Sistemi i Drejtësisë në Dubai

Dubai njihet në mbarë botën si një metropol elegant dhe modern i mbushur me mundësi ekonomike. Megjithatë, mbështetja e këtij suksesi tregtar është Sistemi i drejtësisë në Dubai – një grup efikas, inovativ i gjykatat dhe rregulloret që u ofrojnë bizneseve dhe banorëve stabilitet dhe zbatueshmëri.

Ndërsa bazohet në parimet e Ligji i Sheriatit, Dubai ka zhvilluar një kuadri hibrid civil/common- law që përfshin praktikat më të mira globale. Rezultati është një sistem që mund të konkurrojë me qendrat kryesore ndërkombëtare të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve si Londra dhe Singapori.

Ky artikull ofron një përmbledhje të thellë të institucioneve të drejtësisë të Dubait, ligjeve kryesore, etj struktura e gjykatës, dhe se si sistemi ka nxitur rritjen ekonomike. Lexoni për të mësuar se si tradita dhe moderniteti bashkëjetojnë në mozaikun ligjor të Dubait.

Një Gjyqësor i Pavarur i sanksionuar në Ligj

Si një emirat përbërës brenda Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE) federata, gjyqësori i Dubait vepron në mënyrë të pavarur, por brenda kornizës së përgjithshme gjyqësore të Emirateve të Bashkuara Arabe.

Struktura e qeverisjes është përcaktuar nën Emiratet e Bashkuara Arabe Kushtetutë. Autoriteti gjyqësor rrjedh nga Kushtetutë dhe ushtrohet nga federale gjykatat, në nivel lokal të emiratit gjykatat dhe të specializuar gjykatat.

Këto përfshijnë:

 • Gjykata e Lartë Federale: Më e larta gjyqësore organi që zbaton ligjet federale.
 • Gjykatat lokale: Dubai ka të vetin sistemi gjyqësor trajtimin e mosmarrëveshjeve civile, tregtare, penale, punësimit dhe statusit personal.
 • gjykatat e DIFC: Pavarur gjykatat e së drejtës së zakonshme brenda Qendrës Financiare Ndërkombëtare të Dubait.
 • Gjykatat speciale: p.sh. punësimi, mosmarrëveshjet detare.

Duke respektuar traditën islame, Dubai ofron një mjedis kozmopolit ku të gjitha besimet dhe prejardhjet bashkëjetojnë në mënyrë paqësore. Megjithatë, vizitorët duhet të respektojnë dallimin normat sociale në Emiratet e Bashkuara Arabe rreth sjelljes publike, kodit të veshjes, kufizimeve të substancave etj. Jomyslimanët shpesh mund të zgjedhin ligjet e statusit personal të Sheriatit.

Struktura e sistemit gjyqësor të Dubait

Dubai ka një tre nivele sistemi gjyqësor përbërë nga:

 1. Gjykata e Shkallës së Parë: Trajton fillestare civile, tregtare dhe penale raste. Ka divizione të specializuara.
 2. Gjykata e Apelit: Dëgjon ankesat kundër vendimeve dhe urdhrave të bëra nga më të ulëtat gjykatat.
 3. Gjykata e Kasacionit: Përfundimtar gjykata e apelit mbikëqyrjen e procesit të rregullt ligjor dhe zbatimin uniform të ligjit.

Fakt argëtues: Gjykatat e Dubait zgjidhin mbi 70% të çështjeve në mënyrë miqësore përmes pajtimit!

Si vazhdon një çështje tipike penale në Dubai

Më e zakonshme ceshtje kriminale fazat janë:

 1. Paditësi bën denoncim në komisariat. Prokurori publik cakton një hetues.
 2. I akuzuari është ndaluar në pritje të hetimeve. Paraburgimi mund të zgjatet për pyetje shtesë.
 3. Dosjet e hetimit i dërgohen Prokurorit, i cili vendos nëse do të shkarkojë, zgjidhë apo transferojë tek përkatësia gjykatë.
 4. In gjykatë, lexohen akuzat dhe i akuzuari pranon pranimin. Çështja kalon në gjyq.
 5. Gjykatësi dëgjon argumentet dhe provat e çështjes si dokumentet dhe dëshmitë e dëshmitarëve.
 6. Aktgjykimi është arritur dhe dënimi është miratuar nëse i akuzuari shpallet fajtor. Gjoba, burgim, dëbim ose dënim me vdekje në raste ekstreme si pastrimi i parave Rregulloret AML Emiratet e Bashkuara Arabe.
 7. Të dyja palët mund të apelojnë vendimin ose dënimin më të lartë gjykatat.

Ndërsa bazohet në ligjin civil, Dubai shpesh fut aspekte pozitive të sistemeve të ligjit të zakonshëm në procedurat ligjore. Për shembull, arbitrazhit dhe ndërmjetësimi përdoren shpesh për të inkurajuar zgjidhje të shpejta dhe të drejta ndërmjet palëve private pa përfshirë gjykatat.

Si zgjidhen mosmarrëveshjet tregtare

Si një qendër për biznesin dhe inovacionin global, Dubai kërkon një kuadër ligjor të sofistikuar për të mbrojtur interesat e korporatave dhe për të zgjidhur konfliktet në mënyrë të drejtë.

Kompanitë që operojnë në Dubai janë të shumta zona të lira Qendrat e arbitrazhit si Qendra Ndërkombëtare e Arbitrazhit në Dubai (DIAC). Këto ofrojnë alternativa me kosto efektive ndaj proceseve gjyqësore. Arbitrazhi është shpesh më i shpejtë dhe më fleksibël, ndërkohë që lejon ekspertët e specializuar ligjorë të japin gjykime bazuar në meritat dhe praktikat e industrisë.

Për raste me vlerë të lartë ose komplekse, të dedikuara Gjykatat e DIFC kujdeset për subjektet ndërkombëtare të vendosura brenda Qendrës Financiare Ndërkombëtare të Dubait. Si një juridiksion anglez i 'ligjit të përbashkët', Gjykatat DIFC mund të zbatojnë çështjet në nivel lokal përmes lidhjeve zyrtare me Gjykatat e Dubait. Kompanitë vendase gjithashtu zgjedhin shpesh Gjykatat e DIFC për shkak të cilësisë dhe besueshmërisë së gjyqtarëve.

Peizazhi komercial i Dubait mbështetet në një sistem drejtësie të arritshme dhe efikase.

Formimi i ekonomisë dhe shoqërisë së Dubait

Së bashku me infrastrukturën dhe komoditetet, Sistemi i drejtësisë në Dubai ka qenë i domosdoshëm për diversifikimin dhe stabilitetin ekonomik.

Duke frenuar krimin dhe korrupsionin, duke zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë të paanshme dhe duke lehtësuar biznesin ndërkufitar, funksionimin e qetë të hibridit të Dubait sistemi gjyqësor dhe politikat sociale progresive kanë tërhequr njerëz dhe flukse kapitali.

Sot Dubai renditet si qyteti numër 1 i Lindjes së Mesme duke e quajtur veten si një rajon i hapur, tolerant dhe i bazuar në rregulla. Sistemi juridik ka evoluar për të balancuar trashëgiminë dhe integrimin global – duke shërbyer si plan për rajonin më të gjerë.

Organet qeveritare ofrojnë gjithashtu një shtrirje të gjerë publike për të përmirësuar arsimimin ligjor shoqëror dhe aksesin përmes kanaleve si chatboti i Gjykatës Virtuale. Në përgjithësi, Dubai ofron barazi ligjore që i përshtatet një lokacioni të udhëkryqeve kozmopolitane.

Vështrime nga ekspertët ligjorë

"Sistemi gjyqësor i Dubait u jep bizneseve besimin për të investuar dhe zgjeruar duke ofruar mekanizma të respektuar ndërkombëtarisht si Gjykatat DIFC." - James Baker, Partner në firmën ligjore Gibson Dunn

“Teknologjia po përmirëson rrënjësisht shërbimet e ofrimit të drejtësisë në Dubai – nga asistentët e AI deri te sallat virtuale të lëvizshme të gjyqit. Megjithatë, depërtimi njerëzor ende udhëheq rrugën.” - Merjem Al Suvaidi, zyrtar i lartë i gjykatave të Dubait

“Dënimet e rrepta pengojnë ekstremizmin dhe shkeljet e rënda. Por për kundërvajtjet e vogla, autoritetet synojnë të rehabilitojnë në vend që të ndëshkojnë.” - Ahmed Ali Al Sayegh, Ministri i Shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe.

“Qendra Ndërkombëtare Financiare e Dubait e ka çimentuar Dubain si selinë e preferuar për shërbimet ligjore në Lindjen e Mesme. Ajo nxit cilësinë dhe konkurrencën.” - Roberta Calarese, Akademi Juridik në Universitetin Bocconi

Ndërmarrjet kryesore

 • Një i pavarur gjyqësor sanksionuar nën Emiratet e Bashkuara Arabe ligj siguron stabilitet dhe uniformitet
 • Dubai ka një të integruar sistemi gjyqësor nëpër juridiksionet lokale, federale dhe të zonës së lirë
 • Mosmarrëveshjet tregtare zgjidhen lehtësisht përmes procedurave të arbitrazhit të shpejtë
 • Verdiktet politikisht neutrale dhe të qëndrueshme kanë nxitur ngritjen socio-ekonomike

Me zgjerimin e Dubait si një qendër globale për turizmin, investimet dhe ngjarjet, korniza e tij e drejtësisë balancon urtësi kulturore me qeverisje inovative – duke shërbyer si një plan për ekonomitë e tjera në zhvillim.

Pyetjet e bëra më të shpeshta në sistemin e drejtësisë

Cilat janë dënimet tipike penale në Dubai?

Dënimet për veprat penale në Dubai ndryshojnë në bazë të ashpërsisë së krimit. Kundërvajtjet e vogla zakonisht rezultojnë me gjoba ose me burgim të shkurtër. Krimet më të rënda sjellin dënime më të ashpra si burg, dëbim dhe – në raste të rralla – Denim me vdekje.

Megjithatë, autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe theksojnë shumë rehabilitimin dhe shanset e dyta, veçanërisht për emigrantët. Dënimet e lehta dhe dënimet me kusht janë të zakonshme.

A përballen emigrantët me diskriminim ligjor në Dubai?

riatdhesuarit u garantohet trajtim i barabartë dhe i paanshëm sipas ligjit. Emiratet dhe të huajt po përballen me procedura uniforme hetimore, prezumim të pafajësisë dhe mundësi për mbrojtje ligjore në çështjet gjyqësore.

Mund të tregohet pak butësi ndaj shkelësve për herë të parë që përballen me akuza të vogla. Si një qendër biznesi e larmishme globale, Dubai është tolerant dhe pluralist.

A mund të hyjë publiku në të dhënat e Gjykatës së Dubait?

Po – Vendimet dhe të dhënat e Gjykatës së Dubait mund të kërkohen lirisht në internet përmes faqes së internetit të Ministrisë së Drejtësisë. Një sistem arkivimi elektronik nxjerr vendime në të gjitha nivelet e gjykatat i aksesueshëm 24/7.

Jashtë linje, avokatët mund t'i qasen dosjeve të çështjes drejtpërdrejt përmes Zyrës së Menaxhimit të Çështjeve në Gjykatat e Dubait. Lehtësimi i aksesit në të dhënat e rasteve publike rrit transparencën.

Rreth autorit

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *

Scroll to Top