Debida dilixencia e investigacións de antecedentes

Realización debida dilixencia e investigacións de antecedentes é un compoñente crucial para a toma de decisións informadas en diversos contextos empresariais, legais e interpersoais. Esta guía completa abrangue definicións clave, obxectivos, técnicas, fontes, métodos de análise, aplicacións, beneficios, mellores prácticas, ferramentas e recursos relacionados co proceso de dilixencia debida.

Que é a Due Diligence?

 • Debida dilixencia refírese á investigación e verificación coidadosa da información antes de asinar contratos legais, pechar negocios, realizar investimentos ou asociacións, contratar candidatos e outras decisións críticas.
 • Engloba a gama de comprobacións de antecedentes, investigacións, auditorías e avaliacións de riscos destinado a descubrir posibles problemas, pasivos ou exposicións ao risco, incluída a avaliación Mellores prácticas de cobro de débedas ao avaliar posibles socios comerciais ou obxectivos de adquisición.
 • A dilixencia debida vai máis aló dos exames básicos para incluír revisións máis rigorosas de dominios financeiros, legais, operativos, reputacionais, regulamentarios e outros, como posibles actividades de branqueo de capitais que requiren un avogado de branqueo de capitais.
 • O proceso permite ás partes interesadas confirmar feitos, validar a información proporcionada e obter unha visión máis profunda dunha empresa ou individuo antes de establecer relacións ou finalizar transaccións.
 • A dilixencia debida é fundamental para mitigando riscos, previndo perdas, garantindo o seu cumprimento, e tomando decisións estratéxicas baseadas nunha intelixencia precisa e completa.

Obxectivos das investigacións de dilixencia debida

 • Valida información proporcionados por empresas e candidatos
 • Descubra problemas non revelados como litixios, incumprimentos normativos, problemas financeiros
 • Identificar os factores de risco e as bandeiras vermellas desde o inicio, incluíndo os posibles riscos no lugar de traballo que poderían provocar exemplos de compensación dos traballadores como lesións nas costas por levantamento inadecuado.
 • Avaliar capacidades, estabilidade e viabilidade de socios
 • Verificar credenciais, cualificacións e historial de individuos
 • Protexer a reputación e evitar responsabilidades legais
 • Cumprir os requisitos regulamentarios para AML, KYC, etc.
 • Apoiar o investimento, a contratación e as decisións estratéxicas
1 investigacións de dilixencia debida
2 dilixencia debida
3 litixio problema financeiro

Tipos de investigacións de dilixencia debida

 • Due diligence financeira e operativa
 • Comprobacións de antecedentes e comprobacións de referencias
 • Due diligence reputacional e seguimento dos medios
 • Revisións de cumprimento e verificación normativa
 • Avaliacións de risco de terceiros de socios e provedores
 • Investigacións forenses por fraude e mala conducta

Os profesionais do sector personalizan o alcance en función dos tipos de transacción específicos e das necesidades de decisión. Exemplos de áreas de enfoque inclúen:

 • Fusións e adquisicións do lado de compra/venda
 • Negocios de capital risco e capital privado
 • Investimentos inmobiliarios comerciais
 • Incorporación de clientes ou provedores de alto risco
 • Proba de socios en joint ventures
 • Contratación de C-suite e liderado
 • Papel de asesor de confianza

Técnicas e Fontes de Due Diligence

A debida dilixencia integral aproveita tanto as ferramentas de investigación en liña como as fontes de información fóra de liña, combinadas coa análise e experiencia humana.

Buscas de rexistros públicos

 • Expedientes xudiciais, sentenzas e litixios
 • Expedientes UCC para identificar débedas e préstamos
 • Propiedade de bens inmobles e gravames sobre a propiedade
 • Rexistros corporativos: formacións, hipotecas, marcas
 • Procesos concursais e gravames fiscais
 • Expedientes de matrimonio/divorcio

Acceso a base de datos

 • Informes de crédito de Experian, Equifax, Transunion
 • As condenas penais e a condición de delincuente sexual
 • Historias de procesos civís
 • Licenzas profesionais estado e expedientes disciplinarios
 • Rexistros de vehículos a motor
 • Rexistros de utilidades: historial de enderezos
 • Actas de defunción/expedientes de sucesión

Análise da información financeira

 • Estados financeiros históricos
 • Informes de auditoría independente
 • Análise das claves financeiras ratios e tendencias
 • Revisión dos orzamentos operativos
 • Supostos de previsión e modelos
 • Táboas de maiúsculas
 • Informes de crédito e cualificacións de risco
 • Datos do historial de pagos

Investigacións en liña

 • Seguimento de redes sociais - sentimentos, comportamentos, relacións
 • Rexistros de dominios vincular persoas e empresas
 • Vixilancia da web escura para filtracións de datos
 • Análise de páxinas de resultados de buscadores (SERP).
 • Revisión de sitios de comercio electrónico e aplicacións móbiles

Identificación Bandeira Vermella

A detección precoz de bandeiras vermellas permite ás partes interesadas mitigar os riscos mediante procesos de dilixencia debida adaptados.

Bandeiras vermellas financeiras

 • Escasa liquidez, sobreapalancamento, inconsistencias
 • Informes financeiros tardíos ou inexistentes
 • Altos créditos, marxes baixas, activos ausentes
 • Opinións ou consellos de auditores deteriorados

Problemas de liderado e propiedade

 • Directores inhabilitados ou accionistas con "bandeira vermella".
 • Historia de empresas fracasadas ou quebras
 • Estruturas xurídicas opacas e complexas
 • Falta de planificación sucesoria

Factores normativos e de cumprimento

 • Sancións previas, demandas ou autos de consentimento
 • Incumprimento dos protocolos de licenza e seguridade de datos
 • Deficiencias do GDPR, violacións ambientais
 • Exposición en sectores moi regulados

Indicadores de risco reputacional

 • Aumento das taxas de abandono de clientes
 • Negatividade das redes sociais e crises de RRPP
 • Poca satisfacción dos empregados
 • Cambios repentinos nas puntuacións das axencias de cualificación

Aplicacións das Investigacións de Due Diligence

A dilixencia debida xoga un papel crucial en múltiples funcións e procesos:

Fusións e adquisicións

 • Exposicións ao risco, prezos de negociación, pancas de creación de valor
 • Aliñación da cultura, riscos de retención, planificación da integración
 • Paliar os litixios posteriores á fusión

Avaliación de provedores e provedores

 • Sostibilidade financeira, calidade da produción e escalabilidade
 • Ciberseguridade, cumprimento e prácticas regulamentarias
 • Planificación da continuidade do negocio, cobertura de seguros

Selección de clientes e socios

 • Requisitos contra o branqueo de capitais (AML) para as regras de Know Your Customer (KYC).
 • Revisión da lista de sancións: conexións SDN, PEP
 • Contenciosos adversos e accións de execución

Contratación de talento

 • Verificación de antecedentes dos empregados, historial laboral
 • Verificacións de referencias dos antigos supervisores
 • Validación de credenciais educativas

Outras aplicacións

 • Novas decisións de entrada no mercado e análise de risco país
 • Seguridade do produto e prevención de responsabilidade
 • Preparación de crises e comunicacións
 • Protección da propiedade intelectual

Mellores prácticas de Due Diligence

O cumprimento dos estándares fundamentais axuda a garantir unha dilixencia debida fluida e exitosa:

Garantir a transparencia e o consentimento

 • Esboza o proceso, o alcance da investigación e os métodos por adiantado
 • Manter a confidencialidade e a privacidade dos datos a través de canles seguras
 • Obter previamente as aprobacións por escrito necesarias

Empregar equipos multidisciplinares

 • Peritos financeiros e xurídicos, contadores forenses
 • Infraestrutura de TI e persoal de cumprimento
 • Consultores externos de due diligence
 • Socios e asesores comerciais locais

Adoptar marcos de análise baseados en riscos

 • Sopesar métricas cuantitativas e indicadores cualitativos
 • Incorpora probabilidade, impacto empresarial, probabilidade de detección
 • Actualizar as avaliacións continuamente

Personaliza o nivel e o foco da revisión

 • Use métodos de puntuación de risco vinculados á relación ou ao valor da transacción
 • Obxectivo un maior escrutinio para investimentos en dólares máis altos ou novas xeografías

Utilizar o enfoque iterativo

 • Comeza coa selección básica, amplíe a completa, segundo se garanta
 • Afondar en áreas específicas que requiren aclaración

Beneficios das investigacións de dilixencia debida

Aínda que a dilixencia debida implica investimentos considerables de tempo e recursos, os beneficios a longo prazo superan os custos. As principais vantaxes inclúen:

Mitigación de riscos

 • Menor probabilidade de que se produzan eventos adversos
 • Tempos de resposta máis rápidos para resolver problemas
 • Minimización das responsabilidades legais, financeiras e reputacionais

Decisións estratéxicas informadas

 • Insights para refinar a selección de obxectivos, as valoracións e as condicións dos acordos
 • Identificación de pancas de creación de valor, sinerxías de ingresos
 • Visións aliñadas entre socios de fusión

**Confianza e creación de relacións**

 • Confianza na capacidade e capacidade financeira
 • Expectativas de transparencia compartidas
 • Fundación para integracións exitosas

conformidade regulamentaria

 • Cumprindo as normas legais e industriais
 • Evitar multas, demandas e revogacións de licenzas

Prevención de crises

 • Abordar proactivamente as ameazas
 • Elaboración de plans de resposta a continxencias
 • Manter a continuidade do negocio

Recursos e solucións de Due Diligence

Varios provedores de servizos ofrecen plataformas de software, ferramentas de investigación, bases de datos e apoio de asesoramento para os procesos de debida dilixencia:

software

 • Salas de datos virtuais baseadas na nube de empresas como Datasite e SecureDocs
 • Sistemas de coordinación de proxectos de due diligence – DealCloud DD, Cognevo
 • Paneles de control de riscos de MetricStream, RSA Archer

Redes de servizos profesionais

 • "Big Four" firmas de auditoría e asesoramento: Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Tendas de due diligence boutique: CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Socios de investigación privada procedentes de todo o mundo

Bases de datos de información e intelixencia

 • Alertas adversas dos medios, arquivos regulamentarios, accións de execución
 • Datos de persoas políticamente expostas, listas de entidades sancionadas
 • Rexistros de empresas locais e internacionais

Asociacións da industria

 • Rede Global de Investigacións
 • Organización Internacional de Due Diligence
 • Consello Consultivo de Seguridade no Exterior (OSAC)

4 Due diligence financeira e operativa
5 identificación de bandeira vermella
6 detectar bandeiras vermellas cedo

Lugares para levar

 • A dilixencia debida engloba as comprobacións de antecedentes destinadas á detección de riscos antes das decisións importantes
 • Os obxectivos inclúen a validación da información, a identificación de problemas, as capacidades de benchmarking
 • As técnicas comúns implican buscas de rexistros públicos, verificacións personalizadas e análises financeiras
 • Recoñecer as bandeiras vermellas cedo permite a mitigación do risco mediante procesos de dilixencia
 • A dilixencia debida xoga un papel fundamental en funcións estratéxicas como M&A, selección de provedores e contratación
 • Os beneficios inclúen decisións informadas, redución de riscos, creación de relacións e cumprimento normativo
 • Seguir as mellores prácticas garante unha execución eficiente e de alta calidade da dilixencia debida

Co potencial de producir vantaxes transformadoras en ámbitos operativos, legais e financeiros, os rendementos dos investimentos de dilixencia debida fan que os custos merezcan a pena. Utilizar as ferramentas e técnicas máis recentes ao mesmo tempo que se adhiren aos estándares fundamentais permite ás organizacións maximizar o valor.

Preguntas Frecuentes de Due Diligence

Cales son algunhas das principais áreas de enfoque para a debida dilixencia financeira e operativa?

As áreas clave inclúen a análise de estados financeiros históricos, as avaliacións da calidade das ganancias, a optimización do capital de traballo, a revisión do modelo de previsión, a análise comparativa, as visitas ao lugar, a análise de inventarios, a avaliación da infraestrutura de TI e a confirmación da adecuación do seguro.

Como crea valor a debida dilixencia nas fusións e adquisicións?

A dilixencia debida permite aos compradores validar as reclamacións dos vendedores, identificar pancas de creación de valor como a expansión dos ingresos e as sinerxías de custos, fortalecer as posicións de negociación, mellorar os prezos, acelerar a integración despois do peche e minimizar as sorpresas ou problemas adversos.

Que técnicas axudan a investigar os riscos de fraude mediante a debida dilixencia?

Ferramentas como a contabilidade forense, a detección de anomalías, as auditorías sorpresa, os métodos de mostraxe estatística, as análises, as liñas directas confidenciais e a análise de comportamento axudan a avaliar a probabilidade de fraude. As comprobacións de antecedentes sobre a xestión, a avaliación de incentivos e as entrevistas aos denunciantes proporcionan sinais adicionais.

Por que é importante a debida dilixencia ao incorporar socios terceiros?

A revisión da sustentabilidade financeira, os marcos de cumprimento, os protocolos de seguridade, os plans de continuidade do negocio e a cobertura de seguros permítelles ás organizacións avaliar os riscos inherentes ás redes de provedores e provedores en base a criterios sólidos.

Que recursos están dispoñibles para verificar antecedentes internacionais?

As firmas de investigación especializadas manteñen bases de datos globais, acceso a rexistros no país, capacidades de investigación multilingües e socios locais de arranque no terreo para obter comprobacións de antecedentes internacionais que abranguen a revisión de litixios, a verificación de credenciais, o seguimento dos medios e a revisión normativa.

Para chamadas urxentes e WhatsApp + 971506531334 + 971558018669

Volver arriba