Krim falsifikasyon, lwa ak pinisyon nan fo nan UAE

Falsizatè refere a krim nan falsifye yon dokiman, siyati, biye, travay atistik, oswa lòt bagay yo nan lòd yo twonpe lòt moun. Se yon ofans kriminèl grav ki ka lakòz gwo penalite legal. Atik sa a bay yon egzamen an pwofondè sou divès fòm falsifikasyon rekonèt anba lwa UAE, dispozisyon legal korespondan yo, ak pinisyon grav ki ap tann moun yo jwenn koupab nan ofans sa yo.

Ki sa ki se Definisyon an nan falsifikasyon dapre Lwa UAE?

Falsizatè se pwosesis pou fè, adapte, oswa imite objè oswa dokiman avèk entansyon pou twonpe. Li enplike kreye yon bagay fo yo nan lòd yo jwenn yon avantaj. Sa gen ladann kontrefè lajan, kreye fo travay atistik, fo siyati sou papye legal, chanje chèk pou vòlè lajan, ak lòt bagay ki bay manti. aktivite. Li defini anba Lwa Federal No 3 nan 1987 (Kòd Penal) nan Atik 216.

Gen kèk aspè kle ki jeneralman distenge fo ak kopi oswa replikasyon:

 • Entansyon pou twonpe oswa twonpe – Fòs yo kreye ak move entansyon olye pou repwodiksyon lejitim.
 • Fo reprezantasyon – Forgers pral reklame travay yo lejitim oswa kreye pa yon lòt moun.
 • Chanjman valè – Chanjman yo fèt pou ogmante valè oswa kreye kèk avantaj.

Kèk egzanp komen atik ki vize pa fòjeur gen ladan kontra, chèk, lajan, dokiman idantifikasyon, zafè istorik, travay atistik, koleksyon, ak dosye tranzaksyon finansye. Pwen kle a se ke falsifikasyon anjeneral enplike dokiman legal ofisyèl oswa enstriman. Se pa tout imitasyon ki kalifye kòm falsifikasyon - sèlman sa yo ki enplike dosye legal/lajan falsifye ilegalman.

Ki sa ki diferan kalite falsifikasyon rekonèt nan UAE?

Genyen yon kantite teknik ki itilize pou kreye fo depann sou kalite atik yo te falsifye. Kalite komen falsifikasyon yo enkli:

Fòs Dokiman

Sa a enplike nan kreye fo dokiman oswa chanje enfòmasyon sou dokiman lejitim pou rezon fwod. Objektif komen yo enkli:

 • Dokiman idantite – Lisans chofè, paspò, kat sekirite sosyal.
 • Dokiman finansye – Chèk, lòd peman, aplikasyon pou prè.
 • Dokiman legal – Kontra, testaman, zèv, dosye elèv yo.

Teknik tipik yo enkli kont, sibstitisyon paj, mete nouvo tèks sou dokiman otantik, efase oswa ajoute enfòmasyon, trase siyati nan lòt dokiman.

Siyati Siyati

Siyati falsifikatè konsantre espesyalman sou falsifye non inik yon moun ekri alamen. Objektif komen yo enkli:

 • Chèk yo – Chanje kantite lajan, non benefisyè, oswa siyati tiwa falsifye.
 • Dokiman legal – Fòje siyati sou testaman, kontra, zèv.
 • Travay atistik – Ajoute fo siyati pou ogmante valè.
 • Atik istorik – Fo atribiye atik nan figi pi popilè.

Forgers aprann ak anpil atansyon imite aspè tankou fòm lèt, ritm plim, lòd konjesyon serebral ak presyon.

Fo

Fo enplike nan fè fo kopi atik ki gen anpil valè ak entansyon pou twonpe biznis ak konsomatè yo. Objektif yo enkli:

 • Lajan – Pifò fo – $100 bòdwo Ozetazini. Jiska $70 milyon sikilasyon.
 • Machandiz deliks - Rad designer, mont, bijou jwenn kopye.
 • Kat kredi/debi – Èske yo ka kopi ak done yo vòlè li.
 • tikè – Fo vwayaj, tikè evènman vann sou entènèt.

Enprimant sofistike ak nouvo karakteristik sekirite fè kontrefè modèn trè konvenkan.

Fòs atizay

Fòs atizay refere a kreye travay ki sanble ak sa yo ki nan atis ki renome epi pase yo kòm penti orijinal oswa eskilti. Motif yo enkli prestige, validation, ak pwofi imans soti nan pèseptè atizay anvi ki vle peye gwo sòm lajan pou moso ki ra, ki pèdi.

Forgers dedye ane rechèch materyèl atis yo, teknik ak estil. Anpil moun gen talan atistik konsiderab tèt yo, ak metikuleu etidye modèl konjesyon serebral, bwòs, modèl krake nan penti ak repwodui fo ki ka twonpe ekspè tèt yo.

Medya dijital falsifikatè

Avans nan teknoloji yo te pèmèt falsifye medya dijital ki gen ladan imaj, videyo, odyo, sit entènèt ak plis ankò. Ogmantasyon nan gwo twou san fon demontre teknik pwisan AI-kondwi pou kreye fo videyo konvenk moun k ap fè oswa di bagay yo pa janm aktyèlman fè.

Lòt teknik komen yo enkli fotoshopping imaj, manipile klip odyo, spoofing sit entènèt, chanje dokiman analize, oswa fabrike Ekran ak logo. Sa yo ka itilize pou kalomnye, move enfòmasyon, atak èskrokri, vòl idantite ak frod sou entènèt.

Fouje sele

Fòs fok se yon kalite fo fo ki espesifik ki enplike kreyasyon, replikasyon, oswa chanjman san otorizasyon fok oswa koupon pou antite gouvènman, òganizasyon, oswa biznis yo itilize. So sa yo sèvi kòm yon mwayen pou valide otantisite ak lejitimite dokiman enpòtan, kontra, sètifika, ak lòt dosye ofisyèl yo.

Gravite fo fok se nan potansyèl li pou mine kredibilite ak entegrite dokiman esansyèl sa yo. Lè yo kreye fo fok oswa modifye sa ki egziste deja, otè krim yo ka pwodwi fo dokiman ki parèt otantik, ki kapab mennen nan konsekans legal, finansye, oswa repitasyon pou moun oswa òganizasyon.

Ki diferans ki genyen ant fo ak falsifikasyon?

AspèFalsizatèFalsifikasyon
DefinisyonKreye yon fo dokiman, objè oswa imitasyon nan grafouyen ak entansyon twonpe oswa twonpe, jan sa defini nan Atik 216 nan Kòd Penal UAE.Chanje oswa manyen yon dokiman oswa yon objè orijinal otantik pou defòme reyalite, dapre Atik 215.
Men kèk egzanpFòs lajan, fo degre inivèsite, fo travay atistik, fo idantite oswa siyati.Modifye rapò ofisyèl yo, chanje tèm kontra yo, adiltè etikèt pwodwi oswa espesifikasyon.
entansyonEntansyon klè pou twonpe pa kreye yon bagay konplètman fo.Entansyon pou defòme verite a pa chanje atik otantik.
SanksyonPrizon tanporè ak/oswa amann. Pou èkspatriye, depòtasyon ka aplike nan kèk ka.Detansyon, amann ak/oswa depòtasyon depann sou severite. Pi sevè pou ofisyèl piblik yo.
KonkouSi fo a rive pandan pwosesis falsifikasyon, tou de krim yo pini separeman.Si falsifikasyon se yon pati nan pwosesis falsifikasyon, tou de yo konsidere kòm yon sèl krim ak penalite konbine.
Egzanpsyon yoGen kèk egzanpsyon pou travay atistik, satir oswa lè pa gen okenn entansyon fwod.Egzanpsyon trè limite aplike.
Lòt KrimSouvan lye ak fwod, lè l sèvi avèk fo dokiman, elatriye.Ka enplike tou abi ofis oswa lòt vyolasyon.

Distenksyon prensipal la se ke falsifikasyon kòmanse nan grafouyen yo kreye yon bagay konplètman fo, pandan y ap falsifikasyon twonpeman modifye dokiman otantik oswa objè yo. Lwa UAE adrese tou de krim yo sevè pou defann entegrite.

Ki sa ki pinisyon yo pou falsifikasyon nan UAE?

Ofans falsifikasyon nan UAE yo trete sevè, epi penalite yo ka grav selon kalite krim ki te komèt. Men pinisyon potansyèl yo pou kèk ofans falsifikasyon:

Fòs Dokiman

 • Pou dokiman ofisyèl: Tan prizon tanporè jiska 10 ane (Atik 251 Kòd Penal UAE)
 • Pou dokiman ki pa ofisyèl yo: Tribinal detèmine prizon, mwens grav pase fo dokiman ofisyèl
 • Sèvi ak kopi dokiman fo: Jiska 5 ane dèyè bawo (Atik 217 Kòd Penal UAE)

Siyati Siyati

 • Replike siyati sou dokiman yo tonbe anba pinisyon yo pou krim fo dokiman yo

Fo

 • Fòs lajan konsidere kòm trè deranje nan sistèm finansye a
 • Kondane sevè ki gen ladan prizon long ak amand sevè aplike

Fòs atizay

 • Sanksyon yo varye selon valè travay atistik fòje a ak entansyon (tronpe achtè, sal repitasyon atis la)
 • Ka varye ant amann monetè rive nan prizon, tou depann de spesifik yo

Medya dijital falsifikatè

 • Dapre Dekrè Lwa Federal No 34/2021:
  • Fòje dokiman elektwonik gouvènman federal/lokal: Tan prizon tanporè ak amann 150,000-750,000 AED
  • Fòje dokiman lòt antite: Detansyon ak/oswa AED 100,000-300,000 amann

Fouje sele

 • Konsidere kòm yon pati nan ofans fo dokiman
 • Sijè a pinisyon yo dekri pou krim fo dokiman yo

Li klè UAE yo pran yon apwòch zewo tolerans nan nenpòt kalite falsifikasyon, ak penalite ki vize pou anpeche zak ilegal sa yo ki mine otantisite ak konfyans.

Prevansyon Fòs

Diminye ensidan fwod mande pou prevansyon konplè ak kouch ki konsantre sou:

Sekirize Dokiman yo

 • Sere atik sansib yo an sekirite - kofr, bwat fèmen, kondui chiffres.
 • Limite aksè fizik/dijital ak biwo fèmen, politik modpas.
 • Anplwaye kamera siveyans, alam, pèsonèl sekirite.

Teknoloji Otantifikasyon

 • Byometrik - anprent dwèt, rekonesans feminen ak iris.
 • Blockchain - distribiye Ledger pou tranzaksyon dijital.
 • Siyati dijital - idantifyan ankripte ki verifye otantisite.

Edikasyon itilizatè

 • Antrene pèsonèl yo pou wè fo – idantifye dokiman ki chanje, filigran, siy verifikasyon.
 • Ankouraje kanpay konsyantizasyon fwod ki eksplike risk ak politik prevansyon.

Atansyon anbochaj

 • Byen egzekite pèsonèl yo anvan yo bay dokiman oswa aksè finansye.
 • Fè chèk kriminèl background, chèk kredi, verifikasyon travay.

Teknik deteksyon fo

Plizyè teknik legal yo itilize pa envestigatè ak dokiman yo egzaminatè pou detèmine si atik yo otantik oswa fo:

 • Analiz ekriti – Konpare polis, pant, modèl konjesyon serebral, presyon ak abitid siyen.
 • Analiz papye - Etidye filigrane, logo, konpozisyon chimik ak aliyman fib.
 • Verifikasyon lank - Tès koulè, makiyaj chimik, epesè pisin.
 • Imaging – Mikwoskòp, spèktrometri, tès ESDA ak lojisyèl imaj òdinatè.

Ekriti ak dokiman ekspè sibi fòmasyon vaste pou analize sistematikman karakteristik ekriti ak karakteristik sekirite modem. Yo bay rapò detaye sou egzamen yo ak konklizyon konsènan otantisite.

Pou gwo travay atistik ki koute dè santèn de milye oswa travay ki gen pwovens dout, pwopriyetè yo itilize analiz syantifik pou otantifye orijin epi dekouvri potansyèl yo. fo. Tès yo tcheke materyèl, laj pousyè tè ak salte kouch, koupon pou twal, date radyo-isotop ak segman espektroskopi enfrawouj egzamine kouch penti miltip.

Ki pwosedi pou ranpli yon ka falsifikasyon nan Emira Arab Ini?

Si ou sispèk ke ou se yon viktim falsifikasyon nan Emira Arab Ini, ou ka ranpli yon ka ak Lapolis Emira Arab Ini. Premye etap la se ale nan komisarya ki pi pre a epi depoze yon plent ofisyèl. Prepare w pou w bay detay sou ensidan an, nenpòt prèv ou ka genyen, tankou dokiman oswa objè fo, ak nenpòt enfòmasyon sou moun ki sispèk la (yo).

Apre yo fin depoze plent la, lapolis pral envestige pwoblèm nan byen. Yo ka mande w plis dokiman oswa prèv, epi yo ka rele akize a tou pou yo poze w kesyon. Tou depan de konpleksite ka a, pwosesis ankèt la ka pran kèk tan.

Yon fwa lapolis te rasanble ase prèv, yo pral voye ka a bay Lajistis Piblik la. Lè sa a, pwosekitè a pral revize ka a epi li pral deside si l ap pote akizasyon oswa ou pa. Si yo depoze akizasyon, ka a pral ale nan Tribinal Emira Arab Ini yo, kote li pral jije dapre lwa UAE yo sou fo. Li rekòmande pou chèche konsèy legal pou gide ou atravè pwosesis jidisyè a.

Ki jan yon Avoka Espesyalize ka ede?

Navige yon ka falsifikasyon nan UAE yo ka yon pwosesis konplike ak redoutable, bay nati a grav nan ofans lan ak konpleksite ki enplike nan sistèm legal peyi a. Chèche asistans nan men yon avoka ki espesyalize nan manyen ka falsifikasyon ka pwouve ke yo gen anpil valè nan sitiyasyon sa yo.

Yon avoka espesyalize pral posede konesans apwofondi ak yon konpreyansyon konplè sou lwa ki enpòtan yo, pwosedi tribinal yo, ak egzijans prèv espesifik nan ofans falsifikasyon. Yo ka bay konsèy ekspè sou bati yon dosye solid, rasanble ak prezante prèv efektivman, epi reprezante w konpetan nan tribinal. Abitye yo ak nuans ka sa yo ka enpòtan anpil nan fòmile bon estrateji legal yo.

Anplis, yon avoka falsifikatè ki gen eksperyans ka ofri bonjan enfòmasyon sou rezilta potansyèl ak konsekans ka a, sa ki pèmèt ou pran desizyon enfòme. Yo kapab tou negosye ak otorite yo nan non w, defann dwa w, epi asire ke pwosesis legal la jis ak transparan. Ekspètiz yo nan manyen ka menm jan an ka ogmante siyifikativman chans ou genyen pou reyalize yon rezolisyon favorab.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Sou otè a

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

Ki gen tèt