Finansiel kriminalitet i UAE og deres konsekvenser

Økonomisk kriminalitet henviser til ulovlige aktiviteter involverer svigagtige økonomiske transaktioner eller uærlig adfærd for personlig økonomisk vinding. Det er en alvorlig og forværring global problem, der muliggør forbrydelser som hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, og mere. Denne omfattende guide undersøger det alvorlige trusler, vidtrækkende påvirkninger, seneste tendenser, og mest effektive løsninger for at bekæmpe økonomisk kriminalitet på verdensplan.

Hvad er finansiel kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet omfatter evt ulovlige lovovertrædelser involverer at opnå penge eller ejendom gennem bedrag eller bedrageri. Hovedkategorier omfatter:

 • Hvidvaskning: Tilsløring af oprindelse og bevægelse af ulovlige midler fra kriminelle aktiviteter.
 • Svig: Vildledning af virksomheder, enkeltpersoner eller regeringer for ulovlig økonomisk vinding eller aktiver.
 • Cyberkriminalitet: Teknologiaktiveret tyveri, bedrageri eller anden kriminalitet med henblik på økonomisk fortjeneste.
 • Insiderhandel: Misbrug af private virksomhedsoplysninger til aktiemarkedsoverskud.
 • Bestikkelse/korruption: Tilbyder incitamenter som kontanter til at påvirke adfærd eller beslutninger.
 • Skatteunddragelse: Ikke at angive indkomst for ulovligt at undgå at betale skat.
 • Terrorfinansiering: Tilvejebringelse af midler til at støtte terrorideologi eller -aktiviteter.

diverse ulovlige metoder hjælpe med at skjule ægte ejerskab eller oprindelse af penge og andre aktiver. Økonomisk kriminalitet muliggør også alvorlige lovovertrædelser som narkotikahandel, menneskesmugling, smugling og meget mere. Typer af støtte som at hjælpe, lette eller konspirere til at begå disse økonomiske forbrydelser er ulovlige.

Sofistikerede teknologier og global sammenhæng gør det muligt for økonomisk kriminalitet at trives. Dog dedikeret global organisationer er fremme integreret løsninger at bekæmpe denne kriminelle trussel mere effektivt end nogensinde før.

Vigtigste typer af økonomisk kriminalitet i UAE

Lad os undersøge nogle større former for økonomisk kriminalitet, der giver næring til den globale skyggeøkonomi.

Hvidvaskning af penge

 klassisk proces of hvidvaskning involverer tre nøglefaser:

 1. Placering – Introduktion ulovlige midler ind i det almindelige finansielle system via indlån, virksomhedsindtægter mv.
 2. Lagdeling – Skjul pengesporet gennem komplekse finansielle transaktioner.
 3. Integration – Integrering af "rensede" penge tilbage i den legitime økonomi gennem investeringer, luksuskøb osv.

Hvidvaskning af penge skjuler ikke kun udbyttet af kriminalitet, men muliggør yderligere kriminelle aktiviteter. Virksomheder kan utilsigtet aktivere det uden at være klar over det. Som følge heraf kræver globale anti-hvidvaskningsbestemmelser (AML) strengere rapporteringsforpligtelser og overholdelsesprocedurer for banker og andre institutioner til aktivt at bekæmpe hvidvaskning af penge. Som et positivt skridt blev De Forenede Arabiske Emirater fjernet fra Financial Action Task Force (FATF) "grå liste" i februar 2024, hvilket indikerer landets fremskridt med at styrke sine AML-regler.

Derfor globalt anti-hvidvaskning af penge (AML) Forordninger kræver strengere rapporteringsforpligtelser og overholdelsesprocedurer for banker og andre institutioner til aktivt at bekæmpe hvidvaskning af penge. Næste generations AI- og maskinlæringsløsninger kan hjælpe med at automatisere registrering af mistænkelige konto- eller transaktionsmønstre.

Svig

Globale tab til betalingssvig alene overskredet $ 35 milliarder i 2021. Diverse svindel svindel udnytter teknologi, identitetstyveri og social engineering for at lette ulovlige pengeoverførsler eller få adgang til finansiering. Typer omfatter:

 • Kredit-/betalingskortsvindel
 • Phishing-svindel
 • Business e-mail kompromis
 • Falske fakturaer
 • Romantisk svindel
 • Ponzi/pyramidespil
 • Syntetisk identitetsbedrageri
 • Kontoovertagelsesbedrageri

Svig krænker finansiel tillid, forårsager nød for ofrene og øger omkostningerne for både forbrugere og finansielle udbydere. Svindelanalyse og retsmedicinske regnskabsteknikker hjælper med at afdække mistænkelige aktiviteter til yderligere efterforskning af finansielle institutioner og retshåndhævende myndigheder.

»Økonomisk kriminalitet blomstrer i skyggerne. At skinne et lys på dets mørke hjørner er det første skridt mod at skille det ad." – Loretta Lynch, tidligere amerikansk justitsminister

Cyberkriminalitet

Cyberangreb mod finansielle institutioner steg med 238 % globalt fra 2020 til 2021. Væksten i digital finansiering udvider mulighederne for teknologi-aktiverede finansiel cyberkriminalitet synes godt om:

 • Hacks til kryptopung/børs
 • Hæveautomat jackpotting
 • Kreditkort skimming
 • Tyveri af bankkontooplysninger
 • Ransomware angreb
 • Angreb på mobilbank/digitale tegnebøger
 • Svig rettet mod køb-nu-betal-senere-tjenester

Tab til global cyberkriminalitet kan overstige $ 10.5 billioner over de næste fem år. Mens cyberforsvaret fortsætter med at blive bedre, udvikler eksperthackere stadig mere sofistikerede værktøjer og metoder til uautoriseret adgang, databrud, malwareangreb og pengetyveri.

Skatteunddragelse

Global skatteunddragelse og -unddragelse fra virksomheder og personer med høj nettoværdi overstiger angiveligt 500-600 milliarder dollars om året. Komplekse internationale smuthuller og skattely letter problemet.

Skatteunddragelse udhuler de offentlige indtægter, forværrer uligheden og øger afhængigheden af ​​gæld. Det begrænser derved tilgængelige midler til vigtige offentlige tjenester som sundhedspleje, uddannelse, infrastruktur og mere. Forbedret globalt samarbejde mellem politiske beslutningstagere, regulatorer, virksomheder og finansielle institutioner kan hjælpe med at gøre skattesystemer mere retfærdige og mere gennemsigtige.

Yderligere økonomisk kriminalitet

Andre større former for økonomisk kriminalitet omfatter:

 • Insiderhandel – Misbrug af ikke-offentlig information til aktiemarkedsoverskud
 • Bestikkelse/korruption – Påvirkning af beslutninger eller aktiviteter via økonomiske incitamenter
 • Undgåelse af sanktioner – Omgåelse af internationale sanktioner for profit
 • Varemærkeforfalskning – Fremstilling af falsk valuta, dokumenter, produkter osv.
 • smugling – Transport af ulovlige varer/midler på tværs af grænser

Økonomisk kriminalitet hænger sammen med stort set alle former for kriminelle aktiviteter – fra illegale stoffer og menneskehandel til terrorisme og konflikter. Problemets mangfoldighed og omfang nødvendiggør en koordineret global reaktion.

Straffe for forskellige økonomiske forbrydelser i UAE

Økonomisk kriminalitetRelevant(e) lov(er)Strafferækkevidde
Hvidvaskning af pengeFøderal lov nr. 4/2002 (som ændret)3 til 10 års fængsel og/eller op til 50 millioner AED i bøde
SvigFøderal lov nr. 3/1987 (som ændret)Varierer, men generelt op til 3 års fængsel og/eller bøder
CyberkriminalitetFøderal lov nr. 5/2012 (som ændret)Bøder fra 50,000 AED til 3 millioner AED og/eller op til 10 års fængsel
SkatteunddragelseFøderalt lovdekret nr. 6/2017Bøder fra 100,000 AED til 500,000 AED og potentiel fængsel
VaremærkeforfalskningFøderal lov nr. 6/1976Op til 10 års fængsel og/eller bøder
Bestikkelse/korruptionFøderal lov nr. 11/2006 (som ændret)Op til 7 års fængsel og/eller op til 1 million AED i bøde til givere og modtagere
InsiderhandelFøderal lov nr. 8/2002 (som ændret)Op til 5 års fængsel og/eller op til 10 millioner AED i bøde

Efterforskning og retsforfølgning af økonomisk kriminalitet i Dubai

Efterforskning af økonomisk kriminalitet i Dubai:

 1. Rapportering: Rapportering af tilfælde af økonomisk kriminalitet lettes gennem udpegede kanaler, enten ved at kontakte Dubais politi eller den relevante finansielle tilsynsmyndighed, afhængigt af lovovertrædelsens karakter. For eksempel vil mistanke om hvidvaskning af penge blive rapporteret til Financial Intelligence Unit (FIU).
 2. Indledende undersøgelse: Denne fase starter med en omfattende indsamling af beviser, der omfatter en dybdegående analyse af finansielle poster, gennemførelse af interviews med relevante vidner og et synergistisk samarbejde mellem Dubais politi, den offentlige anklagemyndighed og specialiserede enheder såsom Dubai Economic Security Department.
 3. Forstærket samarbejde: Et nyligt etableret aftalememorandum mellem UAE's AML/CFT Executive Office og Dubai Police har styrket den kollaborative tilgang og derved øget efterforskningskapaciteten til at bekæmpe økonomisk kriminalitet mere effektivt.

Anklager om økonomisk kriminalitet i Dubai:

 1. Offentlig anklagemyndighed: Efter at have indsamlet væsentlige beviser gennem efterforskningsprocessen, forelægges sagen for den offentlige anklagemyndighed, hvor anklagerne nøje vurderer beviserne og afgør, om der skal indledes formelle anklager mod de påståede gerningsmænd.
 2. Retssystemet: Sager, hvor der forfølges tiltale, afgøres efterfølgende ved domstolene i Dubai, hvor upartiske dommere leder sagen. Disse retslige myndigheder er betroet ansvaret for at vurdere skyld eller uskyld baseret på en omfattende evaluering af de fremlagte beviser, under nøje overholdelse af gældende UAE-love.
 3. Straffens hårdhed: I tilfælde, hvor skyld er fastslået, bestemmer de præsiderende dommere den passende straf, der står i et rimeligt forhold til den specifikke karakter og alvoren af ​​den begåede økonomiske kriminalitet. Strafforanstaltningerne kan variere fra betydelige økonomiske sanktioner til fængselsstraffe, hvor fængselsstraffens varighed er proportional med lovovertrædelsens grovhed, som fastsat i UAE's juridiske vedtægter.

Nøgleorganisationers roller

Forskellige globale organer leder verdensomspændende indsats mod økonomisk kriminalitet:

 • Financial Action Task Force (FATF) sætter standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme, der er vedtaget globalt.
 • FN's kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) leverer forskning, vejledning og teknisk bistand til medlemslande.
 • IMF og Verdensbanken vurdere landes AML/CFT-rammer og yde støtte til kapacitetsopbygning.
 • InterPOL letter politisamarbejdet for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet gennem efterretningsanalyser og databaser.
 • Europol koordinerer fælles operationer mellem EU-medlemsstater mod organiserede kriminalitetsnetværk.
 • Egmont-koncernen forbinder 166 nationale finansielle efterretningsenheder til informationsdeling.
 • Baselkomitéen for banktilsyn (BCBS) giver vejledning og støtte til global regulering og overholdelse.

Sammen med transstatslige organer driver nationale regulerings- og retshåndhævende myndigheder som det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC), UK National Crime Agency (NCA) og det tyske føderale finanstilsyn (BaFin), centralbanker i UAE og andre lokale handlinger i overensstemmelse med globale standarder.

"Kampen mod økonomisk kriminalitet vindes ikke af helte, men af ​​almindelige mennesker, der udfører deres arbejde med integritet og dedikation." – Gretchen Rubin, forfatter

Vigtige regler for overholdelse af finansiel kriminalitet i UAE

Robuste regler understøttet af avancerede overholdelsesprocedurer inden for finansielle institutioner repræsenterer afgørende værktøjer til at afbøde økonomisk kriminalitet globalt.

Forordninger mod hvidvaskning af penge (AML).

Major anti-hvidvaskningsregler omfatte:

 • USA Lov om bankhemmelighed og PATRIOT Act
 • EU AML-direktiver
 • Storbritannien og UAE Reglerne om hvidvask af penge

Disse regler kræver, at virksomheder aktivt vurderer risici, rapporterer mistænkelige transaktioner, udfører kundekendskabsundersøgelser og opfylder andre Compliance forpligtelser.

Forstærket af betydelige sanktioner for manglende overholdelse, sigter AML-regler på at højne tilsynet og sikkerheden på tværs af det globale finansielle system.

Kend dine kunderegler (KYC).

Kend din kunde (KYC) protokoller forpligter udbydere af finansielle tjenesteydelser til at verificere klientidentiteter og pengekilder. KYC er fortsat afgørende for at opdage svigagtige konti eller pengespor knyttet til økonomisk kriminalitet.

Nye teknologier som biometrisk ID-bekræftelse, video-KYC og automatiske baggrundstjek hjælper med at strømline processer sikkert.

Rapporter om mistænkelig aktivitet

Rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR'er) repræsentere vitale værktøjer til afsløring og afskrækkelse i kampen mod hvidvaskning af penge. Finansielle institutioner skal indgive SAR'er om tvivlsomme transaktioner og kontoaktiviteter til finansielle efterretningsenheder til yderligere undersøgelse.

Avancerede analyseteknikker kan hjælpe med at opdage de anslåede 99 % af SAR-berettigede aktiviteter, der ikke rapporteres årligt.

Samlet set styrker globale politiske tilpasninger, avancerede overholdelsesprocedurer og tæt offentlig-privat koordinering finansiel gennemsigtighed og integritet på tværs af grænserne.

Udnyttelse af teknologi mod økonomisk kriminalitet

Nye teknologier præsenterer spilskiftende muligheder for dramatisk at forbedre forebyggelse, afsløring og reaktion i forbindelse med forskellige økonomiske forbrydelser.

AI og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og machine learning Algoritmer låser op for mønsterdetektion inden for massive finansielle datasæt langt ud over menneskelige muligheder. Nøgleapplikationer omfatter:

 • Analyse af betalingssvindel
 • Detektion mod hvidvaskning af penge
 • Forbedring af cybersikkerhed
 • Identitetsbekræftelse
 • Automatiseret mistænkelig rapportering
 • Risikomodellering og prognose

AI forstærker menneskelige AML-efterforskere og compliance-teams til overlegen overvågning, forsvar og strategisk planlægning mod finansielle kriminelle netværk. Det repræsenterer en afgørende komponent i næste generations Anti-Financial Crime (AFC) infrastruktur.

”Teknologi er et tveægget sværd i kampen mod økonomisk kriminalitet. Selvom det skaber nye muligheder for kriminelle, giver det os også kraftfulde værktøjer til at spore og stoppe dem." – Europols administrerende direktør Catherine De Bolle

Blockchain Analytics

Offentligt gennemsigtige distribuerede hovedbøger som Bitcoin og Ethereum blockchain muliggør sporing af pengestrømme for at lokalisere hvidvaskning af penge, svindel, ransomware-betalinger, terrorfinansiering og sanktionerede transaktioner.

Specialistfirmaer leverer blockchain-sporingsværktøjer til finansielle institutioner, kryptovirksomheder og statslige agenturer for stærkere tilsyn selv med privatlivsfokuserede kryptovalutaer som Monero og Zcash.

Biometri og digitale ID-systemer

Sikkert biometriske teknologier som fingeraftryk, nethinde og ansigtsgenkendelse erstatter adgangskoder til pålidelig identitetsgodkendelse. Avancerede digitale ID-rammer tilbyder robuste sikkerhedsforanstaltninger mod identitetsrelateret svindel og risici for hvidvaskning af penge.

API integrationer

Åbne bankapplikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) muliggør automatisk datadeling mellem finansielle institutioner til tværorganisatorisk overvågning af kundekonti og transaktioner. Dette reducerer overholdelsesomkostningerne, samtidig med at AML-beskyttelsen forbedres.

Informationsdeling

Dedikerede datatyper om økonomisk kriminalitet letter udveksling af fortrolig information mellem finansielle institutioner for at styrke afsløringen af ​​svindel, mens de overholder strenge databeskyttelsesprotokoller.

Med eksponentiel vækst i datagenerering repræsenterer syntetisering af indsigt på tværs af enorme databaser en nøglefunktion til offentlig-privat efterretningsanalyse og kriminalitetsforebyggelse.

UAE's samarbejde med Interpol for at bekæmpe finansiel kriminalitet

De Forenede Arabiske Emirater anerkender fuldt ud den alvorlige trussel om økonomisk kriminalitet og tager afgørende skridt ved at samarbejde med Interpol for at bekæmpe dem:

Deling af intelligens

 • UAE udveksler efterretninger med Interpol om tendenser i økonomisk kriminalitet, typologier og kriminelle netværk.
 • Sikre Interpol-kanaler muliggør grænseoverskridende informationsdeling om mistænkte kriminelle og ulovlige aktiviteter.

Udnyttelse af Interpols ressourcer

 • De Forenede Arabiske Emirater bruger Interpols Financial Crime and Anti-Corruption Center-database om finansielle kriminelle.
 • Værktøjer som Global Stop Payment Mechanism tillader indefrysning af mistænkelige transaktioner.
 • Maritime sikkerhedsdatabaser hjælper med at identificere forbrydelser i forbindelse med økonomiske forbrydelser.

Fælles operationer

 • UAEs retshåndhævende myndigheder deltager aktivt i Interpol-koordinerede operationer.
 • Disse er rettet mod store finansielle kingpins, inddrivelse af aktiver og afvikling af kriminalitetsnetværk.
 • Seneste eksempel: Operation Lionfish mod global narkotikahandel.

Globalt lederskab

 • UAE forkæmper dagsordenen for anti-finansiel kriminalitet i FN's og FATF-fora sammen med Interpol.
 • Denne indsats styrker internationalt samarbejde og standardisering af modforanstaltninger.

Gennem dette multidimensionelle partnerskab, der blander intelligens, ressourcer, operationer og lederskab, styrker UAE sit forsvar og fremmer et sikkert globalt finansielt økosystem.

Indvirkning af finansiel kriminalitet på UAE's økonomi

Økonomisk kriminalitet udgør en væsentlig trussel mod UAEs økonomiske stabilitet og vækst. De negative virkninger giver genlyd på tværs af flere sektorer og underminerer landets bestræbelser på at opretholde et robust og gennemsigtigt finansielt system. Økonomisk kriminalitet er blevet dybt forankret i den globale økonomi, hvor FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) anslår deres samlede omfang til svimlende 3-5 % af det globale BNP, svarende til 800 milliarder USD til 2 billioner USD, der årligt strømmer gennem ulovlige kanaler .

For det første kan økonomisk kriminalitet såsom hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og bedrageri forvrænge markedsdynamikken og skabe ulige spilleregler for lovlige virksomheder. Financial Action Task Force (FATF) rapporterer, at hvidvaskning af penge alene beløber sig til 1.6 billioner dollars om året, svarende til 2.7 % af det globale BNP. Dette kan afskrække udenlandske investeringer, hindre økonomisk diversificeringsindsats og kvæle iværksætteri og innovation i UAE.

Ydermere kan økonomisk kriminalitet undergrave offentlighedens tillid til finansielle institutioner og offentlige myndigheder, hvilket hindrer deres evne til at fungere effektivt. Dette kan føre til kapitalflugt, faldende skatteindtægter og tab af tillid til UAE's finansielle system, hvilket i sidste ende hæmmer økonomisk udvikling og vækstudsigter. Udviklingslandene kan kollektivt miste over 1 billion dollar om året på grund af skatteunddragelse og -unddragelse, hvilket understreger de alvorlige økonomiske konsekvenser.

Endelig kan omkostningerne forbundet med at efterforske, retsforfølge og inddrive aktiver, der er tabt på grund af økonomisk kriminalitet, belaste UAE's retshåndhævelse og retslige ressourcer og lede midler væk fra andre kritiske områder af økonomisk udvikling og sociale velfærdsprogrammer.

Initiativer fra UAE-regeringen til bekæmpelse af finansiel kriminalitet

For det første har De Forenede Arabiske Emirater styrket sine juridiske og regulatoriske rammer ved at vedtage robuste love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CFT). Disse love pålægger strenge due diligence-procedurer, rapporteringskrav og sanktioner for manglende overholdelse.

For det andet har regeringen etableret specialiserede agenturer og taskforcer dedikeret til at opdage, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet. Disse omfatter enheden for bekæmpelse af hvidvask af penge og mistænkelige sager (AMLSCU) og eksekutivkontoret for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af bekæmpelse af terrorisme.

For det tredje har UAE intensiveret sit samarbejde med internationale organisationer og udenlandske modparter. Dette inkluderer aktiv deltagelse i initiativer ledet af Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group of Financial Intelligence Units og Interpol, som diskuteret tidligere.

Endelig har regeringen investeret massivt i kapacitetsopbygning og øget offentlig bevidsthed. Dette inkluderer træningsprogrammer for retshåndhævelse, finansielle institutioner og virksomheder for at forbedre deres evne til at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter. Offentlige oplysningskampagner har også til formål at oplyse borgere og beboere om risici og konsekvenser af økonomisk kriminalitet.