Y Cyfreithiwr Ffrengig Gorau ar gyfer Expats Ffrengig yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'r cyfuniad o gyfraith Ffrainc, Arabeg ac Islamaidd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn creu amgylchedd cyfreithiol cymhleth a dryslyd i alltudion o Ffrainc yn Dubai. O'r herwydd, mae angen i alltudion o Ffrainc weithio gyda chyfreithiwr sy'n deall cymhlethdodau cyfraith Emiradau Arabaidd Unedig neu gyfraith Dubai ac a all eu helpu i lywio'r system gyfreithiol. Dylai'r cyfreithiwr arbenigol…

Y Cyfreithiwr Ffrengig Gorau ar gyfer Expats Ffrengig yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Prif Gyfreithiwr Indiaidd Yn Cynrychioli Alltudion Indiaidd yn Dubai

Mae miloedd o Indiaid yn dod i Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, bob blwyddyn i gael bywyd gwell. P'un a ydych chi'n dod am waith, i ddechrau busnes neu deulu, efallai y bydd angen gwasanaethau cyfreithiwr Indiaidd gorau arnoch chi ar ryw adeg yn ystod eich arhosiad. Mae cyfreithiau Indiaidd yn wahanol i gyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig, felly mae'n hanfodol dod o hyd i…

Prif Gyfreithiwr Indiaidd Yn Cynrychioli Alltudion Indiaidd yn Dubai Darllen Mwy »

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai

Os oes angen cyfreithiwr o Iran neu gyfreithiwr Persaidd yn Dubai arnoch, dylech gofio bod y cyfreithiau yn Iran yn wahanol i gyfreithiau llawer o wledydd eraill, felly mae'n hanfodol dod o hyd i atwrnai sy'n gyfarwydd â'r gwahaniaethau hyn. Mae gan yr Emiradau Arabaidd Unedig ddwy system gyfreithiol gyfochrog, cyfraith sifil a chyfraith Sharia. Yn ddiweddar,…

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai Darllen Mwy »

Sut y gall Prif Gyfreithiwr Rwsiaidd yn Dubai Eich Helpu?

Os ydych chi'n ddinesydd Rwsiaidd sy'n byw yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, mae cael cyfreithiwr o Rwseg o'r radd flaenaf i'ch helpu gyda'ch anghenion cyfreithiol yn hanfodol. Gall system gyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig fod yn gymhleth ac yn ddryslyd, a gall cael cyfreithiwr profiadol ac ag enw da sydd â phrofiad yn y ddwy system wneud byd o wahaniaeth. Mae gan ein cwmni cyfreithiol…

Sut y gall Prif Gyfreithiwr Rwsiaidd yn Dubai Eich Helpu? Darllen Mwy »

Dewch o hyd i'r cyfreithiwr Tsieineaidd Gorau yn Dubai ar gyfer Eich Achos Chi

Mae dod o hyd i gyfreithiwr Tsieineaidd gwych i'ch helpu gyda'ch anghenion cyfreithiol yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig yn hanfodol i sicrhau llwyddiant eich achos. Gall llywio’r system gyfreithiol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig fod yn heriol, ac mae cael cyfreithiwr profiadol ac ag enw da wrth eich ochr yn hanfodol i gael y canlyniad rydych chi ei eisiau. Cymerwch…

Dewch o hyd i'r cyfreithiwr Tsieineaidd Gorau yn Dubai ar gyfer Eich Achos Chi Darllen Mwy »

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig

Trais Domestig – Sut i Ymdrin ag Ef a Chymryd Camau Cyfreithiol. Os ydych chi'n dioddef trais domestig, dyma'r camau cyfreithiol y mae angen i chi eu cymryd i gadw'ch diogelwch a chael yr amddiffyniad a'r cyfiawnder rydych chi'n eu haeddu. Ym mha Ffyrdd Mae Trais Domestig yn Digwydd? Trwy ddiffiniad, mae “trais domestig” yn cyfeirio at drais…

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig Darllen Mwy »

Y 4 math o ffugio a fydd yn eich rhoi mewn rhwymiad: Sut i'w hosgoi

4 Mathau o Ffugio a Fydd Yn Eich Rhoi Mewn Rhwymo Mae byd busnes yn llawn twyll. Yn ôl y Gweithgor Gwrth-Gwe-rwydo, cofnodwyd dros $1.5 biliwn mewn colledion gwe-rwydo yn 2012 yn unig. Ni allwch bob amser ymddiried yn y bobl rydych chi'n delio â nhw, ac mae yna lawer o ffyrdd y gall unigolion diegwyddor frifo ...

Y 4 math o ffugio a fydd yn eich rhoi mewn rhwymiad: Sut i'w hosgoi Darllen Mwy »

Gwiriad Damweiniau Car Dubai

Sut i Gynyddu Hawliadau Damweiniau Anaf Personol yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig?

Nifer y marwolaethau mewn damweiniau car yn Emiradau Arabaidd Unedig yn ystod wyth mis cyntaf 2014 oedd 463, mae adroddiad gan y Weinyddiaeth Mewnol yn awgrymu. Gwyriad sydyn, goryrru, methu ag arsylwi pellter diogel a thorri cyfraith traffig eraill oedd achosion mwyaf cyffredin canlyniadau angheuol o'r fath. Er y gwelwyd gostyngiad yn yr anafiadau sy'n gysylltiedig â thraffig,…

Sut i Gynyddu Hawliadau Damweiniau Anaf Personol yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig? Darllen Mwy »

Trafodion Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig wrth Gasglu Dyledion

Mae'n debygol y bydd olew a nwy mawr, gwasanaeth neu adeiladau, yn bennaf, yn ymestyn eu darpariaethau talu ond fel rheol byddent yn talu eu dyledus trwy eu cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae ymddygiad talu cwmnïau cenedlaethol yn briodol ond byddai'n wahanol iawn o un sector i'r llall. Mae'r amodau talu yn yr Emiradau Arabaidd Unedig wedi bod yn 30 diwrnod. Fodd bynnag, maent yn gynyddol fel arfer ...

Trafodion Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig wrth Gasglu Dyledion Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig