4 Kalite Fòs Ki pral mete w nan yon pwoblèm: Ki jan yo evite yo

4 Kalite falsifikasyon ki pral mete w nan yon pwoblèm

Mond lan nan biznis chaje ak fwod. Dapre Gwoup Travay Anti-Phishing, plis pase $1.5 milya dola nan pèt èskrokri yo te anrejistre nan 2012 sèlman. Ou pa ka toujou fè moun ou ap fè fas ak konfyans yo, epi gen plizyè fason ke moun ki san skrupil ka fè mal biznis ou. Atik sa a pral diskite kat (4) kalite yo Falsizatè gade atansyon pou.

UAE yo te konnen kòm peyi a pou moun detèmine. Antreprenè yo ak envestisè yo ta riske envèstisman yo pou mete etablisman biznis pou yon Pasteur ki pi vèt. Sepandan, riske ak envesti nan yon biznis nan UAE yo ta ka ankonbran. Pakonsekan, anpil nan yo tonbe viktim nan fo dokiman yo.

Malgre ke biznis falsifikasyon rive detanzantan, li toujou esansyèl pou lidè biznis yo prepare ki jan yo anpeche ak fè fas ak li yon fwa li rive. Fòs gen yon relasyon dirèk ak dosye biznis ki ta ka mennen nan fwod. Prensipalman, malfektè a ka kreye fo dokimantasyon oswa fo dokiman ki ta, pita sou, dwe itilize pou twonpe konpayi an.

An jeneral, si ou komèt falsifikasyon nan UAE yo, ou ka fè fas ak kèk akizasyon kriminèl grav. Se paske enfòmasyon pèsonèl yo gen anpil valè ak enpòtans pou gouvènman an. Penalite a pou fo dokiman ofisyèl nan UAE yo se prizon soti nan sis mwa a twa ane, ki te swiv pa depòtasyon nan peyi a. Dokiman fòje yo enkli paspò, papye tè, ak dosye maryaj.

Ki sa ki se falsifikasyon?

Fòs se entansyon pou twonpe yon lòt epi fè konnen pwodui, posede, oswa bay yon kopi ki chanje yon dokiman oswa siyati.

Dapre Atik 216 Lwa Federal No 3/1987, Fòs se yon zak oswa omisyon ki chanje nenpòt enstriman nan divès fason pou ranplase fo dokiman an ak orijinal la.

Fòs kategorize an de: materyèl ak moral. Fòs materyèl se chanjman enpòtan nan yon dokiman, si wi ou non ajoute, efase oswa modifye dokiman orijinal la oswa kreye yon nouvo dokiman ki ka konnen pa sans, patikilyèman je yo.

Pandan ke, nan lòt men an, falsifikatè moral konsène kote yon falsè chanje siyifikasyon an oswa kontni men se pa sijè a materyèl nan dokiman an.

Fòs yo ka trase jan sa a:

Falsifikasyon——- 1. Entansyon pou chanje oswa fabrike;

  1. Nenpòt enstriman ekri;
  2. Pou koze prejije yon lòt.

Dapre lalwa a, yon akize ka fè fas a yon maksimòm senk oswa dis ane prizon selon ka a.

Nan yon dokiman fòje, sèlman siyati fòje a konsidere kòm inoperant, enstriman an ak tout siyati otantik yo toujou konsidere kòm valab.

Nan yon bref, yon moun komèt yon krim Fòs lè li mete yon siyati fo sou yon enstriman negosyab san konsantman alavans moun ki otorize a.

Kèk Sanksyon dapre Dekrè Lwa Federal No 5/2012

  1. Prizon ak yon amann ki pa mwens pase 150 000 AED e pa plis pase 750 000 AED pou nenpòt zak oswa omisyon ki konstitye Falsifikasyon komèt sou yon dokiman gouvènman federal oswa lokal oswa etablisman federal oswa lokal; epi
  2. Prizon ak yon amann 150 AED e pa plis pase 000 AED sou yon zak oswa omisyon ki konstitye Fòs sou nenpòt lòt dokiman apa de sa yo mansyone.
4 Kalite Fòs, Eksplike
  1. Fòs Leta

Falsifikasyon vin yon Krim nan nivo Leta lè nenpòt moun komèt li pou twonpe yon lòt lè li fè fo dokiman ofisyèl la oswa li fè espre prezante oswa bay yon fo dokiman. Anplis, yon moun ki gen nan posesyon li yon dokiman ki chanje ak entansyon pou twonpe yon moun se tou koupab de Fòs.

Anplis de sa, lè l sèvi avèk siyati yon lòt moun, kòd, aparèy oswa kle prive yon lòt moun se tou yon falsifikasyon nan nivo leta ki si yo kondane, ka mennen yon moun nan prizon jiska 5 ane ak yon amann 25,000 AED.

  1. Fòs ak fo

Nenpòt moun ki ta vòlè kont atravè yon fo dokiman ki gen siyati yon moun fè fo kontrefè, kidonk kreye nouvo liy kredi oswa jwenn dokiman biznis.

  1. Fòs Dokiman

Yo ka fòje dokiman ki gen rapò ak yon biznis epi pita yo ka itilize pou aktivite ilegal ki konekte. Moun ki komèt krim lan modifye yon bagay nan dokiman an pou sèvi ak li kòm yon kopi otantik pou twonpe yon lòt.

Yon lòt fason se jwenn lajan lè l sèvi avèk fo oswa fo papye lè w itilize done ki te deja valab.

  1. Fòs Dokiman Biznis Ofisyèl yo

Lè fòje yon dokiman biznis ofisyèl, malfektè a anjeneral chanje kat idantifikasyon leta bay lokalman epi li bay yon anplwaye oswa manadjè.

Okontrè, nan biznis, fòje dokiman biznis ofisyèl yo komèt pa entansyon moun nan jwenn lajan ak kareman vòlè pwopriyete ki gen anpil valè oswa done. Sa a se souvan fè kote krim nan konekte ak dokiman biznis, men dosye biznis yo rete valab nan vèsyon ki pa chanje.

Diskisyon sou yon ka an relasyon ak falsifikasyon

Sèvi ak mwayen ilegal, tankou falsifikasyon yon dokiman ekri oswa itilize fo dokiman an pou benefis pèsonèl ka koute yon moun lavi li.

Fòs se yon ofans grav ki lakòz domaj nan yon lòt kote yon falsè chanje yon dokiman pou l ka jwenn lajan nan men yon twazyèm pati ke li pa legalman kapab jwenn. Dapre lalwa, moun ki fè reklamasyon falsifikasyon gen devwa pou pwouve menm bagay la epi akize a gen dwa pou refize.

Etablisman Bank Garanti ki pa Peye

 Tribinal Kasasyon an te di ke si reyalite yo ak dokiman yo nan ka a pa t ase pou konvenk verite dokiman an, tribinal la ta dwe baze desizyon li sou dokiman an konteste.

Tribinal jijman an ta dwe konte sou prèv li jije ki pi rezonab ak itil pou konprann merit ka a. Anplis, tribinal la te gen otorite pou estime si rapò ekspè an te ase konplè, byen fonde ak byen rezone.

Anfen, dokiman yo bay nan yon lang etranje yo valab menm si yo pa te tradui nan arab toutotan yo te soumèt ak egzamine pa yon ekspè.

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

Ki gen tèt