Kriminali

Każijiet ta 'Attakk

Kif jistgħu jiġu difiżi Assalt u Batteriji?

I. Introduzzjoni L-attakk u l-batteriji huma żewġ reati vjolenti akkużati b'mod komuni li ħafna drabi jseħħu flimkien f'attakki fiżiċi. Madankollu, fil-fatt jirrappreżentaw reati kriminali distinti taħt il-liġi. Il-fehim tad-differenzi kif ukoll id-difiżi disponibbli kontra akkużi bħal dawn huwa kruċjali għal kull min jiffaċċja akkużi. Dan l-artikolu se jipprovdi eżami fil-fond tad-definizzjonijiet ta’ attakk u batteriji, elementi meħtieġa biex jipprovaw kull ħlas, […]

Kif jistgħu jiġu difiżi Assalt u Batteriji? Aqra Aktar »

Liġi ta' Akkużi Foloz fl-UAE: Riskji Legali ta' Rapporti Foloz tal-Pulizija, Ilmenti, Akkużi Foloz u Żbaljati

Riskji Legali ta' Rapporti Foloz tal-Pulizija, Ilmenti, u Akkużi Żbaljati fl-UAE

Il-preżentazzjoni ta' rapporti foloz tal-pulizija, il-manifattura ta' ilmenti, u l-akkużi żbaljati jista' jkollhom konsegwenzi legali serji fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE). Dan l-artikolu se jeżamina l-liġijiet, il-penali, u r-riskji madwar tali atti taħt is-sistema legali tal-UAE. X'Kostitwixxi Akkuża jew Rapport Foloz? Akkuża falza jew rapport jirreferi għal allegazzjonijiet li huma intenzjonalment iffabbrikati jew qarrieqa. Hemm tlieta

Riskji Legali ta' Rapporti Foloz tal-Pulizija, Ilmenti, u Akkużi Żbaljati fl-UAE Aqra Aktar »

Liġi tax-Xarija Dubai UAE

X'inhu l-Liġi Kriminali u l-Liġi Ċivili: Ħarsa Ġenerali Komprensiva

Il-liġi kriminali u l-liġi ċivili huma żewġ kategoriji wesgħin ta’ liġi li għandhom xi differenzi ewlenin. Din il-gwida se tispjega x'jinvolvi kull qasam tal-liġi, kif huma differenti, u għaliex huwa importanti li l-pubbliku ġenerali jifhemhom it-tnejn. X'inhu l-Liġi Kriminali? Il-liġi kriminali hija l-korp ta’ liġijiet li jittratta r-reati u jipprovdi kastig għall-kriminali

X'inhu l-Liġi Kriminali u l-Liġi Ċivili: Ħarsa Ġenerali Komprensiva Aqra Aktar »

Gwida għat-Tipi Differenti ta' Falsifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni tirreferi għad-delitt tal-falsifikazzjoni ta’ dokument, firma, karta tal-flus, xogħol tal-arti, jew oġġett ieħor sabiex iqarraq b’oħrajn. Huwa reat kriminali serju li jista' jirriżulta f'pieni legali sinifikanti. Dan l-artikolu jipprovdi eżami fil-fond tat-tipi differenti ta’ falsifikazzjoni, tekniki komuni użati minn falsifikaturi, metodi biex jinstabu oġġetti ffalsifikati, u miżuri għal

Gwida għat-Tipi Differenti ta' Falsifikazzjoni Aqra Aktar »

Money Laundering jew Hawala fl-UAE: X'inhuma Red Flags fl-AML?

Money Laundering jew Hawala fl-UAE Money laundering jew Hawala fl-UAE huwa t-terminu komuni użat biex jirreferi għal kif it-trasgressuri jaħbu s-sors tal-flus. Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jheddu l-istabbiltà ekonomika u jipprovdu fondi għal attivitajiet illegali. Għalhekk regolamenti komprensivi kontra l-ħasil tal-flus (AML) huma kritiċi. L-Emirati Għarab Magħquda (UAE) għandhom regolamenti AML stretti, u hekk

Money Laundering jew Hawala fl-UAE: X'inhuma Red Flags fl-AML? Aqra Aktar »

Nifhmu l-Appell Kriminali

L-appell ta' kundanna jew sentenza kriminali huwa proċess legali kumpless li jinvolvi skadenzi stretti u proċeduri speċifiċi. Din il-gwida tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-appelli kriminali, mir-raġunijiet tipiċi għall-appell sal-passi involuti għal fatturi ewlenin li jinfluwenzaw ir-rati ta’ suċċess. B'fehim aktar profond tal-kumplessità tas-sistema tal-appelli, il-konvenuti jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati meta jiżnu l-liġi legali tagħhom.

Nifhmu l-Appell Kriminali Aqra Aktar »

Kif Tiġġieled Akkużi Kriminali Foloz

Li tkun akkużat b'mod falz b'reat tista' tkun esperjenza estremament trawmatika u li tbiddel il-ħajja. Anke jekk l-allegazzjonijiet eventwalment jiġu miċħuda jew l-akkużi jitneħħew, sempliċiment li tkun arrestat jew li tgħaddi minn investigazzjoni tista’ tħassar ir-reputazzjoni, ittemm il-karrieri, u tikkawża tbatija emozzjonali sinifikanti. Huwa għalhekk li huwa assolutament kritiku li tieħu azzjoni immedjata jekk issib ruħek

Kif Tiġġieled Akkużi Kriminali Foloz Aqra Aktar »

Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus Permezz ta' Self: Gwida Komprensiva

Il-ħasil tal-flus jinvolvi l-ħabi ta’ fondi illeċiti jew li dawn jidhru leġittimi permezz ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji kumplessi. Jippermetti lill-kriminali li jgawdu l-profitti tar-reati tagħhom filwaqt li jevadu l-infurzar tal-liġi. Sfortunatament, is-self jippreżenta triq għall-ħasil tal-flus maħmuġin. Is-selliefa għandhom jimplimentaw programmi robusti kontra l-ħasil tal-flus (AML) biex jiskopru attività suspettuża u jipprevjenu l-abbuż tas-servizzi tagħhom.

Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus Permezz ta' Self: Gwida Komprensiva Aqra Aktar »

Il-Kompliċità fil-Kriminalità fl-UAE: Liġijiet ta' Konfoffa u Responsabbiltà Kriminali għall-Partijiet Involuti

Il-kompliċità fil-Kriminalità fl-UAE: Liġijiet ta' Konspirazzjoni

It-tħeġġiġ jirreferi għall-inkoraġġiment intenzjonat, l-inċitament, l-għajnuna, jew il-faċilitazzjoni tat-twettiq ta’ reat minn persuna oħra. Huwa reat inchoate, li jfisser li l-kompetitur jista 'jinżamm responsabbli anki jekk ir-reat ikkomplikat qatt ma twettaq fil-fatt. Fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE), it-tħeġġiġ huwa meqjus bħala reat gravi b'pieni qawwija.

Il-kompliċità fil-Kriminalità fl-UAE: Liġijiet ta' Konspirazzjoni Aqra Aktar »

in-navigazzjoni legali

Għaliex Jikkuntattjaw Avukat Difiża Kriminali Wara Akkuża dwar Droga huwa Imperattiv

Mhix esperjenza pjaċevoli li ssib ruħek fuq in-naħa ħażina tal-liġi f'Dubaj jew fl-UAE. Saħansitra agħar jekk inti slapped b'akkuża ta 'droga mill-prosekuzzjoni ta' Dubai jew Abu Dhabi. Jista 'jkun pjuttost diżorjentant u dwejjaq. Allura x'tagħmel? Ukoll, mossa waħda tispikka bħala

Għaliex Jikkuntattjaw Avukat Difiża Kriminali Wara Akkuża dwar Droga huwa Imperattiv Aqra Aktar »

Skrollja Top