Kriminell

Mordfall

Hur kan Assault och Battery försvaras?

I. Inledning Misshandel och misshandel är två vanligt laddade våldsbrott som ofta förekommer tillsammans i fysiska attacker. Men de representerar faktiskt distinkta brott enligt lagen. Att förstå skillnaderna såväl som tillgängliga försvar mot sådana anklagelser är avgörande för alla som står inför anklagelser. Den här artikeln kommer att ge en djupgående undersökning av angrepps- och batteridefinitioner, element som krävs för att bevisa varje laddning, […]

Hur kan Assault och Battery försvaras? Läs mer »

Lag om falsk anklagelse i Förenade Arabemiraten: juridiska risker för falska polisrapporter, klagomål, falska och felaktiga anklagelser

Rättsliga risker för falska polisrapporter, klagomål och felaktiga anklagelser i Förenade Arabemiraten

Att lämna in falska polisanmälningar, tillverka klagomål och göra felaktiga anklagelser kan få allvarliga juridiska konsekvenser i Förenade Arabemiraten (UAE). Den här artikeln kommer att undersöka lagar, påföljder och risker kring sådana handlingar under UAE:s rättssystem. Vad utgör en falsk anklagelse eller rapport? En falsk anklagelse eller rapport hänvisar till anklagelser som är avsiktligt fabricerade eller vilseledande. Det finns tre

Rättsliga risker för falska polisrapporter, klagomål och felaktiga anklagelser i Förenade Arabemiraten Läs mer »

Sharia Law Dubai Förenade Arabemiraten

Vad är straffrätt och civilrätt: En omfattande översikt

Straffrätt och civilrätt är två breda lagkategorier som har några viktiga skillnader. Den här guiden kommer att förklara vad varje rättsområde innebär, hur de skiljer sig åt och varför det är viktigt för allmänheten att förstå dem båda. Vad är straffrätt? Straffrätt är den lagsamling som behandlar brott och ger straff för kriminella

Vad är straffrätt och civilrätt: En omfattande översikt Läs mer »

En guide till de olika typerna av förfalskning

Förfalskning avser brottet att förfalska ett dokument, signatur, sedel, konstverk eller annat föremål för att lura andra. Det är ett allvarligt brott som kan leda till betydande rättsliga påföljder. Denna artikel ger en djupgående undersökning av de olika typerna av förfalskning, vanliga tekniker som används av förfalskare, metoder för att upptäcka förfalskade föremål och åtgärder för

En guide till de olika typerna av förfalskning Läs mer »

Penningtvätt eller Hawala i Förenade Arabemiraten: Vad är röda flaggor i AML?

Penningtvätt eller Hawala i Förenade Arabemiraten Penningtvätt eller Hawala i Förenade Arabemiraten är den vanliga termen som används för att hänvisa till hur lagöverträdare döljer källan till pengar. Penningtvätt och finansiering av terrorism hotar den ekonomiska stabiliteten och tillhandahåller medel för illegal verksamhet. Därför är omfattande bestämmelser mot penningtvätt (AML) avgörande. Förenade Arabemiraten (UAE) har stränga AML-regler, och det är det

Penningtvätt eller Hawala i Förenade Arabemiraten: Vad är röda flaggor i AML? Läs mer »

Förstå Criminal Appeal

Att överklaga en fällande dom eller ett straff är en komplicerad juridisk process som involverar strikta tidsfrister och specifika förfaranden. Den här guiden ger en översikt över överklaganden i brottmål, från de typiska skälen för överklagande till de inblandade stegen till nyckelfaktorer som påverkar framgångsfrekvensen. Med en djupare förståelse för överklagandesystemets krångligheter kan svarande fatta välgrundade beslut när de väger sina juridiska

Förstå Criminal Appeal Läs mer »

Hur man bekämpar falska brottsanklagelser

Att bli falskt anklagad för ett brott kan vara en extremt traumatisk och livsförändrande upplevelse. Även om anklagelserna så småningom avfärdas eller anklagelserna läggs ner, kan bara bli arresterad eller genomgå en utredning förstöra rykten, avsluta karriärer och orsaka betydande känslomässigt lidande. Det är därför det är helt avgörande att vidta omedelbara åtgärder om du hittar dig själv

Hur man bekämpar falska brottsanklagelser Läs mer »

Förhindra penningtvätt genom lån: En omfattande guide

Penningtvätt innebär att dölja olagliga medel eller få dem att framstå som legitima genom komplexa finansiella transaktioner. Det gör det möjligt för brottslingar att dra fördel av sina brott samtidigt som de undviker brottsbekämpning. Tyvärr erbjuder lån en väg för att tvätta smutsiga pengar. Långivare måste implementera robusta program mot penningtvätt (AML) för att upptäcka misstänkt aktivitet och förhindra missbruk av deras tjänster.

Förhindra penningtvätt genom lån: En omfattande guide Läs mer »

Medverkan till brott i Förenade Arabemiraten: lagar om konspiration och straffrättsligt ansvar för inblandade parter

Medverkan till brott i UAE: Laws of Conspiracy

Åtgärd hänvisar till avsiktlig uppmuntran, uppvigling, medhjälp till eller underlättande av en annan persons utförande av ett brott. Det är ett inchoat brott, vilket innebär att medborgaren kan hållas ansvarig även om det åberopade brottet aldrig faktiskt har begåtts. I Förenade Arabemiraten (Förenade Arabemiraten) anses nedskärning vara ett allvarligt brott med branta straff.

Medverkan till brott i UAE: Laws of Conspiracy Läs mer »

navigera lagligt

Varför är det absolut nödvändigt att kontakta en försvarsadvokat efter en narkotikaanklagelse

Det är ingen trevlig upplevelse att hamna på fel sida av lagen i Dubai eller Förenade Arabemiraten. Det är ännu värre om du blir åtalad för narkotika av åklagarmyndigheten i Dubai eller Abu Dhabi. Det kan vara ganska desorienterande och jobbigt. Så vad gör du? Nåväl, ett drag sticker ut som

Varför är det absolut nödvändigt att kontakta en försvarsadvokat efter en narkotikaanklagelse Läs mer »

Bläddra till början