Advokatföretag Dubai

När skickar vi ett juridiskt meddelande i Förenade Arabemiraten

snabbaste botemedel

lösa frågan

Varje form av formell kommunikation följer ett förplanerat arrangemang eller format som varje inblandad person måste följa. Ett juridiskt meddelande är ett exempel på sådan formell kommunikation med sitt eget format med information om vilken typ av information som måste tillhandahållas i meddelandet och hur den ska tillhandahållas.

UAE advokat eller juridisk professionell kan hjälpa till

anställa en erfaren advokat

inleda steg innan ett rättsligt förfarande

Det är viktigt att du följer formatet för att utarbeta och skicka ett juridiskt meddelande. Om du gör det bra kan du använda det snabbaste lösningen på ett problem. Ett juridiskt meddelande säkerställer att du och mottagaren båda samtycker till villkoren i saken och undviker att behöva lösa saken vid domstol.

Vad är juridiskt meddelande?

Detta är ett skriftligt dokument skickat från en avsändare som meddelar mottagaren om avsikter att vidta rättsliga förfaranden mot den senare. Avsändaren gör den mottagande parten medveten om klagomål genom det juridiska meddelandet. Det fungerar som en sista varning till mottagaren att lösa frågan eller möta en domstolstrid.

Ett juridiskt meddelande är ett enkelt dokument men kräver en hög grad av försiktighet i sin presentation för att förmedla budskapet perfekt. En UAE-advokat eller juridisk professionell kan hjälpa till att sätta ihop ett juridiskt meddelande baserat på landets rådande lagar. Ett juridiskt meddelande bör innehålla det problem som den försöker lösa, den sökta resolutionen och den exakta tidsramen för frågan förväntas lösas och sedan skickas via en registrerad post.

När du ska skicka rättsligt meddelande

Att skicka ett juridiskt meddelande är alltid ett bra sätt att indikera att du inte tänker försöka förhållandet helt. Ett juridiskt meddelande i Förenade Arabemiraten är det inledande steget före ett rättsligt förfarande. Det kan skickas från en person eller företag vars juridiska rättigheter har kränkts eller har lidit någon juridisk skada för att ge den mottagande parten en slutlig chans att lösa tvister utan domstolsförfarande. Vissa situationer kräver skicka ett juridiskt meddelande, och de inkluderar:

  • Meddelande från en arbetsgivare till en anställd för brott mot villkoren i anställningsavtalet, sexuell trakasserier av en medarbetare, brott mot företagets HR-policy, plötsligt att gå i tjänstledighet utan officiellt meddelande etc.
  • Meddelande från anställd till arbetsgivare för försenad eller obetald lön, brott mot anställningsavtalet, uppsägning utan rimlig anledning etc.
  • Meddelande som utfärdats mot emittenten av en check i händelse av en studsad check.
  • Fastighetsrelaterade tvister som hypoteks- och ägartvister, plötslig utvisning av boende
  • Familjefrågor som skilsmässa, vårdnad om barn eller tvister om arv etc.
  • Meddelande till tillverkande företag i klagomål om leverans av undermåliga produkter eller tillhandahållande av felaktiga tjänster etc.

Våra tjänster för att skicka rättsligt meddelande

Du kan anställa en erfaren advokat som hjälper dig att utarbeta ett professionellt juridiskt meddelande och delge det till den part som har fallit. Denna typ av advokat kommer att diskutera med dig om situationen, undersöka alla fakta i frågorna och ge dig råd om alla möjliga juridiska konsekvenser och hjälpa till att utarbeta ett lämpligt juridiskt meddelande innan du tjänar din motståndare.

Så här går processen:

  • Det börjar med en juridisk rådgivningssession via telefon, online eller på kontoret där advokaten svarar på dina frågor och ger råd. När advokaten har tagit emot alla handlingar om ärendet kommer han att diskutera situationen med dig och rekommendera den bästa handlingslinjen.
  • Din advokat kommer att utarbeta ett juridiskt meddelande och skicka det till dig för att granska och godkänna.
  • När advokaten väl har godkänts, tillhandahåller din motståndare meddelandet via registrerat post, fax eller e-post.
  • Advokat-klient privilegier skyddar all information och dokument du delade med din advokat.

Slutsats

Även om inte alla fall kräver att ett juridiskt meddelande skickas, skickas det emellertid av advokater i hopp om att tvister mellan deras klient och motståndaren kan lösas utan domstolsförfarande. Att skicka ett juridiskt meddelande gör att avsändaren kan fastställa sin avsikt att nå en lösning av ärendet med mottagaren utan krångel av långa domstolsförfaranden.

Vi kan hjälpa dig att förbereda och skicka det juridiska meddelandet.

Det lagliga sättet att lämna ett meddelande

Bläddra till början