Cwmnïau'r Gyfraith Dubai

Un Cam Ymlaen

Ffocws Rhanbarthol Cryf

Mae Amal Khamis Advocates yn gwmni bwtîc sy'n arbenigo mewn Cyfraith Adeiladu, Cyfraith Busnes, Cyfraith Eiddo Tiriog, Cyfraith Teulu, Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol yn ogystal â Datrys Anghydfod trwy Gyflafareddu ac Ymgyfreitha.

Wedi'i leoli yn Dubai, Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig a Saudi Arabia, canolbwynt eiddo tiriog, masnach a masnachol y Dwyrain Canol, mae ein lleoliad daearyddol a'n cymysgedd o arbenigedd cyfreithiol yn pontio'r bwlch rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin. 

Cwmni Cyfraith gwasanaeth llawn

Eich Pont i Lwyddiant Cyfreithiol

Prif Gartref 1

manteision

Prif Gartref 2

Manteision

Prif Gartref 3

Eglurder

Gwasanaethau Cyfreithiol

Ymgynghorwyr Cyfreithiol ac Eiriolwyr

Cyfraith Busnes

Anghydfodau Busnes, Gwrthglymblaid, Methdaliad, Ffurfio Cwmni, Contractau, Cytundebau, Ymgyfreitha.

Achosion Troseddol

Troseddau, Troseddau, Twyllo, Aflonyddu, Ffugio, Seiberdroseddu, Ymosodiadau, Cam-drin, Llofruddiaeth a Thrais.

Achosion Eiddo Tiriog

Setliadau cytundebau Eiddo Tiriog, Gwerthu a Phrynu, Datrys Anghydfod, Ymgyfreitha a Chyflafareddu.

Cyfraith teulu

Cyfreithiwr Teulu, Cyfreithwyr Ysgariad Gorau, Eiriolwyr dros Ddalfa Plant, Atwrneiod Gwahanu, contractau Ysgariad.

Cyfraith Fasnachol

Cyfraith masnach, cyfraith fasnach, Cyfraith sifil, Casglu Dyledion, Adennill arian, trafodion masnachol anghyfreithlon

Achosion Hawlio Anafiadau

Hawliadau Anafiadau Damweiniau Car, Achosion Camymddwyn Meddygol a Esgeulustod, Anafiadau Difrifol a Hawliadau Yswiriant.

Achosion Cyffuriau

Meddu ar Gyffuriau anghyfreithlon yn Emiradau Arabaidd Unedig, Ymladd Prynu a Gwerthu Cyffuriau, Wedi'i ddal â chyffuriau narcotig. Troseddau Cyffuriau.

Cyfraith Forwrol

Cyfraith Forwrol, Morlys, Llongau neu droseddau sy'n digwydd ar ddŵr agored. Rheolau rhyngwladol a Chyfraith y Môr.

Gwyngalchu Arian

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor incint ut labore et dolore magna.

3 Cam Hawdd i Ennill Eich Achos

Byddwn yn Eich Helpu Bob Cam O'r Ffordd

Peidiwch â Dod o hyd i unrhyw Gyfreithiwr yn unig - Dewch o Hyd i'r Cyfreithiwr Cywir. Cyngor cyfreithiol rhagorol gan gyfreithwyr profiadol ac arbenigol. 

01

dysgu am eich holl faterion cyfreithiol

Disgrifiwch eich achos neu'ch sefyllfa, rydych chi'n egluro'ch pryderon yn fyr. Gellir darparu unrhyw ddelweddau, e-bost neu ddogfennau hefyd.

02

Asesiad achos, Cyngor Cyfreithiol a Chynnig

Bydd ein cyfreithiwr arbenigol yn egluro'r sefyllfa gyfreithiol, eich hawliau a'ch rhwymedigaethau yn ogystal â'ch cyfleoedd a'ch risgiau.

03

Rydym yn Ymladd Drosoch chi yn y Llys

Enillwch eich achos gyda chyfreithiwr arbenigol, Tryloywder a Thegwch llwyr. Sicrhewch Fodlondeb ac argymell eraill i'n cwmni cyfreithiol.

byddwn yn eich cynorthwyo gydag unrhyw fater a gwrthdaro

Perffaith ar gyfer achosion cymhleth, cleientiaid Hawdd i Ryngwladol, gyda 35 Mlynedd o Brofiad Cyfraith Dubai

Erthyglau Cyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig

Sgroliwch i'r brig