ki enplike dirèkteman san yo pa komèt krim nan. Lajistis bezwen diferansye ki jan diferan pati yo asiste moun ki komèt krim nan epi pouswiv kòmsadwa.

Lwa ki gouvène konplo pou ankouraje krim

Lwa nan Emira Arab Ini (UAE) sou ankouraje krim nan lwa kriminèl

Abetment of Crimes ak vyolasyon ki gen rapò, tankou èd, se ofans kriminèl dapre Kòd Penal UAE. Lwa Federal Nimewo 3 nan 1987 Konsènan Kòd Penal la bay plizyè sitiyasyon kote yo ka klase yon moun kòm konplis, tankou:

  • Si moun nan ankouraje oswa ede yon krim ki rive apre aksyon yo
  • Si yo kolabore ak lòt moun pou komèt yon krim ak yon krim konsa rive apre konplo kriminèl la
  • Si yo ankouraje, ede, oswa fasilite preparasyon oswa fini yon krim. Fasilite a ka gen ladan l bay entansyonèlman zam oswa zouti ki nesesè pou moun ki komèt krim sa a.

An konsekans, ankouraje nan krim nan lwa UAE trete yon konplis menm jan li trete otè krim lan, ki gen ladan penalize yo. Esansyèlman, yon konplis responsab yon pinisyon menm jan ak otè krim aktyèl la. Dapre Atik 47 nan Kòd Penal la, yon moun jwenn sou sèn krim lan se yon konplis pa kozalite. Okontrè, nenpòt moun ki enplike dirèkteman nan planifikasyon krim lan se yon konplis dirèk menm lè li pa prezan fizikman sou sèn krim lan.

La lwa gouvène konplo pou ankouraje krim bay plizyè ka kote li klase yon moun kòm yon konplis dirèk oswa kòm yon zak kriminèl oswa lwa nan UAE, tankou:

  1. Si yo komèt krim lan ak yon lòt moun
  2. Si yo ede oswa patisipe nan yon krim epi fè espre youn nan plizyè zak krim nan
  3. Si yo ede oswa entansyonèlman ede yon lòt moun fè yon zak konsa, menm kote lòt moun nan chape anba responsablite pou kèlkeswa rezon.

Lalwa bay tou ka kote li klase yon moun kòm yon konplis pa kozalite, tankou:

  1. Si yo ankouraje oswa ensite yon lòt moun pou komèt yon krim
  2. Si yo fè pati yon konplo kriminèl ki enplike yon gwoup moun epi krim konplo a rive jan li te planifye
  3. Si yo bay yon zam oswa yon zouti pou ede yon moun ki komèt yon krim

Kontrèman ak yon konplis dirèk, yon konplis pa kozalite dwe nan sèn krim lan. Sòf si lalwa di otreman, tribinal la trete tou de yon konplis pa kozalite ak yon konplis dirèk menm jan an, ki gen ladan penalize yo kòm otè krim aktyèl la.

Sepandan, lajistis la dwe detèmine si yon konplis pa kozalite te gen entansyon kriminèl. Kote lajistis la pa ka pwouve ke moun yo te jwenn sou sèn krim lan te gen entansyon komèt yon krim, moun nan ap chape anba responsablite kòm yon konplis. Esansyèlman, pwouve entansyon kriminèl nan ka ki enplike konplis pa kozalite se kritik pa lwa ki gouvène konplo pou ankouraje krim yo.

Sepandan, egzanpsyon potansyèl de responsablite oswa pinisyon pou yon konplis sispèk pa aplikab oswa transfere nan lòt konplis yo nan krim nan. Anjeneral, chak konplis yo pouswiv endividyèlman epi dapre wòl espesifik yo nan zak kriminèl la. Sepandan, si yo kondane, yo tout fè fas a menm pinisyon. Tipikman, pinisyon pou yon akouchman nan UAE yo gen ladan prizon oswa detansyon.

Etabli yon Entansyon kriminèl konplis nan ankouraje krim yo

Malgre konplikasyon nan pouswiv yon ka enkourajman, enterè prensipal tribinal la se etabli entansyon kriminèl yon konplis ak si enkourajman yo se yon kòz pwobab nan zak kriminèl la. Nan UAE, lwa a pini nenpòt moun ki koupab pou enkòpore nan krim menm jan an ak kòm yon otè kèlkeswa wòl yo nan zak kriminèl la.

Si w gen enkyetid ke ou te komèt yon krim oswa ke yo te arete pa lapolis, a Avoka Kriminèl UAE ka avize w sou dwa w ak obligasyon w yo. Nou bay sèvis avoka ekspè ak konsèy legal atravè UAE, tankou Doubay, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, ak Umm al Quwain. Si w ap fè fas ak akizasyon kriminèl nan Doubay oswa yon lòt kote nan UAE, ou ka konte sou konpetans ak eksperyans nou yo. Avoka kriminèl Emirati nan Doubay pou defann ou nan tribinal la.

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

Ki gen tèt