Udsat hvidvaskning af penge: Hvordan kan advokater beskytte din formue?

Penge hvidvaskning er fremstillingsprocessen stor summer af penge-genereret igennem kriminelle aktivitet som narkotikahandel eller finansiering af terrorisme – ser ud til at komme fra legitim kilder eller aktiviteter. Det er et kæmpe globalt problem advokater kan spille en afgørende rolle i bekæmpelsen.

Oversigt over hvidvaskning af penge

 • Hvidvaskning sker typisk i tre faser: placering, lagdelingog integration.
 • Under placering, introducerer kriminelle først "beskidte" midler opnået fra ulovlige aktiviteter i det legitime finansielle system. Dette involverer ofte at bryde op stor beløber sig til mindre beløb, der er mindre tilbøjelige til at rejse røde flag.
 • I lagdeling fase, engagerer den kriminelle sig i komplekse finansielle transaktioner for at distancere pengene fra dets ulovlige kilde. Dette bruger metoder som oversøiske bankoverførsler eller kanalisering af penge gennem shell virksomheder.
 • Endelig under integration, midlerne genindtræder i den legitime økonomi forklædt som legitim erhvervsmidler. På dette stadium er kriminelle har med succes hvidvasket pengene.
 • Almindelige teknikker, der bruges til hvidvaskning omfatte handelsbaserede ordninger, brug af kasinoer og ejendomstransaktioner, oprettelse af shell- og frontvirksomheder, smurfing og misbrug af nye betalingsmetoder som kryptovalutaer.
 • Omfanget af hvidvaskning globalt set er massiv. Ifølge nogle skøn hvidvaskes omkring $800 milliarder til $2 billioner internationalt hvert år, hvilket udgør 2% til 5% af det globale BNP.
 • Banker, pengevekslinger, kasinoer, ejendomsmæglere, kryptovalutabørser og endda advokater kan ved et uheld muliggøre hvidvaskning af penge ved at undlade at udføre ordentlig due diligence på mistænkelige transaktioner og kunder, samt være uvidende om diverse typer af svig inden for regnskab der letter processen.

Konsekvenser af hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge letter alvorlig organiseret kriminalitet og har enormt negative samfundsmæssige konsekvenser:

 • Det giver væsentlig finansiering til farlige kriminelle aktiviteter som medicin menneskehandel, terrorist angreb, våbenhandler, korruption og endda mord.
 • Massiv skatteunddragelse er afgørende offentlige midler behov for infrastruktur, uddannelse, sundhedsprogrammer og andre offentlige tjenester.
 • Det forvrænger alvorligt international handel og økonomiske data ved at skjule oprindelsen og destinationen for fonde flyttet over grænserne.
 • Indsprøjtningen af ​​milliarder af hvidvaskede dollars på markederne for luksusejendom øger boligudgifterne og forværrer uligheden og hjemløsheden.
 • Ved at skjule folks identitet og sløre ejerskab letter det korruption i den offentlige sektor, udhuler ansvarlighed og truer den nationale sikkerhed.

»Hvidvaskning af penge er motoren i organiseret kriminalitet. Uden den ville kriminelle imperier rundt om i verden smuldre." – John Cassara, hvidvaskekspert og tidligere amerikansk efterretningsofficer

For enkeltpersoner og virksomheder, der bliver taget i at muliggøre hvidvaskning af penge, hvad enten det er bevidst eller ubevidst, er konsekvenserne også ekstremt alvorlige:

 • Hårde økonomiske bøder ofte i millioner af dollars for systematiske fejl i AML-kontroller.
 • Svær skade på omdømmet for både involverede enkeltpersoner og finansielle institutioner.
 • Potentiel indefrysning eller endog fortabelse af aktiver, der kan spores til hvidvaskprovenuet.
 • Lange fængselsstraffe om domfældelse for hvidvask af penge eller relaterede økonomiske forhold.

Forordninger mod hvidvaskning af penge (AML).

For at bekæmpe dette massive og farlige problem har de fleste lande omfattende regler og agenturer, der fokuserer på at opdage og forhindre hvidvaskning af penge:

De Forenede Arabiske Emirater har en robust juridisk ramme til at bekæmpe hvidvaskning af penge, i overensstemmelse med internationale standarder, især anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF).

AML-lov (forbundsdekret-lov nr. 20 af 2018): Dette er den primære lovgivning for AML i UAE. Den definerer lovovertrædelser af hvidvaskning af penge og fastsætter de juridiske rammer for forebyggelse og straf for hvidvaskaktiviteter. Loven dækker en bred vifte af prædikatforbrydelser (underliggende forbrydelser, der genererer ulovlige midler) og gælder for en bred vifte af enheder, herunder finansielle institutioner, udpegede ikke-finansielle virksomheder og erhverv og non-profit organisationer.

Retningslinjer for centralbanken: De Forenede Arabiske Emiraters centralbank udsteder detaljerede retningslinjer og cirkulærer til finansielle institutioner, der giver en ramme for kundekendskabskontrol, transaktionsovervågning og rapportering af mistænkelige transaktioner. Finansielle institutioner er forpligtet til at etablere interne procedurer og kontrolsystemer for at opdage og rapportere mistænkelige aktiviteter.

Rapportering af mistænkelige transaktioner: Enheder er forpligtet til omgående at rapportere enhver formodet hvidvaskaktivitet til UAE Financial Intelligence Unit (FIU). FIU opererer under centralbanken og er ansvarlig for at modtage, analysere og formidle information relateret til potentiel hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

internationalt samarbejde: UAE deltager aktivt i internationale bestræbelser på at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det har ratificeret adskillige internationale konventioner og er medlem af Golfens Samarbejdsråds Kommission for Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme.

Sanktioner og håndhævelse: AML-loven foreskriver strenge straffe for hvidvaskning af penge, herunder bøder og fængsel. De Forenede Arabiske Emiraters retsvæsen og retshåndhævende myndigheder har beføjelse til at efterforske og retsforfølge sager om hvidvaskning af penge.

Løbende overvågning og overholdelse: Finansielle institutioner og andre forpligtede enheder skal udføre løbende overvågning af deres forretningsforbindelser og udføre forbedret due diligence, hvor der identificeres højere risici.

Risikovurdering og styring: Enheder er forpligtet til at udføre regelmæssige risikovurderinger for at forstå og styre deres eksponering for risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Træning og bevidsthed: Regelmæssige træningsprogrammer er påbudt for ansatte i finansielle og ikke-finansielle institutioner for at sikre, at de er opmærksomme på AML-reglerne og effektivt kan identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter.

Eksempler fra det virkelige liv på håndhævelsesforanstaltninger i UAE viser landets engagement i at bekæmpe hvidvaskning af penge. For eksempel har UAE set højprofilerede sager, hvor finansielle institutioner blev idømt bøder for manglende overholdelse af AML-regler.

UAE's AML-regler er omfattende og designet til at forhindre, opdage og retsforfølge hvidvaskaktiviteter. De afspejler landets forpligtelse til at opretholde integriteten af ​​dets finansielle system og dets status i det internationale samfund.

Men med den voksende kompleksitet af hvidvaskordninger er der stadig enorme lovgivningsmæssige huller, som advokater kan hjælpe med at udfylde gennem ordentlig bevidsthed og proaktiv risikostyring, der understøtter bekæmpelse af hvidvaskning af penge UAE initiativer.

En advokat for hvidvaskning af penge yder kritiske juridiske ydelser i forbindelse med kompleks økonomisk kriminalitet

Hvidvaskning af penge involverer at skjule ulovlige midler eller få dem til at fremstå legitime gennem komplekse transaktioner. Det gør det muligt for kriminelle at skjule og bruge udbytte fra ulovlige aktiviteter som bedrageri, skatteunddragelse eller terrorfinansiering. Som global bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) reguleringer intensiveres, virksomheder såvel som enkeltpersoner står over for hårde straffe for manglende overholdelse eller direkte involvering i hvidvaskordninger. I dette miljø er ydelserne fra specialiserede juridiske fagfolk helt afgørende.

Advokater for hvidvaskning af penge besidde ekspertviden om indviklede love og regler, der styrer komplekse økonomiske forbrydelser i UAE. Uanset om de repræsenterer kunder, der står over for gebyrer eller yder proaktiv rådgivning om overholdelse, implementerer de en række vigtige tjenester. Dette inkluderer at vejlede kunder gennem undersøgelser, konstruere robuste juridiske forsvar og tilpasse AML-procedurer med strenge regulatoriske forventninger.

Der gælder hårde juridiske sanktioner

Personer, der er dømt for anklager om hvidvaskning af penge, står over for alvorlige kriminelle konsekvenser globalt. Straffe varierer på tværs af jurisdiktioner, men indebærer normalt:

 • Betydelige økonomiske sanktioner op til det dobbelte af mængden af ​​hvidvaskede midler.
 • Komplet aktiv fortabelse herunder ejendom, biler, virksomheder og bankkontoprovenuet.
 • Års fængsel afhængigt af faktorer som det hvidvaskede beløb og kriminel historie.

For virksomheder omfatter konsekvenserne store bøder, tilbagekaldte driftslicenser, opløste selskaber og individuelt ansvar for direktører, der overholder reglerne. At bevidst lette hvidvaskning af penge fører også til dybtgående skade på omdømmet. Med avancerede økonomiske sporingsfunktioner finder anklagere det i stigende grad muligt at indlede sager.

"Deres tavshed er deres våben, deres klientfortrolighed et skjold mod retfærdighed." – Dommer, der leder en sag om hvidvaskning af penge

Hvorfor juridisk repræsentation er vigtig

Det er ekstremt usikkert at navigere i hvidvaskundersøgelser og sigtelser uden ekspertrets forsvar. Ifølge en advokat i UAE, advokat [[Hassan Elhais]], "det mest fornuftige første skridt er at engagere en specialiseret advokat". Deres dybtgående forståelse af regler om finansiel overholdelse viser sig at være uvurderlig. De giver også:

Øjeblikkelig efterforskningssvar

 • Når først myndighederne indleder forespørgsler, hjælper hurtigt engagerende advokater med at skabe fortællinger, der sætter spørgsmålstegn ved legitimiteten af ​​anklager i de indledende faser.

Bevisinspektion

 • En grundig undersøgelse af retsforfølgelsesbeviser afslører uoverensstemmelser, der gør anklagerne ugyldige. Uden hurtig juridisk analyse efter beslaglæggelse forbliver aktiver, der opretholder virksomheder og levebrød, ofte frosset.

Overtale anklagere

 • Dygtige advokater forhandler med anklagere, fremhæver bevismæssige svagheder og styrer dem mod at droppe sager eller reducere straffe.

Retssalsforsvar

 • De forsvarer strengt klienter i retten ved retsmedicinsk at angribe anklager, hvis anklagerne fortsætter. Dette indebærer en omfattende bestridelse af tvivlsom bevisgyldighed.

Proaktiv vejledning om AML-forpligtelser

Ud over robuste strafferetlige forsvar giver hvidvaskadvokater proaktiv vejledning om juridiske pligter omkring komplekse regler. De leverer skræddersyet rådgivning og overholdelse af bedste praksis for at opdage og forhindre ulovlig brug af legitime kanaler. Fælles elementer omfatter:

 • Tilpasning af AML-rapporteringsprocedurer, interne revisioner og due diligence-processer i overensstemmelse med seneste FATF vejledning.
 • Træning af personale til at identificere og hurtigt rapportere mistænkelige transaktioner via SAR'er og andre obligatoriske oplysningskanaler.
 • Periodisk validering af KYC-processer sikrer procedurer for klientscreening tage højde for ændringer i identificerede risici for hvidvaskning af penge og typologier.

Yderligere specialistområder

Med indviklet teknisk og jurisdiktionsviden hjælper hvidvaskadvokater også med yderligere områder:

 • Hjælp til gendannelse af aktiver efter frysning eller beslaglæggelser gennem retssager.
 • Tiltrækkende regulator bøder og administrative sanktioner ved at fremhæve proceduremæssige mangler og udarbejde forligsaftaler.
 • Forsvare udleveringsanmodninger og rådgive vedr internationale samarbejdsprocedurer i grænseoverskridende undersøgelser, der spænder over flere lande.
 • Retsmedicinsk evaluering af konti, kontrakter og børser for at bestemme clawback eller exit-muligheder ved afdækning af ulovlige investormidler.

Valg af den rigtige juridiske rådgiver

Med specialiseret finansiel og juridisk ekspertise på så høj efterspørgsel er omhyggelig due diligence omkring udvælgelse af rådgivere forsigtig langs parametre som erfaringsniveauer i håndtering af AML-sager for specifikke sektorer, honorarstrukturer samt overordnede track records, der sikrer gunstige resultater.

Hvidvaskadvokater yder højt specialiseret bistand og udnytter ekspertise finpudset fra omfattende sagseksponering og uddannelse. Ved at rådgive kunder og analysere komplekse transaktioner, opfylder de en dybt værdifuld funktion – tydeliggør forpligtelser og begrænsninger for virksomheder, samtidig med at individuelle rettigheder beskyttes. Deres evner til at forsvare eller retsforfølge anklager om økonomisk kriminalitet har også stor indflydelse på resultaterne for de anklagede.

Samlet set i miljøer med stadigt skiftende regulatoriske standarder og stigende strafferetlige forpligtelser, er det stadig helt afgørende at fastholde betroede juridiske rådgivere i finansiel overholdelse og relaterede hvidvasksager.