Xustiza penal en Dubai: tipos de delitos, castigos e penas

O dereito penal en Dubai ou nos Emiratos Árabes Unidos é unha rama do dereito que abarca todos os delitos e delitos cometidos por un individuo contra o Estado. A súa finalidade é poñer claramente un límite do que se considera inaceptable para o Estado e a sociedade. 

o Emiratos Árabes Unidos (EAU) ten un único sistema xurídico que deriva dunha combinación de Lei islámica (Sharia)., así como algúns aspectos de dereito civil comúns tradicións. Os delitos e delitos nos Emiratos Árabes Unidos están en tres categorías principais: infraccións, faltas, delitos graves – con potencial determinante de categorización castigos e penas.

Ofrecemos unha visión xeral dos aspectos clave dos Emiratos Árabes Unidos dereito penal sistema, incluíndo:

 • Delitos e delitos comúns
 • Tipos de castigos
 • O proceso de xustiza penal
 • Dereitos do acusado
 • Consellos para visitantes e expatriados

Dereito Penal dos Emiratos Árabes Unidos

Os Emiratos Árabes Unidos sistema xurídico reflicte os valores culturais e relixiosos arraigados na historia do país e na herdanza islámica. Axencias policiais como o policía pretende promover a seguridade cidadá respectando os costumes e as normas locais.

 • Principios da Sharia da xurisprudencia islámica inflúen en moitas leis, especialmente en torno á moral e ao comportamento.
 • Aspectos de dereito civil dos sistemas franceses e exipcios configuran as normas comerciais e civís.
 • Principios de comúns afectar o procedemento penal, a persecución e os dereitos do acusado.

O sistema de xustiza resultante incorpora elementos de cada tradición, adaptados á identidade nacional única dos Emiratos Árabes Unidos.

Os principios fundamentais subxacentes ao dereito penal inclúen:

 • Presunción de inocencia - O acusado considérase inocente ata que as probas acrediten a súa culpabilidade fóra de toda dúbida razoable.
 • Dereito á asistencia xurídica – O acusado ten dereito a un avogado para a súa defensa xurídica durante todo o xuízo.
 • Castigos proporcionais – As penas pretenden axustarse á gravidade e ás circunstancias do delito.

Os castigos por delitos graves poden ser graves segundo os principios da Sharia, pero a rehabilitación e a xustiza restaurativa son cada vez máis enfatizadas.

Principais tipos de delitos e delitos

o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos define unha ampla gama de comportamentos considerados delitos penais. As categorías clave inclúen:

Delitos Violentos/Persoais

 • Asalto – Ataque físico violento ou ameaza contra outra persoa
 • Roubo – Roubo de bens con forza ou ameaza
 • Asasinato – Asasinato ilícito dun ser humano
 • Violación – Relacións sexuais forzadas e non consentidas
 • Rapto – A incautación e detención ilícita dunha persoa

Delitos contra a propiedade

 • Roubo – Toma de bens sen o consentimento do propietario
 • Roubo – Entrada ilícita para roubar nunha propiedade
 • Arson – Destruír ou danar bens por incendio intencionado
 • Malversación – Roubo de bens encomendados ao coidado de alguén

Delitos financeiros

 • Fraude – Enganos con fins ilícitos (facturas falsas, roubo de identidade, etc.)
 • lavado de diñeiro – A ocultación de fondos obtidos ilícitamente
 • Incumprimento da confianza – Uso indebido desleal dos bens que se lle encomenden

Cibercrimes

 • hacker – Acceso ilegal a sistemas ou datos informáticos
 • Roubo de identidade – Utilizar a identidade doutra persoa para cometer fraude
 • Fraudes en liña – Enganar ás vítimas para que envíen diñeiro ou información

Delitos Relacionados con Drogas

 • Trafico – Contrabando de substancias ilegais como marihuana ou heroína
 • Posesión – Ter drogas ilegais, incluso en pequenas cantidades
 • consumo – Toma de substancias ilegais con fins recreativos

Infraccións de tráfico

 • Apresurándose - Superación dos límites de velocidade sinalados
 • Condución perigosa – Manexar os vehículos de forma temeraria, con risco de danos
 • Dui – Conducir baixo os efectos de drogas ou alcol

Outros delitos inclúen delitos contra a decencia pública como a embriaguez pública, tabús de relación como os asuntos extramatrimoniais e accións consideradas irrespectuosas coa relixión ou os valores culturais locais.

Os expatriados, os turistas e os visitantes tamén adoitan cometer menores sen querer delitos contra a orde pública, moitas veces debido a malentendidos culturais ou a falta de coñecemento das leis e normas locais.

Penas e Penas

As penas por delitos teñen como obxectivo axustarse á gravidade e á intención detrás dos delitos. As posibles penas penais inclúen:

Multas

Escalación de sancións pecuniarias en función do delito e das circunstancias:

 • Multas leves de tráfico duns centos de AED
 • Principais cargos de fraude que incorren en multas de decenas de miles de AED

As multas adoitan acompañar a outros castigos como a prisión ou a deportación.

Prisión

A duración da prisión depende de factores como:

 • Tipo e gravidade do delito
 • Uso de violencia ou armas
 • Delitos anteriores e antecedentes penais

O tráfico de drogas, a violación, o secuestro e o asasinato adoitan incorrer en condenas de prisión de décadas. O Castigo por complicidade ou colaborar na comisión destes delitos tamén pode resultar en prisión.

Deportación

Os non cidadáns declarados culpables de delitos poden ser deportados e expulsados ​​dos Emiratos Árabes Unidos por períodos prolongados ou por vida.

Pena Corporal e Capital

 • Flandres - Azoutar como castigo por delitos morais baixo a Sharia
 • Lapidación – Raramente usado para condenas por adulterio
 • pena de morte – Execución en casos de homicidio extremo

Estas polémicas sentenzas reflicten os fundamentos do sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos na lei islámica. Pero raramente se implementan na práctica.

As iniciativas de rehabilitación ofrecen asesoramento e formación profesional para reducir a reincidencia tras a liberación. As sancións alternativas non privativas de liberdade como o servizo comunitario teñen como obxectivo reintegrar aos criminais na sociedade.

Proceso do sistema de xustiza penal

O sistema de xustiza dos Emiratos Árabes Unidos implica amplos procedementos desde os informes policiais iniciais ata xuízos e recursos penais. Os pasos clave inclúen:

 1. Presentación dunha Queixa – As vítimas ou testemuñas denuncian formalmente os presuntos delitos á policía
 2. Investigación – A policía recolle probas e constrúe un expediente para os fiscais
 3. Proceso xudicial – Os avogados do goberno valoran os cargos e argumentan a condena
 4. Xuízo – Os xuíces escoitan os argumentos e as probas nos xulgados antes de emitir sentenzas
 5. Sentencia – Os acusados ​​condenados reciben castigos en función dos cargos
 6. Apelacións – Os tribunais superiores revisan e potencialmente anulen as condenas

En cada fase, o acusado ten dereito á representación legal e ao debido proceso, tal e como se recolle na lei dos Emiratos Árabes Unidos.

Dereitos do acusado

A Constitución dos Emiratos Árabes Unidos defende as liberdades civís e os dereitos ao debido proceso, incluíndo:

 • Presunción de inocencia - A carga da proba recae no acusado e non no acusado
 • Acceso ao avogado – Representación legal obrigatoria nos casos de delitos
 • Dereito ao intérprete – Servizos de tradución garantidos para non falantes de árabe
 • Dereito a recorrer – Posibilidade de impugnar sentenzas nos tribunais superiores
 • Protección contra o abuso – Disposicións constitucionais contra a detención ou coacción arbitrarias

Respectar estes dereitos evita confesións falsas ou forzadas, contribuíndo a garantir resultados xustos.

tipos de delitos emiratos Árabes Unidos
cárcere criminal
gravidade do crime

Consellos para visitantes e expatriados

Dadas as lagoas culturais e as leis descoñecidas, os turistas e expatriados adoitan cometer infraccións leves sen querer. Os problemas comúns inclúen:

 • Ebriedade pública – Fortemente multado e advertido, ou deportado
 • Actos indecentes – Comportamento inmodesto, vestimenta, mostras públicas de cariño
 • Infraccións de tráfico – A sinalización a miúdo só en árabe, multas estritas
 • Medicamentos con receita médica - Levar medicamentos non designados

Se é detido ou acusado, os pasos clave inclúen:

 • Mantén a calma e a cooperación – As interaccións respectuosas evitan a escalada
 • Contacto consulado/embaixada – Avisar aos funcionarios que poidan prestar axuda
 • Axuda legal segura – Consulte avogados cualificados familiarizados co sistema dos Emiratos Árabes Unidos
 • Aprende dos erros – Utilizar recursos de formación cultural antes de viaxar

A preparación e a concienciación exhaustivas axudan aos visitantes a evitar problemas legais no estranxeiro.

Os Emiratos Árabes Unidos priorizan a orde e a seguridade públicas a través dun sistema xurídico que mestura tradicións islámicas e de dereito civil. Aínda que algúns castigos parecen duros para os estándares occidentais, a rehabilitación e o benestar da comunidade son cada vez máis enfatizados sobre as represalias.

Non obstante, as sancións potencialmente severas significan que os expatriados e os turistas deben ter precaución e sensibilidade cultural. Comprender leis e costumes únicos axuda a evitar problemas legais. Cun respecto prudente polos valores locais, os visitantes poden gozar plenamente da hospitalidade e das comodidades dos Emiratos Árabes Unidos.


Preguntas máis frecuentes

Que ten de único o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos en comparación con outros países?

Os Emiratos Árabes Unidos combinan aspectos da Sharia islámica, o dereito civil francés/exipcio e algúns procedementos de common law de influencia británica. Este sistema híbrido reflicte a herdanza cultural do país e as prioridades modernas.

Cales son algúns exemplos de delitos e delitos turísticos comúns nos Emiratos Árabes Unidos?

Os visitantes adoitan cometer sen querer delitos menores contra a orde pública, como a borracheira pública, a roupa indecente, as mostras públicas de cariño, as infraccións de tráfico e o porte de medicamentos como narcóticos recetados.

Que debo facer se son arrestado ou acusado dun crime en Dubai ou Abu Dhabi?

Manteña a calma e a cooperación coas autoridades. Asegure a representación legal de inmediato: os Emiratos Árabes Unidos requiren avogados para casos de delitos graves e permítenos para delitos menores. Siga respectuosamente as instrucións da policía pero coñeza os seus dereitos.

Podo beber alcohol ou mostrar cariño público coa miña parella nos Emiratos Árabes Unidos?

O consumo de alcol está moi restrinxido. Só consúmao legalmente en locais con licenza, como hoteis e restaurantes. Tamén está prohibido o afecto público con parellas románticas: limita o contacto a ambientes privados.

Como se poden denunciar delitos e presentar denuncias legais ante as autoridades dos Emiratos Árabes Unidos?

Para denunciar formalmente un delito, presenta unha denuncia na túa comisaría de policía local. A policía de Dubai, a policía de Abu Dhabi e o número xeral de emerxencias aceptan denuncias oficiais para desencadear procesos de xustiza penal.

Cales son algúns exemplos propiedade & financeiro delitos e os seus castigos nos Emiratos Árabes Unidos?

A fraude, o branqueo de capitais, a malversación, o roubo e o roubo adoitan levar a penas de prisión + multas de restitución. O incendio provocado leva ata 15 anos de prisión dados os riscos de incendio nas densas cidades dos Emiratos Árabes Unidos. Os delitos cibernéticos tamén dan lugar a multas, confiscacións de dispositivos, deportacións ou prisión.

Podo traer os meus medicamentos regulares cando viaxo a Dubai ou Abu Dhabi?

O transporte de drogas non designadas, incluso receitas comúns, corre o risco de detención ou cargos nos Emiratos Árabes Unidos. Os visitantes deben investigar a fondo as normas, solicitar permisos de viaxe e manter a man as receitas do médico.

Como pode un avogado local dos Emiratos Árabes Unidos axudarche no teu caso criminal

Como se establece no artigo 4 das disposicións xerais do Lei federal no 35/1992, Calquera persoa acusada dun delito de cadea perpetua ou morte debe ser asistida por un avogado acreditado. Se a persoa non se podía permitir facelo, o tribunal designará un para el.

Xeralmente, a fiscalía ten a xurisdición exclusiva para levar a cabo a investigación e dirixe as acusacións segundo o disposto na lei. Non obstante, algúns casos recollidos no artigo 10 da Lei federal n.o 35/1992 non precisan a axuda do fiscal e o denunciante pode presentar a acción el mesmo ou a través do seu representante legal.

É importante ter en conta que, en Dubai ou nos Emiratos Árabes Unidos, o avogado emiratí cualificado debe estar ben versado en árabe e ter dereito a unha audiencia; en caso contrario, buscan a axuda dun intérprete despois de prestar xuramento. Destaca o feito de que caducan as accións penais. A retirada ou a morte da vítima deixaría sen efecto a acción penal.

Necesitará un avogado dos Emiratos Árabes Unidos quen pode axudarche a navegar polo sistema de xustiza penal para que obteñas a xustiza que mereces. Porque sen a asistencia dun xurídico, a lei non axudará ás vítimas que máis o necesitan.

A súa consulta legal connosco axudaranos a comprender a súa situación e preocupacións. Se vostede ou un ser querido se enfrontan a cargos penais nos Emiratos Árabes Unidos, podemos axudar. 

Póñase en contacto connosco para programar unha reunión. Temos os mellores avogados penais en Dubai ou Abu Dhabi para axudarche. Conseguir xustiza penal en Dubai pode ser un pouco abrumador. Necesitas un avogado penalista que teña coñecemento e experiencia no sistema de xustiza penal do país. Para chamadas urxentes + 971506531334 + 971558018669

Volver arriba