Canolfan Cyllid Rhyngwladol Dubai

Mae ein cyfreithwyr yn arbenigo mewn Canolfan Ariannol Ryngwladol Dubai (DIFC) a bod â thîm ymroddedig sy'n rhoi cyngor i chi ar bob agwedd ar y DIFC, gan gynnwys sefydlu a gweithredu cronfeydd, sefydliadau ariannol a chwmnïau yn y ganolfan. Rydym hefyd yn cynghori ar awdurdodi gweithgareddau, cymeradwyaeth reoliadol gan y Awdurdod Gwasanaeth Ariannol Dubai (DFSA), gweithredu a chymryd rhan yn NASDAQ Dubai a'r holl faterion cydymffurfio rheoliadol. Mae ein tîm wedi cynrychioli cleientiaid mewn perthynas ag ymchwiliadau gan y DFSA ac wedi cynghori mewn perthynas â chamau gorfodi a gymerwyd ganddynt.

Dyluniwyd Canolfan Ariannol Ryngwladol Dubai i fod yn barth di-ariannol sy'n cynnig fframwaith cyfreithiol a rheoliadol unigryw, annibynnol er mwyn creu amgylchedd ar gyfer twf, cynnydd a datblygiad economaidd ym mhob Emiradau Arabaidd Unedig a'r rhanbarth ehangach. Mae gan Lysoedd DIFC awdurdodaeth dros y mwyafrif o faterion sifil a masnachol sy'n digwydd yn y DIFC, yn ogystal â'u hawdurdodaeth ryngwladol.

Mae ein tîm yn arwain y maes wrth gynghori partïon yn ystod ymchwiliadau DFSA a, lle bo angen, negodi setliadau ar eu rhan. Cyfarwyddwyd ein practis gan y cwmni awdurdodedig cyntaf i gael dirwy gan y DFSA ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i gynghori mewn cysylltiad â mwyafrif yr holl ymchwiliadau DFSA gan arwain at ganlyniad cyhoeddus.

Yn garedig, cysylltwch â ni am Achosion DIFC

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig