Inti Imweġġa' F'Inċident fl-UAE?

Kif Talba Flus tad-Demm f'Dubai?

"Huwa kif tindirizza l-falliment li jiddetermina kif tikseb suċċess." - David Feherty

Nifhmu d-Drittijiet u l-Obbligi Tiegħek Wara Inċident fl-UAE

Huwa kruċjali għas-sewwieqa li jkunu konxji tad-drittijiet u l-obbligi legali tagħhom fil- każ ta’ inċident bil-karozza fl-UAE. Dan jinkludi l-fehim ta’ kwistjonijiet relatati mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet ta’ kumpens. L-assigurazzjoni tal-mutur hija ħtieġa f'Dubai. Immedjatament wara inċident, is-sewwieqa għandhom jikkuntattjaw lill-fornitur tal-assigurazzjoni tagħhom.. Huwa wkoll importanti li jirrappurtaw il- inċident lill-pulizija or RTA, speċjalment f'każijiet ta' korriment jew ħsara serja. Dan l-artikolu jipprovdi gwida ewlenija dwar kif tavviċina b'mod effettiv lil kumpanija tal-assigurazzjoni wara li tkun imweġġa', tifhem id-drittijiet u l-għażliet tiegħek.

Tbati minn Korriment: Tfittex Kumpens

Tbatija an korriment fi an inċident jew minħabba negliġenza ta’ ħaddieħor jista’ jdawwar ħajtek ta’ taħt fuq. Mhux biss qed tiffaċċja uġigħ fiżiku u trawma emozzjonali, iżda wkoll kontijiet mediċi potenzjalment għoljin, dħul mitluf, u impatt fuq il-kwalità ġenerali tal-ħajja tiegħek. Tfittex kumpens minn kumpanija tal-assigurazzjoni jista' jgħinek terġa' lura ħajtek finanzjarjament wara korriment. Madankollu, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni huma ffukati fuq il-limitazzjoni tal-ħlasijiet sabiex jimmassimizzaw il-profitti.

Navigazzjoni fuq proċess ta’ talba għal korriment u n-negozjar ma' dawk li jaġġustaw l-assigurazzjoni jeħtieġ tħejjija u perseveranza sabiex tintlaħaq ġust settlement.

X'Għandek Tkun Taf Dwar Kumpaniji tal-Assigurazzjoni u Talbiet għal Korriment

Qabel ma tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni wara korriment, huwa importanti li tifhem fejn jinsabu l-interessi tagħhom. Bħala negozji għall-profitt, l-assiguraturi b'mod inerenti se jagħtu prijorità li jimminimizzaw l-ispejjeż u l-ħlasijiet. L-ewwel offerta tagħhom x'aktarx tkun baxxa b'mod irraġonevoli fid-disinn, bit-tama li taċċetta mingħajr ma tbatti.

L-użu tat-tattiċi komuni li jaġġustaw jinkludu:

 • Tkontesta responsabbiltà jew negliġenza: Jistgħu jippruvaw jevitaw li jħallsu billi jistaqsu tort.
 • Tnaqqas is-severità tal-korrimenti: It-tnaqqis tal-uġigħ u t-tbatija dokumentati.
 • Sfida kontijiet mediċi u trattament: Dubji dwar l-ispejjeż u l-ħtieġa tal-kura.
 • Nagħmlu offerti ta' ħlas malajr u baxxi: Bit-tama li tieħu l-offerta inizjali mingħajr negozjar.

Bħala l-parti danneġġjata, il-kumpanija tal-assigurazzjoni mhix fuq in-naħa tiegħek. L-għan tagħhom huwa li jħallsu mill-inqas possibbli, filwaqt li inti jixirqilhom kumpens sħiħ u ġust. Li nidħlu f'diskussjonijiet infurmati u ppreparati huwa kruċjali.

Passi Inizjali Wara Korriment Iseħħ

Jekk tweġġa' f'inċident ikkawżat minn parti oħra, hemm passi inizjali ewlenin li għandek tieħu:

 1. Fittex attenzjoni medika immedjatament. Li jkollok korrimenti u trattament dokumentati fir-rekords mediċi jappoġġja bil-kbir it-talba tiegħek.
 2. Irrapporta l-inċident lill-awtoritajiet u partijiet oħra fil-pront. Iffajlja f'waqtha talba għall-assigurazzjoni biex tiġi evitata ċaħda.
 3. Ipprovdi biss informazzjoni bażika lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Evita li tispekula dwar dak li ġara jew tammetti tort.
 4. Iġbor evidenza u tiddokumenta l-inċident permezz ta’ ritratti, vidjow, rapporti tal-pulizija, eċċ.
 5. Ikkonsulta avukat għal parir – jistgħu jittrattaw il-komunikazzjoni tal-assigurazzjoni direttament.

Is-segwitu bir-reqqa tal-protokolli kmieni jistabbilixxi l-pedament għal talba qawwija ta’ kumpens għal korriment aktar tard, kif jidher f’ħafna eżempji ta’ pretensjonijiet għal korriment personali.

Immaniġġjar tal-Komunikazzjoni Mal-Kumpanija tal-Assigurazzjoni

Ladarba tkun bdejt il-proċess tat-talba għal korriment billi tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-parti li tkun it-tort, jiġi assenjat aġġustatur biex tinvestiga u tieħu ħsieb il-każ tiegħek. Dawn l-aġġustaturi jirċievu taħriġ speċjali biex jimminimizzaw il-ħlasijiet, u jagħmlu l-kawtela imperattiva meta jikkomunikaw:

 • Ikollok rappreżentanza legali preżenti għas-sejħiet kollha biex jipprevjenu dikjarazzjonijiet ta’ ħsara.
 • Ipprovdi biss informazzjoni direttament rilevanti. Tispekulax jew tiddiskuti suġġetti mhux relatati.
 • Ċanfira talbiet għal rekords mediċi qabel iż-żmien – dawn fihom data privata.
 • Ikseb xi wegħdiet verbali jew impenji bil-miktub biex tevita nuqqas ta’ ftehim.

Iktar ma jkollok evidenza u dokumentazzjoni biex tappoġġja t-talba leġittima tiegħek, iktar ikollok suċċess fin-negozjar anke mal-aktar dawk li jaġġustaw l-assigurazzjoni bla ħniena. Is-sejba ta' avukat familjari mal-massimizzazzjoni tal-kumpens għall-korriment għandha titqies b'mod qawwi wkoll qabel ma tidħol wisq f'diskussjonijiet.

Tweġiba Għall-Offerti ta' Settlement

Il-biċċa l-kbira ta' l-offerti ta' saldu inizjali se jkunu sorprendentement baxxi – il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jistennew negozjati u jagħmlu l-ewwel offerti estremi bit-tama li teħodhom. Meta tirċievi offerta inizjali ta' saldu:

 • Taċċettahiex mingħajr konsiderazzjoni bir-reqqa - warrab l-emozzjoni.
 • Agħmel domanda kontra offerta ibbażat fuq spejjeż, telf u danni kkalkulati.
 • Ipprovdi evidenza bħal rekords mediċi, dikjarazzjonijiet tat-tabib li jiġġustifikaw l-ammont tal-kont tiegħek.
 • Kun ippreparat għal negozjati 'l quddiem u lura qabel ma tilħaq numru aċċettabbli.
 • Jekk ma tistax tilħaq ftehim sodisfaċenti, medjazzjoni jew litigazzjoni jistgħu jkunu meħtieġa.

B'avukat ta 'korriment personali b'esperjenza, l-istabbiliment ta' kontroofferta ġustifikata u n-negozjar b'mod effiċjenti jsiru ħafna aktar faċli. Qatt taċċetta offerta mhux raġonevoli u kun lest li tiġġieled għal kumpens ġust fil-qorti jekk meħtieġ.

Meta Wasal iż-Żmien Li Tikkuntattja Avukat ta' Korriment Personali

Insegwiment ta ' pretensjoni ta 'korriment mingħajr għajnuna legali professjonali hija estremament diffiċli u ħafna drabi tillimita severament il-kumpens potenzjali. Sitwazzjonijiet komuni li jindikaw li wasal iż-żmien li tikkuntattja avukat tal-korrimenti personali jinkludu:

 • Int ippruvajt tinnegozja ma' dawk li jaġġustaw l-assigurazzjoni mingħajr suċċess.
 • Il-kumpanija tal-assigurazzjoni ċaħdet it-talba tiegħek għal kollox.
 • Inti skomdu timmaniġġja talbiet għal rekords mediċi, sejħiet u negozjati lilek innifsek.
 • L-offerti ta' saldu huma estremament baxxi jew inaċċettabbli minkejja l-evidenza.
 • Il-każ jinvolvi teknikalitajiet legali kumplessi li ma tifhimx bis-sħiħ.

L-avukati tal-korriment personali jispeċjalizzaw speċifikament biex jimmassimizzaw il-kumpens minn talbiet għal korriment. L-għarfien espert tagħhom jista 'jfisser id-differenza bejn li jirċievu ftit eluf ta' dollari kontra mijiet ta 'eluf f'danni f'każijiet severi. Tħallix flus fuq il-mejda – ikkuntattja avukat meta tolqot ostakli biex issegwi kumpens ġust waħdek.

konklużjoni

It-tbatija ta' korriment jista' jkun devastanti biżżejjed mingħajr ma jkollok bżonn tiġġieled battalji mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni fl-istess ħin. L-avviċinament tat-trasportaturi għal kumpens ippreparat u infurmat huwa kritiku biex tirċievi offerta ta' saldu ġusta. Bi spejjeż mediċi, dħul mitluf, u uġigħ u tbatija kollha jiġġustifikaw konsiderazzjoni - li jkollok gwida legali professjonali tista 'tagħmel id-differenza kollha biex terġa' lura ħajtek ladarba tkun fieqet.

Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs)

Mistoqsijiet Ġenerali dwar Kumpens għal Korriment

X'inhuma tattiċi komuni użati mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jimminimizzaw il-ħlasijiet?

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u dawk li jaġġustaw jużaw diversi approċċi biex jillimitaw is-soluzzjonijiet tal-pretensjonijiet, inkluż tilwim tar-responsabbiltà/tort, li jnaqqsu s-severità tal-korriment, jiddubitaw l-ispejjeż mediċi, u jagħmlu offerti inizjali baxxi b'mod mhux raġonevoli bit-tama li r-rikorrenti sempliċement jaċċettawhom.

Meta għandi nikkuntattja avukat għall-għajnuna fit-talba tiegħi għal korriment?

Sitwazzjonijiet li jindikaw li wasal iż-żmien li tikkuntattja avukat li jispeċjalizza fl-immassimizzar tal-kumpens għal korriment personali jinkludu ċaħdiet ta’ pretensjoni, offerti fqir ta’ saldu anke b’evidenza ta’ sostenn biżżejjed, tolqot ostakli li jinnegozjaw waħdek, jew li tiffaċċja kwistjonijiet legali kumplessi li jeħtieġu għarfien espert.

Għal liema tipi ta' danni nista' niġi kkumpensat?

Danni komuni koperti fis-saldu ta’ talbiet għal korriment jinkludu kontijiet mediċi, dħul mitluf u qligħ futur, spiża ta’ trattamenti li għaddejjin, bidliet fil-kwalità tal-ħajja, uġigħ/tbatija fiżika jew emozzjonali, telf ta’ proprjetà, u f’każijiet severi anki danni punittivi maħsuba biex jikkastigaw negliġenza kbira. .

Soluzzjoni Mal-Kumpanija tal-Assigurazzjoni

X'inhu meqjus bħala offerta ta' saldu "ġust"? Kif jiġi kkalkulat l-ammont?

M'hemm l-ebda formula universali, peress li l-impatt ta 'kull korriment ivarja. B'dokumentazzjoni u għajnuna legali, il-bini ta 'domanda, inklużi spejjeż mediċi kwantifikati, pagi mitlufa, u agunija mġarrba, iservi bħala ġustifikazzjoni meta jiġu miġġielda offerti mhux raġonevoli.

X'jiġri jekk ma nistax nilħaq ftehim ta' soluzzjoni sodisfaċenti mal-kumpanija tal-assigurazzjoni?

Modi addizzjonali jekk soluzzjoni ma tistax tintlaħaq jinkludu medjazzjoni bl-użu ta’ parti terza newtrali, arbitraġġ vinkolanti infurzat bil-liġi, jew fl-aħħar mill-aħħar il-preżentata ta’ kawża għal korriment personali li tfittex imħallef jew deċiżjoni tal-ġurija li tagħti danni.

Għandi naċċetta l-ewwel offerta ta' saldu ta' l-assiguratur?

Kważi qatt. Bħala negozji li jfittxu profitt, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jibdew negozjati b'offerti estremament baxxi. Spejjeż dokumentati u ħiliet ta’ negozjar ta’ avukati huma essenzjali biex jiġu żgurati ħlasijiet ta’ kumpens ġusti.

Għal Sejħiet urġenti 971506531334 + 971558018669 +

Dwar l-Awtur

3 ħsibijiet dwar "Int mweġġa f'inċident fl-UAE?"

 1. Avatar għal irfan waris

  Hi Sinjur / Mam
  Jisimni irfan waris li kelli aċċent qabel 5 xhur ilu. Irrid biss inkun naf kif nista 'nitlob għal assigurazzjoni jekk jogħġbok għinni f'din il-kwistjoni.

 2. Avatar għal Song Kyoung Kim
  Kanzunetta Kim Kyoung

  Kelli inċident bil-karozza fil-5 ta 'Mejju.
  Is-sewwieq ma rajniex u qaleb il-karozza u laqatli direttament. Kien fil-parkeġġ.
  Qed nipprepara dokumenti issa.

  Nixtieq inkun naf l-ispiża u l-proċessi tal-qorti.

 3. Avatar għal Nitia Young

  ħabib tiegħi huwa ċittadin Amerikan li bħalissa qed jagħmel in-negozju f'Dubaj, kien qed isuq b'mod espress u ma rax żewġt itfal fuq ir-rota tagħhom ġejjin fi triqtu u aċċidentalment laqathom. Ċempel lill-pulizija u jgħin ħaduhom l-isptar. Iż-żewġ tfal, nemmen li għandhom 12 u 16-il sena huma feruti serjament u kellhom bżonn operazzjoni. Huwa ħallas għall-kirurġija tagħhom u issa qegħdin fil-koma. Il-pulizija żammew il-passaport tiegħu u aħna meqruda u ma nafux x’għandna nagħmlu wara. Tista' jekk jogħġbok tagħti parir?

Kumment

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Skrollja Top