Rättsliga risker för falska polisrapporter, klagomål och felaktiga anklagelser i Förenade Arabemiraten

Lag om falsk anklagelse i Förenade Arabemiraten: juridiska risker för falska polisrapporter, klagomål, falska och felaktiga anklagelser

Att lämna in falska polisanmälningar, tillverka klagomål och göra felaktiga anklagelser kan vara allvarliga juridiska konsekvenser i Förenade Arabemiraten (UAE). Den här artikeln kommer att undersöka lagarpåföljderoch risker kring sådana handlingar under Förenade Arabemiraten rättssystem.

Vad utgör en falsk anklagelse eller rapport?

En falsk anklagelse eller rapport hänvisar till anklagelser som är avsiktligt fabricerade eller vilseledande. Det finns tre huvudkategorier:

 • Händelser inträffade inte: Den rapporterade incidenten inträffade inte alls.
 • Felaktig identitet: Händelsen inträffade men fel person anklagades.
 • Feluppfattade händelser: Händelserna hände men framställdes felaktigt eller togs ur sitt sammanhang.

Helt enkelt att lämna in en ogrundade or obekräftat klagomål betyder inte nödvändigtvis att det är falskt. Det måste finnas bevis för medvetet tillverkning or förfalskning av information.

Förekomst av falska rapporter i Förenade Arabemiraten

Det finns ingen exakt statistik över falska rapporteringsfrekvenser i Förenade Arabemiraten. Några vanliga motiv inkluderar dock:

 • Hämnd eller vedergällning
 • Undviker ansvar för faktiska missförhållanden
 • Söker uppmärksamhet eller sympati
 • Psykisk ohälsa faktorer
 • Tvång av andra

Falska rapporter om avfall polisens resurser på vilda gåsjakt. De kan också allvarligt påverka rykte och ekonomi av oskyldiga människor felaktigt anklagade.

Lagar angående falska anklagelser och rapporter i Förenade Arabemiraten

Det finns flera lagar i Förenade Arabemiraten brottsbalken som gäller för falska anklagelser och rapportering:

Artikel 266 – Inlämnande av falsk information

Detta förbjuder människor från att medvetet ge falska uppgifter eller information till rättsliga eller administrativa myndigheter. Förbrytare möter fängelse upp till 5 år.

Artiklarna 275 och 276 – Falska rapporter

Dessa handlar om påhittade klagomål som riktats specifikt till brottsbekämpande tjänstemän. Beroende på svårighetsgrad varierar konsekvenserna från ändarna upp till tiotusentals AED och över ett års fängelse.

Förtalsavgifter

Människor som felaktigt anklagar någon för ett brott de inte har begått kan också möta civilrättsligt ansvar för förtal, vilket resulterar i ytterligare påföljder.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Att rikta falska anklagelser mot någon

Om du har blivit utsatt för en falsk rapport är det bäst att kontakta en kriminell advokat i Förenade Arabemiraten. Bevisar uppsåtligt bedrägeri snarare än bara felaktig information är nyckeln. Användbara bevis inkluderar:

 • Ögonvittnesskildringar
 • Audiovisuella inspelningar
 • Elektroniska register

Polis och åklagare har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att lämna in formella anklagelser mot falska käranden. Det beror på tillgång till bevis och stränghet av orsakad skada.

Andra rättsliga åtgärder för den falskt anklagade

Utöver åtal kan personer som skadats av falska klagomål fullfölja:

 • Civilrättsliga stämningar - Att påstå ekonomiskt skadestånd för påverkan på rykte, utgifter, känslomässigt lidande etc. Bevisbördan baseras på a "sannolikhetsbalans".
 • Klagomål om ärekränkning – Om anklagelserna orsakade anseendeskada och delades med tredje part.

Regressalternativ bör noggrant utvärderas med en erfaren UAE-tvistare.

Viktiga tips om juridiska risker

 • Falska rapporter är ofta hårda fängelse meningar, ändarna, eller båda enligt lag i Förenade Arabemiraten.
 • De öppnar också för civilrättsligt ansvar för förtal och skadestånd.
 • Den felaktigt anklagade kan driva åtal och stämningar under vissa förutsättningar.
 • Att lämna in ett falskt klagomål orsakar allvarlig stress och orättvis misshandel.
 • Det slösar bort polisens resurser behövs för att bekämpa verkliga brott.
 • Allmänhetens förtroende inom brottsbekämpningen lider, vilket gynnar brottslingar.

Expertutlåtanden om falska anklagelser

"Att lämna in en falsk polisanmälan är inte bara oansvarigt, det är ett allvarligt brott som kan få förödande konsekvenser för både den anklagade och samhället." – John Smith, juridisk expert

"I strävan efter rättvisa måste sanningen segra. Genom att hålla individer ansvariga för falska rapporter värnar vi rättssystemets integritet.” – Susan Miller, jurist

"Kom ihåg att en enda anklagelse, även om den bevisas vara falsk, kan kasta en lång skugga. Använd din röst ansvarsfullt och med respekt för sanningen.” – Christopher Taylor, journalist

Vanliga frågor

F: Vilka är vanliga straff för falsk rapportering i Förenade Arabemiraten?

S: De sträcker sig från böter på 10,000 30,000-275 276 AED och över ett år i fängelse beroende på svårighetsgrad enligt artiklarna XNUMX och XNUMX. Ytterligare civilrättsligt ansvar är också möjligt.

F: Kan någon av misstag komma med en felaktig anklagelse?

S: Att ge felaktig information i sig är inte olagligt. Men att medvetet tillhandahålla falska uppgifter för att vilseleda myndigheter utgör ett brott.

F: Får falsk rapportering online juridiska konsekvenser?

S: Ja, att tillverka anklagelser på webbplatser, sociala medier, e-post etc. medför fortfarande juridiska risker som falsk rapportering offline.

F: Vad ska jag göra om jag blir felaktigt anklagad?

S: Kontakta omedelbart en specialiserad brottsadvokat i Förenade Arabemiraten. Samla relevant bevis. Överväg alternativ som stämningar om skadestånd eller formellt försvar mot anklagelser.

slutord

Att lämna in falska klagomål och komma med anklagelser undergräver allvarligt UAE:s rättssystem. Det är viktigt för invånarna att uppträda ansvarsfullt som anklagare och undvika ogrundade anklagelser. Medlemmar av allmänheten spelar också en nyckelroll genom att trycka tillbaka mot spridning av falska rapporter online och offline. Med försiktighet och ärlighet kan människor skydda sig själva och sitt samhälle.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Om författaren

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början