Delitos nos Emiratos Árabes Unidos: delitos graves e as súas consecuencias

Os Emiratos Árabes Unidos teñen un sistema xurídico sólido que adopta unha postura severa contra os delitos penais graves tipificados como delitos graves. Estes delitos delitos son considerados as violacións máis graves das leis dos Emiratos Árabes Unidos, que ameazan a seguridade tanto dos cidadáns como dos residentes. As consecuencias das condenas por delitos graves son graves, que van desde longas penas de prisión ata multas fortes, deportación para expatriados e, potencialmente, incluso pena capital polos actos máis horribles. O seguinte describe as principais categorías de delitos nos Emiratos Árabes Unidos e os seus castigos asociados, destacando o compromiso inquebrantable da nación para manter a lei e a orde.

Que constitúe un delito grave nos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos, os delitos son considerados a categoría máis grave de delitos que se poden procesar. Os delitos que normalmente se clasifican como delitos graves inclúen o asasinato premeditado, a violación, a traizón, as agresións agravantes que causan incapacidade permanente ou desfiguración, o tráfico de drogas e a malversación ou malversación de fondos públicos por encima dunha determinada cantidade monetaria. Os delitos graves xeralmente levan penas duras, como penas de prisión prolongadas que superan os 3 anos, multas substanciais que poden chegar a centos de miles de dirhams e, en moitos casos, a deportación de expatriados que residen legalmente nos Emiratos Árabes Unidos. O sistema de xustiza penal dos Emiratos Árabes Unidos considera os delitos graves como infraccións da lei extremadamente graves que socavan a seguridade pública e a orde social.

Outros delitos graves como secuestro, roubo a man armada, suborno ou corrupción de funcionarios públicos, fraude financeiro por encima de determinados limiares e certos tipos de delitos cibernéticos como a piratería dos sistemas gobernamentais tamén poden ser procesados ​​como delitos graves dependendo das circunstancias específicas e da gravidade do acto criminal. Os Emiratos Árabes Unidos implementaron leis estritas relacionadas cos delitos graves e aplican castigos severos, incluíndo a pena de morte para os delitos máis graves que impliquen actos como asasinatos premeditados, sedicións contra o liderado gobernante, unirse a organizacións terroristas ou cometer actos terroristas en territorio dos Emiratos Árabes Unidos. En xeral, calquera delito que implique danos graves, violacións da seguridade nacional ou accións que incumpran flagrantemente as leis dos Emiratos Árabes Unidos e a ética social pode ser elevado a un delito grave.

Cales son os tipos de delitos nos Emiratos Árabes Unidos?

O sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos recoñece varias categorías de delitos graves, e cada categoría leva o seu propio conxunto de castigos que se definen e aplican estritamente en función da gravidade e das circunstancias do delito. A continuación descríbese os principais tipos de delitos que son perseguidos con forza dentro do marco legal dos Emiratos Árabes Unidos, subliñando a postura de tolerancia cero do país cara a delitos tan graves e o seu compromiso de manter a lei e a orde mediante penas duras e unha xurisprudencia estrita.

Asasinato

A toma doutra vida humana mediante accións premeditadas e intencionadas considérase o máis grave dos delitos graves nos Emiratos Árabes Unidos. Calquera acto que resulte no asasinato ilegal dunha persoa é procesado como asasinato, tendo en conta o tribunal factores como o grao de violencia empregada, as motivacións detrás do acto e se foi impulsado por ideoloxías extremistas ou crenzas de odio. As condenas por asasinato premeditado dan lugar a castigos extremadamente severos, incluíndo condenas de cadea perpetua que poden estenderse a varias décadas tras as reixas. Nos casos máis graves nos que o asasinato é visto como particularmente atroz ou unha ameaza para a seguridade nacional, o tribunal tamén pode ditar a pena de morte ao condenado. A firme postura dos Emiratos Árabes Unidos sobre o asasinato deriva das crenzas fundamentais da nación sobre a preservación da vida humana e o mantemento da orde social.

Roubo

A entrada ilegal de vivendas residenciais, establecementos comerciais ou outras propiedades privadas/públicas coa intención de cometer un roubo, danos materiais ou calquera outro acto criminal constitúe un delito grave de roubo segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos. Os cargos de roubo poden agravarse aínda máis en función de factores como estar armado con armas mortais durante a comisión do crime, causar lesións físicas aos ocupantes, apuntar a lugares de importancia nacional como edificios gobernamentais ou misións diplomáticas e ser un delincuente reincidente con condenas previas por roubo. As penas para as condenas por roubo con roubo son duras, con penas mínimas de prisión que comezan a partir dos 5 anos, pero que adoitan estenderse máis aló dos 10 anos para os casos máis graves. Ademais, os residentes expatriados condenados por roubo enfróntanse a unha deportación garantida dos Emiratos Árabes Unidos ao completar as súas penas de prisión. Os Emiratos Árabes Unidos consideran o roubo como un delito que non só rouba aos cidadáns a súa propiedade e privacidade, senón que tamén pode converterse en enfrontamentos violentos que ameazan vidas.

Suborno

Participar en calquera forma de suborno, xa sexa ofrecendo pagos ilícitos, obsequios ou outros beneficios a funcionarios públicos e funcionarios públicos ou aceptando tales subornos, considérase un delito grave baixo as estritas leis anticorrupción dos Emiratos Árabes Unidos. Isto abrangue os subornos monetarios destinados a influír nas decisións oficiais, así como os favores non monetarios, os tratos comerciais non autorizados ou a concesión de privilexios especiais a cambio de beneficios indebidos. Os Emiratos Árabes Unidos non teñen tolerancia cero con este tipo de enxerto que socava a integridade nos tratos gobernamentais e corporativos. As penas por suborno inclúen penas de prisión que poden exceder de 10 anos en función de factores como as cantidades monetarias implicadas, o nivel dos funcionarios subornados e se o suborno permitiu outros delitos auxiliares. Tamén se impoñen fortes multas por millóns de dirhams aos condenados por delitos de suborno.

Rapto

O acto ilegal de secuestrar, desprazar á forza, deter ou confinar a unha persoa contra a súa vontade mediante o uso de ameazas, forza ou engano constitúe un delito grave de secuestro segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos. Estes delitos son vistos como unha grave violación das liberdades e da seguridade persoais. Os casos de secuestro trátanse aínda máis graves se implican nenos vítimas, inclúen solicitudes de pago de rescate, están motivados por ideoloxías terroristas ou provocan graves danos físicos ou sexuais á vítima durante a catividade. O sistema de xustiza penal dos Emiratos Árabes Unidos impón castigos estritos polas condenas por secuestro que van desde un mínimo de 7 anos de prisión ata a cadea perpetua e a pena capital nos casos máis extremos. Non hai clemencia demostrada, mesmo para secuestros ou secuestros a curto prazo nos que finalmente as vítimas foron liberadas con seguridade.

Delitos sexuais

Calquera acto sexual ilícito, desde a violación e as agresións sexuais ata a explotación sexual de menores, o tráfico sexual, a pornografía infantil e outros delitos perversos de natureza sexual, considéranse delitos graves que constitúen penas extremadamente duras segundo as leis inspiradas na Sharia dos Emiratos Árabes Unidos. A nación adoptou unha política de tolerancia cero cara a tales crimes morais que son vistos como unha afrenta aos valores islámicos e á ética social. As penas polas condenas por delitos sexuais poden incluír longas penas de prisión que van desde 10 anos ata cadeas perpetuas, castración química de condenados por violación, azote público en certos casos, decomiso de todos os bens e deportación de condenados expatriados despois de cumprir as súas penas de prisión. A forte postura xurídica dos Emiratos Árabes Unidos ten como obxectivo actuar como elemento disuasorio, salvagardar o tecido moral da nación e garantir a protección das mulleres e dos nenos que están entre os máis vulnerables a estes actos atroces.

Asalto e batería

Aínda que os casos de agresión simple sen factores agravantes poden ser tratados como delitos menores, os Emiratos Árabes Unidos clasifican os actos de violencia que implican o uso de armas mortais, o obxectivo de grupos vulnerables como mulleres, nenos e anciáns, a inflicción de danos corporais permanentes ou a desfiguración e as agresións por parte grupos como delitos graves. Estes casos de agresión agravante e lesións graves poden dar lugar a condenas con penas de prisión que van desde 5 anos ata 15 anos en función de factores como a intención, o grao de violencia e o impacto duradeiro sobre a vítima. Os Emiratos Árabes Unidos ven estes actos violentos non provocados contra outros como unha grave violación da seguridade pública e unha ameaza para a lei e a orde se non se tratan con rigor. As agresións cometidas contra as forzas da orde ou os funcionarios gobernamentais de garda constitúen castigos reforzados.

Violencia doméstica

Os Emiratos Árabes Unidos teñen leis estritas que protexen ás vítimas de abuso doméstico e violencia dentro dos fogares. Os actos de agresión física, tortura emocional/psicolóxica ou calquera outra forma de crueldade cometidos contra cónxuxes, fillos ou outros membros da familia constitúen un delito de violencia doméstica. O que o distingue do simple asalto é a violación da confianza familiar e a santidade do ambiente doméstico. Os autores condenados poden enfrontarse a penas de cárcere de 5 a 10 anos, ademais de multas, perda dos dereitos de custodia/visita dos nenos e deportación dos expatriados. O sistema xurídico ten como obxectivo salvagardar as unidades familiares que son a base da sociedade dos Emiratos Árabes Unidos.

Forxado

O acto criminal de fabricar, alterar ou replicar de forma fraudulenta documentos, moeda, selos/selos oficiais, sinaturas ou outros instrumentos coa intención de enganar ou defraudar a persoas e entidades clasifícase como delito de falsidade documental segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos. Os exemplos comúns inclúen o uso de documentos falsificados para obter préstamos, a preparación de certificados educativos falsos, a falsificación de diñeiro en efectivo/cheques, etc. As condenas por falsificación incitan a penas severas que van de 2 a 10 anos de prisión en función do valor monetario defraudado e se se enganaron as autoridades públicas. As empresas tamén deben manter un rexistro meticuloso para evitar cargos de falsidade corporativa.

Roubo

Aínda que o pequeno roubo pode ser tratado como un delito menor, a fiscalía dos Emiratos Árabes Unidos eleva os cargos de roubo a un nivel de delito grave en función do valor monetario roubado, o uso da forza/armas, o obxectivo de bens públicos/relixiosos e os delitos reiterados. O delito de roubo conleva penas mínimas de 3 anos que poden chegar a 15 anos por roubos a gran escala ou roubos en que participen bandas criminais organizadas. Para os expatriados, a deportación é obrigatoria tras ser condenado ou completar a pena de prisión. A postura estrita salvagarda os dereitos de propiedade privada e pública.

Malversación

A apropiación indebida ou transferencia ilícita de fondos, bens ou bens por parte de alguén a quen legalmente foron encomendados cualifica como delito de malversación. Este delito de colo branco abrangue accións de empregados, funcionarios, administradores, executores ou outros con obrigas fiduciarias. A malversación de fondos ou bens públicos considérase un delito aínda máis grave. As penas inclúen longas penas de prisión de 3 a 20 anos en función da cantidade malversada e se permitiu máis delitos financeiros. Tamén se aplican multas monetarias, embargos de activos e prohibicións de emprego de por vida.

Cibercrimes

Mentres os Emiratos Árabes Unidos impulsan a dixitalización, promulgaron ao mesmo tempo leis rigorosas sobre cibercrimen para protexer os sistemas e os datos. Os principais delitos inclúen piratear redes/servidores para causar interrupcións, roubar datos electrónicos sensibles, distribuír software malicioso, fraude financeiro electrónico, explotación sexual en liña e ciberterrorismo. As penas para os ciberdelincuentes condenados van desde 7 anos de prisión ata cadeas perpetuas por actos como violar os sistemas bancarios ou as instalacións nacionais de ciberseguridade. Os Emiratos Árabes Unidos consideran que a salvagarda do seu entorno dixital é fundamental para o crecemento económico.

Lavado de cartos

Os Emiratos Árabes Unidos promulgaron leis completas para loitar contra as actividades de branqueo de capitais que permiten aos criminais lexitimar as súas ganancias ilícitas de delitos como fraude, narcotráfico, malversación, etc. o delito de branqueo de capitais. Isto inclúe métodos complexos como o comercio de facturación excesiva ou insuficiente, o uso de empresas ficticias, transaccións inmobiliarias ou bancarias e o contrabando de efectivo. As condenas por branqueo de capitais invitan a severos castigos de 7 a 10 anos de prisión, ademais de multas ata o importe lavado e a posible extradición para estranxeiros. Os Emiratos Árabes Unidos son membro dos organismos mundiais de loita contra o branqueo de capitais.

Evasión tributaria

Aínda que históricamente os Emiratos Árabes Unidos non cobraron impostos sobre a renda das persoas físicas, tributan ás empresas e impón unhas normas estritas sobre as solicitudes de impostos corporativos. A evasión deliberada mediante a subdeclaración fraudulenta de ingresos/beneficios, terxiversar os rexistros financeiros, non rexistrarse para pagar impostos ou realizar deducións non autorizadas clasifícase como un delito grave segundo as leis fiscais dos Emiratos Árabes Unidos. A evasión fiscal máis aló dun determinado limiar leva a unha posible pena de prisión de 3 a 5 anos xunto con sancións de ata o triple do imposto evadido. O goberno tamén coloca na lista negra as empresas condenadas que lles prohiben futuras operacións.

Gambling

Todas as formas de xogo, incluídos os casinos, as apostas de carreiras e as apostas en liña, son actividades estrictamente prohibidas nos Emiratos Árabes Unidos segundo os principios da Sharia. A explotación de calquera forma de xogo ilegal ou lugar de xogo considérase un delito punible con ata 2-3 anos de prisión. As penas máis severas de entre 5 e 10 anos aplícanse a aqueles que teñan redes e redes de xogos de azar organizados máis grandes. A deportación é obrigatoria para os delincuentes expatriados despois da pena de prisión. Só determinadas actividades socialmente aceptadas como os sorteos para causas benéficas están exentas da prohibición.

Tráfico de drogas

Os Emiratos Árabes Unidos aplican unha estrita política de tolerancia cero cara ao tráfico, fabricación ou distribución de calquera tipo de sustancias estupefacientes e psicotrópicas ilegais. Este delito conleva penas severas que inclúen un mínimo de 10 anos de cárcere e multas de millóns de dirhams en función da cantidade de tráfico. Por cantidades comerciais substanciais, os condenados poden ata enfrontarse a cadea perpetua ou a execución, ademais das incautacións de bens. A pena de morte é obrigatoria para os capos da droga atrapados operando as principais redes internacionais de contrabando de drogas a través dos aeroportos e portos dos Emiratos Árabes Unidos. A deportación aplícase aos expatriados despois das súas condenas.

Impulso

Segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos, o acto de axudar, facilitar, incentivar ou axudar intencionalmente na comisión dun delito fai que un sexa responsable dos cargos de incitación. Este delito aplícase tanto se o cómplice participou directamente no acto criminal ou non. As condenas por complicidade poden levar a penas igual ou case tan duras como para os principais autores do crime, en función de factores como o grao de implicación e o papel desempeñado. Para delitos graves como o asasinato, os agravantes poden enfrontarse a cadea perpetua ou a pena capital en casos extremos. Os Emiratos Árabes Unidos consideran que a incitación permite actividades delituosas que perturban a orde e a seguridade públicas.

Sedición

Calquera acto que instigue o odio, desprezo ou desafección cara ao goberno dos Emiratos Árabes Unidos, os seus gobernantes, institucións xudiciais ou intente de incitar á violencia e á desorde pública constitúe un delito de sedición. Isto inclúe a provocación a través de discursos, publicacións, contidos en liña ou accións físicas. A nación ten tolerancia cero para tales actividades consideradas como ameazas á seguridade e estabilidade nacional. Tras unha condena, as penas son rigorosas, que van desde 5 anos de prisión ata cadeas perpetuas e pena capital nos casos de sedición máis graves que impliquen terrorismo/insurrección armada.

Antitrust

Os Emiratos Árabes Unidos teñen regulacións antimonopolio para promover a libre competencia no mercado e protexer os intereses dos consumidores. As infraccións delictivas inclúen prácticas comerciais delituosas como os cárteles de fixación de prezos, o abuso do dominio do mercado, a realización de acordos anticompetitivos para restrinxir o comercio e actos de fraude corporativo que distorsionan os mecanismos do mercado. As empresas e persoas condenadas por delitos antimonopolio enfróntanse a severas sancións económicas de ata 500 millóns de dirhams xunto con penas de prisión para os principais autores. O regulador da competencia tamén ten poderes para ordenar a ruptura de entidades monopolísticas. A exclusión das empresas dos contratos gobernamentais é unha medida adicional.

leis nos Emiratos Árabes Unidos para os delitos graves

Os Emiratos Árabes Unidos promulgaron un conxunto completo de leis en virtude do Código Penal Federal e outros estatutos para definir e castigar estrictamente os delitos graves. Isto inclúe a Lei Federal no 3 de 1987 sobre o dereito procesual penal, a Lei Federal no 35 de 1992 sobre a loita contra os estupefacientes e as substancias psicotrópicas, a Lei Federal no 39 de 2006 sobre o branqueo de capitais, o Código Penal Federal que abarca delitos como o asasinato. , roubo, agresión, secuestro e o recentemente actualizado Decreto Federal Lei n.o 34 de 2021 de loita contra os ciberdelitos.

Varias leis tamén extraen principios da Sharia para criminalizar os delitos morais considerados delitos graves, como a Lei Federal número 3 de 1987 sobre a emisión do Código Penal que prohibe os delitos relacionados coa honra e a decencia pública como a violación e as agresións sexuais. O marco xurídico dos Emiratos Árabes Unidos non deixa ambigüidade á hora de definir a gravidade dos delitos e obriga a que os tribunais emitan sentenzas baseadas en probas detalladas para garantir un procesamento xusto.

Unha persoa con antecedentes de delito grave pode viaxar ou visitar Dubai?

As persoas con antecedentes penais delitos poden enfrontarse a desafíos e restricións ao intentar viaxar ou visitar Dubai e outros emiratos dos Emiratos Árabes Unidos. A nación ten requisitos de entrada estritos e realiza comprobacións exhaustivas dos antecedentes dos visitantes. Os condenados por delitos graves, especialmente por delitos como asasinato, terrorismo, tráfico de drogas ou calquera delitos relacionados coa seguridade do Estado, poden estar permanentemente prohibidos de entrar nos Emiratos Árabes Unidos. Para outros delitos, a entrada avalíase caso por caso tendo en conta factores como o tipo de delito, o tempo transcorrido desde a condena e se se concedeu un indulto presidencial ou un indulto similar. Os visitantes deben ser informados sobre calquera historial criminal durante o proceso de visado, xa que ocultar feitos pode levar a denegación da entrada, procesamento, multas e deportación ao chegar aos Emiratos Árabes Unidos. En xeral, ter un historial de delitos significativos diminúe gravemente as posibilidades de que se lle permita visitar Dubai ou os Emiratos Árabes Unidos.

Volver arriba