Krimet në Emiratet e Bashkuara Arabe: Krimet e Rënda dhe Pasojat e tyre

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një sistem ligjor të fortë që mban një qëndrim të ashpër kundër veprave të rënda penale të klasifikuara si krime. Këto krime konsiderohen si shkeljet më të rënda të ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke kërcënuar sigurinë dhe sigurinë e qytetarëve dhe banorëve. Pasojat për dënimet për krime janë të rënda, duke filluar nga dënimet e gjata me burgim deri te gjobat e majme, dëbimi për emigrantët dhe ndoshta edhe dënimi me vdekje për aktet më të tmerrshme. Në vijim përvijohen kategoritë kryesore të krimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe dënimet e lidhura me to, duke theksuar angazhimin e palëkundur të vendit për ruajtjen e ligjit dhe rendit.

Çfarë përbën një krim në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe, krimet konsiderohen si kategoria më e rëndë e krimeve që mund të ndiqen penalisht. Krimet që zakonisht klasifikohen si krime përfshijnë vrasje me paramendim, përdhunim, tradhti, sulm të rëndë që shkakton paaftësi të përhershme ose shpërfytyrim, trafik droge dhe përvetësim ose shpërdorim të fondeve publike mbi një shumë të caktuar monetare. Veprat e krimeve në përgjithësi sjellin dënime të ashpra si dënime të gjata me burg që tejkalojnë 3 vjet, gjoba të konsiderueshme që mund të arrijnë në qindra mijëra dirhemë dhe në shumë raste, dëbim për emigrantët që banojnë ligjërisht në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sistemi i drejtësisë penale të Emirateve të Bashkuara Arabe i sheh krimet si shkelje jashtëzakonisht të rënda të ligjit që minojnë sigurinë publike dhe rendin shoqëror.

Vepra të tjera të rënda si rrëmbimi, grabitja e armatosur, ryshfeti ose korrupsioni i zyrtarëve publikë, mashtrimi financiar mbi kufijtë e caktuar dhe disa lloje të krimeve kibernetike si hakerimi i sistemeve qeveritare gjithashtu mund të ndiqen penalisht si krime në varësi të rrethanave specifike dhe ashpërsisë së veprës penale. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zbatuar ligje të rrepta në lidhje me krimet dhe aplikojnë dënime të rënda, duke përfshirë dënimin me vdekje për krimet më të rënda që përfshijnë akte si vrasje me paramendim, rebelim kundër udhëheqjes në pushtet, bashkim me organizatat terroriste ose kryerje të akteve terroriste në tokën e Emirateve të Bashkuara Arabe. Në përgjithësi, çdo krim që përfshin lëndime të rënda trupore, shkelje të sigurisë kombëtare ose veprime që shpërfillin në mënyrë flagrante ligjet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe etikën sociale mund të ngrihen në një akuzë për krim.

Cilat janë llojet e krimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Sistemi ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe njeh kategori të ndryshme të krimeve të krimit, ku secila kategori bart grupin e vet të dënimeve që janë të përcaktuara dhe zbatohen rreptësisht në bazë të ashpërsisë dhe rrethanave të veprës penale. Në vijim përvijohen llojet kryesore të krimeve që ndiqen fuqishëm brenda kuadrit ligjor të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke nënvizuar qëndrimin e tolerancës zero të vendit ndaj krimeve të tilla të rënda dhe angazhimin e tij për të ruajtur ligjin dhe rendin përmes dënimeve të ashpra dhe jurisprudencës së rreptë.

Vrasje

Marrja e një jete tjetër njerëzore përmes veprimeve të paramenduara dhe të qëllimshme konsiderohet si krimi më i rëndë i krimit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Çdo akt që rezulton në vrasjen e paligjshme të një personi ndiqet penalisht si vrasje, me gjykata duke marrë parasysh faktorë të tillë si shkalla e dhunës së përdorur, motivet pas aktit dhe nëse ai ishte i nxitur nga ideologji ekstremiste ose besime të urrejtjes. Dënimet për vrasje me paramendim rezultojnë në dënime jashtëzakonisht të rënda, duke përfshirë dënime me burgim të përjetshëm që mund të shtrihen deri në disa dekada pas hekurave. Në rastet më të rënda kur vrasja shihet si veçanërisht e urryer ose një kërcënim për sigurinë kombëtare, gjykata mund të shqiptojë gjithashtu dënimin me vdekje për individin e dënuar. Qëndrimi i fortë i Emirateve të Bashkuara Arabe ndaj vrasjeve buron nga besimet thelbësore të kombit në ruajtjen e jetës njerëzore dhe ruajtjen e rendit shoqëror.

Vjedhje me vjedhje

Thyerja dhe hyrja në mënyrë të paligjshme në shtëpi banimi, objekte tregtare ose prona të tjera private/publike me qëllim për të kryer vjedhje, dëmtim të pronës ose ndonjë akt tjetër kriminal përbën vepër penale të vjedhjes sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Akuzat për vjedhje mund të rëndohen më tej bazuar në faktorë të tillë si të armatosur me armë vdekjeprurëse gjatë kryerjes së krimit, duke shkaktuar lëndime fizike tek banorët, duke synuar vende me rëndësi kombëtare si ndërtesat qeveritare ose misionet diplomatike, dhe të qenit një shkelës i përsëritur me dënime të mëparshme për vjedhje. Dënimet për dënimet për vjedhje të rënda janë të ashpra, me dënime minimale me burg që fillojnë nga 5 vjet, por shpesh shtrihen përtej 10 vjetëve për raste më të rënda. Për më tepër, banorët e emigrantëve të dënuar për vjedhje përballen me dëbim të garantuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe pas përfundimit të afateve të tyre të burgut. Emiratet e Bashkuara Arabe e shohin vjedhjen si një krim që jo vetëm që u grabit qytetarëve pronën dhe privatësinë e tyre, por gjithashtu mund të përshkallëzohet në konfrontime të dhunshme që kërcënojnë jetë.

Ryshfeti

Angazhimi në çdo formë ryshfeti, qoftë duke ofruar pagesa të paligjshme, dhurata ose përfitime të tjera për zyrtarët publikë dhe nëpunësit civilë ose duke pranuar ryshfete të tilla, konsiderohet një krim i rëndë sipas ligjeve të rrepta kundër korrupsionit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Kjo mbulon ryshfetet monetare që synojnë të ndikojnë në vendimet zyrtare, si dhe favoret jomonetare, marrëdhëniet e paautorizuara të biznesit ose dhënien e privilegjeve të veçanta në këmbim të përfitimeve të panevojshme. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zero tolerancë për një korrupsion të tillë, i cili minon integritetin në marrëdhëniet e qeverisë dhe të korporatave. Dënimet për ryshfet përfshijnë dënime me burgim që mund të kalojnë 10 vjet bazuar në faktorë të tillë si shumat monetare të përfshira, niveli i zyrtarëve të dhënë dhe nëse ryshfeti ka mundësuar krime të tjera ndihmëse. Gjoba të rënda që arrijnë në miliona dirhemë vendosen gjithashtu për ata që dënohen për akuza për ryshfet.

rrëmbim fëmijësh

Akti i paligjshëm i rrëmbimit, lëvizjes me forcë, ndalimit ose mbylljes së një individi kundër vullnetit të tyre nëpërmjet përdorimit të kërcënimeve, forcës ose mashtrimit përbën krimin e rëndë të rrëmbimit sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Vepra të tilla konsiderohen si shkelje e rëndë e lirive dhe sigurisë personale. Rastet e rrëmbimit trajtohen si edhe më të rënda nëse përfshijnë fëmijë viktima, përfshijnë kërkesa për pagesa shpërblimi, janë të motivuara nga ideologjitë terroriste ose rezultojnë në dëmtim të rëndë fizik/seksual të viktimës gjatë robërisë. Sistemi i drejtësisë penale të Emirateve të Bashkuara Arabe jep dënime të rrepta për dënimet e rrëmbimit që variojnë nga një minimum prej 7 vitesh burgim deri në dënime të përjetshme dhe dënim me vdekje në rastet më ekstreme. Nuk ka asnjë butësi, madje edhe për rrëmbimet apo rrëmbimet relativisht më të shkurtra, ku viktimat përfundimisht u liruan të sigurta.

Krimet seksuale

Çdo akt seksual i paligjshëm, duke filluar nga përdhunimi dhe sulmi seksual deri te shfrytëzimi seksual i të miturve, trafikimi seksual, pornografia e fëmijëve dhe krime të tjera perverse të natyrës seksuale, konsiderohen krime që mbartin dënime jashtëzakonisht të ashpra sipas ligjeve të frymëzuara nga Sheriati i Emirateve të Bashkuara Arabe. Kombi ka miratuar një politikë të tolerancës zero ndaj krimeve të tilla morale që shihen si një fyerje ndaj vlerave islame dhe etikës shoqërore. Dënimet për dënimet për krime seksuale për krime të rënda mund të përfshijnë burgime të gjata që variojnë nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm, tredhje kimike të të dënuarve për përdhunim, rrahje publike në raste të caktuara, konfiskim të të gjitha pasurive dhe dëbim për të dënuarit emigrantë pas vuajtjes së dënimit të tyre me burg. Qëndrimi i fortë ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe synon të veprojë si një pengesë, të mbrojë strukturën morale të kombit dhe të sigurojë mbrojtjen e grave dhe fëmijëve që janë ndër më të rrezikuarit ndaj akteve të tilla të neveritshme.

Sulm dhe bateri

Ndërsa rastet e sulmit të thjeshtë pa faktorë rëndues mund të trajtohen si kundërvajtje, Emiratet e Bashkuara Arabe klasifikojnë aktet e dhunës që përfshijnë përdorimin e armëve vdekjeprurëse, shënjestrimin e grupeve vulnerabël si gratë, fëmijët dhe të moshuarit, shkaktimin e lëndimit të përhershëm trupor ose shpërfytyrimin, dhe sulmin nga grupet si krime të rënda. Raste të tilla të sulmit të rënduar dhe goditjeve që rezultojnë në lëndime të rënda mund të çojnë në dënime me burgim që variojnë nga 5 vjet deri në 15 vjet bazuar në faktorë si qëllimi, shkalla e dhunës dhe ndikimi i qëndrueshëm mbi viktimën. Emiratet e Bashkuara Arabe i shohin akte të tilla të dhunshme të paprovokuara kundër të tjerëve si një shkelje serioze e sigurisë publike dhe një kërcënim për ligjin dhe rendin nëse nuk trajtohen ashpër. Sulmi i kryer kundër organeve të zbatimit të ligjit ose zyrtarëve qeveritarë kërkon dënime të forta.

Dhuna në familje

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ligje të rrepta që mbrojnë viktimat e abuzimit në familje dhe dhunës brenda familjeve. Aktet e sulmit fizik, tortura emocionale/psikologjike ose çdo formë tjetër mizorie e kryer ndaj bashkëshortëve, fëmijëve ose anëtarëve të tjerë të familjes përbëjnë një vepër penale të dhunës në familje. Ajo që e dallon atë nga sulmi i thjeshtë është cenimi i besimit familjar dhe i shenjtërisë së mjedisit të shtëpisë. Autorët e dënuar mund të përballen me burgim prej 5-10 vjetësh, përveç gjobave, humbjes së të drejtave të kujdestarisë/vizitimit për fëmijët dhe dëbimit për emigrantët. Sistemi ligjor synon të mbrojë njësitë familjare të cilat janë themeli i shoqërisë së Emirateve të Bashkuara Arabe.

falsifikim

Vepra penale e bërjes, ndryshimit ose përsëritjes me mashtrim të dokumenteve, monedhave, vulave/vulave zyrtare, nënshkrimeve ose instrumenteve të tjera me qëllim të mashtrimit ose mashtrimit të individëve dhe subjekteve klasifikohet si falsifikim i krimit sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Shembujt e zakonshëm përfshijnë përdorimin e dokumenteve të falsifikuara për të marrë kredi, përgatitjen e certifikatave të rreme arsimore, falsifikimin e parave/çeqeve etj. Dënimet për falsifikim parashikojnë dënime të rrepta që variojnë nga 2-10 vjet burgim bazuar në vlerën monetare të mashtruar dhe nëse autoritetet publike janë mashtruar. Bizneset gjithashtu duhet të mbajnë shënime të përpikta për të shmangur akuzat e falsifikimit të korporatave.

vjedhje

Ndërsa vjedhjet e vogla mund të trajtohen si kundërvajtje, prokuroria e Emirateve të Bashkuara Arabe i përshkallëzon akuzat për vjedhje në nivel krimi bazuar në vlerën monetare të vjedhur, përdorimin e forcës/armëve, shënjestrimin e pronës publike/fetare dhe përsëritjen e veprave penale. Vjedhja e rëndë mbart dënime minimale prej 3 vjetësh që mund të shkojnë deri në 15 vjet për vjedhje në shkallë të gjerë ose grabitje që përfshijnë bandat e organizuara kriminale. Për emigrantët, dëbimi është i detyrueshëm pas dënimit ose përfundimit të afatit të burgimit. Qëndrimi i rreptë mbron të drejtat e pronës private dhe publike.

përvetësim

Keqpërdorimi ose transferimi i paligjshëm i fondeve, aseteve ose pronave nga dikush të cilit i janë besuar ligjërisht kualifikohet si vepër penale e përvetësimit. Ky krim i jakës së bardhë mbulon veprimet e punonjësve, zyrtarëve, të besuarve, ekzekutorëve ose të tjerëve me detyrime fiduciare. Përvetësimi i fondeve apo aseteve publike konsiderohet një vepër edhe më e rëndë. Dënimet përfshijnë burgime të gjata prej 3-20 vjetësh bazuar në shumën e përvetësuar dhe nëse kjo ka mundësuar krime të mëtejshme financiare. Gjobat monetare, konfiskimet e pasurive dhe ndalimet e punësimit të përjetshëm zbatohen gjithashtu.

cybercrimes

Ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe shtyjnë dixhitalizimin, ajo ka miratuar njëkohësisht ligje të rrepta për krimin kibernetik për të mbrojtur sistemet dhe të dhënat. Krimet kryesore përfshijnë hakimin e rrjeteve/serverëve për të shkaktuar ndërprerje, vjedhjen e të dhënave të ndjeshme elektronike, shpërndarjen e malware, mashtrimin financiar elektronik, shfrytëzimin seksual në internet dhe terrorizmin kibernetik. Dënimet për kriminelët e dënuar kibernetikë variojnë nga 7 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm për akte si shkelja e sistemeve bankare ose strukturave kombëtare të sigurisë kibernetike. Emiratet e Bashkuara Arabe e shohin mbrojtjen e mjedisit të saj dixhital si kritike për rritjen ekonomike.

Pastrim parash

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë miratuar ligje gjithëpërfshirëse për të luftuar aktivitetet e pastrimit të parave që lejojnë kriminelët të legjitimojnë përfitimet e tyre të paligjshme nga vepra si mashtrimi, trafiku i drogës, përvetësimi etj. Çdo akt i transferimit, fshehjes ose maskimit të origjinës së vërtetë të fondeve që rrjedhin nga burime të paligjshme përbën veprën penale të pastrimit të parave. Kjo përfshin metoda komplekse si tregtia mbi/nën-faturimi, përdorimi i kompanive guaskë, transaksionet e pasurive të paluajtshme/bankare dhe kontrabanda me para të gatshme. Dënimet për pastrim parash parashikojnë dënime të ashpra nga 7-10 vjet burgim, përveç gjobave deri në shumën e pastruar dhe ekstradime të mundshme për shtetasit e huaj. Emiratet e Bashkuara Arabe janë anëtare të organeve globale kundër pastrimit të parave.

Shmangia nga taksat

Ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe historikisht nuk kanë vendosur taksa mbi të ardhurat personale, ajo i takson bizneset dhe vendos rregulla të rrepta për regjistrimet e taksave të korporatave. Evazioni i qëllimshëm nëpërmjet nënraportimit mashtrues të të ardhurave/fitimeve, keqpërfaqësimit të të dhënave financiare, dështimit të regjistrimit për taksat ose kryerjes së zbritjeve të paautorizuara klasifikohet si krim sipas ligjeve tatimore të Emirateve të Bashkuara Arabe. Evazioni fiskal përtej një shume të caktuar kufiri çon në burgim të mundshëm prej 3-5 vitesh së bashku me gjoba deri në trefishin e shumës së tatimit të shmangur. Qeveria gjithashtu fut në listën e zezë kompanitë e dënuara që i ndalojnë ato nga operacionet e ardhshme.

Kumar

Të gjitha format e lojërave të fatit, duke përfshirë kazinotë, bastet e garave dhe bastet në internet, janë aktivitete rreptësisht të ndaluara në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe sipas parimeve të Sheriatit. Përdorimi i çdo forme të lojërave të paligjshme të lojërave të fatit ose lokalit konsiderohet krim i dënueshëm me burgim deri në 2-3 vjet. Dënime më të ashpra prej 5-10 vitesh zbatohen për ata që kapen drejtojnë unaza dhe rrjete më të mëdha të organizuara të lojërave të fatit. Dëbimi është i detyrueshëm për kriminelët e emigrantëve pas burgimit. Vetëm disa aktivitete të pranuara nga shoqëria, si lotaritë për qëllime bamirësie, përjashtohen nga ndalimi.

Trafikut të drogës

Emiratet e Bashkuara Arabe zbatojnë një politikë strikte të tolerancës zero ndaj trafikimit, prodhimit ose shpërndarjes së çdo lloj lënde narkotike të paligjshme dhe droga psikotrope. Kjo vepër e rëndë sjell dënime të rënda, duke përfshirë minimalisht 10 vjet burg dhe gjoba që arrijnë në miliona dirhemë bazuar në sasinë e trafikuar. Për sasi të konsiderueshme tregtare, të dënuarit mund të përballen edhe me burgim të përjetshëm ose me ekzekutim, përveç sekuestrimit të aseteve. Dënimi me vdekje është i detyrueshëm për mbretërit e drogës të kapur duke përdorur rrjete të mëdha ndërkombëtare të kontrabandës së drogës përmes aeroporteve dhe porteve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Dëbimi zbatohet për mërgimtarët pas dënimit të tyre.

Duke u afruar

Sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe, akti i ndihmës, lehtësimit, inkurajimit ose ndihmës me dashje në kryerjen e një krimi e bën një person përgjegjës për akuzat për përkrahje. Kjo vepër penale zbatohet nëse bashkëpunëtori ka marrë pjesë drejtpërdrejt në veprën penale apo jo. Mbështetja e dënimeve mund të çojë në dënime të barabarta ose pothuajse po aq të ashpra sa për autorët kryesorë të krimit, bazuar në faktorë si shkalla e përfshirjes dhe roli i luajtur. Për krime të rënda si vrasja, abetters mund të përballen me burgim të përjetshëm ose dënim me vdekje në raste ekstreme. Emiratet e Bashkuara Arabe e shohin përkrahjen si mundësimin e aktiviteteve kriminale që prishin rendin dhe sigurinë publike.

Rebelimi

Çdo akt që nxit urrejtje, përbuzje ose pakënaqësi ndaj qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, sundimtarëve të saj, institucioneve gjyqësore ose përpjekjeve për të nxitur dhunën dhe çrregullimin publik përbën veprën penale të rebelimit. Kjo përfshin provokimin përmes fjalimeve, publikimeve, përmbajtjeve në internet ose veprimeve fizike. Kombi ka zero tolerancë për aktivitete të tilla që shihen si kërcënime për sigurinë dhe stabilitetin kombëtar. Pas dënimit, dënimet janë të rrepta – duke filluar nga 5 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm dhe dënim me vdekje për rastet më të rënda të rebelimit që përfshijnë terrorizëm/kryengritje të armatosur.

Antitrust

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rregullore antitrust për të promovuar konkurrencën e tregut të lirë dhe për të mbrojtur interesat e konsumatorëve. Shkeljet e krimeve përfshijnë praktikat kriminale të biznesit si kartelet e fiksimit të çmimeve, abuzimin me dominimin e tregut, bërjen e marrëveshjeve antikonkurruese për të kufizuar tregtinë dhe aktet e mashtrimit të korporatave që shtrembërojnë mekanizmat e tregut. Kompanitë dhe individët e dënuar për vepra penale të antitrustit përballen me dënime të rënda financiare deri në 500 milionë dirhemë së bashku me dënime me burg për autorët kryesorë. Rregullatori i konkurrencës ka gjithashtu kompetenca të urdhërojë shpërbërjen e subjekteve monopoliste. Shmangia e korporatave nga kontratat e qeverisë është një masë shtesë.

ligjet në Emiratet e Bashkuara Arabe për krimet e krimeve

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë miratuar një sërë ligjesh gjithëpërfshirëse sipas Kodit Penal Federal dhe statuteve të tjera për të përcaktuar dhe dënuar në mënyrë rigoroze veprat penale. Këtu përfshihet Ligji Federal Nr. 3 i 1987 mbi të Drejtën Procedurale Penale, Ligji Federal Nr. 35 i 1992 për luftimin e narkotikëve dhe substancave psikotrope, Ligji Federal Nr. 39 i 2006 për kundër pastrimit të parave, Kodin Penal Federal që mbulon krime si vrasja , vjedhjet, sulmet, rrëmbimet dhe Ligji Federal Nr. 34 i 2021 i përditësuar së fundmi për luftimin e krimeve kibernetike.

Disa ligje nxjerrin gjithashtu parime nga Sheriati për të kriminalizuar veprat morale të konsideruara krime, siç është Ligji Federal Nr. 3 i 1987 mbi Nxjerrjen e Kodit Penal i cili ndalon krimet që lidhen me mirësjelljen dhe nderin publik si përdhunimi dhe sulmi seksual. Kuadri ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk lë paqartësi në përcaktimin e natyrës së rëndë të krimeve dhe urdhëron vendimet nga gjykatat bazuar në prova të hollësishme për të siguruar ndjekje penale të drejtë.

A mund të udhëtojë apo të vizitojë Dubai një person me rekord krimi?

Individët me precedentë kriminalë mund të përballen me sfida dhe kufizime kur përpiqen të udhëtojnë ose të vizitojnë Dubai dhe emiratet e tjera në Emiratet e Bashkuara Arabe. Vendi ka kërkesa të rrepta hyrjeje dhe kryen kontrolle të plota të sfondit për vizitorët. Ata që dënohen për krime të rënda, veçanërisht krime si vrasja, terrorizmi, trafiku i drogës ose ndonjë vepër penale që lidhet me sigurinë e shtetit, mund të ndalohet përgjithmonë të hyjnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për krimet e tjera, hyrja vlerësohet rast pas rasti duke marrë parasysh faktorë si lloji i krimit, koha e kaluar nga dënimi dhe nëse është dhënë një falje presidenciale ose një afat i ngjashëm. Vizitorët duhet të jenë të kujdesshëm për çdo histori kriminale gjatë procesit të vizave pasi fshehja e fakteve mund të çojë në refuzim të hyrjes, ndjekje penale, gjoba dhe dëbim pas mbërritjes në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në përgjithësi, të kesh një rekord të rëndësishëm krimi zvogëlon rëndë shanset e dikujt për t'u lejuar të vizitojë Dubain ose Emiratet e Bashkuara Arabe.

Scroll to Top