Detenut fl-Ajruport ta’ Dubai: Kif Jista’ Jiġri u Kif Twaqqafha

Dubai hija waħda mid-destinazzjonijiet tal-ivvjaġġar ewlenin fid-dinja, li toffri bajjiet imxarrba mix-xemx, skyscrapers emblematiċi, safaris fid-deżert, u xiri ta 'livell għoli. Aktar minn 16-il miljun turist jiġru lejn iċ-ċentru kummerċjali glitzy tal-Emirati Għarab Magħquda kull sena. Madankollu, xi viżitaturi jisfaw vittmi tal-liġijiet u l-wiċċ notorjament stretti tal-belt detenzjoni fl-Ajruport ta’ Dubai għal reati minuri jew kbar.

Għaliex Iseħħu Detenzjonijiet fl-Ajruport ta' Dubai

Ħafna jipprevedu Dubai u Abu Dhabi bħala oasi liberali fir-reġjun tal-Golf. Madankollu, il-viżitaturi jistgħu jistaqsu, Dubai huwa sigur għat-turisti? Skont il-kodiċi penali tal-UAE u l-fondazzjonijiet tal-liġi tax-Xarija, xi attivitajiet meqjusa li ma jagħmlux ħsara f'pajjiżi oħra jistgħu jikkostitwixxu reati serji hawnhekk. Viżitaturi li ma jafux spiss ifixklu politiki stretti infurzati minn uffiċjali tas-sigurtà tal-ajruport u tal-immigrazzjoni mal-wasla jew it-tluq.

Raġunijiet komuni għat-turisti u l-viżitaturi detenuti fl-ajruporti ta’ Dubai jinkludu:

 • Sustanzi Ipprojbiti: Ġarr ta 'mediċini bir-riċetta, tagħmir tal-vaping, żejt tas-CBD jew oġġetti oħra pprojbiti. Anke traċċi residwali tal-marijuana jirriskjaw piena severa.
 • Imġieba insultanti: Li tagħmel ġesti goff, tuża profanità, turi intimità fil-pubbliku jew tesprimi r-rabja lin-nies tal-lokal ħafna drabi twassal għal detenzjoni.
 • Reati ta' Immigrazzjoni: Viżas ta' żjara żejda, kwistjonijiet ta' validità tal-passaporti, dokumenti falsifikati jew diskrepanzi jwasslu wkoll għal detenzjoni.
 • Kuntrabandu: It-tentattiv li jdaħħal narkotiċi pprojbiti, mediċini bir-riċetta, pornografija, u oġġetti oħra ristretti jġib penali stretti.

Dawn l-eżempji juru kemm vaganza maġika f'Dubaj jew żjara tan-negozju tittrasforma malajr fi dwejjaq detenzjoni ħmar il-lejl fuq azzjonijiet apparentement innokwa.

Mediċini Ipprojbiti F'Dubaj

Hemm numru ta’ mediċini li huma illegali f’Dubaj, u ma tkunx tista’ ddaħħalhom fil-pajjiż. Dawn jinkludu:

 • opju
 • Cannabis
 • Morfina
 • Codeine
 • Betamethodol
 • Fentanyl
 • Ketamina
 • Alfa-metilifentanil
 • Methadone
 • Tramadol
 • Cathinone
 • Risperidone
 • Fenoperidina
 • Pentobarbital
 • Bromazepam
 • Trimeperidine
 • Codoxime
 • Oxycodone

Il-Proċess ta 'Detenzjoni Harrowing Meta Arrestat fl-Ajruporti ta' Dubai

Ladarba jinqabdu mill-awtoritajiet fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Dubai (DXB) jew Al Maktoum (DWC) jew l-Ajruport ta’ Abu Dhabi, il-vjaġġaturi jiffaċċjaw prova tal-biża’ li tinkludi:

 • Interrogazzjoni: L-uffiċjali tal-immigrazzjoni jistaqsu bir-reqqa lid-detenuti biex jaċċertaw ir-reati u jivverifikaw l-identitajiet. Huma jfittxu bagalji u apparat elettroniku wkoll
 • Konfiska tad-Dokument: L-uffiċjali jaħtfu passaporti u ċertifikati oħra tal-ivvjaġġar biex jipprevjenu t-tluq tat-titjira waqt l-investigazzjonijiet.
 • Komunikazzjoni Ristretta: It-telefon, l-aċċess għall-internet u l-kuntatt estern jiġu limitati biex jimpedixxu t-tbagħbis tal-evidenza. Għarraf lill-ambaxxata minnufih!

It-tul kollu tad-detenzjoni jiddependi fuq il-kumplessità tal-każ. Kwistjonijiet minuri bħall-mediċini bir-riċetta jistgħu jsolvu malajr jekk l-uffiċjali jiċċertifikaw il-leġittimità. Allegazzjonijiet aktar serji jwasslu għal interrogazzjonijiet estensivi li potenzjalment idumu ġimgħat jew xhur qabel ma l-prosekuturi jippreżentaw akkużi

Għaliex ir-Rappreżentanza Legali Tkun Kritika Meta Tiffaċċja Detenzjoni fl-Ajruport ta' Dubai

Tfittex parir legali espert immedjatament wara l-arrest ta 'l-ajruport ta' Dubai essenzjali peress li l-barranin detenuti jiltaqgħu ma' ostakli tal-lingwa, proċeduri mhux familjari u nuqqas ta' ftehim kulturali.

Avukati lokali tifhem mill-qrib teknikalitajiet legali kkomplikati u fondazzjonijiet tax-xarija li jirregolaw l-ambjent ġudizzjarju ta 'Dubaj. Avukati profiċjenti jiżguraw li d-detenuti jifhmu bis-sħiħ is-sitwazzjoni tal-arrest filwaqt li jissalvagwardjaw b'mod vigoruż id-drittijiet tagħhom

Jistgħu jimminimizzaw b'mod sinifikanti l-pieni imposti mill-qorti jew jiżguraw il-liberazzjonijiet f'każijiet foloz. avukat imħawwar jipprovdi gwida kalma matul kull fażi tal-każ ukoll. Billi jiksbu riżultati drammatikament aħjar, l-avukati jħallsu għalihom infushom minkejja li huma għaljin.  

Barra minn hekk, diplomatiċi minn pajjiżi ta' oriġini tad-detenuti jipprovdu għajnuna imprezzabbli wkoll. Huma jindirizzaw b'mod urġenti tħassib bħal kundizzjonijiet tas-saħħa, passaporti mitlufa jew koordinazzjoni tal-ivvjaġġar.

Eżempji tal-Ħajja Reali Ta’ Nies Li Qed Jiġu Arrestati Fl-Ajruport tal-UAE

a) Mara Arrestata għal Post fuq Facebook

Is-Sinjura Laleh Sharaveshm, mara ta’ 55 sena minn Londra, ġiet arrestata fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Dubaj minħabba post antik fuq Facebook li kitbet qabel vjaġġat lejn il-pajjiż. Il-post dwar il-mara l-ġdida tal-eks żewġha tqieset dispreġġjattiv lejn Dubai u n-nies tagħha, u hija ġiet akkużata b'kriminalità ċibernetika u li insultat lill-UAE.

Flimkien ma’ bintha, l-omm waħedha ġiet miċħuda ċ-ċans li titlaq mill-pajjiż qabel issolvi l-każ. Il-verdett, meta nstab ħati, kellu jkun multa ta’ £50,000 u sa sentejn ħabs.

b) Raġel Arrestat għal Passaport Foloz

Viżitatur Għarbi ġie arrestat fl-ajruport ta’ Dubai talli uża passaport falz. Ir-raġel ta’ 25 sena kien qed jipprova jitla’ fuq titjira lejn l-Ewropa meta nqabad bid-dokument falz.

Huwa stqarr li xtara l-passaport mingħand ħabib Asjatiku għal £3000, ekwivalenti għal AED 13,000. Il-pieni għall-użu ta’ passaport falz fl-UAE jistgħu jvarjaw minn 3 xhur sa aktar minn sena ħabs u multa għal deportazzjoni.

c) L-insulti ta' Mara lill-UAE jwasslu għall-arrest tagħha

F’każ ieħor ta’ xi ħadd li ġie arrestat fl-ajruport ta’ Dubai, mara ttieħdet taħt arrest talli allegatament insultat lill-UAE. Ingħad li ċ-ċittadin Amerikan ta’ 25 sena wettaq abbuż verbali fl-UAE meta kien qed jistenna taxi fl-Ajruport ta’ Abu Dhabi.

Din it-tip ta’ mġiba hija meqjusa bħala offensiva profonda għall-poplu Emirati, u tista’ tirriżulta f’sentenza ta’ ħabs jew multa.

d) Bejjiegħ Arrestat fl-Ajruport ta' Dubai għal Pusses ta' Droga 

F’każ aktar serju, saleswoman ġiet arrestata fl-ajruport ta’ Dubai talli nstabet bl-eroina fil-bagalji tagħha. Il-mara ta’ 27 sena, li kienet mill-Użbek, inqabdet b’4.28 eroina li kienet ħbiet fil-bagalja tagħha. Hija nżammet fl-ajruport u mbagħad ġiet trasferita lill-pulizija kontra n-narkotiċi.

Akkużi ta’ pussess ta’ droga fl-UAE jistgħu jwasslu għal minimu ta’ 4 snin ħabs u multa u deportazzjoni mill-pajjiż.

e) Raġel Arrestat fl-Ajruport talli kellu Marijuana 

F’każ ieħor, raġel ġie arrestat fl-ajruport ta’ Dubai u ntbagħat 10 snin ħabs, b’multa ta’ Dhs50,000 għat-traffikar ta’ marijuana fil-pussess tiegħu. Iċ-ċittadin Afrikan instab b’żewġ pakketti ta’ marijuana meta l-uffiċjali tal-ispezzjoni nnutaw oġġett ħoxnin fil-borża tiegħu waqt li kienu qed jiskennjaw il-bagalji tiegħu. Huwa sostna li ntbagħat biex iwassal il-bagalji bi tpattija għall-għajnuna biex isib impjieg fl-UAE u ħallas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar.

Il-każ tiegħu ġie trasferit lid-dipartiment ta’ kontra n-narkotiċi u wara nżamm arrestat fuq traffikar ta’ droga.

f) Mara Arrestata talli ġarret 5.7kg Kokaina

Wara x-rays tal-bagalji ta’ mara ta’ 36 sena, instab li fil-pussess tagħha kienet qed iġorr 5.7 kg kokaina. Is-sinjura Latin-Amerikana ġiet arrestata fl-Ajruport ta’ Dubai u kienet ippruvat tdaħħal id-droga ġewwa fliexken tax-shampoo.

Dawn huma biss ftit eżempji ta’ nies li ġew arrestati fl-ajruport tal-UAE għal diversi raġunijiet. Importanti li tkun konxju tal-konsegwenzi li tista’ tiffaċċja jekk tikser xi liġijiet tal-pajjiż, anki mingħajr ma tkun taf. Allura dejjem kun rispettuż u moħħok fl-imġieba tiegħek meta tivvjaġġa lejn l-UAE.

Detenut F'Dubaj U Għaliex Għandek Bżonn Avukat Għaliha

Għalkemm mhux il-battalji legali kollha jeħtieġu l-assistenza ta’ avukat, għal ħafna sitwazzjonijiet fejn tkun involuta tilwima legali, bħal meta ssib ruħek miżmuma fl-ajruport tal-UAE, jista 'jsir pjuttost riskjuż jekk inti tmur għal dan kollu waħdek. 

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Passi Prattiċi Il-Vjaġġaturi Għandhom Jieħdu biex jevitaw Perikli ta' Detenzjoni fl-Ajruport ta' Dubai

Għalkemm l-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda jkomplu jimmodernizzaw il-prattiki biex itejbu r-reputazzjoni tal-vaganzi glitzy ta’ Dubaj. Kif jistgħu t-turisti li jivvjaġġaw lejn id-dinja b'mod prudenti jimminimizzaw ir-riskji ta' detenzjoni?

 • Irriċerka bir-reqqa l-listi ta’ oġġetti pprojbiti qabel ma tippakkja u tivverifika li l-validità tal-viża/passaport taqbeż it-tul tal-vjaġġ b’diversi xhur.
 • Ħu edukat, paċenzja u sensittività kulturali bla waqfien meta tinvolvi nies tal-lokal jew uffiċjali. Żomm lura minn wirjiet pubbliċi ta' intimità wkoll!
 • Ġorr affarijiet essenzjali bħal chargers, oġġetti tat-twaletta u meds fil-bagalji tal-idejn biex jimmaniġġaw il-konfinament potenzjali.
 • Assigurazzjoni tal-ivvjaġġar internazzjonali komprensiva sigura li tkopri għajnuna legali u assistenza ta’ komunikazzjoni meta jiġi arrestat barra.
 • Jekk jinqabad, kun veritiera u kkoopera bis-sħiħ mal-awtoritajiet biex tħaffef l-ipproċessar mingħajr ma tikkomprometti d-drittijiet!

Ir-Realtà Agonizzanti tal-Ħin tal-Ħabs ta' Dubai Wara Arresti fl-Ajruport

Għal detenuti sfortunati akkużati b'kontravenzjonijiet kbar bħat-traffikar tad-droga jew frodi, xhur agonizzanti wara l-bars jistenna qabel kundanni tipikament rapidi. Filwaqt li l-awtoritajiet ta’ Dubai qed ikomplu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħabs, xorta waħda sseħħ trawma mentali konsiderevoli lill-priġunieri innoċenti.

Faċilitajiet skomdi jfur ma' priġunieri minn madwar id-dinja, u joħolqu tensjonijiet volatili. Proċeduri ta 'sigurtà stretti jirregolaw rutini ta' kuljum ristretti ħafna. L-ikel, il-gwardji, il-priġunieri u l-iżolament jieħdu piż psikoloġiku enormi wkoll.

Każijiet ta’ profil għoli bħall-leġġenda tal-futbol professjonali Asamoah Gyan li tkun involuta f’allegazzjonijiet ta’ attakk juru kemm is-sitwazzjonijiet malajr joħorġu bla kontroll.

B'rati ta' penetrazzjoni li għadhom pjuttost baxxi, l-iżgurar ta' assistenza legali tal-ogħla livell itejjeb immedjatament il-prospetti għall-liberazzjonijiet jew deportazzjonijiet minflok sentenzi iebsin. Avukati ta’ fama jifhmu mill-qrib strateġiji ta’ difiża xierqa biex jikkonvinċu lill-imħallfin waqt il-proċedimenti.

Dak li trid tkun taf dwar kif tkun detenut fl-Ajruport ta’ Dubai

Iċ-ċentri ta' detenzjoni jistgħu jirriżultaw f'esperjenzi ta' dwejjaq immedjati u sentenzi ta' ħabs potenzjalment orribbli, iżda jistgħu wkoll jikkawżaw ħsara fit-tul.

Barra minn hekk, żmien twil barra l-pajjiż ifixkel ir-relazzjonijiet personali u jipperikola l-impjiegi jew il-progress akkademiku.

Pariri estensivi ta' spiss jgħinu lid-detenuti jipproċessaw memorji trawmatiċi li jqajmuhom għal snin sħaħ. Ħafna superstiti jaqsmu stejjer biex joħolqu kuxjenza wkoll.

Qabbel L-Avukat Tiegħek Ma' Dak Ta' l-Opponarju Tiegħek

Peress li l-avukati huma meħtieġa f'kawżi tal-qorti, tista' tistenna li l-avversarju tiegħek qed jaħdem ma' avukat imħawwar ukoll. Żgur li ma tridx tidħol f’medjazzjoni ma’ xi ħadd li jaf sew il-liġi. L-agħar ħaġa li tista’ tiġri hija jekk l-affarijiet imorru kontrik u ssib ruħek fil-Qorti tal-UAE mingħajr avukat u ebda għarfien legali. Jekk jiġri dan, għandek ċansijiet żgħar ħafna li tirbaħ il-battalja legali.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Skrollja Top